Advertisement
drakon-firestone

Zadania - lekcja 14

Jun 3rd, 2023 (edited)
931
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 2.95 KB | None | 0 0
 1. class Queue:
 2.     def __init__(self):
 3.         self.queue = []
 4.    
 5.     def is_empty(self):
 6.         return len(self.queue) == 0
 7.    
 8.     def enqueue(self, item):
 9.         self.queue.append(item)
 10.        
 11.     def dequeue(self):
 12.         if not self.is_empty():
 13.             return self.queue.pop(0)
 14.  
 15.     def peek(self):
 16.         if not self.is_empty():
 17.             return self.queue[0]
 18.  
 19.  
 20. class Stack:
 21.     def __init__(self):
 22.         self.stack = []
 23.        
 24.     def size(self):
 25.         return len(self.stack)
 26.  
 27.     def is_empty(self):
 28.         return self.size() == 0
 29.  
 30.     def push(self, item):
 31.         self.stack.append(item)
 32.        
 33.  
 34.     def pop(self):
 35.         if not self.is_empty():
 36.             return self.stack.pop()
 37.  
 38.     def peek(self):
 39.         if not self.is_empty():
 40.             return self.stack[-1]
 41.  
 42.  
 43. ################## ZADANIA #######################
 44.  
 45. '''
 46. Zad 1. Utwórz symulator przeglądarki gdzie historia przeglądania będzie zapisywana w
 47. formie stosu. Użytkownik może wchodzić na różne strony w programie i cofać się
 48. w historii przeglądania. Upakuj całą funkcjonalność w klasie BrowserHistory
 49. natomiast do stworzenia samej historii wykorzystaj stos z zadań poprzednich.
 50.  
 51. Potrzebne zmienne w klasie BrowserHistory:
 52. - struktura do przechowywania historii przeglądania
 53. - zapamiętanie obecnej strony
 54.  
 55. Wymagane metody:
 56. - (oczywiście) konstuktor
 57. - przejście do strony o podanym adresie
 58. - cofnięcie się do poprzedniej strony
 59.  
 60.  
 61. Zad. dod. 1.
 62. Dodaj opcję przejścia do następnej strony w historii (jeśli cofnęliśmy się). HINT: Można zastosować 2 listy, jedną na strony przed aktualnie wyświetlaną i drugą na te po aktualnie wyświetlanej. Zmodyfikuj odpowiednio metodę cofnięcia aby współgrała z obecnym metodem przechodzenia po historii.
 63. '''
 64.  
 65. '''
 66. Zad 2. Utwórz symulator kolejki do kina gdzie elementami kolejki są klienci razem z ich
 67. zamówieniem. Do utworzenia symulatora kolejki użyj naszej struktury Kolejki, którą
 68. stworzyliśmy wcześniej.
 69.  
 70. Klienci są reprezentowani przez klasę Customer, która ma atrybuty name (imię
 71. klienta) i order (zamówienie klienta).
 72. Kolejka do kina jest reprezentowana przez
 73. klasę CinemaQueue, która używa implementacji kolejki (klasy Queue) do
 74. przechowywania klientów.
 75.     ● Metoda is_empty sprawdza, czy kolejka jest pusta.
 76.     ● Metoda add_customer dodaje klienta do kolejki.
 77.     ● Metoda remove_customer usuwa klienta z kolejki.
 78.     ● Metoda next_customer_order zwraca zamówienie klienta, który jest
 79.       pierwszy w kolejce, ale go nie usuwa.
 80.  
 81. Przetestuj działanie klasy i ich metod (dodaj kilku klientów do listy i obsłuż wszystkich klientów czyli po prostu wyświetl ich zamówienia z informacją że zostali obsłużeniu aż kolejka będzie pusta)
 82. '''
 83.  
 84. '''
 85. Zad. dod. 2.
 86. Napisz funkcję, która sprawdzi, czy dany ciąg znaków jest palindromem,
 87. korzystając z naszej implementacji stosu.
 88.  
 89. https://sjp.pwn.pl/slowniki/palindrom.html
 90. '''
 91.  
 92.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement