Advertisement
tuomasvaltanen

Untitled

Oct 28th, 2023 (edited)
652
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 2.05 KB | None | 0 0
 1. # Johdatus ohjelmointiin, 28.10.2023
 2. print("Tervetuloa!")
 3.  
 4. # UUSI TIEDOSTO
 5. # muista asentaa ensin colorama, ks. ohjeet
 6. from colorama import Fore, Back, Style
 7.  
 8. print(Fore.CYAN + 'Eri väristä tekstiä!')
 9. print(Back.LIGHTWHITE_EX + 'Eri taustavärikin!')
 10. print("Edelleen teksti on turkoosia, ja taustaväri on valkoinen!")
 11.  
 12. # palautetaan kaikki normaaliksi
 13. print(Style.RESET_ALL)
 14. print('Nyt ollaan taas normaalissa tilassa!')
 15.  
 16. # UUSI TIEDOSTO
 17.  
 18. from colorama import Fore, Back, Style
 19.  
 20. print(Fore.CYAN + 'Eri väristä tekstiä!')
 21. print("Lisää tekstiä, vieläkin sama väri!")
 22. print(Fore.RED + Back.LIGHTCYAN_EX + "Vaihdetaan tausta ja tekstin väri samalla kertaa!")
 23. print("Vieläkin on punainen teksti ja sininen taustaväri.")
 24.  
 25. # palautetaan kaikki normaaliksi
 26. print(Style.RESET_ALL + 'Nyt ollaan taas normaalissa tilassa!')
 27.  
 28. # UUSI TIEDOSTO
 29.  
 30. from colorama import Fore, Back, Style
 31.  
 32. # kysytään käyttäjältä luku
 33. number = input("Anna jokin numero:\n")
 34. number = int(number)
 35.  
 36. # reagoidaan eri värillä riippuen siitä onko numero positiivinen vai negatiivinen
 37. if number >= 0:
 38.     print(Fore.BLACK + Back.LIGHTGREEN_EX + "Positiivinen luku!")
 39. else:
 40.     print(Fore.BLACK + Back.LIGHTRED_EX + "Negatiivinen luku...")
 41.  
 42. # UUSI TIEDOSTO
 43.  
 44. # muista asentaa ensin Pillow-moduuli!
 45.  
 46. from PIL import Image, ImageDraw
 47.  
 48. # luodaan uusi kuva => koko 100 x 30 (sivuttain x pystysuunnassa)
 49. img = Image.new('RGB', (500, 300), color=(73, 109, 137))
 50.  
 51. # alustetaan piirto-objekti
 52. d = ImageDraw.Draw(img)
 53.  
 54. # piirretään tekstiä
 55. # koordinaatit alkaa aina vasemmasta yläkulmasta
 56. # eli koordinaatti 100, 200 => 100 pikseliä oikealle, ja 200 pikseliä alas
 57. d.text((50, 100), "Hello World", fill=(255, 255, 0))
 58.  
 59. # piirretään ympyrä (käyttämällä ellipsityökalua)
 60. # xy = aloituspiste on kohdassa 100,100 => oikea alanurkka on kohdassa 200,200
 61. # tarkoittaa että ellipsin koko on 100 x 100 (eli 200 - 100, 200 - 100)
 62. d.ellipse((150, 150, 250, 250), fill=(192, 102, 217), outline=(0, 0, 0))
 63.  
 64. # tallennetaan lopputulos tiedostoon
 65. img.save('pil_text.png')
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement