SHARE
TWEET

Untitled

seberm Oct 26th, 2009 16 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. INSERT INTO `translation` (`langId`, `expression`, `translation`) VALUES
 2. (1, 'password', 'Heslo'),
 3. (1, 'login', 'Login'),
 4. (1, 'loginButton', 'Přihlsit'),
 5. (1, 'newArticle', 'Nov člnek'),
 6. (1, 'existingArticle', 'Existujc člnek'),
 7. (1, 'newGallery', 'Nov galerie'),
 8. (1, 'existingGallery', 'Existujc galerie'),
 9. (1, 'newNews', 'Nov novinka'),
 10. (1, 'existingNews', 'Existujc novinka'),
 11. (1, 'newStaticText', 'Nov text'),
 12. (1, 'existingStaticText', 'Existujc text'),
 13. (1, 'mainMenu', 'Hlavn menu'),
 14. (1, 'selectExistingObject', 'Upravit existujc'),
 15. (1, 'remember', 'Zapamatovat'),
 16. (1, 'logout', 'Odhlsit'),
 17. (1, 'goBack', 'Zpět'),
 18. (1, 'save', 'Uloit'),
 19. (1, 'administration', 'Administrace'),
 20. (1, 'profileSettings', 'Nastaven profilu'),
 21. (1, 'errLogin', 'Chyba pri přihlaovn. patn heslo nebo jmno.'),
 22. (1, 'administrationPanel', 'Panel administrtora'),
 23. (1, 'userAvatar', 'Uivatelsk avatar'),
 24. (1, 'goBack', 'Zpět'),
 25. (1, 'title', 'Titulek'),
 26. (1, 'content', 'Obsah'),
 27. (1, 'perex', 'Perex'),
 28. (1, 'toggleLock', 'Uzamknout'),
 29. (1, 'toggleUnLock', 'Odemknout'),
 30. (1, 'staticText', 'Statick text'),
 31. (1, 'author', 'Autor'),
 32. (1, 'confirmation', 'Přejete si pokračovat?'),
 33. (1, 'goBackToWeb', 'Zpět na web'),
 34. (1, 'home', 'Domů'),
 35. (1, 'drop', 'Zahodit'),
 36. (1, 'remove', 'Smazat'),
 37. (1, 'cannotLoadSystemModule', 'Nemůe načst systmov modul.'),
 38. (1, 'userManager', 'Uivatel'),
 39. (1, 'groupManager', 'Skupiny'),
 40. (1, 'pollManager', 'Ankety'),
 41. (1, 'linguistManager', 'Vcejazyčnost'),
 42. (1, 'menuManager', 'Menu'),
 43. (1, 'action', 'Akce'),
 44. (1, 'edit', 'Upravit'),
 45. (1, 'name', 'Nzev'),
 46. (1, 'userName', 'Jmno'),
 47. (1, 'userSurname', 'Přjmen'),
 48. (1, 'zipcode', 'PSČ'),
 49. (1, 'country', 'Stt'),
 50. (1, 'adress', 'Adresa'),
 51. (1, 'phone', 'Telefon'),
 52. (1, 'email', 'Email'),
 53. (1, 'avatar', 'Avatar'),
 54. (1, 'city', 'Město'),
 55. (1, 'confirmed', 'Potvrzen'),
 56. (1, 'userGroups', 'Uivatelsk skupiny'),
 57. (1, 'withoutFilter', 'Bez filtru'),
 58. (1, 'filter', 'Filtrovat'),
 59. (1, 'new', 'Nov'),
 60. (1, 'dataSaved', 'Data uloena.'),
 61. (1, 'savingError', 'Chyba v ukldn.'),
 62. (1, 'deletionError', 'Chyba v mazn.'),
 63. (1, 'successfullyDeleted', 'spěně smazno.'),
 64. (1, 'badObjectId', 'patn ID objektu.'),
 65. (1, 'logged', 'Přihlen'),
 66. (1, 'groupName', 'Jmno skupiny'),
 67. (1, 'answer', 'Odpověď'),
 68. (1, 'votes', 'Hlasů'),
 69. (1, 'question', 'Otzka'),
 70. (1, 'addAnswer', 'Přidat odpověď'),
 71. (1, 'adminWelcome', 'Vtejte!'),
 72. (1, 'adminWelcomeText', 'Vtejte v administraci vaeho webu!'),
 73. (2, 'goBackToWeb', 'Back to the web'),
 74. (2, 'home', 'Home'),
 75. (2, 'drop', 'Drop'),
 76. (2, 'remove', 'Remove'),
 77. (2, 'cannotLoadSystemModule', 'Cannot load system module.'),
 78. (2, 'userManager', 'Users'),
 79. (2, 'groupManager', 'Groups'),
 80. (2, 'pollManager', 'Polls'),
 81. (2, 'linguistManager', 'Linguist'),
 82. (2, 'menuManager', 'Menu'),
 83. (2, 'action', 'Action'),
 84. (2, 'edit', 'Edit'),
 85. (2, 'name', 'Name'),
 86. (2, 'userName', 'Name'),
 87. (2, 'userSurname', 'Surname'),
 88. (2, 'zipcode', 'Zipcode'),
 89. (2, 'country', 'State'),
 90. (2, 'adress', 'Adress'),
 91. (2, 'phone', 'Phone'),
 92. (2, 'email', 'E-mail'),
 93. (2, 'avatar', 'Avatar'),
 94. (2, 'city', 'City'),
 95. (2, 'confirmed', 'Confirmed'),
 96. (2, 'userGroups', 'User''s groups'),
 97. (2, 'withoutFilter', 'Without filter'),
 98. (2, 'filter', 'Filter'),
 99. (2, 'new', 'New'),
 100. (2, 'dataSaved', 'Data saved.'),
 101. (2, 'savingError', 'Saving error.'),
 102. (2, 'deletionError', 'Deletion error.'),
 103. (2, 'successfullyDeleted', 'Successfully deleted.'),
 104. (2, 'badObjectId', 'Bad object ID.'),
 105. (2, 'logged', 'Logged'),
 106. (2, 'groupName', 'Group name'),
 107. (2, 'answer', 'Answer'),
 108. (2, 'votes', 'Votes'),
 109. (2, 'question', 'Question'),
 110. (2, 'addAnswer', 'Add answer'),
 111. (2, 'adminWelcome', 'Welcome!'),
 112. (2, 'adminWelcomeText', 'Welcome in the administration of your website!'),
 113. (2, 'password', 'Password'),
 114. (2, 'login', 'Login'),
 115. (2, 'loginButton', 'Sign in'),
 116. (2, 'newArticle', 'New article'),
 117. (2, 'existingArticle', 'Existing article'),
 118. (2, 'newGallery', 'New gallery'),
 119. (2, 'existingGallery', 'Existing gallery'),
 120. (2, 'newNews', 'Add news'),
 121. (2, 'existingNews', 'Existing news'),
 122. (2, 'newStaticText', 'New text'),
 123. (2, 'existingStaticText', 'Existing text'),
 124. (2, 'mainMenu', 'Main menu'),
 125. (2, 'selectExistingObject', 'Edit existing'),
 126. (2, 'remember', 'Remember'),
 127. (2, 'logout', 'Logout'),
 128. (2, 'goBack', 'Back'),
 129. (2, 'administration', 'Administration'),
 130. (2, 'profileSettings', 'Profile settings'),
 131. (2, 'errLogin', 'Login error. Bad login or password.'),
 132. (2, 'administrationPanel', 'Administrator''s panel'),
 133. (2, 'userAvatar', 'User''s avatar'),
 134. (2, 'title', 'Title'),
 135. (2, 'content', 'Content'),
 136. (2, 'perex', 'Perex'),
 137. (2, 'goBack', 'Back'),
 138. (2, 'toggleLock', 'Toggle lock'),
 139. (2, 'toggleUnLock', 'Toggle unlock'),
 140. (2, 'remove', 'Remove'),
 141. (2, 'staticText', 'Static text'),
 142. (2, 'author', 'Author'),
 143. (2, 'cannotLoadSystemModule', 'Nemůe bt načten systmov modul.'),
 144. (2, 'save', 'Save'),
 145. (2, 'confirmation', 'Are you sure you wish to continue?');
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top