SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 14th, 2019 104 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Kansalaisaloitteen otsikko
 2. Lakialoite ryhmän 1 nimikkeen 0106 19 00 kuuluvien eläinten käytön rajoittamiseksi
 3.  
 4. Aloitteen päiväys
 5. 14.1.2019
 6.  
 7. Aloitteen muoto
 8. Lakiehdotus
 9.  
 10.  
 11. Aloitteen sisältö
 12.  
 13. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinsuojelulakia (247/1996) ja tähän liittyviä asetuksia siten, että EU:n komission päätöksessä
 14. rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista ryhmässä 1 nimikkeessä 0106 19 00 tarkoitettujen koiraeläinten kuluttajakäyttö kiellettäisiin. Tarkoituksena on vähentää tuntuvasti koirista aiheutuvia haittoja, erityisesti koirista johtuvia silmä- ja muita vammoja ja tulipaloja, sekä edistää ihmisten turvallisuutta, lievittää koiriin liittyvää stressiä sekä hillitä koiriin liittyvää ympäristön kuormittumista.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top