daily pastebin goal
34%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 22nd, 2019 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. function change($bd){
 2.    
 3.    
 4.     $sql="SELECT * from users WHERE `login` LIKE ".'"'.$_SESSION['user'].'"';  //wybierz dane z rekordu uzytkownika
 5.    
 6.  
 7.         if(isset($_REQUEST["platform"]))
 8.         {
 9.         $platform = $_REQUEST['platform'];
 10.         $platform_string="";
 11.         $i=0;
 12.              for($i;$i<sizeof($platform);$i++)
 13.             {
 14.               $platform_string .= $platform[$i];
 15.                 if($i<(sizeof($platform)-1))
 16.                 {        
 17.                  $platform_string.=",";
 18.                 }
 19.             }
 20.         }
 21.         else
 22.         {
 23.         $platform_string =$bd->takefromdatabase($sql,"platform");
 24.         }
 25.        
 26.         if(($_REQUEST['NAME'])!=NULL){
 27.         $FIRSTNAME = htmlspecialchars(trim($_REQUEST['NAME']));
 28.         }
 29.         else{
 30.         $FIRSTNAME =$bd->takefromdatabase($sql,"firstname");
 31.         }
 32.        
 33.         if(($_REQUEST['SURNAME'])!=NULL){
 34.         $SURNAME = htmlspecialchars(trim($_REQUEST['SURNAME']));
 35.         }
 36.         else{
 37.         $SURNAME =$bd->takefromdatabase($sql,"surname");
 38.         }
 39.        
 40.         if(($_REQUEST['EMAIL']!=NULL)){
 41.         $EMAIL = htmlspecialchars(trim($_REQUEST['EMAIL']));
 42.         }
 43.         else{
 44.         $EMAIL =$bd->takefromdatabase($sql,"email");
 45.         }
 46.  
 47.        
 48.     $args = array(
 49.          'NAME' => ['filter' => FILTER_VALIDATE_REGEXP,
 50.                    'options' => ['regexp' => '/^[A-Z]{1}[a-ząęłńśćźżó-]{1,25}$/']],
 51.         'SURNAME' => ['filter' => FILTER_VALIDATE_REGEXP,
 52.                    'options' => ['regexp' => '/^[A-Z]{1}[a-ząęłńśćźżó-]{1,25}$/']],
 53.         'EMAIL' => FILTER_VALIDATE_EMAIL,
 54.         'platform' => array('filter' =>FILTER_SANITIZE_ENCODED,
 55.                         'flags' => FILTER_REQUIRE_ARRAY,
 56.                         'options' => array('min_range' =>1,'max_range'=>4))
 57.     );
 58.  
 59.    
 60.    
 61.  
 62.   //pokaż tablicę po przefiltrowaniu - sprawdź wyniki filtrowania:
 63.     $myinputs = filter_input_array(INPUT_POST,$args);
 64.     //Sprawdź czy dane w tablicy $dane nie zawierają błędów walidacji:
 65.    
 66.     //Ta funkcja wyświetla uporządkowane informacje na temat jednego lub więcej wyrażeń, które obejmuje typ i wartość.
 67.     // Tablice i obiekty są badane cyklicznie z wartościami, aby pokazać strukturę.
 68.    // var_dump($myinputs);
 69.    
 70.     $validateError="";
 71.     foreach($myinputs as $key =>$val){
 72.  
 73.         if($val===NULL){                    //jeżeli nie ma danej to pobierz daną z bazy
 74.             if($val===false){  
 75.             $validateError.="<li/>".$key."</li>";  //jezeli jest błędna dana to dodaj jako błąd
 76.             }
 77.         }
 78.        
 79.     }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top