Guest User

Untitled

a guest
Apr 3rd, 2022
81
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 43.98 KB | None | 0 0
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 01-04-2022
 2. Uruchomiony przez dms (administrator) DESKTOP-2G94NDO (Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C81) (04-04-2022 00:32:14)
 3. Uruchomiony z C:\Users\dms\Downloads
 4. Załadowane profile: dms
 5. Platform: Microsoft Windows 10 Pro Wersja 21H2 19044.1586 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Domyślna przeglądarka: Edge
 7. Tryb startu: Normal
 8.  
 9. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 10.  
 11. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 12.  
 13. () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Loaris Trojan Remover\RussianWarShip_9475666.exe
 14. (C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe ->) (Valve Corp. -> Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7x64\steamwebhelper.exe <7>
 15. (C:\Program Files\SteelSeries\GG\SteelSeriesGG.exe ->) (SteelSeries ApS -> SteelSeries ApS) C:\Program Files\SteelSeries\GG\SteelSeriesEngine.exe
 16. (Cisco Systems, Inc. -> Immunet) C:\Program Files\Immunet\7.5.0.20795\iptray.exe
 17. (cmd.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
 18. (Emsisoft Ltd -> Emsisoft Ltd) C:\EEK1\bin64\a2emergencykit.exe
 19. (explorer.exe ->) (SteelSeries ApS -> SteelSeries ApS) C:\Program Files\SteelSeries\GG\SteelSeriesGG.exe
 20. (explorer.exe ->) (Valve Corp. -> Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe
 21. (explorer.exe ->) (Vivaldi Technologies AS -> Vivaldi Technologies AS) C:\Program Files\Vivaldi\Application\vivaldi.exe <18>
 22. (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe <13>
 23. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\cmd.exe
 24. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe <4>
 25. (services.exe ->) (Adobe Inc. -> Adobe Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
 26. (services.exe ->) (Apple Inc. -> Apple Inc.) C:\Program Files\Blizzard\Bonjour Service\mDNSResponder.exe
 27. (services.exe ->) (CISCO SYSTEMS CANADA CO -> Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files\Immunet\7.5.0.20795\cscm.exe
 28. (services.exe ->) (CISCO SYSTEMS CANADA CO -> Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files\Immunet\7.5.0.20795\sfc.exe
 29. (services.exe ->) (Electronic Arts, Inc. -> Electronic Arts) C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe
 30. (services.exe ->) (Even Balance, Inc. -> ) C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
 31. (services.exe ->) (Glarysoft LTD -> Glarysoft Ltd) C:\Program Files (x86)\Common Files\Glarysoft\StartupManager\1.0\GUBootService.exe
 32. (services.exe ->) (Glarysoft LTD -> Glarysoft Ltd) C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 5\GUPMService.exe
 33. (services.exe ->) (Intel Corporation -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\lms.inf_amd64_fddb643595e0b8d0\LMS.exe
 34. (services.exe ->) (Intel(R) Embedded Subsystems and IP Blocks Group -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\dal.inf_amd64_b5484efd38adbe8d\jhi_service.exe
 35. (services.exe ->) (Logitech Inc -> Logitech) C:\Program Files\Logitech\LogiCapture\bin\Service\LogiFacecamService.exe
 36. (services.exe ->) (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.GamingServices_3.63.22003.0_x64__8wekyb3d8bbwe\gamingservices.exe
 37. (services.exe ->) (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.GamingServices_3.63.22003.0_x64__8wekyb3d8bbwe\gamingservicesnet.exe
 38. (services.exe ->) (Nvidia Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_c0e159863e7afdde\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe <2>
 39. (services.exe ->) (Valve Corp. -> Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\steamservice.exe
 40. (svchost.exe ->) (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.XboxGamingOverlay_5.721.12013.0_x64__8wekyb3d8bbwe\GameBar.exe
 41. (svchost.exe ->) (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.XboxGamingOverlay_5.721.12013.0_x64__8wekyb3d8bbwe\GameBarFTServer.exe
 42. (svchost.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
 43. (svchost.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 44. (svchost.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
 45. (svchost.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
 46.  
 47. ==================== Rejestr (filtrowane) ===================
 48.  
 49. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 50.  
 51. HKLM\...\Run: [SteelSeriesGG] => C:\Program Files\SteelSeries\GG\SteelSeriesGG.exe [12690768 2022-03-28] (SteelSeries ApS -> SteelSeries ApS)
 52. HKLM-x32\...\Run: [Adobe CCXProcess] => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud Experience\CCXProcess.exe [129288 2022-04-02] (Adobe Inc. -> )
 53. HKLM-x32\...\Run: [Trend Micro RUBotted V2.0 Beta] => C:\Program Files (x86)\Trend Micro\RUBotted\RUBottedGUI.exe [1102872 2013-07-25] (Trend Micro, Inc. -> Trend Micro Inc.)
 54. HKLM-x32\...\Run: [Immunet Protect Iptray] => C:\Program Files\Immunet\7.5.0.20795\iptray.exe [787808 2022-04-03] (Cisco Systems, Inc. -> Immunet)
 55. HKLM\...\RunOnce: [RealProtect] => C:\Program Files\McAfee\Real Protect\RealProtect.exe [7999408 2022-04-03] (McAfee, LLC -> McAfee, LLC.)
 56. HKU\S-1-5-21-2445553601-2003578789-1068936188-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [4279208 2022-03-14] (Valve Corp. -> Valve Corporation)
 57. HKU\S-1-5-21-2445553601-2003578789-1068936188-1001\...\Run: [FACEIT] => C:\Users\dms\AppData\Local\FACEIT\update.exe [2277496 2021-07-30] (FACE IT LIMITED -> )
 58. HKU\S-1-5-21-2445553601-2003578789-1068936188-1001\...\Run: [MicrosoftEdgeAutoLaunch_80EF84D33BF504BB6E9BB21D5CD34EA9] => "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --no-startup-window --win-session-start /prefetch:5
 59. HKU\S-1-5-21-2445553601-2003578789-1068936188-1001\...\Run: [Discord] => C:\Users\dms\AppData\Local\Discord\Update.exe [1512616 2022-02-17] (Discord Inc. -> GitHub)
 60. HKLM\...\Windows x64\Print Processors\Canon MG4200 series Print Processor: C:\Windows\System32\spool\prtprocs\x64\CNMPDB9.DLL [30208 2012-03-26] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> CANON INC.)
 61. HKLM\...\Print\Monitors\Canon BJ Language Monitor MG4200 series: C:\Windows\system32\CNMLMB9.DLL [389120 2012-03-26] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> CANON INC.)
 62. HKLM\Software\...\AppCompatFlags\Custom\ctp2.exe: [{1d565035-1520-439a-9f68-c928cfc4a27a}.sdb] -> GOG.com Call to Power 2
 63. HKLM\Software\...\AppCompatFlags\Custom\fifartwc.exe: [{f6476ad0-bb68-44e8-9380-6b69e2253eab}.sdb] -> Fifa98 Patch
 64. HKLM\Software\...\AppCompatFlags\InstalledSDB\{1d565035-1520-439a-9f68-c928cfc4a27a}: [DatabasePath] -> C:\Windows\AppPatch\CustomSDB\{1d565035-1520-439a-9f68-c928cfc4a27a}.sdb [2013-11-20]
 65. HKLM\Software\...\AppCompatFlags\InstalledSDB\{f6476ad0-bb68-44e8-9380-6b69e2253eab}: [DatabasePath] -> C:\Windows\AppPatch\CustomSDB\{f6476ad0-bb68-44e8-9380-6b69e2253eab}.sdb [2011-05-12]
 66. HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{9C142C0C-124C-4467-B117-EBCC62801D7B}] -> C:\Program Files\Vivaldi\Application\5.1.2567.73\Installer\chrmstp.exe [2022-03-27] (Vivaldi Technologies AS -> Vivaldi Technologies AS)
 67. BootExecute: autocheck autochk *
 68. GroupPolicy: Ograniczenia ? <==== UWAGA
 69. Policies: C:\ProgramData\NTUSER.pol: Ograniczenia <==== UWAGA
 70.  
 71. ==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============
 72.  
 73. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 74.  
 75. Task: {2B48BC2C-F403-42E6-BF7E-E7667B760666} - System32\Tasks\TinyTask => C:\Users\Default\Links\plugins.js [85012 2022-04-03] () [Brak podpisu cyfrowego]
 76. Task: {DC7D15D3-B049-45B0-9F42-4E809B9D8280} - System32\Tasks\TiniTask => C:\Users\Default\Links\pluginsd.js [99134 2022-04-03] () [Brak podpisu cyfrowego]
 77.  
 78. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 79.  
 80.  
 81. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 82.  
 83. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 84.  
 85. Tcpip\..\Interfaces\{5d705523-71cf-48f2-961b-d51d53aa486a}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 86. Tcpip\..\Interfaces\{a1ea076f-1af6-44b0-9efe-219f4c0487da}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 87.  
 88. Edge:
 89. =======
 90. Edge DefaultProfile: Default
 91. Edge Profile: C:\Users\dms\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default [2022-04-04]
 92. Edge Notifications: Default -> hxxps://track.dpd.co.uk
 93. Edge Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\dms\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Extensions\cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm [2022-04-03]
 94.  
 95. FireFox:
 96. ========
 97. FF DefaultProfile: et9ws6a1.default
 98. FF ProfilePath: C:\Users\dms\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1xuwpvwk.default-beta [2022-02-07]
 99. FF ProfilePath: C:\Users\dms\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\et9ws6a1.default [2021-09-25]
 100. FF ProfilePath: C:\Users\dms\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9x09e0eo.default-release-1646762130588 [2022-03-28]
 101. FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=3.0.12 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2021-06-18] (VideoLAN -> VideoLAN)
 102. FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=3.0.14 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2021-06-18] (VideoLAN -> VideoLAN)
 103. FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=3.0.16 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2021-06-18] (VideoLAN -> VideoLAN)
 104. FF Plugin: Adobe Acrobat -> C:\Program Files\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\Air\nppdf32.dll [2022-03-02] (Adobe Inc. -> Adobe Systems Inc.)
 105.  
 106. Chrome:
 107. =======
 108. CHR Profile: C:\Users\dms\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2022-02-07]
 109. CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\dms\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2021-06-28]
 110. CHR Extension: (Kaspersky Protection) - C:\Users\dms\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ahkjpbeeocnddjkakilopmfdlnjdpcdm [2021-09-03]
 111. CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\dms\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2021-06-28]
 112. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\dms\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2021-06-28]
 113. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\dms\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2021-06-28]
 114.  
 115. Vivaldi:
 116. =======
 117. VIV DefaultProfile: Default
 118. VIV Profile: C:\Users\dms\AppData\Local\Vivaldi\User Data\Default [2022-04-04]
 119. VIV Notifications: Default -> hxxps://www.facebook.com; hxxps://www.netflix.com
 120. VIV HomePage: Default -> hxxp://google.pl/
 121. VIV Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\dms\AppData\Local\Vivaldi\User Data\Default\Extensions\cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm [2022-04-03]
 122.  
 123. ==================== Usługi (filtrowane) ===================
 124.  
 125. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 126.  
 127. R2 AdobeARMservice; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [169728 2021-11-18] (Adobe Inc. -> Adobe Inc.)
 128. S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [6076936 2021-07-14] (BattlEye Innovations e.K. -> )
 129. R2 Bonjour Service; C:\Program Files\Blizzard\Bonjour Service\mDNSResponder.exe [390504 2021-08-07] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
 130. S3 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [812976 2021-07-05] (EasyAntiCheat Oy -> Epic Games, Inc)
 131. S3 FACEITService; C:\Program Files\FACEIT AC\faceitservice.exe [23235528 2021-12-16] (FACE IT LIMITED -> )
 132. R2 GUBootService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Glarysoft\StartupManager\1.0\GUBootService.exe [878464 2022-03-25] (Glarysoft LTD -> Glarysoft Ltd)
 133. R2 GUPMService; C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 5\GUPMService.exe [68992 2022-03-25] (Glarysoft LTD -> Glarysoft Ltd)
 134. R2 ImmunetProtect; C:\Program Files\Immunet\7.5.0.20795\sfc.exe [2707976 2022-04-03] (CISCO SYSTEMS CANADA CO -> Cisco Systems, Inc.)
 135. R2 ImmunetSCMS; C:\Program Files\Immunet\7.5.0.20795\cscm.exe [164432 2022-04-03] (CISCO SYSTEMS CANADA CO -> Cisco Systems, Inc.)
 136. R2 LogiFacecamService; C:\Program Files\Logitech\LogiCapture\bin\Service\LogiFacecamService.exe [497568 2021-04-08] (Logitech Inc -> Logitech)
 137. S2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe [8348856 2022-04-03] (Malwarebytes Inc -> Malwarebytes)
 138. S3 Origin Client Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe [2563288 2022-02-22] (Electronic Arts, Inc. -> Electronic Arts)
 139. R2 Origin Web Helper Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe [3481824 2022-02-22] (Electronic Arts, Inc. -> Electronic Arts)
 140. R2 PnkBstrA; C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe [76888 2021-07-01] (Even Balance, Inc. -> )
 141. S2 RUBotSrv; C:\Program Files (x86)\Trend Micro\RUBotted\RUBotSrv.exe [443416 2013-07-25] (Trend Micro, Inc. -> Trend Micro Inc.)
 142. S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [6228008 2022-03-11] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 143. S3 SteelSeriesUpdateService; C:\Program Files\SteelSeries\GG\SteelSeriesUpdateService.exe [31568 2022-03-28] (SteelSeries ApS -> )
 144. S3 ucldr_battlegrounds_gl; C:\Program Files\Common Files\UNCHEATER\ucldr_battlegrounds_gl.exe [7374576 2021-08-12] (Wellbia.com Co., Ltd. -> Wellbia.com Co., Ltd.)
 145. S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2202.4-0\NisSrv.exe [3046608 2022-03-15] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 146. S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2202.4-0\MsMpEng.exe [132504 2022-03-15] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 147. S3 zksvc; C:\Program Files\Common Files\PUBG\zksvc.exe [7550152 2021-08-12] (PUBG CORPORATION -> PUBG Corporation)
 148. R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_c0e159863e7afdde\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f %ProgramData%\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log -l 3 -d C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_c0e159863e7afdde\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem -r -p 30000 -cfg NVDisplay.ContainerLocalSystem\LocalSystem
 149.  
 150. ===================== Sterowniki (filtrowane) ===================
 151.  
 152. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 153.  
 154. S3 ACE-BASE; C:\Windows\system32\drivers\ACE-BASE.sys [1459384 2022-01-26] (Tencent Technology(Shenzhen) Company Limited -> ANTICHEATEXPERT.COM)
 155. S3 ACE-GAME; C:\Windows\system32\drivers\ACE-GAME.sys [387752 2022-01-26] (Tencent Technology(Shenzhen) Company Limited -> ANTICHEATEXPERT.COM)
 156. R2 bddci; C:\Windows\System32\Drivers\bddci.sys [153224 2022-04-03] (Bitdefender SRL -> Bitdefender)
 157. S3 BthA2dp; C:\Windows\System32\drivers\BthA2dp.sys [279040 2019-12-07] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
 158. S3 BthHFEnum; C:\Windows\System32\drivers\bthhfenum.sys [144896 2019-12-07] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
 159. R1 CiscoAMPCEFWDriver; C:\Windows\System32\Drivers\CiscoAMPCEFWDriver.sys [48648 2022-04-03] (Cisco Systems, Inc. -> Cisco Systems, Inc.)
 160. S0 CiscoAMPELAMDriver; C:\Windows\System32\Drivers\CiscoAMPELAMDriver.sys [17848 2022-04-03] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Cisco Systems, Inc.)
 161. R1 CiscoAMPHeurDriver; C:\Windows\System32\Drivers\CiscoAMPHeurDriver.sys [77736 2022-04-03] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Cisco Systems, Inc.)
 162. R1 CiscoSAM; C:\Windows\system32\Drivers\CiscoSAM.sys [105912 2022-04-03] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Cisco Systems, Inc.)
 163. S3 dg_ssudbus; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus2.sys [160376 2021-10-08] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
 164. R1 epp; C:\EEK\bin64\epp.sys [155112 2021-03-03] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Emsisoft Ltd)
 165. R1 EspoDriver; C:\Windows\system32\drivers\EspoDriver.sys [6169592 2022-03-08] (Esportal AB -> )
 166. R0 FACEIT; C:\Windows\System32\Drivers\FACEIT.sys [12846128 2021-12-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> )
 167. R1 GUBootStartup; C:\Windows\System32\drivers\GUBootStartup.sys [30720 2022-04-02] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Glarysoft Ltd)
 168. R2 ImmunetNetworkMonitorDriver; C:\Windows\System32\Drivers\ImmunetNetworkMonitor.sys [132848 2022-04-03] (Cisco Systems, Inc. -> Cisco Systems, Inc.)
 169. R1 ImmunetProtectDriver; C:\Windows\System32\Drivers\immunetprotect.sys [174512 2022-04-03] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Cisco Systems, Inc.)
 170. R1 ImmunetSelfProtectDriver; C:\Windows\System32\Drivers\immunetselfprotect.sys [94632 2022-04-03] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Cisco Systems, Inc.)
 171. S0 MbamElam; C:\Windows\System32\DRIVERS\MbamElam.sys [19912 2022-04-03] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Malwarebytes)
 172. S3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [248992 2022-04-03] (Malwarebytes Inc -> Malwarebytes)
 173. R3 ssdevfactory; C:\Windows\System32\drivers\ssdevfactory.sys [48848 2021-04-14] (SteelSeries ApS -> SteelSeries ApS)
 174. R3 sshid; C:\Windows\system32\DRIVERS\sshid.sys [48800 2022-02-28] (SteelSeries ApS -> SteelSeries ApS)
 175. S3 ssudmdm; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [167544 2021-10-08] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
 176. R3 SteelSeries_Sonar_VAD; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\steelseries-sonar-vad.inf_amd64_6f6e907eca1efa31\SteelSeries-Sonar-VAD.sys [89568 2022-03-23] (SteelSeries ApS -> Windows (R) Win 7 DDK provider)
 177. S3 tapprotonvpn; C:\Windows\System32\drivers\tapprotonvpn.sys [49024 2021-05-28] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> The OpenVPN Project)
 178. R3 Trufos; C:\Windows\System32\Drivers\trufos.sys [641736 2022-04-03] (Bitdefender SRL -> Bitdefender)
 179. S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [49600 2022-03-15] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
 180. S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [439544 2022-03-15] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 181. S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [90360 2022-03-15] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 182. S3 WireGuard; C:\Windows\System32\drivers\wireguard.sys [489368 2022-02-26] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> WireGuard LLC)
 183. S3 xhunter1; C:\Windows\xhunter1.sys [2729456 2021-08-12] (Wellbia.com Co., Ltd. -> Wellbia.com Co., Ltd.)
 184.  
 185. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 186.  
 187. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 188.  
 189.  
 190. ==================== Jeden miesiąc (utworzone) (filtrowane) =========
 191.  
 192. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 193.  
 194. 2022-04-04 00:32 - 2022-04-04 00:32 - 000019416 _____ C:\Users\dms\Downloads\FRST.txt
 195. 2022-04-04 00:31 - 2022-04-04 00:32 - 000000000 ____D C:\FRST
 196. 2022-04-04 00:24 - 2022-04-04 00:24 - 002365440 _____ (Farbar) C:\Users\dms\Downloads\FRST64.exe
 197. 2022-04-03 21:46 - 2022-04-03 21:46 - 000000218 _____ C:\Users\dms\AppData\Local\recently-used.xbel
 198. 2022-04-03 20:02 - 2022-04-03 20:02 - 000001085 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Lightroom Classic.lnk
 199. 2022-04-03 20:02 - 2022-04-03 20:02 - 000000000 ____D C:\Users\dms\Downloads\Adobe Illustrator 2022
 200. 2022-04-03 19:59 - 2022-04-03 19:59 - 000003542 _____ C:\Windows\system32\Tasks\TiniTask
 201. 2022-04-03 19:59 - 2022-04-03 19:59 - 000003540 _____ C:\Windows\system32\Tasks\TinyTask
 202. 2022-04-03 15:53 - 2022-04-03 15:53 - 000000994 _____ C:\Users\Public\Desktop\Immunet.lnk
 203. 2022-04-03 15:52 - 2022-04-04 00:32 - 000000000 ____D C:\Program Files\Immunet
 204. 2022-04-03 15:52 - 2022-04-03 15:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Immunet
 205. 2022-04-03 15:52 - 2022-04-03 15:52 - 000641736 _____ (Bitdefender) C:\Windows\system32\Drivers\trufos.sys
 206. 2022-04-03 15:52 - 2022-04-03 15:52 - 000174512 _____ (Cisco Systems, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\immunetprotect.sys
 207. 2022-04-03 15:52 - 2022-04-03 15:52 - 000153224 _____ (Bitdefender) C:\Windows\system32\Drivers\bddci.sys
 208. 2022-04-03 15:52 - 2022-04-03 15:52 - 000132848 _____ (Cisco Systems, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\ImmunetNetworkMonitor.sys
 209. 2022-04-03 15:52 - 2022-04-03 15:52 - 000105912 _____ (Cisco Systems, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\CiscoSAM.sys
 210. 2022-04-03 15:52 - 2022-04-03 15:52 - 000094632 _____ (Cisco Systems, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\immunetselfprotect.sys
 211. 2022-04-03 15:52 - 2022-04-03 15:52 - 000077736 _____ (Cisco Systems, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\CiscoAMPHeurDriver.sys
 212. 2022-04-03 15:52 - 2022-04-03 15:52 - 000069528 _____ (Cisco Systems, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\ImmunetUtilDriver.sys
 213. 2022-04-03 15:52 - 2022-04-03 15:52 - 000048648 _____ (Cisco Systems, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\CiscoAMPCEFWDriver.sys
 214. 2022-04-03 15:52 - 2022-04-03 15:52 - 000017848 _____ (Cisco Systems, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\CiscoAMPELAMDriver.sys
 215. 2022-04-03 15:52 - 2022-04-03 15:52 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_ImmunetNetworkMonitor_01009.Wdf
 216. 2022-04-03 15:52 - 2022-04-03 15:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immunet
 217. 2022-04-03 15:21 - 2022-04-03 15:21 - 000000000 _____ C:\Windows\WMSysPp1020
 218. 2022-04-03 13:32 - 2022-04-03 13:32 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\LocalLow\Merge Games
 219. 2022-04-03 13:30 - 2022-04-03 13:30 - 000000000 ____D C:\Users\dms\Documents\Meteorbyte Studios
 220. 2022-04-03 13:29 - 2022-04-03 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\LocalLow\Meteorbyte Studios
 221. 2022-04-03 11:44 - 2022-04-03 11:44 - 000000110 ___RH C:\Users\dms\Downloads\Stinger.opt
 222. 2022-04-03 11:33 - 2022-04-03 11:33 - 000000074 ___RH C:\Users\dms\Downloads\GetSusp.opt
 223. 2022-04-03 10:34 - 2022-04-03 11:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\stinger
 224. 2022-04-03 10:34 - 2022-04-03 11:33 - 000000000 ____D C:\Program Files\McAfee
 225. 2022-04-03 10:19 - 2022-04-03 15:21 - 000248992 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
 226. 2022-04-03 10:19 - 2022-04-03 10:19 - 000160176 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
 227. 2022-04-03 10:19 - 2022-04-03 10:19 - 000019912 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamElam.sys
 228. 2022-04-03 10:19 - 2022-04-03 10:19 - 000002033 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes.lnk
 229. 2022-04-03 10:19 - 2022-04-03 10:19 - 000002021 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
 230. 2022-04-03 10:18 - 2022-04-03 10:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
 231. 2022-04-03 10:18 - 2022-04-03 10:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
 232. 2022-04-03 10:02 - 2022-04-03 10:02 - 000000955 _____ C:\Users\dms\Desktop\Arcabit Skaner Online.lnk
 233. 2022-04-03 10:02 - 2022-04-03 10:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Arcabit
 234. 2022-04-03 09:12 - 2022-04-03 09:12 - 000000010 _____ C:\Users\dms\AppData\Local\sponge.last.runtime.cache
 235. 2022-04-03 09:08 - 2022-04-03 15:22 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Trend Micro
 236. 2022-04-03 09:08 - 2022-04-03 09:08 - 000000000 ____D C:\Windows\Trend Micro
 237. 2022-04-03 09:07 - 2022-04-03 09:07 - 000000036 _____ C:\Users\dms\AppData\Local\housecall.guid.cache
 238. 2022-04-03 09:06 - 2022-04-03 09:06 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Trend Micro RUBotted
 239. 2022-04-03 09:06 - 2022-04-03 09:06 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Trend Micro
 240. 2022-04-02 22:11 - 2022-04-02 22:11 - 000000913 _____ C:\Users\dms\Desktop\Loaris Trojan Remover.lnk
 241. 2022-04-02 22:11 - 2022-04-02 22:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Loaris Trojan Remover
 242. 2022-04-02 21:53 - 2022-04-04 00:26 - 000003780 _____ C:\Users\dms\Desktop\eset.txt
 243. 2022-04-02 17:25 - 2022-04-02 17:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\F-Secure
 244. 2022-04-02 17:24 - 2022-04-02 21:59 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\FSDART
 245. 2022-04-02 17:24 - 2022-04-02 17:24 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\F-Secure
 246. 2022-04-02 17:22 - 2022-04-02 17:22 - 000332270 _____ C:\TDSSKiller.3.1.0.28_02.04.2022_17.22.25_log.txt
 247. 2022-04-02 16:50 - 2022-04-02 16:50 - 000000000 ____D C:\TDSSKiller_Quarantine
 248. 2022-04-02 16:49 - 2022-04-02 17:21 - 000336664 _____ C:\TDSSKiller.3.1.0.28_02.04.2022_16.49.31_log.txt
 249. 2022-04-02 16:44 - 2022-04-03 13:28 - 000001274 _____ C:\Users\dms\Desktop\ESET Online Scanner.lnk
 250. 2022-04-02 15:07 - 2022-04-02 15:07 - 000000000 ____D C:\Windows\LastGood.Tmp
 251. 2022-04-02 15:06 - 2022-03-17 17:33 - 000047792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhdap64.dll
 252. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:10 - 001905912 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe
 253. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:10 - 001905912 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
 254. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:10 - 001478392 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe
 255. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:10 - 001478392 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo.exe
 256. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:10 - 001432328 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1-999-0-0-0.dll
 257. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:10 - 001432328 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
 258. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:10 - 001209432 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
 259. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:10 - 001145616 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1-999-0-0-0.dll
 260. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:10 - 001145616 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1.dll
 261. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:07 - 000795728 _____ C:\Windows\system32\nvofapi64.dll
 262. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:07 - 000715920 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvml.dll
 263. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:07 - 000636504 _____ C:\Windows\SysWOW64\nvofapi.dll
 264. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:06 - 002121664 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
 265. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:06 - 001600680 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
 266. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:06 - 001529920 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
 267. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:06 - 001175696 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
 268. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:06 - 000981672 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll
 269. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:06 - 000712640 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvidia-smi.exe
 270. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:05 - 008610472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
 271. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:05 - 007713856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
 272. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:05 - 005101536 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
 273. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:05 - 000792232 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
 274. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:05 - 000456848 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdebugdump.exe
 275. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:04 - 005729728 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
 276. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:03 - 000850064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\MCU.exe
 277. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-18 04:02 - 006458864 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
 278. 2022-04-02 15:03 - 2022-03-17 17:33 - 000089337 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
 279. 2022-04-02 14:20 - 2022-04-02 15:12 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 5
 280. 2022-04-02 14:20 - 2022-04-02 14:20 - 000030720 _____ (Glarysoft Ltd) C:\Windows\system32\Drivers\GUBootStartup.sys
 281. 2022-04-02 14:20 - 2022-04-02 14:20 - 000001165 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities 5.lnk
 282. 2022-04-02 14:20 - 2022-04-02 14:20 - 000001153 _____ C:\Users\Public\Desktop\Glary Utilities 5.lnk
 283. 2022-04-02 14:20 - 2022-04-02 14:20 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\DiskDefrag
 284. 2022-04-02 14:20 - 2022-04-02 14:20 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities 5
 285. 2022-04-02 10:29 - 2022-04-03 20:43 - 000000000 ____D C:\Users\dms\Documents\Adobe
 286. 2022-04-02 10:28 - 2022-04-02 22:28 - 000000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Adobe
 287. 2022-03-28 13:20 - 2022-03-28 13:20 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\Rufus
 288. 2022-03-26 12:29 - 2022-03-26 12:30 - 000000000 ____D C:\Users\dms\Downloads\Adobe Lightroom Cl_ic 2022
 289. 2022-03-23 22:29 - 2022-03-23 22:29 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\LocalLow\NVIDIA
 290. 2022-03-21 08:46 - 2022-03-21 08:46 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\StreamUpdate
 291. 2022-03-20 16:55 - 2022-03-20 16:55 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\Plcore
 292. 2022-03-20 16:55 - 2022-03-20 16:55 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\LiveUpdate
 293. 2022-03-20 16:55 - 2022-03-20 16:55 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\DVDFabDownloader
 294. 2022-03-20 16:54 - 2022-04-02 22:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\DVDFab
 295. 2022-03-20 16:54 - 2022-04-02 22:30 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\DVDFab
 296. 2022-03-20 16:54 - 2022-03-20 16:55 - 000000000 ____D C:\Users\dms\Documents\LiveUpdate
 297. 2022-03-20 16:53 - 2022-04-02 22:30 - 000000000 ____D C:\Users\dms\Documents\DVDFab
 298. 2022-03-17 16:16 - 2022-03-17 16:16 - 000002257 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Digital Editions 4.5.lnk
 299. 2022-03-17 16:16 - 2022-03-17 16:16 - 000002245 _____ C:\Users\Public\Desktop\Adobe Digital Editions 4.5.lnk
 300. 2022-03-17 16:16 - 2022-03-17 16:16 - 000000000 ____D C:\Users\dms\Documents\My Digital Editions
 301. 2022-03-17 16:16 - 2022-03-17 16:16 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\Adobe_Systems_Incorporate
 302. 2022-03-17 16:16 - 2022-03-17 16:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe
 303. 2022-03-16 20:27 - 2022-04-02 14:03 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\Discord
 304. 2022-03-16 20:27 - 2022-03-16 20:27 - 000002221 _____ C:\Users\dms\Desktop\Discord.lnk
 305. 2022-03-14 14:20 - 2022-03-14 14:20 - 000002061 _____ C:\Users\Public\Desktop\Adobe Acrobat DC.lnk
 306. 2022-03-12 15:33 - 2022-03-12 15:33 - 000000222 _____ C:\Users\dms\Desktop\Titan Quest Anniversary Edition.url
 307. 2022-03-12 12:48 - 2022-04-02 22:31 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Capcom
 308. 2022-03-11 20:31 - 2022-03-11 20:31 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\Media
 309. 2022-03-11 19:13 - 2022-03-11 19:13 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\Blizzard Entertainment
 310. 2022-03-11 19:06 - 2022-03-11 19:06 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\GameAnalytics
 311. 2022-03-11 19:05 - 2022-03-11 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\dms\Documents\SKIDROW
 312. 2022-03-11 03:45 - 2022-03-11 03:45 - 002260992 _____ C:\Windows\system32\TextInputMethodFormatter.dll
 313. 2022-03-11 03:45 - 2022-03-11 03:45 - 002254336 _____ C:\Windows\system32\dwmscene.dll
 314. 2022-03-11 03:45 - 2022-03-11 03:45 - 000272896 _____ C:\Windows\system32\TpmTool.exe
 315. 2022-03-11 03:45 - 2022-03-11 03:45 - 000223744 _____ C:\Windows\SysWOW64\TpmTool.exe
 316. 2022-03-11 03:45 - 2022-03-11 03:45 - 000195584 _____ C:\Windows\system32\uwfcfgmgmt.dll
 317. 2022-03-11 03:45 - 2022-03-11 03:45 - 000011911 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuthTxt.wim
 318. 2022-03-11 03:42 - 2022-03-11 03:42 - 000000000 ___HD C:\$WinREAgent
 319. 2022-03-10 22:57 - 2022-03-10 22:57 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\LocalLow\Unity
 320. 2022-03-10 22:54 - 2022-03-10 22:54 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\LocalLow\Everguild
 321. 2022-03-09 19:30 - 2022-03-09 19:30 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\LocalLow\PlayFusion
 322. 2022-03-09 16:38 - 2022-03-09 16:38 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\UrbanTrialTricky
 323. 2022-03-09 01:20 - 2022-03-09 01:20 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StarCraft II
 324. 2022-03-09 00:50 - 2022-03-20 15:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\StarCraft II
 325. 2022-03-09 00:50 - 2022-03-11 19:18 - 000000000 ____D C:\Users\dms\Documents\StarCraft II
 326. 2022-03-08 19:01 - 2022-03-08 19:01 - 006169592 ____S C:\Windows\system32\Drivers\EspoDriver.sys
 327. 2022-03-08 19:00 - 2022-03-08 19:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\esportal-client
 328. 2022-03-08 01:01 - 2022-03-08 01:01 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\air.com.fs.wwiitcg
 329. 2022-03-05 17:40 - 2022-03-05 17:40 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\TheAscent
 330. 2022-03-05 12:41 - 2022-04-02 22:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Ascent
 331.  
 332. ==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ==================
 333.  
 334. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 335.  
 336. 2022-04-04 00:31 - 2021-04-27 19:56 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
 337. 2022-04-04 00:29 - 2022-01-27 17:55 - 000000000 ____D C:\Program Files\Loaris Trojan Remover
 338. 2022-04-04 00:24 - 2022-01-24 10:50 - 000000000 ____D C:\EEK1
 339. 2022-04-04 00:05 - 2021-05-08 15:31 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\Battle.net
 340. 2022-04-04 00:02 - 2020-11-18 23:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
 341. 2022-04-03 20:50 - 2021-04-29 10:48 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\deluge
 342. 2022-04-03 20:43 - 2021-04-28 20:29 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\D3DSCache
 343. 2022-04-03 20:43 - 2021-04-27 12:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
 344. 2022-04-03 20:43 - 2021-04-27 12:08 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\Adobe
 345. 2022-04-03 20:43 - 2021-04-27 11:45 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\Adobe
 346. 2022-04-03 20:02 - 2021-06-28 11:33 - 000000000 ____D C:\Program Files\Adobe
 347. 2022-04-03 19:59 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 __SHD C:\Users\Public\Libraries
 348. 2022-04-03 19:55 - 2021-08-22 15:05 - 000000000 ____D C:\Users\dms\Documents\Fightcade
 349. 2022-04-03 18:27 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 350. 2022-04-03 18:15 - 2021-05-08 15:28 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Battle.net
 351. 2022-04-03 16:38 - 2021-04-27 12:09 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AIMP
 352. 2022-04-03 15:52 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ___HD C:\Windows\ELAMBKUP
 353. 2022-04-03 15:29 - 2021-04-27 11:49 - 001768984 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
 354. 2022-04-03 15:29 - 2019-12-07 16:09 - 000784578 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
 355. 2022-04-03 15:29 - 2019-12-07 16:09 - 000152474 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
 356. 2022-04-03 15:29 - 2019-12-07 10:13 - 000000000 ____D C:\Windows\INF
 357. 2022-04-03 15:23 - 2022-01-22 17:13 - 000000445 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts.ics
 358. 2022-04-03 15:21 - 2022-01-22 17:08 - 000001607 _____ C:\Windows\system32\config\VSMIDK
 359. 2022-04-03 15:21 - 2021-04-27 11:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
 360. 2022-04-03 15:21 - 2021-04-27 11:42 - 000008192 ___SH C:\DumpStack.log.tmp
 361. 2022-04-03 15:21 - 2020-11-19 00:39 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 362. 2022-04-03 15:21 - 2019-12-07 10:03 - 000524288 _____ C:\Windows\system32\config\BBI
 363. 2022-04-03 13:28 - 2022-01-19 22:12 - 000001380 _____ C:\Users\dms\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET Online Scanner.lnk
 364. 2022-04-03 11:45 - 2021-05-14 12:51 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\CrashDumps
 365. 2022-04-03 08:20 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
 366. 2022-04-03 08:19 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 367. 2022-04-03 07:20 - 2020-11-19 00:41 - 000002448 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk
 368. 2022-04-02 22:33 - 2021-05-12 15:28 - 000000000 ____D C:\GOG Games
 369. 2022-04-02 22:32 - 2021-05-26 23:44 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Epic Games
 370. 2022-04-02 22:31 - 2022-02-26 19:13 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\Proton Technologies AG
 371. 2022-04-02 22:31 - 2022-02-26 19:13 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Proton Technologies
 372. 2022-04-02 22:30 - 2021-11-25 13:53 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ROKA1969
 373. 2022-04-02 22:29 - 2022-01-15 23:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\Blackmagic Design
 374. 2022-04-02 22:29 - 2021-09-30 22:37 - 000000000 ____D C:\Games
 375. 2022-04-02 22:29 - 2021-06-21 16:12 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EVGA
 376. 2022-04-02 22:29 - 2021-06-21 16:12 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\EVGA
 377. 2022-04-02 22:29 - 2021-06-21 16:12 - 000000000 ____D C:\Program Files\EVGA
 378. 2022-04-02 22:29 - 2021-04-27 11:45 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\Packages
 379. 2022-04-02 22:28 - 2021-06-28 11:33 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
 380. 2022-04-02 22:25 - 2022-03-03 11:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The King of Fighters XV
 381. 2022-04-02 22:25 - 2022-01-22 13:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Kult Królestwa Heretyków
 382. 2022-04-02 22:25 - 2021-12-22 18:15 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Carom3D
 383. 2022-04-02 22:25 - 2021-06-14 19:55 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Midnight Commander
 384. 2022-04-02 22:25 - 2021-06-14 19:55 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Midnight Commander
 385. 2022-04-02 22:25 - 2021-04-27 11:44 - 000000000 ____D C:\Users\dms
 386. 2022-04-02 17:24 - 2021-12-11 00:13 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\MPC-HC
 387. 2022-04-02 15:15 - 2021-04-30 21:47 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\NVIDIA
 388. 2022-04-02 15:06 - 2021-04-27 11:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
 389. 2022-04-02 14:24 - 2021-06-11 20:10 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\Kodi
 390. 2022-04-02 14:20 - 2021-08-02 17:36 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\GlarySoft
 391. 2022-04-02 14:04 - 2021-04-27 20:02 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\discord
 392. 2022-04-02 10:28 - 2021-04-27 12:10 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
 393. 2022-04-02 08:51 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
 394. 2022-03-29 19:24 - 2021-08-27 06:28 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\steelseries-gg-client
 395. 2022-03-29 19:23 - 2021-04-27 12:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\SteelSeries
 396. 2022-03-29 18:47 - 2022-02-07 11:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Mozilla-1de4eec8-1241-4177-a864-e594e8d1fb38
 397. 2022-03-29 18:47 - 2022-01-21 19:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Ashampoo
 398. 2022-03-29 17:27 - 2021-04-27 12:00 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\LocalLow\Mozilla
 399. 2022-03-29 13:05 - 2021-05-20 12:54 - 000000000 ____D C:\EEK
 400. 2022-03-29 11:02 - 2021-04-27 12:09 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\AIMP
 401. 2022-03-28 13:39 - 2021-09-02 11:13 - 000000844 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
 402. 2022-03-28 13:08 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\GroupPolicy
 403. 2022-03-27 20:08 - 2021-04-27 12:07 - 000002212 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Vivaldi.lnk
 404. 2022-03-27 20:08 - 2021-04-27 12:07 - 000002171 _____ C:\Users\Public\Desktop\Vivaldi.lnk
 405. 2022-03-27 20:08 - 2021-04-27 12:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Vivaldi
 406. 2022-03-26 09:45 - 2021-11-18 17:25 - 000120296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gamelaunchhelper.dll
 407. 2022-03-26 09:45 - 2021-05-08 00:27 - 002258408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xgameruntime.dll
 408. 2022-03-26 09:45 - 2021-05-08 00:27 - 000337384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gameplatformservices.dll
 409. 2022-03-26 09:45 - 2021-05-08 00:27 - 000218600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gamingservicesproxy.dll
 410. 2022-03-26 09:45 - 2021-05-08 00:27 - 000198120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gameconfighelper.dll
 411. 2022-03-26 09:45 - 2021-05-08 00:27 - 000131072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gamingtcuihelpers.dll
 412. 2022-03-26 09:45 - 2021-05-08 00:27 - 000062952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gamemodcontrol.exe
 413. 2022-03-24 18:45 - 2021-05-08 15:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Hearthstone
 414. 2022-03-18 04:10 - 2021-10-09 15:59 - 001467864 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
 415. 2022-03-18 04:05 - 2021-10-09 15:59 - 002931880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
 416. 2022-03-18 04:02 - 2021-04-27 11:51 - 007611808 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
 417. 2022-03-17 17:33 - 2021-04-27 11:51 - 000134832 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhda64v.sys
 418. 2022-03-17 17:17 - 2021-06-27 18:59 - 000000000 ____D C:\Users\dms\Documents\My Games
 419. 2022-03-17 17:15 - 2021-10-10 12:54 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\LocalLow\THQNordic
 420. 2022-03-16 20:27 - 2021-04-27 20:02 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc
 421. 2022-03-16 20:27 - 2021-04-27 20:01 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\SquirrelTemp
 422. 2022-03-15 10:36 - 2020-11-19 00:39 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\wd
 423. 2022-03-14 14:20 - 2021-09-25 14:48 - 000002073 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Acrobat DC.lnk
 424. 2022-03-12 15:33 - 2021-04-28 17:38 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
 425. 2022-03-12 12:52 - 2021-06-21 16:12 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\directx
 426. 2022-03-11 20:31 - 2021-06-28 22:00 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\Google
 427. 2022-03-11 20:31 - 2021-04-27 12:00 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\Mozilla
 428. 2022-03-11 20:13 - 2021-05-18 22:59 - 000000000 ____D C:\Users\dms\Documents\DuckStation
 429. 2022-03-11 19:14 - 2021-05-08 15:28 - 000000000 ____D C:\Users\dms\AppData\Local\Blizzard Entertainment
 430. 2022-03-11 19:13 - 2021-05-08 15:37 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Blizzard Entertainment
 431. 2022-03-11 10:20 - 2020-11-18 23:38 - 000459176 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 432. 2022-03-11 03:47 - 2022-01-22 17:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Hyper-V
 433. 2022-03-11 03:47 - 2021-04-27 11:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Update Health Tools
 434. 2022-03-11 03:47 - 2019-12-07 16:12 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\AppV
 435. 2022-03-11 03:47 - 2019-12-07 16:12 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
 436. 2022-03-11 03:47 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
 437. 2022-03-11 03:47 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SystemResources
 438. 2022-03-11 03:47 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioPlugIns
 439. 2022-03-11 03:47 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
 440. 2022-03-11 03:47 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
 441. 2022-03-11 03:47 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
 442. 2022-03-11 03:47 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\Windows\bcastdvr
 443. 2022-03-11 03:47 - 2019-12-07 10:03 - 000000000 ____D C:\Windows\servicing
 444. 2022-03-11 03:47 - 2019-12-07 10:03 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
 445. 2022-03-11 03:45 - 2020-11-19 00:41 - 002877952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PrintConfig.dll
 446. 2022-03-11 03:42 - 2021-04-27 11:59 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
 447. 2022-03-11 03:40 - 2021-04-27 11:59 - 145666720 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
 448. 2022-03-10 22:12 - 2021-07-03 17:37 - 000000000 ___RD C:\Users\dms\Documents\Scanned Documents
 449. 2022-03-07 20:16 - 2022-02-20 15:26 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Origin
 450.  
 451. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów ========
 452.  
 453. 2021-10-20 15:59 - 2021-10-20 16:00 - 000001185 _____ () C:\Users\dms\AppData\Roaming\CascView.ini
 454. 2022-01-21 19:43 - 2022-01-21 19:43 - 000013824 _____ () C:\Users\dms\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
 455. 2022-04-03 09:07 - 2022-04-03 09:07 - 000000036 _____ () C:\Users\dms\AppData\Local\housecall.guid.cache
 456. 2022-04-03 21:46 - 2022-04-03 21:46 - 000000218 _____ () C:\Users\dms\AppData\Local\recently-used.xbel
 457. 2022-02-04 12:22 - 2022-02-04 12:22 - 000007605 _____ () C:\Users\dms\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
 458. 2022-04-03 09:12 - 2022-04-03 09:12 - 000000010 _____ () C:\Users\dms\AppData\Local\sponge.last.runtime.cache
 459.  
 460. ==================== SigCheck ============================
 461.  
 462. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 463.  
 464. ==================== Koniec FRST.txt ========================
Add Comment
Please, Sign In to add comment