Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Jul 9th, 2021
881
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 2.57 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. const short N = 6;
 8.  
 9. void sortuj(short* tablica)
 10. {
 11.     for(short i = 0; i < N - 1; ++i)
 12.         for(short j = 0; j < N - 1 - i; ++j)
 13.         {
 14.             if(tablica[j] > tablica[j + 1])
 15.                 swap(tablica[j], tablica[j + 1]);
 16.         }
 17. }
 18.  
 19. bool czy_powtarzaja(short* tablica, short liczba, short n)        // sprawdza, czy dana liczba jest na n pierwszych miejscach w tablicy
 20. {
 21.     for(short i = 0; i < n; ++i)
 22.         if(tablica[i] == liczba)
 23.             return true;
 24.     return false;
 25. }
 26.  
 27. void wpisuj(short* tablica2)
 28. {
 29.     short wpisywana;
 30.     for(int i = 0; i < N; ++i)
 31.     {
 32.         cout << "Podaj " << i + 1 << ". liczbe: ";
 33.         cin >> wpisywana;
 34.         while(wpisywana < 1 || wpisywana > 49 || czy_powtarzaja(tablica2, wpisywana, i) || cin.fail())
 35.         {
 36.             if(cin.fail())
 37.             {
 38.                 cout << "Wpisales niepoprawna wartosc. Wpisz jeszcze raz: ";
 39.                 cin.clear();
 40.                 cin.ignore(99999, '\n');
 41.                 cin >> wpisywana;
 42.                 continue;       // automatyczne przejście do kolejnego kroku pętli
 43.             }
 44.             if(wpisywana < 1 || wpisywana > 49)
 45.                 cout << "Wpisales liczbe spoza zakresu. Wpisz jeszcze raz (w przedziale od 1 do 49): ";
 46.             else
 47.                 cout << "Ta liczba zostala juz wpisana wczesniej. Wpisz jeszcze raz: ";
 48.             cin >> wpisywana;
 49.         }
 50.         tablica2[i] = wpisywana;
 51.     }
 52. }
 53.  
 54. short czytesame(short* tablica, short* tablica2)
 55. {
 56.     int ile_powtarza = 0;
 57.     for(int i = 0; i < 6; ++i)
 58.     {
 59.         if(czy_powtarzaja(tablica, tablica2[i], N))
 60.             ++ile_powtarza;
 61.     }
 62.     return ile_powtarza;
 63. }
 64.  
 65. void losuj(short* tablica)
 66. {
 67.     srand(time(nullptr));
 68.     short losowana;
 69.     for(short i = 0; i < N; ++i)
 70.     {
 71.         do
 72.         {
 73.             losowana = 1 + rand() % 49;
 74.         }
 75.         while(czy_powtarzaja(tablica, losowana, i));
 76.         tablica[i] = losowana;
 77.     }
 78. }
 79.  
 80. void wypisz(short* tablica)
 81. {
 82.     for(short i = 0; i < N; ++i)
 83.     {
 84.         cout << tablica[i] << '\t';
 85.     }
 86. }
 87.  
 88. int main()
 89. {
 90.     short tablica2[N];
 91.     short tablica[N];
 92.     losuj(tablica);
 93.     sortuj(tablica);
 94.     wpisuj(tablica2);
 95.     sortuj(tablica2);
 96.     cout << "Podales liczby:\t\t\t\t";
 97.     wypisz(tablica2);
 98.     cout << endl << "Wylosowane przez komputer liczby to:\t";
 99.     wypisz(tablica);
 100.     cout << endl << "Wiec powtarza sie " << czytesame(tablica, tablica2) << " liczb.";
 101.  
 102.     return 0;
 103. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement