kburnik

LOGO - Silba 2012 - Zadatak Element :: Kristijan Burnik

Aug 20th, 2012
53
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. to element :l :path
 2. (local "pozicija "putanja "spremnik)
 3. ; promijenimo oblik putanje iz "|/a/b/c| u "|a/b/c/|
 4. make "path word (bf :path) "|/|
 5.  
 6. ; krecemo s praznim spremnikom
 7. make "spremnik "
 8.  
 9.  
 10. ; ovdje biljezimo putanju "do sada"
 11. make "putanja "
 12.  
 13.  
 14. ; jedan obilazak po putanji
 15. foreach :path [
 16. ; slash nam je signal za praznjenje spremnika
 17. ifelse ? = "|/| [
 18. ; pozicija u listi je zapisana u spremniku (bufferu)
 19. make "pozicija :spremnik
 20.  
 21. ; praznimo spremnik
 22. make "spremnik "
 23.  
 24. ; provjera: da li je moguce doci do trazenog elementa?
 25. ifelse and (:pozicija > 0) (:pozicija <= (count :l) ) [
 26. ; ako je, onda "ulazimo" u tu podlistu
 27. make "l item :pozicija :l
 28. ][
 29. ; inace je greska u pitanju: pa ju ispisujemo, skupa sa dosadašnjom putanjom
 30. pr ( se [element ne postoji] "|(| (word "|/| :putanja) "|)| )
 31. stop
 32. ]
 33. ][
 34. ; ostale znakove lijepimo na spremnik (brojke, tj. slažemo poziciju)
 35. make "spremnik word :spremnik ?
 36.  
 37. ]
 38. ; čitavo vrijeme pratimo putanju (prepisujemo sa izvora) radi
 39. make "putanja word :putanja ?
 40. ]
 41.  
 42. ; vrati traženi element
 43. op :l
 44.  
 45. end
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×