Advertisement
Guest User

rules

a guest
Jan 29th, 2013
149
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.91 KB | None | 0 0
  1. <p>Ücretsiz Shell Hesabını ne icin sipariş ettiyseniz, onun için kullanmalısınız. Başka bir şey için kullanmak istiyorsanız, önce talep etmelisiniz.</p>
  2. <p>Aksi takdirde, bir eggdrop ve bir znc kullanabilirsiniz(iki ağ aynı anda), Eğer daha fazla talep etmezseniz.</p>
  3. <p>Yasak olanlar DDoS saldırılar, hack etmek ve flood yapmak. Kaynakları kötü etmeyin.</p>
  4. <p>Yasak olanlar 'Blackhat' etkinlikler</p>
  5. <p>Yasak olanlar hizmetlerin satış ve barındırma</p>
  6. <p>ücretsiz bir hesap ile kullanıcılar en az haftada bir kez bizim IRC kanalı ziyaret etmeli ve NickServ girş yapmalı<strong>/id password</strong> - Bu amaçla kullanılmayan userleri silebiliriz. <a href="http://fewona.net/forum/viewtopic.php?f=25&t=821">Daha fazla bilgi için buraya girin.</a></p>
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement