toMiXgaming

Shortcut

Jul 16th, 2017
779
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 15-07-2017
 2. Uruchomiony przez Admin (16-07-2017 12:00:01)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Admin\Downloads
 4. Tryb startu: Normal
 5.  
 6. ==================== Skróty =============================
 7.  
 8. (Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 9.  
 10.  
 11. Shortcut: C:\Users\Admin\Links\Creative Cloud Files.lnk -> C:\Users\Admin\Creative Cloud Files ()
 12. Shortcut: C:\Users\Admin\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Admin\Desktop ()
 13. Shortcut: C:\Users\Admin\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Admin\Downloads ()
 14. Shortcut: C:\Users\Admin\Links\MEGAsync.lnk -> C:\Users\Admin\Documents\MEGAsync ()
 15. Shortcut: C:\Users\Admin\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
 16. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 17. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Inne\Adobe After Effects CS6.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CS6\Support Files\AfterFX.exe (Brak pliku)
 18. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Inne\foobar2000.lnk -> C:\Program Files (x86)\foobar2000\foobar2000.exe (Piotr Pawlowski)
 19. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Inne\Glary Utilities 5.lnk -> C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 5\Integrator.exe (Brak pliku)
 20. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Inne\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
 21. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Inne\Sfbot\MailShare.lnk -> C:\Program Files\MailShare\MailShare.exe (Brak pliku)
 22. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Asus\AI Recovery Burner.lnk -> C:\Windows\Installer\{06585B02-F20D-4AB2-9A64-86EF2AE0F8F0}\_7F5AA5E5A35D6BEC4CD3E9.exe ()
 23. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Asus\ASUS Vibe Fun Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe ()
 24. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Asus\ASUS CopyProtect.lnk -> C:\Windows\Installer\{6B77A7F6-DD63-4F13-A6FF-83137A5AC354}\_E91A8AC8A1AC83E12C32E4.exe ()
 25. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Asus\ASUS Data Security Manager.Lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\My_Vault.exe (ASUSTek Computer Inc.)
 26. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Asus\ControlDeck.lnk -> C:\Windows\Installer\{5B65EF64-1DFA-414A-8C94-7BB726158E21}\_868AB486DB2FDA08B249DF.exe ()
 27. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Asus\e-Driver.lnk -> C:\eSupport\eDriver\InstAll.exe (ASUSTek COMPUTER INC.)
 28. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Asus\eManual.Lnk -> C:\eSupport\Manual\eManual.exe (ASUSTek Computer Inc.)
 29. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Asus\Game Park Console.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\Game Park\GameConsole\GameParkConsole.exe (Oberon Media Inc.)
 30. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Asus\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 31. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Asus\LifeFrame.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS LifeFrame3\LifeFrame.exe (ASUS)
 32. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Asus\Nuance PDF Reader.lnk -> C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\bin\PDFReader.exe (Nuance Communications, Inc.)
 33. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Asus\SmartLogon Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartLogon\logonmgr.exe (ASUS)
 34. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Asus\Splendid Utility.Lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\Backbone.exe ()
 35. Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Asus\syncables desktop SE.lnk -> C:\Program Files (x86)\syncables\syncables desktop\syncablesHost.exe (syncables, LLC)
 36. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 37. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 38. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
 39. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
 40. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
 41. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
 42. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
 43. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Penumbra\OpenAL Installer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Penumbra\oalinst.exe (Brak pliku)
 44. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Penumbra\Setup Factory Runtime.lnk -> C:\Program Files (x86)\Penumbra\redist\config\settings.exe (Brak pliku)
 45. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Penumbra\Stardust Setup Packager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Penumbra\installation\oalinst.exe (Brak pliku)
 46. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OFP & CWA mods\WW4 Extended\Documentation\View Arctic Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Arma Cold War Assault\WW4EXT_ARCTIC\_docs\WW4ExtendedArcticv1.2-Readme.pdf (Brak pliku)
 47. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OFP & CWA mods\WW4 Extended\Documentation\View Cold War Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Arma Cold War Assault\WW4EXT_CW\_docs\WW4ExtendedColdWarv1.0-Readme.pdf (Brak pliku)
 48. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OFP & CWA mods\WW4 Extended\Documentation\View Extra Features Manual.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Arma Cold War Assault\WW4_EXT\_docs\WW4Extended-ExtraFeaturesManual.pdf (Brak pliku)
 49. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OFP & CWA mods\WW4 Extended\Documentation\View Flags Manual.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Arma Cold War Assault\WW4_EXT\_docs\WW4Extended-Flags.pdf (Brak pliku)
 50. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OFP & CWA mods\WW4 Extended\Documentation\View Main Changelog.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Arma Cold War Assault\WW4_EXT\_docs\WW4Extended-Changelog.pdf (Brak pliku)
 51. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OFP & CWA mods\WW4 Extended\Documentation\View Main Credits.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Arma Cold War Assault\WW4_EXT\_docs\WW4Extended-Credits.pdf (Brak pliku)
 52. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OFP & CWA mods\WW4 Extended\Documentation\View Main Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Arma Cold War Assault\WW4_EXT\_docs\WW4Extendedv1.1-Readme.pdf (Brak pliku)
 53. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OFP & CWA mods\WW4 Extended\Documentation\View Music track classes.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Arma Cold War Assault\WW4_EXT\_docs\WW4 EXT music.txt (Brak pliku)
 54. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MEGAsync\MEGA Website.lnk -> C:\Users\Admin\AppData\Local\MEGAsync\MEGA Website.url ()
 55. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MEGAsync\MEGAsync.lnk -> C:\Users\Admin\AppData\Local\MEGAsync\MEGAsync.exe (Mega Limited)
 56. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MEGAsync\Uninstall.lnk -> C:\Users\Admin\AppData\Local\MEGAsync\uninst.exe (MEGA Limited)
 57. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 58. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Grand Theft Auto San Andreas™.lnk -> [LF6"pH,R GFSI8DVm&Grand Theft Auto: San Andreas"!(1SPSXFL8C&m]
 59. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Postal 2.lnk -> [LF6"pH,R GFSIWTcuF^"nPostal 2(1SPSXFL8C&m]
 60. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\Power2Go\Power2Go Express.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\Power2GoExpress.exe (CyberLink Corp.)
 61. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\Power2Go\Power2Go Online Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\Language\Enu\Power2Go.chm ()
 62. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\Power2Go\Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\Power2Go.exe (CyberLink Corp.)
 63. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\Power2Go\Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\Language\Enu\Readme.htm ()
 64. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\LabelPrint\LabelPrint Online Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\Language\Enu\LabelPrint.chm ()
 65. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\LabelPrint\LabelPrint.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\LabelPrint.exe (CyberLink Corp.)
 66. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\LabelPrint\Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\Language\Enu\Readme.htm ()
 67. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 68. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
 69. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 70. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 71. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 72. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 73. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
 74. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
 75. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
 76. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 77. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Pal2PacE .lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\TexView 2\Pal2PacE.exe (Brak pliku)
 78. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TexView 2.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\TexView 2\TexView2.exe (Brak pliku)
 79. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
 80. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 81. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 82. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 83. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 84. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 85. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
 86. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
 87. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
 88. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\GIMP 2.lnk -> C:\Program Files\GIMP 2\bin\gimp-2.8.exe (Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team)
 89. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
 90. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
 91. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
 92. Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{E96C81DC-05D9-41E0-9FD6-5DC819EF01AA}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> C:\Users\Admin\Desktop\Inne\Postal 2 PL\System\Postal2.exe ()
 93. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Software Updates.lnk -> C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\11\ISUSPM.exe (Acresso Corporation)
 94. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Help\Adobe Help.exe ()
 95. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GIMP 2.lnk -> C:\Program Files\GIMP 2\bin\gimp-2.8.exe (Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team)
 96. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 97. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk -> C:\Windows\ehome\ehshell.exe (Microsoft Corporation)
 98. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{95140000-0070-0000-0000-0000000FF1CE}\oobeicon.exe ()
 99. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Security Essentials.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe (Microsoft Corporation)
 100. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
 101. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
 102. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Anytime Upgrade.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsAnytimeUpgradeUI.exe (Microsoft Corporation)
 103. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk -> C:\Program Files\DVD Maker\DVDMaker.exe (Microsoft Corporation)
 104. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
 105. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Mail.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe (Microsoft Corporation)
 106. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Messenger.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe (Microsoft Corporation)
 107. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Movie Maker.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\MovieMaker.exe (Microsoft Corporation)
 108. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Photo Gallery.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\WLXPhotoGallery.exe (Microsoft Corporation)
 109. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
 110. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
 111. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
 112. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
 113. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
 114. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live\Windows Live Family Safety.lnk -> C:\Windows\Installer\{46A5FBE9-ADB3-4493-A1CC-B4CFFD24D26A}\fssicon.ico ()
 115. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live\Windows Live Mesh.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mesh\WLSync.exe (Microsoft Corporation)
 116. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live\Windows Live Writer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriter.exe (Microsoft Corp.)
 117. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\syncables\syncables desktop\syncables desktop SE.lnk -> C:\Program Files (x86)\syncables\syncables desktop\syncablesHost.exe (syncables, LLC)
 118. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
 119. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SlimCleaner Plus\SlimCleaner Plus.lnk -> C:\Windows\Installer\{ABA29C63-B22D-45F8-BA20-7C8EF17B5E62}\Icon.exe ()
 120. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Nuance\Nuance PDF Reader.lnk -> C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\bin\PDFReader.exe (Nuance Communications, Inc.)
 121. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++\Notepad++.lnk -> C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe (Don HO don.h@free.fr)
 122. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\Silverlight.Configuration.exe (Microsoft Corporation)
 123. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Create Recovery Disc.lnk -> C:\Windows\System32\recdisc.exe (Microsoft Corporation)
 124. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Remote Assistance.lnk -> C:\Windows\System32\msra.exe (Microsoft Corporation)
 125. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk -> C:\Program Files (x86)\java 2\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
 126. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel\Intel Control Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Control Center\IntelControlCenter.exe (Intel Corporation)
 127. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology.lnk -> C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorUI.exe (Intel Corporation)
 128. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\Aktualizacja.lnk -> C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwucli.exe (Hewlett-Packard)
 129. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\HP Scan.lnk -> C:\Program Files (x86)\HP\HP Deskjet 1510 series\bin\HPScan.exe (Hewlett-Packard Co.)
 130. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\Instalacja i oprogramowanie drukarki.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\Bin\USBSetupLauncher.exe (Hewlett-Packard Co.)
 131. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\Narzędzia online HP do diagnostyki drukowania.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\DiagnosticToolsShortcut.url ()
 132. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\Pomoc.lnk -> C:\Program Files (x86)\HP\HP Deskjet 1510 series\bin\HelpViewer\hpqlpvwr.exe (Hewlett-Packard Co.)
 133. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\Strona wsparcia produktu.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\ProductSupportShortcut.url ()
 134. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\Zakup materiałów eksploatacyjnych.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\Bin\hpqDTSS.exe (Hewlett-Packard Co.)
 135. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Chess.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Chess\Chess.exe (Microsoft Corporation)
 136. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\FreeCell.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\FreeCell\FreeCell.exe (Microsoft Corporation)
 137. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\GameExplorer.lnk -> C:\Windows\System32\gameux.dll (Microsoft Corporation)
 138. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Hearts.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Hearts\Hearts.exe (Microsoft Corporation)
 139. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Internet Backgammon.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Multiplayer\Backgammon\bckgzm.exe (Microsoft Corporation)
 140. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Internet Checkers.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Multiplayer\Checkers\chkrzm.exe (Microsoft Corporation)
 141. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Internet Spades.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Multiplayer\Spades\shvlzm.exe (Microsoft Corporation)
 142. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Mahjong.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Mahjong\Mahjong.exe (Microsoft Corporation)
 143. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Minesweeper.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Minesweeper\Minesweeper.exe (Microsoft Corporation)
 144. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\More Games from Microsoft.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\More Games\MoreGames.dll (Microsoft Corporation)
 145. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Purble Place.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Purble Place\PurblePlace.exe (Microsoft Corporation)
 146. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Solitaire.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Solitaire\Solitaire.exe (Microsoft Corporation)
 147. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Spider Solitaire.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\SpiderSolitaire\SpiderSolitaire.exe (Microsoft Corporation)
 148. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Piriform Ltd)
 149. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\Visitor 3\Show ReadMe file.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\Visitor 3\readme.txt (Brak pliku)
 150. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\Visitor 3\Uninstall Visitor 3.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\Visitor 3\UnInstall.exe (Brak pliku)
 151. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\Visitor 3\Visitor 3.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\Visitor 3\Visitor3.exe (Brak pliku)
 152. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\TexView 2\Show ReadMe file.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\TexView 2\readme.txt (Brak pliku)
 153. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\TexView 2\texMerge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\TexView 2\texMerge.exe (Brak pliku)
 154. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\TexView 2\TexView 2.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\TexView 2\TexView2.exe (Brak pliku)
 155. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\TexView 2\Uninstall TexView 2.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\TexView 2\UnInstall.exe (Brak pliku)
 156. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\Oxygen 2 Personal Edition\Oxygen 2 Personal Edition.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\Oxygen 2 Personal Edition\Oxygen2PE.exe (Brak pliku)
 157. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\Oxygen 2 Personal Edition\Show ReadMe file.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\Oxygen 2 Personal Edition\readme.txt (Brak pliku)
 158. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\Oxygen 2 Personal Edition\Uninstall Oxygen 2 Personal Edition.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\Oxygen 2 Personal Edition\UnInstall.exe (Brak pliku)
 159. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\FSM Editor Personal Edition\FSM Editor Personal Edition.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\FSM Editor Personal Edition\FSMEditor.exe (Brak pliku)
 160. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\FSM Editor Personal Edition\Show ReadMe file.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\FSM Editor Personal Edition\readme.txt (Brak pliku)
 161. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\FSM Editor Personal Edition\Uninstall FSM Editor Personal Edition.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\FSM Editor Personal Edition\UnInstall.exe (Brak pliku)
 162. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\FontToTga\FontToTga.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\FontToTga\FontToTga.exe (Brak pliku)
 163. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\FontToTga\Show ReadMe file.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\FontToTga\readme.txt (Brak pliku)
 164. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\FontToTga\Uninstall FontToTga.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\FontToTga\UnInstall.exe (Brak pliku)
 165. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\BinPBO Personal Edition\BinPBO Personal Edition.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\BinPBO Personal Edition\BinPBO.exe (Brak pliku)
 166. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\BinPBO Personal Edition\Show ReadMe file.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\BinPBO Personal Edition\readme.txt (Brak pliku)
 167. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Tools\BinPBO Personal Edition\Uninstall BinPBO Personal Edition.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\Tools\BinPBO Personal Edition\UnInstall.exe (Brak pliku)
 168. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\ArmA GOLD\BattlEye\Uninstall BattlEye.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\ArmA\BattlEye\UnInstallBE.exe (Brak pliku)
 169. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\Arma 2 Operation Arrowhead\BattlEye\Uninstall BattlEye.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bohemia Interactive\ArmA 2 Operation Arrowhead\Expansion\BattlEye\UnInstallBE.exe (Brak pliku)
 170. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive\ArmA 2\BattlEye\Uninstall BattlEye.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 2\BattlEye\UnInstallBE.exe (Brak pliku)
 171. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bloody\Bloody6\Bloody6.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bloody6\Bloody6\Bloody6.exe ()
 172. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\AI Recovery Burner.lnk -> C:\Windows\Installer\{06585B02-F20D-4AB2-9A64-86EF2AE0F8F0}\_E86B6F2A0F3248EFC4E576.exe ()
 173. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\ASUS Virtual Camera.lnk -> C:\Windows\Installer\{EC8BD21F-0CA0-4BBF-97D9-4A52B30041A1}\_8FB55EF1FE5AD5E60FD10E.exe ()
 174. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\ControlDeck.lnk -> C:\Windows\Installer\{5B65EF64-1DFA-414A-8C94-7BB726158E21}\_AC69E89FCC0CAC610D021A.exe ()
 175. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\e-Driver.lnk -> C:\eSupport\eDriver\InstAll.exe (ASUSTek COMPUTER INC.)
 176. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\eManual.Lnk -> C:\eSupport\Manual\eManual.exe (ASUSTek Computer Inc.)
 177. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\FancyStart.lnk -> C:\Windows\Installer\{2B81872B-A054-48DA-BE3B-FA5C164C303A}\_06A25776E43957E4BCFF7B.exe ()
 178. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\FastBoot.lnk -> C:\Windows\Installer\{13F4A7F3-EABC-4261-AF6B-1317777F0755}\_DDCB0ED3AF5E9139FFB652.exe ()
 179. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\LifeFrame.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS LifeFrame3\LifeFrame.exe (ASUS)
 180. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\MultiFrame.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\Asus MultiFrame\MultiFrame.exe (ASUSTek Computer Inc.)
 181. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\WinFlash.Lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\WinFlash\WinFlash.exe (ASUSTek Computer Inc.)
 182. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\Wireless Console 3.lnk -> C:\Windows\Installer\{20FDF948-C8ED-4543-A539-F7F4AEF5AFA2}\_C9BEC68FDCE220A882D6B5.exe ()
 183. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\SmartLogon\General disclaimer.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartLogon\disclaimer.rtf ()
 184. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\SmartLogon\SmartLogon Console.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartLogon\facemgr.exe (ASUS)
 185. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\SmartLogon\SmartLogon Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartLogon\logonmgr.exe (ASUS)
 186. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\ASUS Splendid Utility\Splendid Compatibility Tool.Lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\Backache.exe ()
 187. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\ASUS Splendid Utility\Splendid Utility.Lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\Backbone.exe ()
 188. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\ASUS Live Update\ASUS Live Update.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe ()
 189. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\ASUS Data Security Manager\ASUS Data Security Manager Tray.Lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMTray.exe (ASUSTek Computer Inc.)
 190. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\ASUS Data Security Manager\ASUS Data Security Manager.Lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\My_Vault.exe (ASUSTek Computer Inc.)
 191. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\ASUS Data Security Manager\Backup Wizard.Lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\Bwiz.exe (ASUSTek Computer Inc.)
 192. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS Utility\ASUS CopyProtect\ASUS CopyProtect.lnk -> C:\Windows\Installer\{6B77A7F6-DD63-4F13-A6FF-83137A5AC354}\_1CDF4E2D13EDD4BCF236FB.exe ()
 193. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS\AsusVibe\ASUS Vibe Fun Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe ()
 194. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS\ASUS WebStorage\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\uninst.exe ()
 195. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.3\AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.3.lnk -> C:\Program Files (x86)\AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.3\PartAssist.exe (AOMEI Technology Co., Ltd.)
 196. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.3\Uninstall AOMEI Partition Assistant.lnk -> C:\Program Files (x86)\AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.3\unins000.exe ()
 197. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
 198. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Data Sources (ODBC).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
 199. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
 200. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
 201. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
 202. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
 203. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
 204. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Bluetooth File Transfer Wizard.lnk -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
 205. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
 206. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\displayswitch.lnk -> C:\Windows\System32\displayswitch.exe (Microsoft Corporation)
 207. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
 208. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
 209. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
 210. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
 211. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
 212. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk -> C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
 213. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sync Center.lnk -> C:\Windows\System32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
 214. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
 215. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 216. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 217. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 218. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 219. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\ShapeCollector.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\ShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
 220. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\TabTip.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe (Microsoft Corporation)
 221. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\Windows Journal.lnk -> C:\Program Files\Windows Journal\Journal.exe (Microsoft Corporation)
 222. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
 223. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
 224. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
 225. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
 226. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Restore.lnk -> C:\Windows\System32\rstrui.exe (Microsoft Corporation)
 227. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer Reports.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\PostMig.exe (Microsoft Corporation)
 228. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
 229. Shortcut: C:\ProgramData\Intel\ExtremeGraphics\CUI\Resource\Grafika HD Intel®.lnk -> C:\Windows\System32\GfxUI.exe (Intel Corporation)
 230. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.3.lnk -> C:\Program Files (x86)\AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.3\PartAssist.exe (AOMEI Technology Co., Ltd.)
 231. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Bloody6.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bloody6\Bloody6\Bloody6.exe ()
 232. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Piriform Ltd)
 233. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 234. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
 235. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\SlimCleaner Plus.lnk -> C:\Windows\Installer\{ABA29C63-B22D-45F8-BA20-7C8EF17B5E62}\Icon.exe ()
 236. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
 237. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
 238. Shortcut: C:\Users\ROOT\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\ROOT\Desktop ()
 239. Shortcut: C:\Users\ROOT\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\ROOT\Downloads ()
 240. Shortcut: C:\Users\ROOT\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
 241. Shortcut: C:\Users\ROOT\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 242. Shortcut: C:\Users\ROOT\Desktop\Opera.lnk -> C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe (Opera Software)
 243. Shortcut: C:\Users\ROOT\Desktop\Postal2MP.lnk -> C:\Program Files (x86)\Postal2STP\System\Postal2MP.exe (Brak pliku)
 244. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 245. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 246. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Photo Calendar Studio\Deinstalacja programu Photo Calendar Studio.lnk -> C:\Users\ROOT\AppData\Local\MOJOSOFT\Photo Calendar Studio\unins000.exe ()
 247. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Photo Calendar Studio\Help - Photo Calendar Studio.lnk -> C:\Users\ROOT\AppData\Local\MOJOSOFT\Photo Calendar Studio\PhotoCalendarStudio.chm ()
 248. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Photo Calendar Studio\Photo Calendar Studio.lnk -> C:\Users\ROOT\AppData\Local\MOJOSOFT\Photo Calendar Studio\PhotoCalendarStudio.exe (mojosoft)
 249. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 250. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\Power2Go\Power2Go Express.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\Power2GoExpress.exe (CyberLink Corp.)
 251. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\Power2Go\Power2Go Online Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\Language\Enu\Power2Go.chm ()
 252. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\Power2Go\Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\Power2Go.exe (CyberLink Corp.)
 253. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\Power2Go\Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\Language\Enu\Readme.htm ()
 254. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\LabelPrint\LabelPrint Online Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\Language\Enu\LabelPrint.chm ()
 255. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\LabelPrint\LabelPrint.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\LabelPrint.exe (CyberLink Corp.)
 256. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\LabelPrint\Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\Language\Enu\Readme.htm ()
 257. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 258. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
 259. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 260. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 261. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 262. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 263. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
 264. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
 265. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
 266. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 267. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
 268. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 269. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 270. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 271. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 272. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 273. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 274. Shortcut: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 275.  
 276.  
 277. ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\Desktop\Inne\HP Deskjet 1510 series.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\Bin\HP Deskjet 1510 series.exe (Hewlett-Packard Co.) -> -Start UDCDevicePage
 278. ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\Power2Go\Rejestracja Online.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\OLRSubmission\OLRSubmission.exe () -> /LANG:PLK
 279. ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\LabelPrint\Rejestracja Online.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\OLRSubmission\OLRSubmission.exe () -> /LANG:PLK
 280. ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> -extoff
 281. ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
 282. ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 283. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Default Programs.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DefaultPrograms
 284. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Windows Update.lnk -> C:\Windows\System32\wuapp.exe (Microsoft Corporation) -> startmenu
 285. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sidebar.lnk -> C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe (Microsoft Corporation) -> /showgadgets
 286. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
 287. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup-Disabled\AsusVibeLauncher.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe () -> /start
 288. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup-Disabled\FancyStart daemon.lnk -> C:\Windows\Installer\{2B81872B-A054-48DA-BE3B-FA5C164C303A}\_C4A2FC3E3722966204FDD8.exe () -> -d
 289. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup-Disabled\SRS Premium Sound.lnk -> C:\Windows\Installer\{E5CF6B9C-3ABE-43C9-9413-AD5FFC98F049}\NewShortcut5_21C7B668029A47458B27645FE6E4A715.exe (Acresso Software Inc.) -> /f=srs_premium_sound_nopreset.zip /h
 290. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SRS Labs\SRS Premium Sound Control Panel.lnk -> C:\Windows\Installer\{E5CF6B9C-3ABE-43C9-9413-AD5FFC98F049}\NewShortcut3_9BAB6724F19F41B8905F825C6004D10E.exe (Acresso Software Inc.) -> /f=srs_premium_sound_nopreset.zip
 291. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SlimDrivers\SlimDrivers Help.lnk -> C:\Windows\Installer\{746AB259-6474-4111-8966-1C62F9A6E063}\Icon.exe () -> -help
 292. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SlimDrivers\SlimDrivers.lnk -> C:\Windows\Installer\{746AB259-6474-4111-8966-1C62F9A6E063}\Icon.exe () -> /byUser
 293. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Postal 2 Free Multiplayer\Remove Postal 2 STP - Free Multiplayer Edition.lnk -> C:\Windows\unvise32.exe (MindVision Software) -> C:\PROGRA~2\POSTAL~1\uninstal.log
 294. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Starter (Polski)\Microsoft Excel Starter 2010.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\Virtualization Handler\CVH.EXE (Microsoft Corporation) -> "Microsoft Excel Starter 2010 9014006604150000"
 295. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Starter (Polski)\Microsoft Word Starter 2010.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\Virtualization Handler\CVH.EXE (Microsoft Corporation) -> "Microsoft Word Starter 2010 9014006604150000"
 296. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Starter (Polski)\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Centrum Microsoft Office 2010 Upload Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\Virtualization Handler\CVH.EXE (Microsoft Corporation) -> "Centrum Microsoft Office 2010 Upload Center 9014006604150000"
 297. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Starter (Polski)\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Clip Organizer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\Virtualization Handler\CVH.EXE (Microsoft Corporation) -> "Microsoft Clip Organizer 9014006604150000"
 298. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Starter (Polski)\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Office Picture Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\Virtualization Handler\CVH.EXE (Microsoft Corporation) -> "Microsoft Office Picture Manager 9014006604150000"
 299. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Starter (Polski)\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Office Starter To-Go Device Manager 2010.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\Virtualization Handler\CVH.EXE (Microsoft Corporation) -> "Microsoft Office Starter To-Go Device Manager 2010 9014006604150000"
 300. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Backup and Restore Center.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.BackupAndRestore
 301. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk -> C:\Program Files (x86)\java 2\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
 302. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk -> C:\Program Files (x86)\java 2\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
 303. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\Badanie mające na celu poprawę produktów HP.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\Bin\HPCustPartic.exe (Hewlett-Packard Co.) -> /changesettings /UA 12.5 /DDV 0x0b00
 304. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\HP Deskjet 1510 series.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\Bin\HP Deskjet 1510 series.exe (Hewlett-Packard Co.) -> -Start UDCDevicePage
 305. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\Odinstaluj.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /qb /x {FE2C2D56-E00E-445C-8890-5DE30F7C1C0D}
 306. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bloody\Bloody6\Odinstalowuję Bloody6.lnk -> C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates\Bloody6\Setup.exe () -> uninstall
 307. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS\ASUS WebStorage\ASUS WebStorage.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> /n, ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{D6044399-0B9E-4084-A9AC-C4B7C7800FCF}
 308. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
 309. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
 310. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
 311. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
 312. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell Modules.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation) -> -NoExit -ImportSystemModules
 313. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation) -> /open
 314. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Welcome Center.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> %SystemRoot%\system32\OobeFldr.dll,ShowWelcomeCenter LaunchedBy_StartMenuShortcut
 315. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
 316. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
 317. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
 318. ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\SlimDrivers.lnk -> C:\Windows\Installer\{746AB259-6474-4111-8966-1C62F9A6E063}\Icon.exe () -> /byUser
 319. ShortcutWithArgument: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\Power2Go\Rejestracja Online.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\OLRSubmission\OLRSubmission.exe () -> /LANG:PLK
 320. ShortcutWithArgument: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite\LabelPrint\Rejestracja Online.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\OLRSubmission\OLRSubmission.exe () -> /LANG:PLK
 321. ShortcutWithArgument: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> -extoff
 322. ShortcutWithArgument: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
 323. ShortcutWithArgument: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 324. ShortcutWithArgument: C:\Users\ROOT\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
 325.  
 326.  
 327. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Windows Live\Galeria gadżetów Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=70742
 328. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Windows Live\Poczta usługi Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72681
 329. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Windows Live\Programy usługi Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72700
 330. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Windows Live\Windows Live Spaces.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72682
 331. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Gospodarka.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68923
 332. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Rozrywka.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68924
 333. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Sport.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68921
 334. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Technologie.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55143
 335. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Wideo.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68922
 336. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\MSN — witryny sieci Web\Portal MSN.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
 337. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Centrum bezpieczeństwa Microsoft.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72887
 338. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Dodatki programu Internet Explorer.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50893
 339. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Office Online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72885
 340. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Store.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140813
 341. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Technet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72886
 342. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft w Polsce.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72520
 343. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72900
 344. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna programu Internet Explorer.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72186
 345. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna systemu Windows.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72629
 346. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Technologia RSS.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72889
 347. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W domu.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72406
 348. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W pracy.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72407
 349. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Links\Sugerowane witryny.url -> URL: hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice
 350. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\ASUS E-Service\ASUS Homepage.url -> URL: hxxp://www.asus.com/
 351. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\ASUS E-Service\ASUS Member.url -> URL: hxxp://member.asus.com/
 352. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\ASUS E-Service\ASUS Software Download.url -> URL: hxxp://www.asus.com/support/download
 353. InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\ASUS E-Service\ASUS Technical Support.url -> URL: hxxp://www.asus.com/support
 354. InternetURL: C:\Users\Admin\Desktop\Blood and Bacon.url -> URL: steam://rungameid/434570
 355. InternetURL: C:\Users\Admin\Desktop\Counter-Strike Global Offensive.url -> URL: steam://rungameid/730
 356. InternetURL: C:\Users\Admin\Desktop\Garry's Mod.url -> URL: steam://rungameid/4000
 357. InternetURL: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Blood and Bacon.url -> URL: steam://rungameid/434570
 358. InternetURL: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Counter-Strike Global Offensive.url -> URL: steam://rungameid/730
 359. InternetURL: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Garry's Mod.url -> URL: steam://rungameid/4000
 360. InternetURL: C:\Users\Admin\AppData\Local\MEGAsync\MEGA Website.url -> URL: hxxp://www.mega.nz
 361. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam Support Center.url -> URL: hxxp://support.steampowered.com/
 362. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Get Help.url -> URL: hxxp://java.com/help
 363. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Visit Java.com.url -> URL: hxxp://java.com/
 364. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner\CCleaner Homepage.url -> URL: hxxp://www.piriform.com/ccleaner
 365. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.3\Visit our website.url -> URL: hxxp://www.disk-partition.com
 366. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Windows Live\Galeria gadżetów Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=70742
 367. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Windows Live\Poczta usługi Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72681
 368. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Windows Live\Programy usługi Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72700
 369. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Windows Live\Windows Live Spaces.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72682
 370. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Gospodarka.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68923
 371. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Rozrywka.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68924
 372. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Sport.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68921
 373. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Technologie.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55143
 374. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Wideo.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68922
 375. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\MSN — witryny sieci Web\Portal MSN.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
 376. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Centrum bezpieczeństwa Microsoft.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72887
 377. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Dodatki programu Internet Explorer.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50893
 378. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Office Online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72885
 379. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Store.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140813
 380. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Technet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72886
 381. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft w Polsce.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72520
 382. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72900
 383. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna programu Internet Explorer.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72186
 384. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna systemu Windows.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72629
 385. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Technologia RSS.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72889
 386. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W domu.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72406
 387. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W pracy.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72407
 388. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
 389. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\Links\Sugerowane witryny.url -> URL: hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice
 390. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\ASUS E-Service\ASUS Homepage.url -> URL: hxxp://www.asus.com/
 391. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\ASUS E-Service\ASUS Member.url -> URL: hxxp://member.asus.com/
 392. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\ASUS E-Service\ASUS Software Download.url -> URL: hxxp://www.asus.com/support/download
 393. InternetURL: C:\Users\ROOT\Favorites\ASUS E-Service\ASUS Technical Support.url -> URL: hxxp://www.asus.com/support
 394.  
 395. ==================== Koniec Shortcut.txt =============================
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×