SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 16th, 2020 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <DOCTYPE html>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>index.html</title>
 5. <meta charset="utf-8" />
 6.  
 7. <script>
 8. function zlicz() {
 9. var pkt=0;
 10. if(test.p1[1].checked ) pkt++;
 11. if(test.p2[3].checked ) pkt++;
 12. if(test.p3[2].checked ) pkt++;
 13. if(test.p4[4].checked ) pkt++;
 14. var odp=test.p5.value.toUpperCase();
 15. if(odp=="//") pkt++;
 16. var odp=test.p6.value.toUpperCase();
 17. if(odp=="logicznego") pkt++;
 18. var odp=test.p7.value.toUpperCase();
 19. if(odp=="onclick") pkt++;
 20. var odp=test.p8.value.toUpperCase();
 21. if(odp=="12,5") pkt++;
 22.  
 23. if(test.p9[1].checked && test.p9[2].checked &&
 24. !test.p9[0].checked &&!test.p9[3].checked) pkt++;
 25.  
 26. if(test.p10[1].checked && test.p10[2].checked &&
 27. !test.p10[0].checked &&!test.p10[3].checked) pkt++;
 28.  
 29. if(test.p11[1].checked && test.p11[2].checked &&
 30. !test.p11[0].checked &&!test.p11[3].checked) pkt++;
 31.  
 32. if(test.p12[1].checked && test.p12[2].checked &&
 33. !test.p12[0].checked &&!test.p12[3].checked) pkt++;
 34.  
 35. if(test.p13.value==4)pkt++;
 36. if(test.p14.value==1)pkt++;
 37. if(test.p15.value==1)pkt++;
 38. if(test.p16.value==3)pkt++;
 39.  
 40. document.getElementById("wyn").innerHTML="Suma punktów za test wynosi: "+ pkt;
 41.  
 42. }
 43. </script>
 44.  
 45.  
 46.  
 47. </head>
 48. <body>
 49.      <h3 style="text-align: center; color:rgb(210,14,255);">Test - Bartlomiej Harendarz </h3>
 50.     <hr/>
 51. <form name="test">
 52.     1. Jak stworzyc funkcje w javascript?<br>
 53.     <input type="radio" name="p1" >function = jakasfunkcja()<br>
 54.     <input type="radio" name="p1" >function()<br>
 55.     <input type="radio" name="p1" >function jakasfunkcja()<br>
 56.     <input type="radio" name="p1" >function:jakasfunkcja()<br><br>
 57.     2. Deklaracja w języku JavaScript: var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu:<br>
 58.     <input type="radio" name="p2" >wstawić tekst o treści 'id' na stronie WWW.<br>
 59.     <input type="radio" name="p2" >sprawdzić poprawność formularza od identyfikatorze id<br>
 60.     <input type="radio" name="p2" >zwrócić odniesienie do pierwszego elemetu HTML od podanym id<br>
 61.     <input type="radio" name="p2" >pobrać dane z pola formularza i wstawić je do zmiennej id<br><br>
 62.     3. Aby prawidłowo udokumentować linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz<br>
 63.     <img src="./mat.jpg" class="img" alt="Kartofel w wietnamie" width="500" height="160"><br>
 64.     <input type="radio" name="p3" >w zmiennej x minimalna wartość ze zmiennych a, b, c<br>
 65.     <input type="radio" name="p3" >w zmiennej x maksymalna wartość ze zmiennych a, b, c<br>
 66.     <input type="radio" name="p3" >wybór losowej wartości ze zmiennych a, b, c<br>
 67.     <input type="radio" name="p3" >nieprawidłowe dane.<br><br>
 68.     4. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane:<br>
 69.     <input type="radio" name="p4" >zawsze z poprzedzającym nazwę znakiem $<br>
 70.     <input type="radio" name="p4" >tylko na początku skryptu<br>
 71.     <input type="radio" name="p4" >tylko jeśli podamy typ zmiennej i jej nazwę<br>
 72.     <input type="radio" name="p4" > w momencie pierwszego użycia zmiennej<br><br>
 73.     5. Komentarz w języku JavaScript rozpoczyna się od znaku lub znaków<br>
 74.     <input type="text" id="p5"><br><br>
 75.     6. Deklaracja w języku JavaScript: var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu:<br>
 76.     <input type="text" id="p6"><br><br>
 77.     7. Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę:<br>
 78.     <input type="text" id="p7"><br><br>
 79.     8. Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość<br>
 80.      <img src="./kot.jpg" class="img" alt="Kartofel w wietnamie" width="300" height="160"><br>
 81.     <input type="text" id="p8"><br><br>
 82.     9. W języku JavaScript poprawnie zadeklarowana zmienna to<br>
 83.     <input name="p9" type="checkbox" >#imie<br>
 84.     <input name="p9" type="checkbox" >imie2<br>
 85.     <input name="p9" type="checkbox" >imię2<br>
 86.     <input name="p9" type="checkbox" >imię%<br><br>
 87.     10. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, <br>z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób:<br>
 88.     <input name="p10" type="checkbox"  >if (a > 0 && b > 0 && b < 100)<br>
 89.     <input name="p10" type="checkbox"  >if (a > 0 || b > 0 || b > 100)<br>
 90.     <input name="p10" type="checkbox"  >if (a > 0 && b > 0 || b > 100)<br>
 91.     <input name="p10" type="checkbox"  >if (a > 0 || (b > 0 || b < 100))<br><br>
 92.     11. Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest<br>
 93.     <img src="./qeweqwe.jpg" class="img" alt="Kartofel w wietnamie" width="240" height="160"><br>
 94.     <input name="p11" type="checkbox"  >sprawdzenie, czy liczba a jest nieparzysta; jeśli tak, wypisanie jej.<br>
 95.     <input name="p11" type="checkbox"  >wypisanie wszystkich liczb z przedziału od a do b<br>
 96.     <input name="p11" type="checkbox"  >wypisanie liczb parzystych z przedziału od a do b<br>
 97.     <input name="p11" type="checkbox"  >zwrócenie wartości parzystych liczb od a do b<br><br>
 98.     12. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?<br>
 99.     <img src="./ime.jpg" class="img" alt="Kartofel w wietnamie" width="340" height="190"><br>
 100.     <input name="p12" type="checkbox"  >Tekst będzie wczytywany do momentu podania liczby większej niż 3.<br>
 101.     <input name="p12" type="checkbox"  >Wczytanie tekstu zakończy się, gdy tekst będzie się składał przynajmniej z 3 znaków.<br>
 102.     <input name="p12" type="checkbox"  >Pętla wykona się tylko raz.<br>
 103.     <input name="p12" type="checkbox"  >Funkcja posiada pętlę powtarzającą się 3 razy.<br><br>
 104.     13.  Zamieszczony w ramce fragment skryptu w języku JavaScript<br>
 105.     <img src="./alakot.jpg" class="img" alt="Kartofel w wietnamie" width="240" height="160"><br>
 106.     <select name="p13">
 107.     <option value="1">przypisuje zmiennej s zmienną t.</option>
 108.     <option value="2">wyświetli długość napisu ze zmiennej t.</option>
 109.     <option value="3">przypisze zmiennej s fragment napisu ze zmiennej t, o określonej przez zmienną length długości.</option>
 110.     <option value="4">przypisze zmiennej s długość napisu ze zmiennej t.</option>
 111.     </select><br><br>
 112.     14. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze<br>
 113.      <img src="./powo.jpg" class="img" alt="Kartofel w wietnamie" width="240" height="160"><br>
 114.     <select name="p14">
 115.     <option value="1">"ze"</option>
 116.     <option value="2">"wo"</option>
 117.     <option value="3">"owodzeni"</option>
 118.     <option value="4">"wodzenia"</option>
 119.     </select><br><br>
 120.     15. Jakie rozszerzenie ma plik javascript?<br>
 121.     <select name="p15">
 122.     <option value="1">jd</option>
 123.     <option value="2">jv</option>
 124.     <option value="3">js</option>
 125.     <option value="4">scr</option>
 126.     </select><br><br>
 127.     16. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, <br>a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób. Zmienna z będzie typu<br>
 128.     <img src="./pies.jpg" class="img" alt="Kartofel w wietnamie" width="320" height="160"><br>
 129.     <select name="p16">
 130.     <option value="1">NaN</option>
 131.     <option value="2">napisowego.</option>
 132.     <option value="3">zmiennoprzecinkowego.</option>
 133.     <option value="4">liczbowego, całkowitego.</option>
 134.     </select><br><br><br>
 135.    <input type="button" value="Sprawdź" onclick="zlicz();"><br><br>
 136.  
 137.    
 138.  
 139.  
 140. </form>
 141. <p id="wyn"></p>
 142. </body>
 143. </html>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top