Kribo

BMI-1-BM

Jun 15th, 2020
105
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. #Funksjon for å regne ut BMI basert på høyde og vekt
  2.  
  3. def BMI(v,h):
  4.     return v/h**2  
  5.  
  6. #Få høyde, vekt og ønsket BMI fra bruker
  7. v = float(input("Hva er din vekt i kg? "))
  8. h = float(input("Hva er din høyde i meter? "))
  9.  
  10. print("Din BMI er", round(BMI(v,h),2))
RAW Paste Data