SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 21st, 2012 390 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. Utilizând metoda backtracking se genereazã în ordine lexicograficã cuvintele de câte patru
 3. litere din mulþimea A={a,b,c,d}, cuvinte care nu conþin douã vocale alãturate. Primele
 4. trei cuvinte generate sunt, în ordine: abab, abac, abad. Care este cel de-al ºaselea
 5. cuvânt generat? (4p.)
 6. a. abbb b. abbc c. abba d. abbd
 7. */
 8. abab
 9. abac
 10. abad
 11. abba
 12. abbb
 13. abbc <<<<<<--
 14.  
 15.  
 16. ============================================
 17.  
 18. /*
 19. Utilizând metoda backtracking se genereazã în ordine lexicograficã cuvintele de câte patru
 20. litere din mulþimea A={a,b,c,d}, cuvinte care nu conþin douã vocale alãturate. Primele
 21. cinci cuvinte generate sunt, în ordine: abab, abac, abad, abba, abbb. Care este ultimul
 22. cuvânt generat? (4p.)
 23. a. ddcd b. dcba c. abcd d. dddd
 24. */
 25. dddd <<<<--
 26.  
 27. ============================================
 28.  
 29. /*
 30. Utilizând metoda backtracking se genereazã în ordine lexicograficã cuvintele de câte patru
 31. litere din mulþimea A={a,b,c,d}, cuvinte care nu conþin douã vocale alãturate. Primele
 32. patru cuvinte generate sunt, în ordine: abab, abac, abad, abba. Care este antepenultimul
 33. cuvânt generat? (4p.)
 34. a. dddb b. ddcd c. ddba d. dcdd
 35. */
 36. dddb  <<<<<<<<--
 37.  
 38. =============================================
 39.  
 40.  
 41. /*
 42. Utilizând metoda backtracking se genereazã în ordine lexicograficã cuvintele de câte patru
 43. litere din mulþimea A={a,b,c,d}, cuvinte care nu conþin douã vocale alãturate. Primele
 44. trei cuvinte generate sunt, în ordine: abab, abac, abad. Care este penultimul cuvânt
 45. generat? (4p.)
 46. a. dcdb b. dcba c. dddc d. ddcd
 47. */
 48. c. dddc <----
 49.  
 50.  
 51. ==============================================
 52.  
 53. /*
 54. Folosind modelul combinãrilor se genereazã numerele naturale cu câte trei cifre distincte din
 55. mulþimea {1,2,3,4}, numere cu cifrele în ordine strict crescãtoare, obþinându-se, în ordine:
 56. 123, 124, 134, 234. Dacã se utilizeazã exact aceeaºi tehnicã pentru a genera numerele
 57. naturale cu câte patru cifre distincte din mulþimea {1,2,3,4,5}, câte dintre numerele
 58. generate au prima cifrã 1 ºi ultima cifrã 5? (4p.)
 59. a. 4 b. 2 c. 6 d. 3
 60. */
 61. d. 3 <<<<--
 62.  
 63. ===============================================
 64. /*
 65. Utilizând metoda backtracking sunt generate numerele de 3 cifre, având toate cifrele
 66. distincte ºi cu proprietatea cã cifrele aflate pe poziþii consecutive sunt de paritate diferitã.
 67. ªtiind cã primele ºase soluþii generate, sunt în aceastã ordine, 103, 105, 107, 109, 123,
 68. 125 care este a noua soluþie generatã?
 69. */
 70. 103, 105, 107, 109, 123,125,127,129,143,
 71. 143 <<<<------
 72.  
 73.  
 74.  
 75. ================================================
 76.  
 77. /*
 78. Folosind tehnica bactracking un elev a scris un program care genereaz. toate numerele de
 79. cate n cifre (0<n.9), cifrele fiind in ordine strict cresc.toare. Dac.n este egal cu 5, cate
 80. numere vor fi generate de program?
 81. */
 82. 252 <<<
 83.  
 84. ====================================================
 85.  
 86. /*
 87. Utilizând metoda backtracking sunt generate numerele de 3 cifre, având toate cifrele
 88. distincte ºi cu proprietatea cã cifrele aflate pe poziþii consecutive sunt de paritate diferitã.
 89. ªtiind cã primele trei soluþii generate sunt, în aceastã ordine, 103, 105, 107, câte dintre
 90. numerele generate au suma cifrelor egalã cu 6?
 91. */
 92. 105
 93. 123
 94. 213
 95. 321
 96. =======================================================
 97.  
 98.  
 99. /*
 100. Utilizând metoda backtracking sunt generate toate numerele de 3 cifre, având cifrele în
 101. ordine crescãtoare, iar cifrele aflate pe poziþii consecutive sunt de paritate diferitã. ªtiind cã
 102. primele cinci soluþii generate sunt, în aceastã ordine, 123, 125, 127, 129, 145, care este
 103. cel de al 8-lea numãr generat?
 104. */
 105. 123, 125, 127, 129, 145 , 147 , 149 , 168
 106. 168 ,<<<
 107.  
 108. =======================================================
 109.  
 110. /*
 111. Folosind tehnica bactracking un elev a scris un program care genereaz. toate numerele de
 112. cate n cifre(0<n.9), cifrele fiind in ordine strict cresc.toare. Dac. n este egal cu 5, cate
 113. numere care au prima cifr. 4 vor fi generate de program?
 114. */
 115. 5 numere
 116. ======================================================
 117. /*
 118. Un algoritm de tip backtracking genereazã, în ordine lexicograficã, toate ºirurile de 5 cifre 0
 119. ºi 1 cu proprietatea cã nu existã mai mult de douã cifre 0 pe poziþii consecutive. Primele 7
 120. soluþii generate sunt: 00100, 00101, 00110, 00111, 01001, 01010, 01011. Care este a
 121. 8-a soluþie generatã de acest algoritm? (4p.)
 122. a. 01110 b. 01100 c. 01011 d. 01101
 123. */
 124. a. 01110 <<<<<<<<
 125. =======================================================
 126. /*
 127. Pentru a scrie valoarea 10 ca sumã de numere prime se foloseºte metoda backtracking ºi
 128. se genereazã, în aceastã ordine, sumele distincte: 2+2+2+2+2, 2+2+3+3, 2+3+5, 3+7,
 129. 5+5. Folosind exact aceeaºi metodã, se scrie valoarea 9 ca sumã de numere prime. Care
 130. sunt primele trei soluþii, în ordinea generãrii lor?
 131. */
 132. 9 = 2+2+2+3
 133. 9 = 2+2+5
 134. 9 = 3+3+3
 135. =========================================================
 136. /*
 137. Trei bãieþi, Alin, Bogdan ºi Ciprian, ºi trei fete, Delia, Elena ºi Felicia, trebuie sã
 138. formeze o echipã de trei copii, care sã participe la un concurs. Echipa trebuie sã fie mixtã
 139. (adicã sã conþinã cel puþin o fatã ºi cel puþin un bãiat). Ordinea copiilor în echipã este
 140. importantã deoarece aceasta va fi ordinea de intrare a copiilor în concurs (de exemplu
 141. echipa Alin, Bogdan, Delia este diferitã de echipa Bogdan, Alin, Delia). Câte echipe
 142. se pot forma, astfel încât din ele sã facã parte simultan Alin ºi Bogdan?
 143. */
 144. 9
 145.  
 146. ===========================================================
 147.  
 148. /*
 149.  
 150. Câte numere de trei cifre pot fi construite folosind doar cifre pare? (4p.)
 151. a. 125 b. 100 c. 64 d. 128
 152. */
 153. 125
 154. =============================================================
 155. /*
 156. Un algoritm genereazã în ordine crescãtoare toate numerele de n cifre, folosind doar cifrele
 157. 3, 5 ºi 7. Dacã pentru n=5, primele 5 soluþii generate sunt 33333, 33335, 33337,
 158. 33353, 33355, precizaþi care sunt ultimele 3 soluþii generate, în ordinea generãrii. (6p.)
 159. */
 160.  
 161. 77773
 162. 77775
 163. 77777
 164. ==========================================================================
 165.  
 166. /*
 167. Un algoritm genereazã în ordine descrescãtoare toate numerele de 5 cifre, fiecare dintre ele
 168. având cifrele în ordine strict crescãtoare. ªtiind cã primele 5 soluþii generate sunt 56789,
 169. 46789, 45789, 45689, 45679, precizaþi care sunt ultimele 3 soluþii generate, în ordinea
 170. generãrii.
 171. */
 172. 12347
 173. 12346
 174. 12345
 175.  
 176. ==========================================================================
 177.  
 178. /*
 179. Un algoritm genereazã, în ordine lexicograficã, toate ºirurile alcãtuite din câte n cifre binare
 180. (0 ºi 1). ªtiind cã pentru n=5, primele 4 soluþii generate sunt 00000, 00001, 00010, 00011,
 181. precizaþi care sunt ultimele 3 soluþii generate, în ordinea obþinerii lor.
 182. */
 183.  
 184. 1101
 185. 1110
 186. 1111
 187. ==========================================================
 188. /*
 189. Un algoritm genereazã în ordine crescãtoare, toate numerele de n cifre (n<9), cu cifre
 190. distincte, care nu au douã cifre pare alãturate. Dacã pentru n=5, primele 5 soluþii generate
 191. sunt 10325, 10327, 10329, 10345, 10347, precizaþi care sunt urmãtoarele 3 soluþii
 192. generate, în ordinea obþinerii lor.
 193. */
 194. 10325, 10327, 10329, 10345, 10347,
 195.  
 196. 10349
 197. 10352
 198. 10354
 199. ==================================================
 200.  
 201. /*
 202. Un algoritm genereazã în ordine descrescãtoare, toate numerele de n cifre (n<9), cu cifrele
 203. în ordine strict crescãtoare, care nu au douã cifre pare alãturate. Dacã pentru n=5, primele
 204. 5 soluþii generate sunt 56789, 45789, 45679, 45678, 36789, precizaþi care sunt
 205. urmãtoarele 3 soluþii generate, în ordinea obþinerii lor.
 206. */
 207. 56789, 45789, 45679, 45678, 36789
 208. 35678  a 3 a
 209. 35679  a 2 a
 210. 35689  prima
 211. ======================================================
 212.  
 213. /*
 214. In timpul procesului de generare a permut.rilor mul.imii {1,2,c,n} prin metoda
 215. backtracking, in tabloul unidimensional x este plasat un element xk (2.k.n). Acesta este
 216. considerat valid dac. este indeplinit. condi.ia: (6p.)
 217. a. xk.{x1, x2, c, xk-1} b. xk‚xk-1
 218. c. xk.{x1, x2, c, xn} d. xk‚xk-1 .i xk‚xk+1
 219. */
 220. a. xk nu apartine {x1, x2, c, xk-1}
 221.  
 222. =========================================================
 223.  
 224. /*
 225. 1. Algoritmul de generare a tuturor numerelor de 3 cifre, toate nenule, este echivalent cu
 226. algoritmul de generare a: (6p.)
 227. a. submulþimilor unei mulþimi cu 3 elemente b. combinãrilor de 10 cifre luate câte 3
 228. c. aranjamentelor de 9 elemente luate câte 3 d. produsului cartezian a 3 mulþimi de cifre
 229. nenule
 230. */
 231. a. submulþimilor unei mulþimi cu 3 elemente
 232.  
 233. =========================================================
RAW Paste Data
Top