Timkor

sequenceSum

Jan 14th, 2021 (edited)
457
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // Подскажите, пожалуйста, как решить эту задачку. Сума послідовностей чисел.
 2. // Написати програму, яка :
 3. // питає людину про два числа А і Б
 4. // і виводить на екран суму ряда чисел від А до Б.
 5.  
 6. let a = +prompt('write number A'); // для початку припустимо, що А завжди вводиться менше за Б
 7. let b = +prompt('write number B'); // b > a
 8.  
 9. let number = 0;
 10. while ( number < a ){ // тут ви перебираєте всі числа від 0 до а
 11.     ++ number;        // підраховуєте їхню кількість, тобто в кінці цього циклу n  буде дорівнювати а
 12. };
 13.  
 14. let sn = 0;  
 15. while (sn < b) { // тут перебираєте всі числа від 0 до б
 16.     ++sn;        // підраховуєте їхню кількість, тобто в кінці цього циклу sn  буде дорівнювати b
 17. }
 18.  
 19. console.log( ' the sum of numbers from a to b is '+ `${a+b}`);
 20.  
 21. //что-то где-то я здесь теряю(((
 22. // наприклад а == 3 та б == 5
 23. // потрібна змінна в яку будемо сумувати, тобто складати до неї. Можливо так: let sum = 0;
 24. // в циклі ( лічильник  від а до б) for (let i = a; i <= b; i++) i буде 3, 4, 5
 25. //    додавати до сум лічильник : sum = sum + лічильник sum += i; сума буде додавати до себе 3, 4, 5
 26. // Тепер головне: де логування? як ви намагалися вирішити задачу? Написали код, він не працює правильно, тоді
 27. // поміркували, а тоді треба його налагоджувати , як? - "дебажити" = тобто дивитися на кожному кроці що він робить, і
 28. // порівнювати з тим, що
 29. // ви від нього очікуєте, якщо не співпадає - міркувати чому але вже над конкретним містом у коді.
 30. // Будь ласка , використовуйте для налагоджування коду такий вид "дебагу" як логування.
 31. // Гарного коду.
RAW Paste Data