SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 15th, 2019 145 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 17.03.2019
 2. Uruchomiony przez a (15-04-2019 12:43:29)
 3. Uruchomiony z C:\Users\a\Downloads
 4. Tryb startu: Normal
 5.  
 6. ==================== Skróty =============================
 7.  
 8. (Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 9.  
 10.  
 11. Shortcut: C:\Users\a\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\a\Desktop ()
 12. Shortcut: C:\Users\a\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\a\Downloads ()
 13. Shortcut: C:\Users\a\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
 14. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 15. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 16. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 17. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 18. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
 19. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 20. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 21. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 22. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 23. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
 24. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
 25. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
 26. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 27. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 28. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 29. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 30. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 31. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 32. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 33. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Microsoft Office - 60 Day Trial.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office Suite Activation Assistant\OAA.exe (Digital River Inc. )
 34. Shortcut: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 35. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader 9.lnk -> c:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A92000000001}\SC_Reader.ico ()
 36. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 37. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk -> C:\Windows\ehome\ehshell.exe (Microsoft Corporation)
 38. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Gallery.lnk -> C:\Program Files (x86)\SONY\Media Gallery\VRLP.exe (Sony Corporation)
 39. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{95120000-00AF-0409-0000-0000000FF1CE}\ppvwicon.exe ()
 40. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Works Task Launcher.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Works\MSWorks.exe (Microsoft® Corporation)
 41. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Data Restore Tool.lnk -> C:\Program Files (x86)\SONY\VAIO Data Restore Tool\Restore.exe (Sony Corporation)
 42. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Documentation.lnk -> C:\Documentation\Documentation ()
 43. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Media plus.lnk -> C:\Program Files (x86)\SONY\VAIO Media plus\VMp.exe (Sony Corporation)
 44. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Premium Partners.lnk -> C:\Program Files (x86)\Sony Corporation\VAIO Partners\VAIOPartners.exe ()
 45. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Recovery Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\SONY\VAIO RECOVERY\VAIORecv.exe ()
 46. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Transfer Support.lnk -> C:\Program Files (x86)\SONY\VAIO Transfer Support\VAIOTransfer.exe (Sony Corporation)
 47. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Anytime Upgrade.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsAnytimeUpgradeUI.exe (Microsoft Corporation)
 48. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk -> C:\Program Files\DVD Maker\DVDMaker.exe (Microsoft Corporation)
 49. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
 50. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
 51. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live\Windows Live Call.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\wlcstart.exe (Microsoft Corporation)
 52. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live\Windows Live Family Safety.lnk -> C:\Windows\Installer\{F7513E19-6224-485E-988D-9BF45BE64B53}\fssicon.ico ()
 53. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live\Windows Live Mail.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe (Microsoft Corporation)
 54. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live\Windows Live Messenger .lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe (Microsoft Corporation)
 55. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live\Windows Live Photo Gallery.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\WLXPhotoGallery.exe (Microsoft Corporation)
 56. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live\Windows Live Writer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriter.exe (Microsoft Corp.)
 57. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Bluetooth.lnk -> C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe (Broadcom Corporation.)
 58. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sony\Download Media Go.lnk -> C:\Program Files\Sony\MFU\launch_media_go.exe ()
 59. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sony\Register Your VAIO.lnk -> C:\Program Files\Sony\MFU\VAIORegister.exe ()
 60. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Roxio Easy Media Creator 10 LJ\Roxio Easy Media Creator 10 LJ.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\10.0\Roxio Central36\Main\Roxio_Central36.exe ()
 61. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Works\Getting Started.lnk -> C:\Windows\Installer\{67E03279-F703-408F-B4BF-46B5FC8D70CD}\gtngstrtd.ico ()
 62. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Works\Microsoft Works Calendar.lnk -> C:\Windows\Installer\{67E03279-F703-408F-B4BF-46B5FC8D70CD}\WksCal.exe (Microsoft® Corporation)
 63. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Works\Microsoft Works Database.lnk -> C:\Windows\Installer\{67E03279-F703-408F-B4BF-46B5FC8D70CD}\wksdb.exe (Microsoft® Corporation)
 64. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Works\Microsoft Works Portfolio.lnk -> C:\Windows\Installer\{67E03279-F703-408F-B4BF-46B5FC8D70CD}\WksSb.exe (Microsoft® Corporation)
 65. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Works\Microsoft Works Spreadsheet.lnk -> C:\Windows\Installer\{67E03279-F703-408F-B4BF-46B5FC8D70CD}\wksss.exe (Microsoft® Corporation)
 66. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Works\Microsoft Works Task Launcher.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Works\MSWorks.exe (Microsoft® Corporation)
 67. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Works\Microsoft Works Word Processor.lnk -> C:\Windows\Installer\{67E03279-F703-408F-B4BF-46B5FC8D70CD}\WksWP.exe (Microsoft® Corporation)
 68. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Works\Works without Ads.lnk -> C:\Windows\Installer\{67E03279-F703-408F-B4BF-46B5FC8D70CD}\WkBoLink.exe (Microsoft® Corporation)
 69. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Live Add-in\Office Live Add-in Help.lnk -> C:\Windows\Installer\{57F0ED40-8F11-41AA-B926-4A66D0D1A9CC}\ProductShortcutIcon ()
 70. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Live Add-in\Office Live Workspace.lnk -> C:\Windows\Installer\{57F0ED40-8F11-41AA-B926-4A66D0D1A9CC}\ProductIcon ()
 71. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office - 60 Day Trial.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office Suite Activation Assistant\OAA.exe (Digital River Inc. )
 72. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Excel 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}\xlicons.exe ()
 73. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office OneNote 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}\joticon.exe ()
 74. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office PowerPoint 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}\pptico.exe ()
 75. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Word 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe ()
 76. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Tools\Digital Certificate for VBA Projects.lnk -> C:\Windows\Installer\{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
 77. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Tools\Microsoft Clip Organizer.lnk -> C:\Windows\Installer\{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}\cagicon.exe ()
 78. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Tools\Microsoft Office 2007 Language Settings.lnk -> C:\Windows\Installer\{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
 79. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Tools\Microsoft Office Diagnostics.lnk -> C:\Windows\Installer\{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
 80. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Tools\Microsoft Office Picture Manager.lnk -> C:\Windows\Installer\{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}\oisicon.exe ()
 81. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Create Recovery Disc.lnk -> C:\Windows\System32\recdisc.exe (Microsoft Corporation)
 82. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Remote Assistance.lnk -> C:\Windows\System32\msra.exe (Microsoft Corporation)
 83. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Manager\Internet Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\T-Mobile\InternetManager_H\Internet Manager.exe ()
 84. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Manager\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\T-Mobile\InternetManager_H\uninst.exe ()
 85. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel® Matrix Storage Manager\Intel® Matrix Storage Console.lnk -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Shell.exe (Intel Corporation)
 86. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Chess.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Chess\Chess.exe (Microsoft Corporation)
 87. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\FreeCell.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\FreeCell\FreeCell.exe (Microsoft Corporation)
 88. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\GameExplorer.lnk -> C:\Windows\System32\gameux.dll (Microsoft Corporation)
 89. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Hearts.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Hearts\Hearts.exe (Microsoft Corporation)
 90. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Internet Backgammon.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Multiplayer\Backgammon\bckgzm.exe (Microsoft Corporation)
 91. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Internet Checkers.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Multiplayer\Checkers\chkrzm.exe (Microsoft Corporation)
 92. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Internet Spades.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Multiplayer\Spades\shvlzm.exe (Microsoft Corporation)
 93. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Mahjong.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Mahjong\Mahjong.exe (Microsoft Corporation)
 94. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Minesweeper.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Minesweeper\Minesweeper.exe (Microsoft Corporation)
 95. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\More Games from Microsoft.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\More Games\MoreGames.dll (Microsoft Corporation)
 96. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Purble Place.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Purble Place\PurblePlace.exe (Microsoft Corporation)
 97. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Solitaire.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Solitaire\Solitaire.exe (Microsoft Corporation)
 98. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Spider Solitaire.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\SpiderSolitaire\SpiderSolitaire.exe (Microsoft Corporation)
 99. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Evernote for VAIO\Evernote for VAIO.lnk -> C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote3.5\Evernote.exe (Evernote)
 100. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Corel\Corel WinDVD BD.lnk -> C:\Program Files (x86)\Corel\CorelWinDVD2010\WinDVD.exe (Corel Corporation)
 101. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ArcSoft WebCam Companion 3\Launch Utility.lnk -> C:\Program Files (x86)\ArcSoft\WebCam Companion 3\Utility.exe (ArcSoft, Inc.)
 102. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ArcSoft WebCam Companion 3\WebCam Companion 3.lnk -> C:\Program Files (x86)\ArcSoft\WebCam Companion 3\uWebCam.exe (ArcSoft Inc.)
 103. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
 104. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Data Sources (ODBC).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
 105. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
 106. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
 107. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
 108. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
 109. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
 110. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
 111. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\displayswitch.lnk -> C:\Windows\System32\displayswitch.exe (Microsoft Corporation)
 112. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
 113. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
 114. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
 115. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
 116. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
 117. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk -> C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
 118. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sync Center.lnk -> C:\Windows\System32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
 119. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
 120. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 121. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 122. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 123. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 124. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\ShapeCollector.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\ShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
 125. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\TabTip.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe (Microsoft Corporation)
 126. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\Windows Journal.lnk -> C:\Program Files\Windows Journal\Journal.exe (Microsoft Corporation)
 127. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
 128. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
 129. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
 130. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
 131. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Restore.lnk -> C:\Windows\System32\rstrui.exe (Microsoft Corporation)
 132. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer Reports.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\PostMig.exe (Microsoft Corporation)
 133. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
 134. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 135. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 136. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
 137. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 138. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 139. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 140. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 141. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
 142. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
 143. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
 144. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 145. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 146. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 147. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 148. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Internet Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\T-Mobile\InternetManager_H\Internet Manager.exe ()
 149.  
 150.  
 151. ShortcutWithArgument: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) ->  -extoff
 152. ShortcutWithArgument: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
 153. ShortcutWithArgument: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 154. ShortcutWithArgument: C:\Users\a\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
 155. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Default Programs.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DefaultPrograms
 156. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Windows Update.lnk -> C:\Windows\System32\wuapp.exe (Microsoft Corporation) -> startmenu
 157. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sidebar.lnk -> C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe (Microsoft Corporation) -> /showgadgets
 158. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
 159. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Backup and Restore Center.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.BackupAndRestore
 160. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel PROSet Wireless\WiFi Event Viewer.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\imFrmwrk.exe (Intel(R) Corporation) -> /sf Wireless Event Viewer
 161. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Evernote for VAIO\Evernote Web Cam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote3.5\Evernote.exe (Evernote) -> /webcam
 162. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Evernote for VAIO\Uninstall.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /qf /x {f761359c-9ced-45ae-9a51-9d6605cd55c4}
 163. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ArcSoft Magic-i Visual Effects 2\Magic-i Visual Effects 2.lnk -> C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\Magic-i Visual Effects.exe (ArcSoft, Inc.) -> C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2
 164. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
 165. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
 166. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
 167. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
 168. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell Modules.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation) -> -NoExit -ImportSystemModules
 169. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation) -> /open
 170. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Welcome Center.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> %SystemRoot%\system32\OobeFldr.dll,ShowWelcomeCenter LaunchedBy_StartMenuShortcut
 171. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
 172. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
 173. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
 174. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
 175. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 176.  
 177.  
 178. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Windows Live\Galeria gadżetów Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=70742
 179. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Windows Live\Poczta usługi Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72681
 180. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Windows Live\Programy usługi Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72700
 181. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Windows Live\Windows Live Spaces.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72682
 182. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Sony\Club VAIO.url -> URL: hxxp://www.club-vaio.com/
 183. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Sony\e-Book.url -> URL: hxxp://www.sony-europe.com/vaioeblinstallgb
 184. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Sony\Shopping.com.url -> URL: hxxp://uk.shopping.com/?linkin_id=8056358
 185. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Sony\Sony Style Europe.url -> URL: hxxp://www.sonystyle-europe.com/?csint=140016340
 186. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Sony\VAIO Europe.url -> URL: hxxp://www.vaio.eu/
 187. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Sony\VAIO Online Support.url -> URL: hxxp://support.vaio.sony.eu/
 188. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Sony\Zinio.url -> URL: hxxp://www.zinio.com/?ns=gbr&rf=sonyvaio
 189. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Sony\Upgrades\McAfee Store.url -> URL: hxxp://uk.mcafee.com/root/campaign.asp?cid=42372
 190. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Gospodarka.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68923
 191. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Rozrywka.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68924
 192. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Sport.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68921
 193. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Technologie.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55143
 194. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Wideo.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68922
 195. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\MSN — witryny sieci Web\Portal MSN.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
 196. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Centrum bezpieczeństwa Microsoft.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72887
 197. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Dodatki programu Internet Explorer.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50893
 198. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Office Online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72885
 199. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Store.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140813
 200. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Technet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72886
 201. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft w Polsce.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72520
 202. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72900
 203. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna programu Internet Explorer.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72186
 204. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna systemu Windows.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72629
 205. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Technologia RSS.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72889
 206. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W domu.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72406
 207. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W pracy.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72407
 208. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft Websites\IE Add-on site.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50893
 209. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft Websites\IE site on Microsoft.com.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=44661
 210. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft Websites\Microsoft At Home.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55424
 211. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft Websites\Microsoft At Work.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68920
 212. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft Websites\Microsoft Store.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140813
 213. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Microsoft Websites\Welcome to IE8.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68919
 214. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Links\eBay Daily Deals.url -> URL: hxxp://ie8.ebay.com/webslices/dailydeals/?s=3&r=710-42480-16445-6
 215. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
 216. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Links\My Zinio.url -> URL: hxxp://www.zinio.com/my-library?rf=sonyslices
 217. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Links\New Issues - Zinio.url -> URL: hxxp://www.zinio.com/new-issues.jsp?rf=sonyslices
 218. InternetURL: C:\Users\a\Favorites\Links\Shopping.com.url -> URL: hxxp://uk.shopping.com/?linkin_id=8056360
 219.  
 220. ==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top