SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 19th, 2017 174 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <SPI.h>  //een bibliotheek aan code toevoegen; Arduino heeft deze nodig om de Shield te kunnen 'lezen'
 2. #include <SD.h>   //zie hierboven
 3.  
 4. //hieronder volgen enkele variabelen. Denk eraan: float betekent dat het decimale getallen kunnen zijn
 5.  
 6. const int chipSelect = 10; //const = een variabele die nooit verandert
 7. int PM=8; //de fijnstofmeter zit in digitaal poortnummer 8
 8. unsigned long duration;
 9. unsigned long starttime;
 10. unsigned long sampletime_ms = 30000;  //unsigned long = een variabele die erg hoog kan oplopen, maar nooit negatief kan zijn
 11. unsigned long lowpulseoccupancy = 0;
 12. float ratio = 0;
 13. float concentration = 0;
 14. unsigned long tijd = 30;
 15.  
 16. //void setup wordt één keer uitgevoerd, bij het opstarten van de Arduino-minicomputer
 17.  
 18. void setup()
 19.   {
 20.     Serial.begin(9600); //de snelheid (in bits/second) aan welke de seriële data zal worden getransfereerd
 21.     pinMode(PM,INPUT);  /*PM is de variabele van helemaal bovenaan: pinMode vraagt twee parameters 1)de poort (werd gedefinieerd bovenaan) 2)INPUT of OUTPUT
 22.                           Ditmaal leest de fijnstofmeter gegevens die we vervolgens IN onze Arduino willen importeren, dus INPUT*/
 23.  
 24.     starttime = millis(); //hoelang draait het programma? millis() geeft de duur sinds het werd opgestart
 25.    
 26.     Serial.println("SD-kaart opstarten indien aanwezig... "); //Je schrijft nu neer dat de SD-kaart wordt gezocht en opgestart (println = hierna op volgende regel verder gaan)
 27.    
 28.     //hieronder staat een 'als'-lus: als aan de eerste voorwaarde wordt voldaan, voert hij uit wat eronder staat, anders gaat Arduino verder achter de afsluitende accolade
 29.    
 30.     if (!SD.begin(chipSelect)) //Als er NIET (!) kan worden begonnen met de SD-kaart te selecteren ...
 31.       {
 32.         Serial.println("Corrupte of ontbrekende SD-kaart!"); //dan wordt deze boodschap getoond
 33.         return;
 34.       }
 35.     //Als de SD-kaart dus WEL werkt, gaan we hieronder verder
 36.    
 37.     Serial.println("SD-kaart werkt...");
 38.     Serial.print("Fijnstofsensor start op. Even geduld! Metingen om de 30 seconden.");
 39.     Serial.println("\n");
 40.   }
 41.  
 42. //void setup wordt oneindig lang uitgevoerd, tenzij je dat anders bepaalt
 43.  
 44. void loop ()
 45.   {
 46.     duration = pulseIn(PM, LOW); //als de fijnstofdetector niet meet (LOW), beginnen meten
 47.     lowpulseoccupancy = lowpulseoccupancy+duration; //na elke meting de 'duration' (30 sec)  optellen bij de totale tijd
 48.  
 49.     if ((millis()-starttime) >= sampletime_ms)
 50.       {
 51.         //hieronder de wiskundige berekeningen om het fijnstofgehalte te berekenen
 52.        
 53.         ratio = lowpulseoccupancy/(sampletime_ms*10.0);
 54.         concentration = 1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62;
 55.  
 56.         //hieronder alles wat zal worden geprint naar het seriële venster
 57.         Serial.print("Fijnstofconcentratie na ");
 58.         Serial.print(tijd);
 59.         Serial.println(" seconden:");
 60.         Serial.print(concentration);
 61.         Serial.println(" deeltjes/0,01cf");
 62.         Serial.print("\n");
 63.  
 64.  
 65.     File dataFile = SD.open("meting.txt", O_RDWR | O_APPEND);
 66.  
 67. dataFile.print("Fijnstofconcentratie na ");
 68.             dataFile.print(tijd);
 69.             dataFile.print(" seconden: ");
 70.             dataFile.print(concentration);
 71.             dataFile.print(" deeltjes/0,01cf");
 72.             dataFile.print("\n");
 73.             dataFile.close();
 74.    
 75.     if (!dataFile) {
 76.     // It failed, so try and make a new file.
 77.     dataFile = SD.open("meting.txt", O_RDWR | O_CREAT);
 78.  
 79.    
 80.       dataFile.print("Fijnstofconcentratie na ");
 81.             dataFile.print(tijd);
 82.             dataFile.print(" seconden: ");
 83.             dataFile.print(concentration);
 84.             dataFile.print(" deeltjes/0,01cf");
 85.             dataFile.print("\n");
 86.             dataFile.close();
 87.     if (!dataFile) {
 88.  
 89.         // It failed too, so give up.
 90.         Serial.println("Failed to open meting.txt");
 91.     }
 92. }
 93.         /*File dataFile = SD.open("meting.txt", O_CREAT | O_APPEND | O_WRITE); //het bestand meting.txt moet op de SD-kaart worden geopend om erin te schrijven
 94.  
 95.         if (dataFile) //als het bestand kan worden geopend, volgende gegevens printen
 96.           {
 97.             dataFile.print("Fijnstofconcentratie na ");
 98.             dataFile.print(tijd);
 99.             dataFile.print(" seconden: ");
 100.             dataFile.print(concentration);
 101.             dataFile.print(" deeltjes/0,01cf");
 102.             dataFile.print("\n");
 103.             dataFile.close();
 104.           }
 105.        
 106.         else //als het bestand niet kan worden geopend ...
 107.           {
 108.             Serial.println("Fout bij het openen van meting.txt");
 109.           }
 110.          */
 111.         tijd = tijd + 30; //meting afgerond, totale tijd = +30 seconden
 112.         lowpulseoccupancy = 0; //de status van de fijnstofmeter is terug 'LOW'
 113.         starttime  = millis(); //volgende meting starten
 114.       }
 115.   }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top