Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

1

Eriss69 Apr 9th, 2020 236 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include<iostream>
 2. #include<stdio.h>
 3. #include<cstdlib>
 4. #include<windows.h>
 5.  
 6.  
 7. #define PL 1
 8. #define ENG 2
 9. int    AskForLangugage();
 10. void   MenuPL();
 11. void   MenuEng();
 12. bool   DoYouWantEndProgram();
 13. int lang = 1;
 14. using namespace std;
 15. namespace menupl
 16. {
 17.     void internet(int a, int b);
 18.     void przegladarka(int a, int b);
 19.     void screen(int a);
 20.     void PowerButton(int a, int b);
 21. }
 22. namespace menueng
 23. {
 24.     void internet(int a, int b);
 25.     void przegladarka(int a, int b);
 26.     void screen(int a);
 27.     void PowerButton(int a, int b);
 28. }
 29.  
 30. int main()
 31. {
 32.     bool  bWork = true;
 33.     while (bWork)
 34.     {
 35.         lang = AskForLangugage();
 36.         if (lang == PL)
 37.         {
 38.             MenuPL();
 39.         }
 40.         else if (lang == ENG)
 41.         {
 42.             MenuEng();
 43.         }
 44.         else { cout << "Blad wyboru jezyka \n"; }
 45.         bWork = DoYouWantEndProgram();
 46.     }
 47.     return 0;
 48. }
 49. int AskForLangugage()
 50. {
 51.     string odp;
 52.     bool sprawdz = true;
 53.     do
 54.     {
 55.         system("cls");
 56.         cout << "Menu: " << endl;
 57.         cout << "[1] PL" << endl;
 58.         cout << "[2] ENG" << endl;
 59.         cout << "Prosze wybrac jezyk: "; cin >> odp;
 60.         if (odp == "1")
 61.         {
 62.             sprawdz = false;
 63.             return 1;
 64.         }
 65.         else if (odp == "2")
 66.         {
 67.             return 2;
 68.             sprawdz = false;
 69.         }
 70.         else if ((odp != "1") && (odp != "2"))
 71.         {
 72.             cout << "Masz podac liczbe nie znak " << endl;
 73.             system("pause");
 74.             sprawdz = true;
 75.  
 76.         }
 77.  
 78.     } while (sprawdz);
 79.  
 80.  
 81. }
 82. bool DoYouWantEndProgram()
 83. {
 84.  
 85.     return false;
 86. }
 87. void   MenuPL()
 88. {
 89.  
 90.     int menu, odp, odp1;
 91.     for (;;)
 92.     {
 93.         system("cls");
 94.         cout << "Menu polskie" << endl;
 95.         cout << endl << endl;
 96.         cout << "\t \t \t \t  Twoje Centrum pomocy Hello World , Wita!" << endl;
 97.         cout << "Jaki masz problem ? " << endl;
 98.         cout << "Spojrz na menu! I wybierz swoj problem " << endl;
 99.         cout << "[1] Problemy z internetem, lub brak internetu" << endl;
 100.         cout << "[2] Przegladarka nie chce sie wlaczyc" << endl;
 101.         cout << "[3] Pojawiajace sie artefakty na monitorze" << endl;
 102.         cout << "[4} Nie dzialajacy przycisk wylaczania Pc " << endl;
 103.         cout << "[5] Zakoncz Program" << endl;
 104.         cout << "[6]Wybierz ponownie jezyk/Select language again" << endl;
 105.         cout << " Wybierz z naszego menu: ";
 106.         cin >> menu;
 107.         switch (menu)
 108.         {
 109.         case 1:
 110.             cout << endl;
 111.             cout << " Wybrales opcje numer [1] Problemy z internetem, lub brak internetu, chetnie ci pomozemy " << endl << endl;
 112.             cout << "Sprawdz czy masz wlaczony router :)" << endl;
 113.             cout << "[1] Tak, mam wlaczony" << endl;
 114.             cout << "[2] Nie, nie jest wlaczony" << endl;
 115.             cout << "Wybierz : ";
 116.             cin >> odp;
 117.             cout << endl;
 118.             cout << "Czy problem znikl?  " << endl;
 119.             cout << "[1]Tak" << endl;
 120.             cout << "[2]Nie" << endl;
 121.             cout << "Wybierz ponownie: ";
 122.             cin >> odp1;
 123.  
 124.             menupl::internet(odp, odp1);
 125.  
 126.  
 127.             break;
 128.         case 2:
 129.             cout << endl;
 130.             cout << " Wybrales opcje numer [2] Przegladarka nie chce sie wlaczyc, chetnie ci pomozemy" << endl << endl;
 131.             cout << "Po pierwsze, zorientuj sie, gdzie lezy problem" << endl << endl;
 132.             cout << "Sprawdz czy w task manager nie masz wlaczonych kilka przegladarek! " << endl;
 133.             cout << "[1] Tak, jest wlaczonych kilka przegladarek " << endl;
 134.             cout << "[2] Nie, nie ma zadnych wlaczoncyh" << endl;
 135.             cout << "Powiedz jak wyglada sprawa: ";
 136.             cin >> odp;
 137.  
 138.             cout << endl;
 139.             cout << "Problem nadal wystepuje?: " << endl;
 140.             cout << "[1]Tak" << endl;
 141.             cout << "[2]Nie" << endl;
 142.             cout << "Wybierz : ";
 143.             cin >> odp1;
 144.  
 145.             menupl::przegladarka(odp, odp1);
 146.  
 147.             break;
 148.         case 3:
 149.             cout << endl;
 150.             cout << "Wybrales opcje numer [3] Pojawiajace sie artefakty na monitorze" << endl << endl;
 151.             cout << "Sprawdz swoja karte graficzna , czy problem lezy po jej stornie" << endl;
 152.             cout << "[1]Tak" << endl;
 153.             cout << "[2] Nie" << endl;
 154.             cout << "Wybierz prosze : ";
 155.             cin >> odp;
 156.  
 157.             menupl::screen(odp);
 158.  
 159.             break;
 160.         case 4:
 161.             cout << endl;
 162.             cout << "Wybrales opcje numer[4] Nie dzialajacy przycisk wylaczania Pc" << endl;
 163.             cout << "Sprawdz czy nie masz uszkodzonej obudowy od PC" << endl;
 164.             cout << "[1]Tak jest uszkodzona" << endl;
 165.             cout << "[2]Nie, nie jest uszkodzona" << endl;
 166.             cout << "wybierz :";
 167.             cin >> odp;
 168.  
 169.             cout << "Chcesz sam podalczyc kontrolki od przycisku POWER?" << endl;
 170.             cout << "[1]Tak" << endl;
 171.             cout << "[2]Nie" << endl;
 172.             cout << "Wybierz: ";
 173.             cin >> odp1;
 174.  
 175.             menupl::PowerButton(odp, odp1);
 176.  
 177.             break;
 178.         case 5:
 179.             cout << "Dziekujemy za skorzystanie z naszego programu! Mam Nadzieje, ze udalo nam ci sie pomoc :) " << endl;
 180.             exit(0);
 181.  
 182.             break;
 183.         case 6:
 184.             cout << "Chcesz wrocic do menu wyboru jezyka? /Do you want to return to the language selection menu?" << endl;
 185.             system("pause");
 186.             main();
 187.             break;
 188.  
 189.  
 190.         default:
 191.             cout << "Nie ma takiej opcji w menu!" << endl;
 192.             system("pause");
 193.             break;
 194.         }
 195.     }
 196.  
 197. }
 198. void   MenuEng()
 199. {
 200.  
 201.     cout << "Menu English" << endl;
 202.     int menu, odp, odp1;
 203.     for (;;)
 204.     {
 205.         system("cls");
 206.         cout << "Menu English   " << endl;
 207.         cout << endl << endl;
 208.         cout << "\t \t \t \t  Your Help Center MyPc , Welcom!" << endl;
 209.         cout << "What is your problem? " << endl;
 210.         cout << "Look at the menu! And choose your problem" << endl;
 211.         cout << "[1]Problems with the internet, or no internet " << endl;
 212.         cout << "[2] The browser won't turn on" << endl;
 213.         cout << "[3] Artifacts appearing on the monitor" << endl;
 214.         cout << "[4} Inactive Pc off button " << endl;
 215.         cout << "[5] End Program" << endl;
 216.         cout << "[6]Wybierz ponownie jezyk/Select language again" << endl;
 217.         cout << " choose from our menu: ";
 218.         cin >> menu;
 219.         switch (menu)
 220.         {
 221.         case 1:
 222.             cout << endl;
 223.             cout << " You have chosen options number [1] Problems with the internet, or no internet, we will be happy to help you " << endl << endl;
 224.             cout << "Check if your router is turned on :)" << endl;
 225.             cout << "[1] Yes, I have it turned on" << endl;
 226.             cout << "[2] No, it is not enabled" << endl;
 227.             cout << "Select : ";
 228.             cin >> odp;
 229.  
 230.             cout << "Is the problem gone?  " << endl;
 231.             cout << "[1]Yes" << endl;
 232.             cout << "[2]No" << endl;
 233.             cout << "Select again: ";
 234.             cin >> odp1;
 235.  
 236.             menueng::internet(odp, odp1);
 237.  
 238.  
 239.             break;
 240.         case 2:
 241.             cout << endl;
 242.             cout << " You have chosen option number[2] Your browser won't turn on, we'll be happy to help you" << endl << endl;
 243.             cout << "First, find out where the problem lies" << endl << endl;
 244.             cout << "Check if your browser has several browsers enabled!" << endl;
 245.             cout << "[1] Yes, several browsers are enabled " << endl;
 246.             cout << "[2] No, there are none included" << endl;
 247.             cout << "Tell me what the case looks like: ";
 248.             cin >> odp;
 249.  
 250.             cout << endl;
 251.             cout << "The issue still exists?: " << endl;
 252.             cout << "[1]Yes" << endl;
 253.             cout << "[2]No" << endl;
 254.             cout << "Select : ";
 255.             cin >> odp1;
 256.  
 257.             menueng::przegladarka(odp, odp1);
 258.  
 259.             break;
 260.         case 3:
 261.             cout << endl;
 262.             cout << "You have chosen option number [3] Artifacts appearing on the monitor" << endl << endl;
 263.             cout << "Check your graphics card to see if it's a problem" << endl;
 264.             cout << "[1] Yes" << endl;
 265.             cout << "[2] No" << endl;
 266.             cout << "Select again : ";
 267.             cin >> odp;
 268.  
 269.             menueng::screen(odp);
 270.  
 271.             break;
 272.         case 4:
 273.             cout << endl;
 274.             cout << "You have chosen option number [4] Inactive Pc off button" << endl;
 275.             cout << "Check if you have a damaged case from the PC" << endl;
 276.             cout << "[1]Yes it is broken" << endl;
 277.             cout << "[2]No, it's not broken" << endl;
 278.             cout << "Select :";
 279.             cin >> odp;
 280.  
 281.             cout << "You want to connect the POWER button controls yourself?" << endl;
 282.             cout << "[1] Yes" << endl;
 283.             cout << "[2] No" << endl;
 284.             cout << "Select: ";
 285.             cin >> odp1;
 286.  
 287.             menueng::PowerButton(odp, odp1);
 288.  
 289.             break;
 290.         case 5:
 291.             cout << "Thank you for using our program! I hope you were able to help :) " << endl;
 292.             exit(0);
 293.  
 294.             break;
 295.         case 6:
 296.             cout << "Chcesz wrocic do menu wyboru jezyka? /Do you want to return to the language selection menu?" << endl;
 297.             system("pause");
 298.             main();
 299.  
 300.             break;
 301.         default:
 302.             cout << "There is no such option in the menu!" << endl;
 303.             system("pause");
 304.             break;
 305.         }
 306.     }
 307.  
 308. }
 309. void menupl::internet(int a, int b)
 310. {
 311.     if (a == 1)
 312.     {
 313.         cout << endl;
 314.         cout << "Skontaktuj sie z dostawca internetu, badz sprawdz czy masz podlaczony kabel od internetu :) " << endl << endl;
 315.     }
 316.     else
 317.     {
 318.         cout << "Musisz wlaczyc router! " << endl << endl;
 319.  
 320.     }
 321.     if (b == 1)
 322.     {
 323.         cout << endl;
 324.         cout << "Cieszymy sie ze moglismy pomoc  :) !" << endl << endl;
 325.     }
 326.     else
 327.     {
 328.         cout << "Skontaktuj sie z dostawca swojego internetu, jest to wymgane!" << endl;
 329.  
 330.     }
 331.     system("pause");
 332.  
 333.  
 334. }
 335. void menupl::PowerButton(int a, int b)
 336. {
 337.     if (a == 1)
 338.     {
 339.         cout << endl;
 340.         cout << "Prosze o  sprawdzneie kontrolek na plycie glownej" << endl;
 341.     }
 342.     else
 343.     {
 344.         cout << "Jesli nie jest uszkodzona to sprawdz: \n -podlaczenie kontorlek w plycie glownej \n -sprawdz czy dobrze podlaczyles kontrolki \n " << endl;
 345.  
 346.     }
 347.     if (b == 1)
 348.     {
 349.         cout << "Przekieruje cie do storny ktora ci pomoze :)" << endl;
 350.         system("start chrome.exe https://www.pcformat.pl/Jak-podlaczyc--przedni-panel,a,2630");
 351.  
 352.     }
 353.     else
 354.     {
 355.         cout << "Udaj sie do informatyka niech on to zrobi za ciebie :)" << endl;
 356.         cout << "Ps. 50 zl w kieszeni lepiej miej :)" << endl;
 357.     }
 358.     system("pause");
 359.  
 360. }
 361. void menupl::przegladarka(int a, int b)
 362. {
 363.     if (a == 1)
 364.     {
 365.         cout << "Prosze o ich wylaczenie : -) i sprawdzeniu czy dziala" << endl;
 366.  
 367.     }
 368.     else
 369.     {
 370.         cout << "Uruchom ponownie komputer i sprawdz czy przegladarka dziala!" << endl;
 371.  
 372.     }
 373.     if (b == 1)
 374.     {
 375.         cout << "Zainstaluj ponownie przegladarke, badz zainstaluj inna :)" << endl;
 376.  
 377.     }
 378.     else
 379.     {
 380.         cout << "Cieszymy sie ze moglismy pomoc!" << endl;
 381.  
 382.     }
 383.     system("pause");
 384. }
 385. void menupl::screen(int a)
 386. {
 387.     if (a == 1)
 388.     {
 389.         cout << "Jesli problem lezy po stornie karty graficnzej. \n Prosze o jej jak najszybszy zakup i wymianie karty.graf " << endl;
 390.  
 391.     }
 392.     else
 393.     {
 394.         cout << "Jesli to nie wina karty graficznej, sprawdz monitor, badz skontaktuj sie z informatykiem w twoim miescie" << endl;
 395.     }
 396.     system("pause");
 397.  
 398. }
 399.  
 400. void menueng::internet(int a, int b)
 401. {
 402.     if (a == 1)
 403.     {
 404.         cout << endl;
 405.         cout << "Contact your internet provider, be sure you have an internet cable connected :) " << endl << endl;
 406.     }
 407.     else
 408.     {
 409.         cout << "You must turn on the router! " << endl << endl;
 410.  
 411.     }
 412.     if (b == 1)
 413.     {
 414.         cout << endl;
 415.         cout << "We are glad that we could help :) !" << endl << endl;
 416.     }
 417.     else
 418.     {
 419.         cout << "Contact your internet provider, this is required!" << endl;
 420.  
 421.     }
 422.     system("pause");
 423.  
 424.  
 425. }
 426. void menueng::PowerButton(int a, int b)
 427. {
 428.     if (a == 1)
 429.     {
 430.         cout << endl;
 431.         cout << "Please check the lights on the main board" << endl;
 432.     }
 433.     else
 434.     {
 435.         cout << "If it is not damaged, check: \ n - connecting the counter in the main board \ n - check if you have connected the controls correctly \ n " << endl;
 436.  
 437.     }
 438.     if (b == 1)
 439.     {
 440.         cout << "I will redirect you to a website that will help you :)" << endl;
 441.         system("start chrome.exe https://www.pcformat.pl/Jak-podlaczyc--przedni-panel,a,2630");
 442.  
 443.     }
 444.     else
 445.     {
 446.         cout << "Go to an IT specialist and let him do it for you :)" << endl;
 447.         cout << "Ps 50 zlotys in your pocket better have :)" << endl;
 448.     }
 449.     system("pause");
 450.  
 451. }
 452. void menueng::przegladarka(int a, int b)
 453. {
 454.     if (a == 1)
 455.     {
 456.         cout << "Please turn them off :-) and check if it works" << endl;
 457.  
 458.     }
 459.     else
 460.     {
 461.         cout << "Restart your computer and check if your browser works!" << endl;
 462.  
 463.     }
 464.     if (b == 1)
 465.     {
 466.         cout << "Reinstall browser, or install another :)" << endl;
 467.  
 468.     }
 469.     else
 470.     {
 471.         cout << "We are glad that we could help!" << endl;
 472.  
 473.     }
 474.     system("pause");
 475. }
 476. void menueng::screen(int a)
 477. {
 478.     if (a == 1)
 479.     {
 480.         cout << "If the problem is with the graphics card. \ n Please purchase and replace the graphics card as soon as possible" << endl;
 481.  
 482.     }
 483.     else
 484.     {
 485.         cout << "If this is not the fault of the graphics card, check the monitor, or contact an IT specialist in your city" << endl;
 486.     }
 487.     system("pause");
 488.  
 489. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top