Guest User

Untitled

a guest
Apr 19th, 2017
241
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <SPI.h> //een bibliotheek aan code toevoegen; Arduino heeft deze nodig om de Shield te kunnen 'lezen'
 2. #include <SD.h> //zie hierboven
 3.  
 4. //hieronder volgen enkele variabelen. Denk eraan: float betekent dat het decimale getallen kunnen zijn
 5.  
 6. const int chipSelect = 10; //const = een variabele die nooit verandert
 7. int PM=8; //de fijnstofmeter zit in digitaal poortnummer 8
 8. unsigned long duration;
 9. unsigned long starttime;
 10. unsigned long sampletime_ms = 30000; //unsigned long = een variabele die erg hoog kan oplopen, maar nooit negatief kan zijn
 11. unsigned long lowpulseoccupancy = 0;
 12. float ratio = 0;
 13. float concentration = 0;
 14. unsigned long tijd = 30;
 15.  
 16. //void setup wordt één keer uitgevoerd, bij het opstarten van de Arduino-minicomputer
 17.  
 18. void setup()
 19. {
 20. Serial.begin(9600); //de snelheid (in bits/second) aan welke de seriële data zal worden getransfereerd
 21. pinMode(PM,INPUT); /*PM is de variabele van helemaal bovenaan: pinMode vraagt twee parameters 1)de poort (werd gedefinieerd bovenaan) 2)INPUT of OUTPUT
 22. Ditmaal leest de fijnstofmeter gegevens die we vervolgens IN onze Arduino willen importeren, dus INPUT*/
 23.  
 24. starttime = millis(); //hoelang draait het programma? millis() geeft de duur sinds het werd opgestart
 25.  
 26. Serial.println("SD-kaart opstarten indien aanwezig... "); //Je schrijft nu neer dat de SD-kaart wordt gezocht en opgestart (println = hierna op volgende regel verder gaan)
 27.  
 28. //hieronder staat een 'als'-lus: als aan de eerste voorwaarde wordt voldaan, voert hij uit wat eronder staat, anders gaat Arduino verder achter de afsluitende accolade
 29.  
 30. if (!SD.begin(chipSelect)) //Als er NIET (!) kan worden begonnen met de SD-kaart te selecteren ...
 31. {
 32. Serial.println("Corrupte of ontbrekende SD-kaart!"); //dan wordt deze boodschap getoond
 33. return;
 34. }
 35. //Als de SD-kaart dus WEL werkt, gaan we hieronder verder
 36.  
 37. Serial.println("SD-kaart werkt...");
 38. Serial.print("Fijnstofsensor start op. Even geduld! Metingen om de 30 seconden.");
 39. Serial.println("\n");
 40. }
 41.  
 42. //void setup wordt oneindig lang uitgevoerd, tenzij je dat anders bepaalt
 43.  
 44. void loop ()
 45. {
 46. duration = pulseIn(PM, LOW); //als de fijnstofdetector niet meet (LOW), beginnen meten
 47. lowpulseoccupancy = lowpulseoccupancy+duration; //na elke meting de 'duration' (30 sec) optellen bij de totale tijd
 48.  
 49. if ((millis()-starttime) >= sampletime_ms)
 50. {
 51. //hieronder de wiskundige berekeningen om het fijnstofgehalte te berekenen
 52.  
 53. ratio = lowpulseoccupancy/(sampletime_ms*10.0);
 54. concentration = 1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62;
 55.  
 56. //hieronder alles wat zal worden geprint naar het seriële venster
 57. Serial.print("Fijnstofconcentratie na ");
 58. Serial.print(tijd);
 59. Serial.println(" seconden:");
 60. Serial.print(concentration);
 61. Serial.println(" deeltjes/0,01cf");
 62. Serial.print("\n");
 63.  
 64.  
 65. File dataFile = SD.open("meting.txt", O_RDWR | O_APPEND);
 66.  
 67. dataFile.print("Fijnstofconcentratie na ");
 68. dataFile.print(tijd);
 69. dataFile.print(" seconden: ");
 70. dataFile.print(concentration);
 71. dataFile.print(" deeltjes/0,01cf");
 72. dataFile.print("\n");
 73. dataFile.close();
 74.  
 75. if (!dataFile) {
 76. // It failed, so try and make a new file.
 77. dataFile = SD.open("meting.txt", O_RDWR | O_CREAT);
 78.  
 79.  
 80. dataFile.print("Fijnstofconcentratie na ");
 81. dataFile.print(tijd);
 82. dataFile.print(" seconden: ");
 83. dataFile.print(concentration);
 84. dataFile.print(" deeltjes/0,01cf");
 85. dataFile.print("\n");
 86. dataFile.close();
 87. if (!dataFile) {
 88.  
 89. // It failed too, so give up.
 90. Serial.println("Failed to open meting.txt");
 91. }
 92. }
 93. /*File dataFile = SD.open("meting.txt", O_CREAT | O_APPEND | O_WRITE); //het bestand meting.txt moet op de SD-kaart worden geopend om erin te schrijven
 94.  
 95. if (dataFile) //als het bestand kan worden geopend, volgende gegevens printen
 96. {
 97. dataFile.print("Fijnstofconcentratie na ");
 98. dataFile.print(tijd);
 99. dataFile.print(" seconden: ");
 100. dataFile.print(concentration);
 101. dataFile.print(" deeltjes/0,01cf");
 102. dataFile.print("\n");
 103. dataFile.close();
 104. }
 105.  
 106. else //als het bestand niet kan worden geopend ...
 107. {
 108. Serial.println("Fout bij het openen van meting.txt");
 109. }
 110. */
 111. tijd = tijd + 30; //meting afgerond, totale tijd = +30 seconden
 112. lowpulseoccupancy = 0; //de status van de fijnstofmeter is terug 'LOW'
 113. starttime = millis(); //volgende meting starten
 114. }
 115. }
RAW Paste Data