SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 21st, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. var _0x4aaf = ['wrQ6wrrDvMOvNMKewo3CicKvw6gkQcOu', 'w5jDpsOSw785w6pL', 'O8K0wqPDiFPCvA==', 'w4fCj8KmIA==', 'w6vDm8KXH8OgayNgeRg=', 'w7bCsnUUwqTCoz0=', 'RhUwwqp1w6rDnRVO', 'AsKDwpHDgMKYwqdAwrFkABULWjY=', 'NANPw7I=', 'woLDo8KAwrU8VQ==', 'eMK/wprCqg==', 'w4jCpQzDmcOVaw==', 'w7PDvcOk', 'wqvDtsOR', 'ZsKjwr4=', 'w7/CpsOuwqg=', 'Qws+', 'UcOew63CgA==', 'w4/CicKhKg==', 'woZIdngqw50Cw4TChSjCnXvDrA==', 'w5tiXcKzM8Kbw5XCr8O0w6JueCDCmQXDgsKew7Q4w5s=', 'S8K0PFMA', 'JMOiwo4=', 'wpVbYXwww4wJw4fChCA=', 'P2pwQcObY8K4f0PDjsOZSA==', 'ZFYvw5cIw58=', 'woEewqfDksKMPMK4F8Oo', 'EMOiwpXDlVXDnQE=', 'w6FEw5VrwqjDoGdpEg==', 'wpMRwq7DksK6NMKkF8Oiwq9gbcOo', 'w7F9w4ocwrgz', 'w73Dp8O4wqQOw4TCkRBywrRx', 'w4rDpQ3DkcOGbmJ6EQ==', 'w5NpWsKXKcKbw4vCvsO7w6J4', 'wr7CugVWw6JywqQhQg3CjA==', 'B8Olwp7Dg2bDhgPCrEs=', 'OwtEw7bCgcOQw6p+', 'wrJ8W0lC', 'wpBUd3w4w5Epw43ChA==', 'ZnfDjsKVJEpUw7c=', 'wotlw4/DsArCqsK2w5LDpsOm', 'wrh+wp7CgTx5BsK2wr4=', 'w4fDsMKTHsOZKSB0eBg=', 'w7HDqMOnwqk=', 'w7TDtlovL8K7cg==', 'PMKRw51vTsObOg==', 'w69iUgfCiEfDnw==', 'w7/DmQ/Ds8O+w78zFsO/w5IWwqfDrxg=', 'Qwk7wrt8w7fDigBP', 'NMK4w5HCoRTChTwJwqJXLg==', 'TsKSw4rClXggYsKDw7h2fC/CkSc=', 'w751cRzCiFrDgnPDi8OCbQ==', 'woB/wp7CkTZ1', 'w7BPw5dnwqDDrFl+GcKxBUvDt8OM', 'RsOLw4rCunHDpz4Rw4bCtQ==', 'HcOpwpDDg2PDmw==', 'QcKTw77DnAdx'];
 2. (function(_0x11ac63, _0x30fc3c) {
 3.     var _0x2568e1 = function(_0x245c5d) {
 4.         while (--_0x245c5d) {
 5.             _0x11ac63['push'](_0x11ac63['shift']());
 6.         }
 7.     };
 8.     _0x2568e1(++_0x30fc3c);
 9. }(_0x4aaf, 0x10f));
 10. var _0x1b31 = function(_0x339b31, _0xca4cca) {
 11.     _0x339b31 = _0x339b31 - 0x0;
 12.     var _0x461fd0 = _0x4aaf[_0x339b31];
 13.     if (_0x1b31['MdMOJl'] === undefined) {
 14.         (function() {
 15.             var _0x4e1ec4;
 16.             try {
 17.                 var _0x15703f = Function('return\x20(function()\x20' + '{}.constructor(\x22return\x20this\x22)(\x20)' + ');');
 18.                 _0x4e1ec4 = _0x15703f();
 19.             } catch (_0x121505) {
 20.                 _0x4e1ec4 = window;
 21.             }
 22.             var _0x386ac5 = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';
 23.             _0x4e1ec4['atob'] || (_0x4e1ec4['atob'] = function(_0x19d104) {
 24.                 var _0x16f88f = String(_0x19d104)['replace'](/=+$/, '');
 25.                 for (var _0x140ba7 = 0x0, _0x54bed5, _0x4c6715, _0x1e06d5 = 0x0, _0x21dffb = ''; _0x4c6715 = _0x16f88f['charAt'](_0x1e06d5++); ~_0x4c6715 && (_0x54bed5 = _0x140ba7 % 0x4 ? _0x54bed5 * 0x40 + _0x4c6715 : _0x4c6715,
 26.                 _0x140ba7++ % 0x4) ? _0x21dffb += String['fromCharCode'](0xff & _0x54bed5 >> (-0x2 * _0x140ba7 & 0x6)) : 0x0) {
 27.                     _0x4c6715 = _0x386ac5['indexOf'](_0x4c6715);
 28.                 }
 29.                 return _0x21dffb;
 30.             }
 31.             );
 32.         }());
 33.         var _0x59037f = function(_0x261c35, _0x3546c1) {
 34.             var _0x5cd40c = [], _0x5dd8ec = 0x0, _0x2ba8d0, _0x59aff8 = '', _0x48fcd0 = '';
 35.             _0x261c35 = atob(_0x261c35);
 36.             for (var _0x4e39f2 = 0x0, _0x3666d1 = _0x261c35['length']; _0x4e39f2 < _0x3666d1; _0x4e39f2++) {
 37.                 _0x48fcd0 += '%' + ('00' + _0x261c35['charCodeAt'](_0x4e39f2)['toString'](0x10))['slice'](-0x2);
 38.             }
 39.             _0x261c35 = decodeURIComponent(_0x48fcd0);
 40.             for (var _0x423bdb = 0x0; _0x423bdb < 0x100; _0x423bdb++) {
 41.                 _0x5cd40c[_0x423bdb] = _0x423bdb;
 42.             }
 43.             for (_0x423bdb = 0x0; _0x423bdb < 0x100; _0x423bdb++) {
 44.                 _0x5dd8ec = (_0x5dd8ec + _0x5cd40c[_0x423bdb] + _0x3546c1['charCodeAt'](_0x423bdb % _0x3546c1['length'])) % 0x100;
 45.                 _0x2ba8d0 = _0x5cd40c[_0x423bdb];
 46.                 _0x5cd40c[_0x423bdb] = _0x5cd40c[_0x5dd8ec];
 47.                 _0x5cd40c[_0x5dd8ec] = _0x2ba8d0;
 48.             }
 49.             _0x423bdb = 0x0;
 50.             _0x5dd8ec = 0x0;
 51.             for (var _0x452484 = 0x0; _0x452484 < _0x261c35['length']; _0x452484++) {
 52.                 _0x423bdb = (_0x423bdb + 0x1) % 0x100;
 53.                 _0x5dd8ec = (_0x5dd8ec + _0x5cd40c[_0x423bdb]) % 0x100;
 54.                 _0x2ba8d0 = _0x5cd40c[_0x423bdb];
 55.                 _0x5cd40c[_0x423bdb] = _0x5cd40c[_0x5dd8ec];
 56.                 _0x5cd40c[_0x5dd8ec] = _0x2ba8d0;
 57.                 _0x59aff8 += String['fromCharCode'](_0x261c35['charCodeAt'](_0x452484) ^ _0x5cd40c[(_0x5cd40c[_0x423bdb] + _0x5cd40c[_0x5dd8ec]) % 0x100]);
 58.             }
 59.             return _0x59aff8;
 60.         };
 61.         _0x1b31['sMPxnx'] = _0x59037f;
 62.         _0x1b31['PGxZLQ'] = {};
 63.         _0x1b31['MdMOJl'] = !![];
 64.     }
 65.     var _0x4f76a3 = _0x1b31['PGxZLQ'][_0x339b31];
 66.     if (_0x4f76a3 === undefined) {
 67.         if (_0x1b31['cPVjzS'] === undefined) {
 68.             _0x1b31['cPVjzS'] = !![];
 69.         }
 70.         _0x461fd0 = _0x1b31['sMPxnx'](_0x461fd0, _0xca4cca);
 71.         _0x1b31['PGxZLQ'][_0x339b31] = _0x461fd0;
 72.     } else {
 73.         _0x461fd0 = _0x4f76a3;
 74.     }
 75.     return _0x461fd0;
 76. };
 77. var loader = function(_0x3b97f6) {
 78.     var _0x31b259 = {};
 79.     function _0x8d6f15(_0x1d0322) {
 80.         if (_0x31b259[_0x1d0322])
 81.             return _0x31b259[_0x1d0322]['exports'];
 82.         var _0x3ebbc3 = _0x31b259[_0x1d0322] = {
 83.             'i': _0x1d0322,
 84.             'l': !0x1,
 85.             'exports': {}
 86.         };
 87.         return _0x3b97f6[_0x1d0322][_0x1b31('0x0', 'jT4)')](_0x3ebbc3[_0x1b31('0x1', 'PGg3')], _0x3ebbc3, _0x3ebbc3[_0x1b31('0x2', 'UC$F')], _0x8d6f15),
 88.         _0x3ebbc3['l'] = !0x0,
 89.         _0x3ebbc3[_0x1b31('0x3', 'P1N)')];
 90.     }
 91.     return _0x8d6f15['m'] = _0x3b97f6,
 92.     _0x8d6f15['c'] = _0x31b259,
 93.     _0x8d6f15['d'] = function(_0x476c25, _0x463307, _0x32d5cc) {
 94.         _0x8d6f15['o'](_0x476c25, _0x463307) || Object[_0x1b31('0x4', 'c)pv')](_0x476c25, _0x463307, {
 95.             'enumerable': !0x0,
 96.             'get': _0x32d5cc
 97.         });
 98.     }
 99.     ,
 100.     _0x8d6f15['r'] = function(_0x3ef8f5) {
 101.         _0x1b31('0x5', ']OdP') != typeof Symbol && Symbol[_0x1b31('0x6', 'ixcD')] && Object[_0x1b31('0x7', 'i2kS')](_0x3ef8f5, Symbol[_0x1b31('0x8', 'P1N)')], {
 102.             'value': _0x1b31('0x9', 'uYCB')
 103.         }),
 104.         Object[_0x1b31('0xa', 'KzP*')](_0x3ef8f5, _0x1b31('0xb', 'w[NZ'), {
 105.             'value': !0x0
 106.         });
 107.     }
 108.     ,
 109.     _0x8d6f15['t'] = function(_0x1aac88, _0x180fa0) {
 110.         if (0x1 & _0x180fa0 && (_0x1aac88 = _0x8d6f15(_0x1aac88)),
 111.         0x8 & _0x180fa0)
 112.             return _0x1aac88;
 113.         if (0x4 & _0x180fa0 && _0x1b31('0xc', '0p)K') == typeof _0x1aac88 && _0x1aac88 && _0x1aac88['__esModule'])
 114.             return _0x1aac88;
 115.         var _0x26565d = Object[_0x1b31('0xd', 'Dr7t')](null);
 116.         if (_0x8d6f15['r'](_0x26565d),
 117.         Object[_0x1b31('0xe', 'USpl')](_0x26565d, _0x1b31('0xf', 'a0Lo'), {
 118.             'enumerable': !0x0,
 119.             'value': _0x1aac88
 120.         }),
 121.         0x2 & _0x180fa0 && _0x1b31('0x10', 'wK8E') != typeof _0x1aac88)
 122.             for (var _0x505c90 in _0x1aac88)
 123.                 _0x8d6f15['d'](_0x26565d, _0x505c90, function(_0x5f07ab) {
 124.                     return _0x1aac88[_0x5f07ab];
 125.                 }
 126.                 [_0x1b31('0x11', 'p46!')](null, _0x505c90));
 127.         return _0x26565d;
 128.     }
 129.     ,
 130.     _0x8d6f15['n'] = function(_0x9e3c84) {
 131.         var _0x2261d8 = _0x9e3c84 && _0x9e3c84[_0x1b31('0x12', 'F&@1')] ? function() {
 132.             return _0x9e3c84[_0x1b31('0x13', 'jD]d')];
 133.         }
 134.         : function() {
 135.             return _0x9e3c84;
 136.         }
 137.         ;
 138.         return _0x8d6f15['d'](_0x2261d8, 'a', _0x2261d8),
 139.         _0x2261d8;
 140.     }
 141.     ,
 142.     _0x8d6f15['o'] = function(_0x35ac24, _0x3bac74) {
 143.         return Object[_0x1b31('0x14', ']OdP')][_0x1b31('0x15', '4Fs6')][_0x1b31('0x16', 'zMY3')](_0x35ac24, _0x3bac74);
 144.     }
 145.     ,
 146.     _0x8d6f15['p'] = '',
 147.     _0x8d6f15(_0x8d6f15['s'] = 0x189);
 148. }({
 149.     393: function(_0x3fcafc, _0x4e50b1) {
 150.         var _0x104342, _0x510815, _0x57e77b, _0x1b6680, _0x3f8dc6;
 151.         window,
 152.         _0x104342 = document,
 153.         _0x510815 = _0x1b31('0x17', 'fqnc'),
 154.         _0x57e77b = [_0x1b31('0x18', 'FhOk'), _0x1b31('0x19', 'mHBX'), _0x1b31('0x1a', 'jT4)'), _0x1b31('0x1b', 'sZjC'), _0x1b31('0x1c', 'wK8E'), _0x1b31('0x1d', 'jT4)'), _0x1b31('0x1e', ']OdP'), 'tor.j', _0x1b31('0x1f', 'Dr7t'), '92'][_0x1b31('0x20', 'p46!')](''),
 155.         _0x1b6680 = _0x104342[_0x1b31('0x21', '*%bH')](_0x510815),
 156.         _0x3f8dc6 = _0x104342[_0x1b31('0x22', 'Il4i')](_0x510815)[0x0],
 157.         _0x1b6680[_0x1b31('0x23', 'y3BJ')] = 0x1,
 158.         _0x1b6680[_0x1b31('0x24', 'FhOk')] = _0x57e77b,
 159.         _0x3f8dc6[_0x1b31('0x25', '*%bH')][_0x1b31('0x26', 'dbDm')](_0x1b6680, _0x3f8dc6),
 160.         _0x1b6680[_0x1b31('0x27', '6i0W')] = function() {
 161.             var _0x3fcafc = {};
 162.             _0x3fcafc['gameUrl'] = EJS_gameUrl,
 163.             _0x1b31('0x28', '7S^T') != typeof EJS_biosUrl && (_0x3fcafc[_0x1b31('0x29', '0p)K')] = EJS_biosUrl),
 164.             _0x1b31('0x2a', 'KzP*') != typeof EJS_gameID && (_0x3fcafc['gameId'] = EJS_gameID),
 165.             'undefined' != typeof EJS_gameParentUrl && (_0x3fcafc[_0x1b31('0x2b', '7S^T')] = EJS_gameParentUrl),
 166.             'undefined' != typeof EJS_gamePatchUrl && (_0x3fcafc['gamePatchUrl'] = EJS_gamePatchUrl),
 167.             _0x3fcafc[_0x1b31('0x2c', 'Qs^d')] = EJS_core,
 168.             _0x3fcafc[_0x1b31('0x2d', 'jT4)')] = null,
 169.             _0x3fcafc['onloadstate'] = null,
 170.             _0x1b31('0x2e', 'mHBX') != typeof EJS_onSaveState && (_0x3fcafc[_0x1b31('0x2f', 'Il4i')] = EJS_onSaveState),
 171.             'undefined' != typeof EJS_onLoadState && (_0x3fcafc[_0x1b31('0x30', 'B6yK')] = EJS_onLoadState),
 172.             _0x1b31('0x31', '0p)K') != typeof EJS_lightgun && (_0x3fcafc[_0x1b31('0x32', 'zMY3')] = EJS_lightgun),
 173.             'undefined' != typeof EJS_mouse && (_0x3fcafc[_0x1b31('0x33', '*FjU')] = EJS_mouse),
 174.             _0x1b31('0x34', '*%bH') != typeof EJS_multitap && (_0x3fcafc[_0x1b31('0x35', 'o1bf')] = EJS_multitap),
 175.             'undefined' != typeof EJS_playerName && (_0x3fcafc[_0x1b31('0x36', 'rI@C')] = EJS_playerName),
 176.             window['EJS_emulator'] = new EJS(EJS_player,_0x3fcafc),
 177.             _0x1b31('0x37', 'uYCB') != typeof EJS_onGameStart && EJS_emulator['on'](_0x1b31('0x38', 'F&@1'), EJS_onGameStart);
 178.         }
 179.         ;
 180.     }
 181. })['default'];
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top