Advertisement
idevpas

„Psychický trockizmus“

Aug 27th, 2022 (edited)
20
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.35 KB | None | 0 0
 1. „Psychický trockizmus“
 2. -----------
 3. Nespočívá ve sdílení nebo následování myšlenek Trockého v přímém smyslu, psychickým trockizmem je myšlen psychický jev (porucha), který existoval odedávna, v Trockém jen získal svého nejvýraznější představitele. Adekvátní slovo tomuto jevu čeština nezná, nejblíže by bylo zřejmě "posedlost". Podstata psychického trockizmu spočívá v následujícím:
 4.  
 5. - ideologická všežravost - psycho-trockistovi je úplně jedno, jakou myšlenku, směr nebo ideologii bude prezentovat, hlavně když při tom může ukojit své ambice;
 6.  
 7. - hluchota k jakékoliv kritice;
 8.  
 9. - hrubý rozpor mezi slovy a činy;
 10.  
 11. - bytostné (často nevědomé) přesvědčení o tom, že "Já jsem lepší než ostatní, proto já mám právo... a ostatní musí...";
 12.  
 13. - přesvědčení o vlastní výjimečnosti, předurčenosti;
 14.  
 15. - přesvědčení o svém právu "vést stádo" ("v jejich vlastním zájmu").
 16.  
 17. Doplňkové indikátory (indikátor = ukazovateľ, znak, vlastnosť, črta - moja pozn.):
 18.  
 19. - používání záměny a matení pojmů (v SK: mätenie pojmov, nie: metenie pojmov! - moja pozn.), nazývání jevů neadekvátními pojmy;
 20.  
 21. - vyhýbání se konkretice, například ve formě stavění se do pozice obhájce nějakého "abstraktního dobra", které se ale v praxi proměňuje v konkrétní zlo.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement