Socialking

Untitled

Apr 12th, 2021 (edited)
144
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Tworzenie klasy punkt, dwie współrzędne mówią o dwuwymiarowej wielkości
 2. class Punkt:
 3.  
 4.     # Przypisujemy x, y oraz liczba_punktow z kolejnego zadania
 5.     # jako atrybuty w klasie
 6.     def __init__(self, x, y, liczba_punktow):
 7.         self.x = x
 8.         self.y = y
 9.  
 10.     # Typowy getter zwracający liczby x, y
 11.     def get(self, x, y):
 12.         return self.__x + ", " + self.__y
 13.  
 14.     # Typowy setter przypisujący do x, y wartości z klasy __x, __y
 15.     # __ <-- przy x oraz y, jest tzw. potomnością konstuktora klasowego
 16.     # aby łatwiej móc rozróżniać sobie zmienne oraz selfy w klasie
 17.     def set(self, x, y):
 18.         self.__x = x
 19.         self.__y = y
 20.  
 21.     # @staticmethod mówi o statycznej metodzie w skrypcie, która zwracać będzie
 22.     # wartość przypisując ją do %d, jako ciąg znaków
 23.     @staticmethod
 24.     def liczba_punktow():
 25.         return "%d, %d"
 26.  
 27. # Klasa wektor, w której jest jedynie konstuktor przypisujący wartości do wektora z klasy Punkt
 28. # Punkt.x = x <-- przypisuje wartość z klasy Punkt do konstuktora w klasie Wektor:
 29. class Wektor:
 30.     def __init__(self, x, y):
 31.         Punkt.x = x
 32.         Punkt.y = y
 33.  
 34.     # Znowu statyczna metoda zwracająca długość konstuktora jako wykorzystana funkcja len()
 35.     @staticmethod
 36.     def dlugosc():
 37.         return len(Wektor)
 38.  
RAW Paste Data