Advertisement
JLindvig

crazy_shit

Feb 9th, 2021 (edited)
1,042
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
YAML 6.10 KB | None | 0 0
 1.  automation:
 2.     - id: 8b9b876269874ef7ba2dae67366e68ea
 3.       alias: Flagdage, scrape og aktioner
 4.       description: samlet automation
 5.       initial_state: true
 6.       mode: single
 7.       trigger:
 8.         - platform: time
 9.           at:
 10.            - "05:00"
 11.         - platform: homeassistant
 12.           event: start
 13.  
 14.         - platform: template
 15.           value_template: "{{ states('sensor.time') == state_attr('sensor.next_flag_day', 'flag_up_time') }}"
 16.         - platform: template
 17.           value_template: "{{ states('sensor.time') == state_attr('sensor.next_flag_day', 'half_mast') }}"
 18.  
 19.         - platform: sun
 20.           event: sunset
 21.           offset:
 22.             minutes: "-10"
 23.  
 24.       action:
 25.         - variables:
 26.             platform: "{{ trigger.platform }}"
 27.             flag_day: "{{ ( state_attr('sensor.next_flag_day', 'days') | int ) == 0 }}"
 28.             half_mast_all_day: "{{ state_attr('sensor.flagdays_dk', 'half_mast_all_day') }}"
 29.             half_mast_end_time: "{{ state_attr('sensor.flagdays_dk', 'half_mast_end_time') }}"
 30.             half_mast_end_time_trigger: "{{ (trigger.to_state.state) if platform == 'template' else '' }}"
 31.             half_mast_option: "{{ state_attr('input_select.flag_position', 'options')[1]) }}"
 32.             full_mast_option: "{{ state_attr('input_select.flag_position', 'options')[2]) }}"
 33.             time_out: "{{ (trigger.offset[1:] | int) if platform == 'sun' else 600 }}"
 34.  
 35.         - choose:
 36.            # IT IS A FLAGDAY AND IT IS MORNING OR END OF HALF MAST
 37.             - conditions: "{{ platform == 'template' and flag_day }}"
 38.               sequence:
 39.                 - choose:
 40.                    # FROM HALF MAST TO THE TOP
 41.                     - conditions: "{{ half_mast_end_time_trigger == state_attr('sensor.next_flag_day', 'half_mast') }}"
 42.                       sequence:
 43.                         - service: script.flag_notification
 44.                           data:
 45.                             message: "Det er nu tid til at flaget skal helt til tops."
 46.                             time_offset: "{{ time_out }}"
 47.                             actions:
 48.                               - action_title: "OK, flaget er hejst til tops"
 49.                                 action_name: "flag_ok_half_mast"
 50.                               - action_title: "Annullér"
 51.                                 action_name: "flag_cancel"
 52.                
 53.                         - wait_for_trigger:
 54.                             - platform: event
 55.                               event_type: mobile_app_notification_action
 56.                               event_data:
 57.                                 action: "flag_ok_half_mast"
 58.                           timeout:
 59.                             seconds: "{{ time_out }}"
 60.                           continue_on_timeout: false
 61.  
 62.                         - service: input_select.select_last
 63.                           data:
 64.                             entity_id: input_select.flag_position
 65.  
 66.                   # HOIST THE FLAG
 67.                   default:
 68.                     - service: script.flag_notification
 69.                       data:
 70.                         message: |
 71.                          Husk at hejse flaget i anledning af {{ state_attr('sensor.next_flag_day', 'friendly_name') }}.
 72.                           {%- if not is_state_attr('sensor.next_flag_day', 'half_mast', 'false') %}
 73.                             <br><br><b>HUSK</b>: Flaget skal være på halv {{ 'hele dagen.' if is_state_attr('sensor.next_flag_day', 'half_mast', 'true') else 'indtil ' + state_attr('sensor.next_flag_day', 'half_mast') + ' hvorefter det skal hejses til tops.' }}
 74.                           {% endif %}
 75.                         actions:
 76.                           - action_title: "OK, flaget er hejst"
 77.                             action_name: "flag_toggle"
 78.                           - action_title: "Annullér"
 79.                             action_name: "flag_cancel"
 80.  
 81.                     - wait_for_trigger:
 82.                       - platform: event
 83.                         event_type: mobile_app_notification_action
 84.                         event_data:
 85.                           action: "flag_toggle"
 86.                       timeout:
 87.                         seconds: "{{ time_out }}"
 88.                       continue_on_timeout: false
 89.  
 90.                     # HOW HIGH MUST WE HOIST THE FLAG, HALF OR TO THE TOP
 91.                     - service: input_select.select_option
 92.                       data:
 93.                         entity_id: input_select.flag_position
 94.                         option: "{{ half_mast_option if half_mast_all_day or half_mast_end_time else full_mast_option }}"
 95.  
 96.                 - service: script.flag_clear_notification
 97.  
 98.             # IT IS TIME TO TAKE THE FLAG DOWN
 99.             - conditions: "{{ platform == 'sun' and flag_day }}"
 100.               sequence:
 101.                 - service: script.flag_notification
 102.                   data:
 103.                     message: |
 104.                      Husk at tage flaget ned. Solen går ned kl. {{ state_attr('sensor.next_flag_day', 'flag_down_time') }}.
 105.                       {{ '<b>OBS</b>: Hejs først flaget helt til tops inden det tages ned.' if is_state('input_select.flag_position', half_mast_option) }}
 106.                     time_offset: "{{ time_out }}"
 107.                     actions:
 108.                       - action_title: "OK, flaget er taget ned"
 109.                         action_name: "flag_toggle"
 110.                       - action_title: "Annullér"
 111.                         action_name: "flag_cancel"
 112.        
 113.                 - wait_for_trigger:
 114.                     - platform: event
 115.                       event_type: mobile_app_notification_action
 116.                       event_data:
 117.                         action: "flag_toggle"
 118.                   timeout:
 119.                     seconds: "{{ time_out * 60 }}"
 120.                   continue_on_timeout: false
 121.  
 122.                 - service: input_select.select_first
 123.                   data:
 124.                     entity_id: input_select.flag_position
 125.  
 126.                 - service: script.flag_clear_notification
 127.  
 128.           default:
 129.             - service: shell_command.flagdays_update
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement