MeehoweCK

Untitled

Sep 30th, 2020
560
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. void wypelnij_tablice(int* tablica, unsigned rozmiar)
 8. {
 9.     for(unsigned i = 0; i < rozmiar; ++i)
 10.         tablica[i] = 1 + rand() % 100;
 11. }
 12.  
 13. void wypisz_tablice(int* tablica, unsigned rozmiar)
 14. {
 15.     for(unsigned i = 0; i < rozmiar; ++i)
 16.         cout << tablica[i] << '\t';
 17.     cout << endl;
 18. }
 19.  
 20. int main()
 21. {
 22.     srand(static_cast<unsigned>(time(nullptr)));
 23.  
 24.     /*char znak = 'w';
 25.     cout << znak << '\t' << static_cast<int>(znak) << endl;*/
 26.  
 27.  
 28.     unsigned wielkosc;
 29.     cout << "Podaj wielkosc tablicy: ";
 30.     cin >> wielkosc;
 31.  
 32.     int* tablica = new int[wielkosc];       // dynamiczne alokowanie pamięci
 33.     wypelnij_tablice(tablica, wielkosc);
 34.     wypisz_tablice(tablica, wielkosc);
 35.  
 36.     // DODAWANIE WARTOSCI
 37.     /*
 38.     1. tworzymy nową tablicę (tymczasową) o dotychczasowym rozmiarze
 39.     2. kopiujemy wszystkie wartości z tablicy do tablicy tymczasowej
 40.     3. zwalniamy pamięć dotychczasowej tablicy
 41.     4. do pierwotnego wskaźnika (tablica) przydzielamy nową tablicę o rozmiarze o 1 większym od dotychczasowego
 42.     5. do nowej tablicy kopiujemy wszystko z tablicy tymczasowej
 43.     6. na koniec tablicy wpisujemy wartość nowego elementu
 44.     7. zwalniamy pamięć przeznaczoną na tablicę tymczasową
 45.     */
 46.  
 47.     // 1
 48.     int* temp = new int[wielkosc];
 49.     // 2
 50.     for(unsigned i = 0; i < wielkosc; ++i)
 51.         temp[i] = tablica[i];
 52.     // 3
 53.     delete[] tablica;
 54.     // 4
 55.     tablica = new int[wielkosc + 1];
 56.     // 5
 57.     for(unsigned i = 0; i < wielkosc; ++i)
 58.         tablica[i] = temp[i];
 59.     // 6
 60.     tablica[wielkosc] = 100;
 61.     // 7
 62.     delete[] temp;
 63.  
 64.     ++wielkosc;
 65.  
 66.  
 67.     wypisz_tablice(tablica, wielkosc);
 68.  
 69.     delete[] tablica;                       // zwolnienie pamięci
 70.  
 71.     return 0;
 72. }
RAW Paste Data