Advertisement
datafile

Mình Đừng Buông Tay Mình Đừng Buông Tay - Bùi Lan Hương | HoatHinh.tv | ZqvteOZIGPTV

Jun 28th, 2022
913
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
HTML 5 1.84 KB | None
 1. Lời bài hát Mình Đừng Buông Tay  Mình Đừng Buông Tay - Bùi Lan Hương  | HoatHinh.tv | ZqvteOZIGPTV Lyrics up by vnflix.com Cũng có đôi khi em sợ, mình sẽ gục ngã trước những lời chua cay,
 2. Vì trong thâm tâm em e ngại, tim anh đau đớn khi nghĩ về đôi ta
 3. Nên dù trái tim em hoang dại, đôi khi chẳng *** giữ anh lại nơi đây,
 4. Vì càng yêu nên em lo rằng, bao nhiêu ấm áp sẽ hóa thành hư vô, nhưng bên anh là điều đẹp nhất, mà cuộc đời đã ban cho em.
 5.  
 6. Vậy xin đôi tay nắm chặt nhau dài lâu, qua nhiều sóng gió ánh mắt hồ nghi
 7. Và cho yêu thương luôn luôn đậm sâu,
 8. Mãi mãi một đời, mãi mãi thành đôi, cùng nhau băng qua bao vực sâu đại dương, qua ngày yên ấm những lúc bão giông
 9. Chỉ cần cho đi nơi nhau niềm tin
 10. Mãi mãi một đời, mãi mãi thành đôi,
 11. Bao gian nan mình đừng buông tay, con tim ta nguyện thề bên nhau.
 12.  
 13. Cũng có đôi khi em sợ, mình sẽ gục ngã trước những lời chua cay,
 14. Vì trong thâm tâm em e ngại, tim anh đau đớn khi nghĩ về đôi ta
 15. Nên dù trái tim em hoang dại, đôi khi chẳng *** giữ anh lại nơi đây,
 16. Vì càng yêu nên em lo rằng, bao nhiêu ấm áp sẽ hóa thành hư vô, nhưng bên anh là điều đẹp nhất, mà cuộc đời đã ban cho em.
 17.  
 18. Vậy xin đôi tay nắm chặt nhau dài lâu, qua nhiều sóng gió ánh mắt hồ nghi
 19. Và cho yêu thương luôn luôn đậm sâu,
 20. Mãi mãi một đời, mãi mãi thành đôi, cùng nhau băng qua bao vực sâu đại dương, qua ngày yên ấm những lúc bão giông
 21. Chỉ cần cho đi nơi nhau niềm tin
 22. Mãi mãi một đời, mãi mãi thành đôi,
 23. Bao gian nan mình đừng buông tay, con tim ta nguyện thề bên nhau
 24. Chân thành... (x2)
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement