datafile

Anh Không Biết Đâu Anh Không Biết Đâu - Ksil Huy Hoàng | HoatHinh.tv | 5rtEHeNJbvfB

Aug 4th, 2021
601
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Anh Không Biết Đâu  Anh Không Biết Đâu - Ksil Huy Hoàng  | HoatHinh.tv | 5rtEHeNJbvfB Lyrics up by vnflix.com Ver:
 2. Tay trong tay a đưa e đi vào trong maps
 3. Tìm đường tình vì chẳng cần nhìn 2 3 5 lối đi chỉ để rap rồi
 4. Ca cho e nghe, trong tim của e nhiều đường như là mojito
 5. Biết thế nhưng sao yêu e con tim của a như đường Tokyo
 6. Oh Anh ko biết đâu
 7. Sao e ko nói ra
 8. Bao nhiêu câu a viết mau
 9. Chỉ để e thấy thiết tha
 10. Oh babiboo yêu a e cần gì
 11. Thì chạy lại ngay bên a siêu nhanh và thầm thì
 12. Put away your phone and hug me now
 13. Tình yêu của a siêu to so u dont let me down
 14. E vô tư nhìn a mà chẳng cần son phấn
 15. Bởi nếu như a gặp e đêm nay thì auto thành thiên thần
 16.  
 17. Hook:
 18. Give your love for me and dơ tay xin chào
 19. Love you so crazy lại đây xem nào
 20. Give your love for me yêu nên cứ tin vào
 21. You are pretty pretty girl
 22. Ko yêu a biết làm sao
 23.  
 24. Ver 2:
 25. Oke a không quan tâm là e đang thích ai
 26. Bởi trao bao nhiêu yêu thương khi yêu e a ko thể cho là đúng sai
 27. Đem theo bao mộng mơ khi a còn mang hình bóng của e vào trong vần thơ
 28. Cứ nhìn e con tim của a suy tư rồi thêm chút thẫn thờ
 29. Nói ra câu yêu e yeah
 30. I’m fall in love uhuh
 31. Chẳng thể sống thiếu e yeah
 32. Chắc là do mình hợp
 33. E vô tư nhìn a mà chẳng cần son phấn
 34. Bởi nếu như e gặp a đêm nay thì auto thành thiên thần
 35.  
 36. Hook:
 37. Give your love for me and dơ tay xin chào
 38. Love you so crazy lại đây xem nào
 39. Give your love for me yêu nên cứ tin vào
 40. You are pretty pretty girl
 41. Ko yêu a biết làm sao
RAW Paste Data