tebaogocnhatban

Tế Bào Gốc Nhật Bản

Feb 17th, 2020
86
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Tế bào gốc Nhật Bản là tế bào chưa được biệt hóa hoàn toàn chúng có khả năng phân chia và nhân lên với số lượng đáng kể và y hệt nhau có có thể biệt hóa thành bất kì loại tế bào nào trong cơ thể. Thực hiện những chức năng chuyên biệt giúp thay thế những tế bào già cõi chết đi, góp phần tái cấu trúc tế bào và kích thích sản sinh tế bào mới khỏe mạnh cho các cơ quan trong cơ thể.
  2. >>> Xem thêm: https://tebaogocnhatban.vn/
RAW Paste Data