Advertisement
Parastais

Swedish Translation Template of PA.c 12.0 Beta 2

Mar 26th, 2014
190
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Swedish
 3. LocalizedName=Svenska
 4. Version=2.0
 5. ContributedBy=Henrik Rostedt
 6. LocaleID=1053
 7. LocaleWinName=LANG_SWEDISH
 8. LocaleCode2=sv
 9. LocaleCode3=swe
 10. LanguageCode=sv
 11. Localeglibc=sv
 12. Codepage=1252
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&Ok
 16. BUTTON_CANCEL=&Avbryt
 17. BUTTON_REVERT=&Återställ
 18. BUTTON_YES=&Ja
 19. BUTTON_NO=&Nej
 20. BUTTON_REMIND=&Påminn mig senare
 21. COLOR_PINK=Rosa
 22. COLOR_RED=Röd
 23. COLOR_ORANGE=Orange
 24. COLOR_YELLOW=Gul
 25. COLOR_GREEN=Grön
 26. COLOR_BLUE=Blå
 27. COLOR_PURPLE=Lila
 28. COLOR_VIOLET=Violett
 29. COLOR_BLACK=Svart
 30. COLOR_WHITE=Vit
 31. COLOR_GRAY=Grå
 32. COLOR_SILVER=Silver
 33. COLOR_BRONZE=Brons
 34. COLOR_GOLD=Guld
 35. COLOR_BROWN=Brun
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=&Kör
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Kör som &administratör
 40. APP_MENU_RENAME=Byt &namn
 41. APP_MENU_HIDE=&Dölj
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Flytta &högst upp
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Flytta &längst ner
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Visa dolda &ikoner
 45. APP_MENU_REFRESH=&Uppdatera
 46. APP_MENU_UNINSTALL=Uninstall
 47. APP_MENU_HELP=Help
 48. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Starta automatiskt
 49. APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Utforska här
 50. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Visa alltid alla program
 51. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Visa kategorier i Alla program-vyn
 52. APP_MENU_ALL_APPS=Alla portabla program
 53. APP_MENU_BACK=Tillbaka
 54. APP_MENU_CATEGORY=Kategori
 55. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Lägg till ny kategori
 56. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Tillgänglighet
 57. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Utveckling
 58. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Utbildning
 59. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Spel
 60. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafik och bilder
 61. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
 62. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musik och film
 63. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kontor
 64. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Operativsystem
 65. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Säkerhet
 66. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Verktyg
 67. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Annat
 68. APP_MENU_PREFIX_APP=App
 69. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE ledigt av $DRIVETOTAL
 70. ICON_DOCUMENTS=&Dokument
 71. ICON_MUSIC=&Musik
 72. ICON_PICTURES=&Bilder
 73. ICON_VIDEOS=&Filmer
 74. ICON_EXPLORE=&Utforska
 75. ICON_BACKUP=B&ackup
 76. ICON_MANAGE_APPS=Hantera &Program
 77. ICON_OPTIONS=&Verktyg
 78. ICON_HELP=&Hjälp
 79. ICON_SEARCH=&Sök
 80. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Ändra sökväg
 81. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Ändra ikon
 82. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Ändra sökväg till Dokument
 83. ICON_MENU_RESET=Återställ till original
 84. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Sök efter uppdateringar
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Hämta fler program
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Efter kategori
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Efter namn
 88. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Nya program
 89. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Nyligen uppdaterade program
 90. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Mest populära
 91. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Installera program manuellt
 92. MENU_BACKUP=&Säkerhetskopiera filer
 93. MENU_RESTORE=&Återställ från säkerhetskopia
 94. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Litet typsnitt
 95. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Stort typsnitt
 96. MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Installera nytt program
 97. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Radera ett program
 98. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Uppdatera ikoner
 99. MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Hämta fler program...
 100. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=S&pråk
 101. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Visa &PortableApps.com-ikon
 102. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Dölj skrivbordsikoner
 103. MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
 104. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Lägg till nytt tema
 105. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com standardtema
 106. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparens
 107. MENU_HELP_ABOUT=&Om
 108. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=S&ök efter uppdateringar
 109. MENU_HELP_DONATE=Donera till PortableApps.com
 110. MENU_HELP_SUPPORT=Support
 111. MENU_SEARCH_DRIVE=Sök på &enheten
 112. MENU_SEARCH_COMPUTER=Sök på &datorn
 113. MENU_SEARCH_WEB=Sök på &internet
 114. MENU_SEARCH_INSTALLED_APPS=Search Installed &Apps
 115. MENU_TRAY_EJECT=&Mata ut
 116. MENU_TRAY_EXIT=&Avsluta
 117. DIALOG_EJECT_FAIL=Följande program körs fortfarande:%RUNNINGAPPS%Vänligen stäng alla program innan du matar ut enheten.
 118. INVALID_INSTALLER=Detta program verkar inte vara i PortableApps.com Format. Programmet kan vara ändrat eller inte helt portabelt och borde inte användas utan att veta filens ursprung. Vill du fortsätta med installationen?
 119. CHECK_DRIVE=Sök efter fel på enheten
 120. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Söker efter fel på enhet %DRIVE%
 121. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Varning: Autostart har ändrats
 122. AUTORUN_CHANGE_WARNING=PortableApps.com Platform har upptäckt att autostartkonfigurationen på den här har ändrats. Dessa ändringar kan ha orsakats av ett virus eller en spyware-infektion eller om ett program har modifierat filen autorun.inf. Om du inte har gjort ändringarna själv borde du scanna enheten efter virus eller spyware direkt.
 123. APP_MENU_FAVORITE=Favorit
 124. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD=This application requires %SHAREDLIBRARY% to run. Would you like to automatically download and install it to your device now?
 125. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD_OPTIONAL=This application requires %SHAREDLIBRARY% to enable certain functionality. Would you like to automatically download and install it to your device now?
 126. DIALOG_SHARED_LIBRARY_ASK_NEXT_TIME=Would you like to be prompted to download %SHAREDLIBRARY% the next time it is required by an application?
 127. DIALOG_SHARED_LIBRARY_OPTIONAL_ASK_NEXT_TIME=Would you like to be prompted to download %SHAREDLIBRARY% the next time it can be used by an application?
 128. DIALOG_NET_FRAMEWORK_DOWNLOAD=This application requires the Microsoft .NET Framework %VERSION% installed on the local PC to run. Installation requires administrative rights and may require a reboot of the PC.  Would you like to download and install it now?
 129. DIALOG_NET_FRAMEWORK_REQUIRED=This application requires the Microsoft .NET Framework %VERSION% installed on the local PC to run. Please run Windows Update or visit update.microsoft.com within Internet Explorer to download and install it.
 130.  
 131. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 132. SHOW_PLATFORM=&Visa PortableApps.com Platform
 133. ALWAYS_ON_TOP=Alltid &högst upp
 134. HIDE_ICON=&Dölj den här ikonen
 135.  
 136. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 137. CAPTION=Byt namn
 138. LABEL_ORIGINAL=Originalnamn
 139. LABEL_CUSTOM=Eget namn
 140.  
 141. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 142. TITLE=Avinstallera %APPNAME%?
 143. MESSAGE=VARNING: Avinstallation kommer att ta bort programmet och all sparad data (inställningar, bokmärken, etc).  Dokument eller filer sparade i Dokument eller andra mappar kommer inte att påverkas, men alla filer inuti den här mappen kommer att tas bort:
 144. QUESTION=Är du säker på att du vill avinstallera %APPNAME%?
 145. FAILMESSAGE=Kan inte avinstallera %APPNAME%.
 146.  
 147. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 148. TITLE=Avinstallerar %APPNAME%
 149. MESSAGE=Avinstallerar %APPNAME%.  Vänligen vänta...
 150.  
 151. [FORM_UPDATE]
 152. LABEL_UPDATE=Uppdatera
 153. LABEL_CHECK_INQUIRY=Vill du söka efter en uppdatering av PortableApps.com Platform?
 154. LABEL_CHECKING=Söker efter uppdateringar...
 155. LABEL_UP_TO_DATE=Det finns inga nya uppdateringar tillgängliga.
 156. LABEL_DOWNLOADING=Hämtar uppdatering...
 157. LABEL_UPDATED=PortableApps.com Platform har uppdaterats.
 158.  
 159. [FORM_OPTIONS]
 160. FORM_NAME=Inställningar
 161. TAB_GENERAL=Allmänt
 162. TAB_THEMES=Teman
 163. TAB_CONNECTION=Connection
 164. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=Filassociationer
 165. TAB_FONTS=Typsnitt
 166. TAB_ADVANCED=Avancerat
 167. CONNECTION_CONNECTION_TYPE=Connection Type
 168. CONNECTION_TYPE_AUTOMATIC=Automatic (Recommended)
 169. CONNECTION_TYPE_DIRECT=Direct Connection (No Proxy)
 170. CONNECTION_TYPE_PROXY=Manual Proxy Configuration
 171. CONNECTION_PROXY_IP=HTTP Proxy IP
 172. CONNECTION_PROXY_PORT=Port
 173. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Visningsalternativ
 174. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Använd stora typsnitt
 175. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Menytransparens
 176. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Av (100% Opacitet)
 177. GENERAL_LANGUAGE=Språk
 178. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Använd det här språket för alla portabla program
 179. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Programlistsorganisation
 180. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Smart med kategorier - Favoriter och nyligen använda program på första sidan.  Alla program efter kategori på andra.
 181. GENERAL_SMART_ALPHA=Smart alfabetisk - Favoriter och nyligen använda program på första sidan.  Alla program alfabetiskt på andra.
 182. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Visa alla med kategorier - Favoriter listade först sedan alla andra program grupperade efter kategori.
 183. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Visa alla alfabetisk - Favoriter listade först sedan alla andra program listade alfabetiskt.
 184. THEMES_THEME_PREVIEW=Förhandsvisning av teman
 185. THEMES_ADD_THEME=Lägg till tema
 186. THEMES_GET_THEMES=Hämta teman
 187. THEMES_USE_THEME=Använd tema
 188. THEMES_REMOVE_THEME=Ta bort tema
 189. THEMES_CUSTOM_COLOR=Egen färg
 190. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Förhandsvisning av egen färg
 191. THEMES_CLASSIC=Classic
 192. THEMES_MODERN=Modern
 193. THEMES_GLASSY=Glassy
 194. THEMES_RETRO=Retro
 195. THEMES_FLAT=Platt
 196. THEMES_LIGHT=Ljus
 197. THEMES_DARK=Mörk
 198. THEMES_DEFAULT=Default
 199. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Filtyp
 200. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Öppna med
 201. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Ikon
 202. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Lägg till filtyp
 203. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Redigera filtyp
 204. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Ta bort filtyp
 205. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Avaktivera filassociationer
 206. FONTS_NAME=Typsnittsnamn
 207. FONTS_FILE=Filnamn
 208. FONTS_ADD=Lägg till typsnitt
 209. FONTS_REMOVE=Ta bort typsnitt
 210. FONTS_DISABLE=Avaktivera portabla typsnitt
 211. ADVANCED_UPDATER=Inställningar för uppdateraren
 212. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Sök efter uppdateringar...
 213. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=Vid uppstart
 214. ADVANCED_UPDATER_DAILY=En gång per dag
 215. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=En gång i timman
 216. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Bara när jag trycker på Sök efter uppdateringar
 217. ADVANCED_BOLD_FOLDER_NAMES=Bold Folder Names
 218. ADVANCED_BETA_PLATFORM_RELEASES=Update to Beta platform releases
 219. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Dölj inte menyn när den förlorar fokus
 220. ADVANCED_START_MINIMIZED=Starta menyn minimerad
 221. ADVANCED_FADE_MENU=Tona menyn in och ut
 222. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Dölj skrivbordsikoner vid körning
 223. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Visa bara en ikon för program med flera ikoner
 224. ADVANCED_DISABLE_SPLASH_SCREENS=Disable App Splash Screens
 225. ADVANCED_DISABLE_SCROLLBAR=Disable Scrollbar
 226. ADVANCED_NOT_ALL_APPS_SUPPORT=Not all apps support this feature
 227. ADVANCED_HIDE_PORTABLE_IN_APP_NAMES=Hide "Portable" in App Names
 228. ADVANCED_EXPAND_CATEGORIES=Expand Categories By Default
 229. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SETTINGS=App Directory Settings
 230. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_OPEN_SOURCE_ONLY=Show Only Open Source Apps
 231. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_ADVANCED_APPS=Show Advanced Apps (Beta, Test, etc)
 232. ADVANCED_BOLD_FAVORITES=Bold Favorites
 233. ADVANCED_SHOW_INSTALLED_APPS=Show Installed Apps
 234. ADVANCED_COLLAPSE_OTHER_CATEGORIES_ON_EXPAND=Collapse Other Categories When One Is Expanded
 235. ADVANCED_KEYBOARD_FRIENDLY=Screen Reader-Friendly Selections in Updater and App Directory
 236.  
 237. [FORM_ABOUT]
 238. TAB_PLATFORM=Platform
 239. TAB_SPONSORS=Sponsors
 240. TAB_APPS=Apps
 241. HEADER_PLATINUM_SPONSORS=Platinum Sponsors
 242. HEADER_GOLD_SPONSORS=Gold Sponsors
 243. HEADER_SILVER_SPONSORS=Silver Sponsors
 244. HEADER_BRONZE_SPONSORS=Bronze Sponsors
 245. HEADER_SUPPORTERS=Supporters
 246. BUTTON_COPY=Copy
 247.  
 248. [UPDATER]
 249. COLUMN_APP=Portabelt program
 250. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Ladda ner
 251. COLUMN_INSTALL_SIZE=Installera
 252. COLUMN_DESCRIPTION=Beskrivning
 253. COLUMN_APP_TYPE=Programtyp
 254. COLUMN_CATEGORY=Kategori
 255. COLUMN_SUBCATEGORY=Underkategori
 256. COLUMN_RELEASE_DATE=Släppt den
 257. COLUMN_UPDATED_DATE=Uppdaterad den
 258. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 259. INTRO_WAIT=Söker efter program på PortableApps.com...
 260. INTRO_UPTODATE=Programmen behöver inte uppdateras.
 261. INTRO_NOOTHERAPPS=All available portable apps are already installed.  You rock!
 262. SELECTION_HEADING_NEW=Hämtar nya program
 263. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Markera programmen du vill installera och tryck %NEXT%
 264. SELECTION_HEADING_UPDATE=Uppdaterar program
 265. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Det finns tillgängliga uppdateringar för följande program
 266. DOWNLOAD_HEADING=Hämtar och installerar
 267. DOWNLOAD_SUBHEADING=Vänta medan programmen hämtas och installeras
 268. FINISH_HEADING_NEW=Programmen hämtade
 269. FINISH_TEXT_NEW=Dina nya program har installerats och är nu tillgängliga i PortableApps.com Menu.
 270. FINISH_HEADING_UPDATE=Uppdatering klar
 271. FINISH_TEXT_UPDATE=Dina program har uppdaterats och är tillgängliga i PortableApps.com Menu.
 272. FINISH_HEADING_FAIL=Fel
 273. FINISH_TEXT_FAIL=PortableApps.com Updater misslyckades. Pröva igen senare.
 274. ERROR_NOCONNECTION=Kan inte ansluta till PortableApps.com för att hämta program.  Pröva igen senare.
 275. FIRSTRUN=Vill du att PortableApps.com Platform automatiskt ska söka efter uppdateringar vid start?REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Required Platform Update
 276. REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Required Platform Update
 277. DOWNLOADING_X_OF_Y=Laddar ner %CURRENTAPP% av %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 278. DOWNLOADREMAINING=kvar
 279. DOWNLOADCONNECTING=Ansluter...
 280. DOWNLOADSECOND=sekunder
 281. DOWNLOADHOUR=timmar
 282. DOWNLOADMINUTE=minuter
 283. DOWNLOADPLURAL=
 284. DOWNLOADKB=kB
 285. DOWNLOADKBS=kB/s
 286. DOWNLOADOF=of
 287. DOWNLOADERROR=Nerladdningsfel: %ERROR% med fil %FILE%
 288. DOWNLOADINVALID=Den nerladdade versionen av %CURRENTAPPNAME% är inte giltig och kan inte installeras. Den kan vara på grund av en ofärdig nerladdning eller något annat nätverksproblem. Pröva att köra uppdateraren igen när den är färdig.
 289. INSTALLING_X_OF_Y=Installerar %CURRENTAPP% av %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 290. LARGE_DRIVE_WORKAROUND=Some of the portable apps will show an error that there is not enough space on your device during installation.  This is due to a slight incompatibility with drives over 2TB and the older installer they are packaged with. Just click OK to the error and then click Next on the directory selection screen to continue installing them when they pop up. This issue will be fully resolved shortly.
 291. ALREADY_RUNNING=The PortableApps.com Updater or App Directory is already running.  This could be the PortableApps.com Platform automatically checking for updates on startup. Please wait for other instances to finish before starting another.
 292. DOWNLOADERRORSITEMAINTENANCE=The PortableApps.com website is temporarily inaccessible due to maintenance and the app can not be downloaded.  Please try again later. (File: %FILE%)
 293.  
 294. [SUBCATEGORIES]
 295. Magnification=Förstoring
 296. On-Screen Keyboards=Skärmtangentbord
 297. Database=Databas
 298. Packaging=Pakethantering
 299. Portablization=Portabilisering
 300. Programming Environment=Programmeringsmiljö
 301. Servers=Servrar
 302. Text Editors and IDEs=Textredigerare och IDE:er
 303. Web Editors=Webbredigerare
 304. Astronomy=Astronomi
 305. Dictionaries=Uppslagsverk
 306. Geography=Geografi
 307. Genealogy=Geneologi
 308. Memorization=Memorering
 309. Religion=Religion
 310. Technical Computing=Tekniska beräkningar
 311. Typing=Maskinskrivning
 312. Action=Action
 313. Adventure=Äventyr
 314. Arcade=Arkad
 315. Board=Bräde
 316. Card=Kort
 317. Emulators=Emulatorer
 318. Music=Musik
 319. Puzzle=Pussel
 320. Racing=Racing
 321. Role-Playing=Rollspel
 322. Strategy=Strategi
 323. Diagramming=Diagram
 324. Image Editors=Bildredigerare
 325. Image Viewers=Bildvisare
 326. Rendering=Rendering
 327. Vector Graphics=Vektorgrafik
 328. Browsers=Webbläsare
 329. Chat=Chatt
 330. Download Managers=Filhämtare
 331. Email=E-post
 332. File Sharing=Fildelning
 333. FTP Clients=FTP-klienter
 334. Podcast Receivers=Poddradio
 335. RSS Readers=RSS-läsare
 336. Telnet and SSH=Telnet och SSH
 337. Audio Editors and Converters=Ljudredigerare och konverterare
 338. CD/DVD Burning and Authoring=CD/DVD-brännare och skapare
 339. Media Players=Mediaspelare
 340. Music Creation and Notation=Musikskapande och notering
 341. Video Editors=Filmredigerare
 342. Document Viewers=Dokumentvisare
 343. Calculators=Miniräknare
 344. Financial=Finans
 345. Journaling=Journalföring
 346. Office Suites=Kontorssviter
 347. Organization=Organisation
 348. Sticky Notes=Klisterlappar
 349. Document Tools=Dokumentverktyg
 350. Presentations=Presentationer
 351. Spreadsheets=Kalkylark
 352. Word Processors=Ordbehandlare
 353. Antivirus and Antispyware=Antivirus och antispionprogram
 354. Password Managers=Lösenordshanterare
 355. Secure File Deletion=Säker filborttagning
 356. Disk Tools=Skivverktyg
 357. File Comparison=Filgemförelse
 358. File Compression and Packaging=Filkomprimering och paketering
 359. File Managers=Filhanterare
 360. Networking=Nätverk
 361. Remote Connectivity=Fjärranslutning
 362. Synchronization=Synkronisering
 363. Task Managers=Processhanterare
 364. Time Wasters=Tidsfördriv
 365. Timers=Tidtagning
 366. Desktop Enhancement=Skrivbordsförbättring
 367. Clipboard Enhancement=Urklippsförbättring
 368. Uninstallers=Avinstallerare
 369. Screenshot Tools=Skärmdumpsverktyg
 370. Consoles=Konsoller
 371. Unit Conversion=Enhetskonvertering
 372. Miscellaneous=Diverse
 373. Typing Assistance=Typing Assistance
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement