SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 19th, 2019 63 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "pch.h"
 2. #include <iostream>
 3. #include <time.h>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. //funkcja rezerwuje pamiec na macierz
 7. void stworz_macierz(float **& tab,int n)
 8. {
 9.     tab = new float *[n];
 10.     for (int i = 0; i < n; i++)
 11.     {
 12.         tab[i] = new float[n];
 13.     }
 14. }
 15.  
 16. //funkcja wypelnia macierz liczbami wpisanymi z klawiatury
 17. void wypelnij_macierz(float **& tab,int n)
 18. {
 19.     float tmp;
 20.     for (int i = 0; i < n; i++)
 21.     {
 22.         for (int j = 0; j < n; j++)
 23.         {
 24.             cout << "Podaj wartosc o indeksie " << i + 1 << "x" << j + 1 << ": ";
 25.             cin >> tmp;
 26.             tab[i][j] = tmp;
 27.         }
 28.     }
 29. }
 30.  
 31. //funkcja wypelnia macierz losowymi liczbami z zadnego przedzialu
 32. void wypelnij_macierz_losowo(float **& tab, int n)
 33. {
 34.     int a, b;
 35.     cout << "Losuj liczby z przedzialu od ";
 36.     cin >> a;
 37.     cout << "Losuj liczby z przedzialu od " << a << " do ";
 38.     cin >> b;
 39.     if (a < b)
 40.     {
 41.         for (int i = 0; i < n; i++)
 42.         {
 43.             for (int j = 0; j < n; j++)
 44.             {
 45.                 tab[i][j] = rand() % abs((-1 * a) + b + 1) + a;
 46.             }
 47.         }
 48.     }
 49.     else
 50.     {
 51.         for (int i = 0; i < n; i++)
 52.         {
 53.             for (int j = 0; j < n; j++)
 54.             {
 55.                 tab[i][j] = rand() % abs((-1 * a) + b + 1) + b;
 56.             }
 57.         }
 58.     }
 59. }
 60.  
 61. //funkcja zwalnia pamięć zajeta uprzednio przez macierz
 62. void zwolnij_pamiec(float **& tab, int n)
 63. {
 64.  
 65.     for (int i = 0; i < n; i++)
 66.     {
 67.         delete[] tab[i];
 68.     }
 69.     delete[] tab;
 70. }
 71.  
 72. //funkcja liczy wyznacznik z macierzy stopnia drugiego a następnie wyswietla działanie oraz wynik
 73. void det_2(float **& tab, int n)
 74. {
 75.     cout << "A =" << endl;
 76.     for (int i = 0; i < n; i++)
 77.     {
 78.         for (int j = 0; j < n; j++)
 79.         {
 80.             cout << tab[i][j] << " ";
 81.         }
 82.         cout << endl;
 83.     }
 84.     float det = tab[0][0] * tab[1][1] - (tab[0][1] * tab[1][0]);
 85.     cout << "detA = " << tab[0][0] << " * " << tab[1][1] << " - (" << tab[0][1] << " * " << tab[1][0] << ") = " << det << endl;
 86. }
 87.  
 88. //funkcja liczy wyznacznik z macierzy stopnia trzeciego metoda Sarrusa a następnie wyswietla działanie oraz wynik
 89. void det_3(float **& tab, int n)
 90. {
 91.     cout << "A =" << endl;
 92.     for (int i = 0; i < n; i++)
 93.     {
 94.         for (int j = 0; j < n; j++)
 95.         {
 96.             cout << tab[i][j] << " ";
 97.         }
 98.         cout << endl;
 99.     }
 100.     float det = (tab[0][0] * tab[1][1] * tab[2][2] + tab[0][1] * tab[1][2] * tab[2][0] + tab[0][2] * tab[1][0] * tab[2][1]) -
 101.                 (tab[2][0] * tab[1][1] * tab[0][2] + tab[2][1] * tab[1][2] * tab[0][0] + tab[2][2] * tab[1][0] * tab[0][1]);
 102.     cout << "detA = " << "("<<tab[0][0] << "*" << tab[1][1]<<"*" << tab[2][2] << "+" << tab[0][1] << "*" << tab[1][2] << "*" << tab[2][0] << "+" << tab[0][2] << "*" << tab[1][0] << "*" << tab[2][1]<<") -" << endl;
 103.     cout << "      - (" << tab[2][0] << "*" << tab[1][1] << "*" << tab[0][2] << "+" << tab[2][1] << "*" << tab[1][2] << "*" << tab[0][0] << "+" << tab[2][2] << "*" << tab[1][0]<<"*" << tab[0][1] << ") = " << det << endl;
 104. }
 105.  
 106. //funkcja liczy wyznacznik z macierzy stopnia trzeciego za pomocą rozwiniecia Laplace’a a następnie wyswietla działanie oraz wynik
 107. void det_3_laplace(float **& tab, int n)
 108. {
 109.     cout << "A =" << endl;
 110.     for (int i = 0; i < n; i++)
 111.     {
 112.         for (int j = 0; j < n; j++)
 113.         {
 114.             cout << tab[i][j] << " ";
 115.         }
 116.         cout << endl;
 117.     }
 118.     float det = (tab[0][0] * ((tab[1][1] * tab[2][2]) - (tab[1][2] * tab[2][1]))) -
 119.                 (tab[0][1] * ((tab[1][0] * tab[2][2]) - (tab[1][2] * tab[2][0]))) +
 120.                 (tab[0][2] * ((tab[1][0] * tab[2][1]) - (tab[1][1] * tab[2][0])));
 121.     cout << "detA = " << tab[0][0] << "*(" << tab[1][1] << "*" << tab[2][2] << "-" << tab[1][2] << "*" << tab[2][1]<<")-" << endl;
 122.     cout << "-" << tab[0][1] << "*(" << tab[1][0] << "*" << tab[2][2] << "-" << tab[1][2] << "*" << tab[2][0] << ")+" << endl;
 123.     cout << "+" << tab[0][2] << "*(" << tab[1][0] << "*" << tab[2][1] << "-" << tab[1][1] << "*" << tab[2][0] << ") = " << det << endl;
 124. }
 125.  
 126. //funkcja glowna zawierajaca menu oraz odwołania do poszczególnych funkcji
 127. int main()
 128. {
 129.     srand(time(NULL));
 130.     float **macierz = 0;
 131.     int wybor_menu=0;
 132.     while (wybor_menu != 7)
 133.     {
 134.         cout << "1. Wyznacznik st. 2" << endl;
 135.         cout << "2. Wyznacznik st. 2 - elementy losowe" << endl;
 136.         cout << "3. Wyznacznik st. 3 (metoda Sarrusa)" << endl;
 137.         cout << "4. Wyznacznik st. 3 (metoda Sarrusa) - elementy losowe" << endl;
 138.         cout << "5. Wyznacznik st. 3 (Rozwiniecie Laplace'a)" << endl;
 139.         cout << "6. Wyznacznik st. 3 (Rozwiniecie Laplace'a) - elementy losowe" << endl;
 140.         cout << "7. Zamknij program" << endl;
 141.         cout << "Wybierz opcje: ";
 142.         cin >> wybor_menu;
 143.    
 144.         if (wybor_menu == 1 || wybor_menu == 2 || wybor_menu == 3 || wybor_menu == 4 || wybor_menu == 5 || wybor_menu == 6 || wybor_menu==7)
 145.         {
 146.             switch (wybor_menu)
 147.             {
 148.             case 1:
 149.                 stworz_macierz(macierz, 2);
 150.                 wypelnij_macierz(macierz, 2);
 151.                 det_2(macierz, 2);
 152.                 zwolnij_pamiec(macierz, 2);
 153.                 break;
 154.             case 2:
 155.                 stworz_macierz(macierz, 2);
 156.                 wypelnij_macierz_losowo(macierz, 2);
 157.                 det_2(macierz, 2);
 158.                 zwolnij_pamiec(macierz, 2);
 159.                 break;
 160.             case 3:
 161.                 stworz_macierz(macierz, 3);
 162.                 wypelnij_macierz(macierz, 3);
 163.                 det_3(macierz, 3);
 164.                 zwolnij_pamiec(macierz, 3);
 165.                 break;
 166.             case 4:
 167.                 stworz_macierz(macierz, 3);
 168.                 wypelnij_macierz_losowo(macierz, 3);
 169.                 det_3(macierz, 3);
 170.                 zwolnij_pamiec(macierz, 3);
 171.                 break;
 172.             case 5:
 173.                 stworz_macierz(macierz, 3);
 174.                 wypelnij_macierz(macierz, 3);
 175.                 det_3_laplace(macierz, 3);
 176.                 zwolnij_pamiec(macierz, 3);
 177.                 break;
 178.             case 6:
 179.                 stworz_macierz(macierz, 3);
 180.                 wypelnij_macierz_losowo(macierz, 3);
 181.                 det_3_laplace(macierz, 3);
 182.                 zwolnij_pamiec(macierz, 3);
 183.                 break;
 184.             case 7:
 185.                 break;
 186.             }
 187.         }
 188.         else
 189.             cout << "Wprowadzono nieprawidlowa wartosc!" << endl;
 190.     }
 191. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top