daily pastebin goal
33%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 28th, 2012 193 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1.      Rysunek: opis komórki roślinnej
 2.  
 3. 2.      Do nieplazmatycznych składników komórki należą: ściana komórkowa
 4.  
 5. 3.      Wskaż szereg w którym poprawnie połączono organ z charakterystyczna dla niego komórką
 6.  
 7. 4.      Co przedstawia poniższy schemat …  co jest zaznaczone jako 2 i 6 części hydrofobowe lipidy.
 8.  
 9. 5.      Plazmoliza zachodzi po umieszczeniu komórki w roztworze …
 10.  
 11. 6.      Gdzie zachodzi jasna faza fotosyntezy?
 12.  
 13. 7.      Zdania które jest prawdziwe/fałszywe: aparat golgiego uczestniczą w procesie kondensacji celulozy do budowy ściany komórkowej.
 14.  
 15. 8.      Ściana komórkowa jest: wykonana z protoplastu
 16.  
 17. 9.      Który z rodzajów transportu przez błonę komórkową wymaga dopływu energii?
 18.  
 19. 10.  Po mitozie każde z jąder potomnych w porównaniu z jądrem przystępującym do podziału zawiera: …
 20.  
 21. 11.  Który przebieg kolejno przedstawia mitozę ( nazwy kolejnych faz mitozy)
 22.  
 23. 12.  Co  przedstawia wzór strukturalny <opisać elementy>
 24.  
 25. 13.  Ścianę komórkową mogą inkrustować?  <lignina krzemionkowa, CaCO2>
 26.  
 27. 14.  Która odp jest błędna:błona komórkowa jest zbudowana z celulozy
 28.  
 29. 15.  Tkanka stała przewodząca wodę i sole mineralne to ...jak jest przystosowana do pełnienia swoich funkcji?
 30.  
 31. 16.  Prawidłowo zestawione wiązki przewodzącej <oznaczonej z jej nazwą zawiera szereg : kolateralna otwarta/zamknięta habrocentryczna lepto centryczna, bikolateralna, radialna>
 32.  
 33. 17.  Które jest poprawne tkanki przewodzące: zawiera elementy żywe/martwe; może być tkanką pierwotną; -stanowi tkankę niejednorodną
 34.  
 35. 18.  w skład elementów łyka roślin dwuliściennych nie wchodzi: włókna łykowe; komórki sitowe; miękisz łyka
 36.  
 37. 19.  Co to za tkanka? Jej pochodzenie? Gdzie występuje? Cechy budowy cytologicznej <aparaty szparkowe>
 38.  
 39. 20.  Komórki tkanek twórcze pierwotnych <merystemy pierwotne> charakteryzują się <dużym jądrem; gęstą cytoplazmą; drobnymi wakuolami>
 40.  
 41. 21.  Skrajna specjalizacja komórek może prowadzić do obumierania ich protoplastów. Komórki tworzą tkankę o funkcjach: ochronnych
 42.  
 43. 22.  Przekrój podłużny przez wiązki łyka. Podłużny przez wiązki.
 44.  
 45. 23.  Zdjęcie korzenia rośliny jednoliściennych, które to kora pierwotna
 46.  
 47. 24.  Zdjęcie przekroju przez: walec osiowy korzenia; łodygę rośliny dwuliściennej
 48.  
 49. 25.  Drewno wiosenne od letniego różni się: średnicą naczyń, barwą
 50.  
 51. 26.  Komórka lub tkanka archespolarna <sporageniczna> tworzy się z: zarodnikach maszaków i paprotników  zalążniach i woreczkach pyłkowych
 52.  
 53. 27.  Rysunek opis: osłonki-okienko-woreczek zalążkowy ośrodek ośrodek synger antypody
 54.  
 55. 28.  Komórka plemnikowe- intyma – egzyma – jądro komórkowe- - weget komórka generatywna
 56.  
 57. 29.  nitki łącznika- pylnik – woreczek pyłkowy – główka
 58.  
 59. 30.  a) Kwiat z okwiatem b) okrywa kwiatowa- okwiat – płonne elementy
 60.  
 61. 31.  Co to za kwiatostan? <koszyczek> 3 gatunki roślin np. słonecznik
 62.  
 63. 32.  Zdjęcia owoców i kwiatów. Podpisać/ nazwy
 64.  
 65. 33.  Korzeń nie spełnia funkcji spichrzowych: marchew- burak-rzodkiewka
 66.  
 67. 34.  Wąsy czepne pochodzenia liściowego? Groch-wyka; dynia-groch, ...
 68.  
 69. 35.  Rysunek przedstawia sposób rozmnażania u okrzemek. Po podziale mitotycznym każda komórka: -wytwarza postać przetrwalnikową
 70.  
 71. 36.  Proces powstawania azotu cząsteczkowego u sinic zachodzi w: - do sinic wiążących azot atmosferyczny za pomocą wyspecjalizowanych komórek
 72.  
 73. 37.  Co przedstawia rysunek?  Wskaż błędne oznaczenia
 74.  
 75. 38.  Najwyższy stopień organizacji budowy morfologicznej osiągnęły plechy: brunatnic- krasnorosty
 76.  
 77. 39.  Co to ...haptery z zarodnikiem -służą do... poruszania się
 78.  
 79. 40.  Gromada roślin nasiennych charakteryzuje się:
 80.  
 81. 41.  Szyszka-występuje w grupie roślin
 82.  
 83. 42.  Zarodnia z zarodnikiem- zdrewniałe komórki pierścienia- zarodnikiem Gatunek należy do klasy... - przedstawia cech...
 84.  
 85. 43.  Gatunek należy do klasy... wątrobowce/torfowce/inne – przedstawia: mech...
 86.  
 87. 44.  Wymień 3 gatunki chronione z jaskrowatych
 88.  
 89. 45.  Ochroną gatunkową są objęte : cis-kosodrzewina; limba-jałowiec- modrzew
 90.  
 91. 46.  Scharakteryzuj 2gatunki należące do rodziny różowatych-
 92.  
 93. 47.  Gatunek:... barszcz Rodzina:
 94.  
 95. 48.   g- grzybień biały r-
 96.  
 97. 49.  g- sosna/modrzew r-
 98.  
 99. 50.  g- dziewięciogłów  r-
 100.  
 101. 51.  g- szarotka alpejska r-
 102.  
 103. 52.  g- jakieś coś fioletowe i rośnie w lesie
 104.  
 105. 53.  Zdjęcia do rodzin
 106.  
 107. 54.  Zalążnia słupka : zalążnia – łuszczynki – znamię słupka – pylnik- nitki pręcika
RAW Paste Data
Top