SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 17th, 2019 92 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Text.RegularExpressions;
 3.  
 4. namespace Labb_2
 5. {
 6.     class Program
 7.     {
 8.          public enum aktivitet {Gymmat, Sportat, Spelat, Handlat, Programmerat};
 9.         static void Main(string[] args)
 10.            
 11.         {
 12.             Console.WriteLine("Denna program är ett typ av beräkningsprogram, programmet gör 4 olika beräkningar. \nDu kommer att få mata in 4 saker");
 13.             Console.WriteLine("");
 14.  
 15.  
 16.             string bokstaver = "";
 17.             string[] namn = new string[4];
 18.             Regex r = new Regex("^[a-zA-Z]+$");
 19.             Console.WriteLine("Ange förnamnet på 4 familjemedlemmar");
 20.             for (int i = 0; i < namn.Length; i++)
 21.             {
 22.                 while (i < 4)
 23.                 {
 24.                     Console.WriteLine("Skriv in ett namn: ");
 25.                     string name = Console.ReadLine();
 26.  
 27.                     if (r.IsMatch(name))
 28.                     {
 29.                         namn[i] = name;
 30.                         i++;
 31.                     }
 32.                     else
 33.                     {
 34.                         Console.WriteLine("Felaktig inmatning! Tänk på att namn endast kan innehålla bokstäver.");
 35.                     }
 36.                 }
 37.             }
 38.  
 39.  
 40.             foreach (var item in namn)
 41.             {
 42.                 bokstaver += item;
 43.             }
 44.  
 45.             int[] charCount = new int[256];
 46.             int length = bokstaver.Length;
 47.             for (int i = 0; i < length; i++)
 48.             {
 49.                 charCount[bokstaver[i]]++;
 50.             }
 51.             int maxCount = -1;
 52.             char character = ' ';
 53.             for (int i = 0; i < length; i++)
 54.             {
 55.                 if (maxCount < charCount[bokstaver[i]])
 56.                 {
 57.                     maxCount = charCount[bokstaver[i]];
 58.                     character = bokstaver[i];
 59.                 }
 60.             }
 61.             Console.WriteLine("Den vanligast förekommande bokstaven/tecknet i de sakerna du skrev är: " + character);
 62.             Console.WriteLine("Bokstaven/tecknet förekommer " + maxCount + " gånger");
 63.             Console.ReadKey();
 64.             Console.WriteLine("Hej detta är ett typ av beräkningsprogram, programmet kommer göra 4 olika beräkningar. \nProgrammet kommer att be dig skriva in 4 olika saker som datorn därefter ska beräkna");
 65.             Console.WriteLine("Vi börjar med den första beräkningen;");
 66.             Console.WriteLine("");
 67.            string[] input2 = new string[4];
 68.             // felhantering behövs
 69.             Console.WriteLine("Skriv in 4 valfria saker");
 70.        
 71.          
 72.             Divideline();
 73.             Console.WriteLine("");
 74.  
 75.             Console.WriteLine("Den vanligast förekommande bokstaven/tecknet i de sakerna du skrev är: " + character);
 76.             Console.WriteLine("Bokstaven/tecknet förekommer " + maxCount + " gånger");
 77.             Console.WriteLine("Tryck på valfri knapp för att fortsätta...");
 78.             Console.ReadKey();
 79.             Console.Clear();
 80.            
 81.             Console.WriteLine("Skriv in de 4 billigaste priserna på en produkt som du har köpt \n(Om du inte kommer ihåg priset kan du hitta på ett pris)");
 82.             int[] Input = new int[4];
 83.            
 84.               _ = Input[0];
 85.  
 86.             while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out Input[0]))// Om det inte går att omvandla "userinput" till int, gör det här.
 87.             {                                                     // Om det går att omvandla "userinput" till int, lägg in vädet i Input[0]
 88.                 try
 89.                 {          
 90.                     Console.WriteLine("ERROR, Du skrev antingen in med bokstäver eller tryckte på Enter, Försök igen och skriv med siffra / siffror");
 91.                 }
 92.                 catch
 93.                 {
 94.              
 95.                 }
 96.             }
 97.               Console.WriteLine("Den första siffran du skrev in; " + Input[0]);
 98.  
 99.               _ = Input[1];
 100.             while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out Input[1]))
 101.             {                                                    
 102.                 try
 103.                 {
 104.                     Console.WriteLine("ERROR, Du skrev antingen in med bokstäver eller tryckte på Enter, Försök igen och skriv med siffra / siffror");
 105.                 }
 106.                 catch
 107.                 {
 108.  
 109.                 }
 110.             }
 111.             Console.WriteLine("Den andra siffran du skrev in; " + Input[1]);
 112.             _ = Input[2];
 113.             while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out Input[2]))
 114.             {                                                    
 115.                 try
 116.                 {
 117.                     Console.WriteLine("ERROR, Du skrev antingen in med bokstäver eller tryckte på Enter, Försök igen och skriv med siffra / siffror");
 118.                 }
 119.                 catch
 120.                 {
 121.  
 122.                 }
 123.             }
 124.             Console.WriteLine("Den tredje siffran du skrev in; " + Input[2]);
 125.             _ = Input[3];
 126.             while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out Input[3]))
 127.             {                                                    
 128.                 try
 129.                 {
 130.                     Console.WriteLine("ERROR, Du skrev antingen in med bokstäver eller tryckte på Enter, Försök igen och skriv med siffra / siffror");
 131.                 }
 132.                 catch
 133.                 {
 134.  
 135.                 }
 136.             }
 137.             Console.WriteLine("Den fjärde siffran du skrev in; " + Input[3]);
 138.  
 139.             Divideline();
 140.             Console.WriteLine("");
 141.             Console.WriteLine("Medelvärdet på dina billigaste priser är " + (Input[0] + Input[1] + Input[2] + Input[3]) /4);
 142.             Console.WriteLine("Tryck på valfri knapp för att fortsätta...");
 143.             Console.ReadKey();
 144.             Console.Clear();
 145.  
 146.             Console.WriteLine("Skriv in 4 längder på dina familjemedlemmar");
 147.             double[] input3 = new double[4];
 148.              
 149.              _ = input3[0];
 150.             while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out input3[0]))
 151.             {
 152.                 try
 153.                 {
 154.                     Console.WriteLine("ERROR, Du skrev antingen in med bokstäver eller tryckte på Enter, Försök igen och skriv med siffra / siffror");
 155.                 }
 156.                 catch
 157.                 {
 158.  
 159.                 }
 160.             }
 161.             Console.WriteLine("Den första siffran du skrev in; " + input3[0]);
 162.  
 163.             _ = input3[1];
 164.             while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out input3[1]))
 165.             {
 166.                 try
 167.                 {
 168.                     Console.WriteLine("ERROR, Du skrev antingen in med bokstäver eller tryckte på Enter, Försök igen och skriv med siffra / siffror");
 169.                 }
 170.                 catch
 171.                 {
 172.  
 173.                 }
 174.             }
 175.             Console.WriteLine("Den andra siffran du skrev in; " + input3[1]);
 176.             _ = input3[2];
 177.             while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out input3[2]))
 178.             {
 179.                 try
 180.                 {
 181.                     Console.WriteLine("ERROR, Du skrev antingen in med bokstäver eller tryckte på Enter, Försök igen och skriv med siffra / siffror");
 182.                 }
 183.                 catch
 184.                 {
 185.  
 186.                 }
 187.             }
 188.             Console.WriteLine("Den tredje siffran du skrev in; " + input3[2]);
 189.             _ = input3[3];
 190.             while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out input3[3]))
 191.             {
 192.                 try
 193.                 {
 194.                     Console.WriteLine("ERROR, Du skrev antingen in med bokstäver eller tryckte på Enter, Försök igen och skriv med siffra / siffror");
 195.                 }
 196.                 catch
 197.                 {
 198.  
 199.                 }
 200.             }
 201.             Console.WriteLine("Den fjärde siffran du skrev in; " + input3[3]);
 202.  
 203.             Divideline();
 204.             Console.WriteLine("");
 205.             Console.WriteLine("Medellängden är " + (input3[0] + input3[1] + input3[2] + input3[3]) /4);
 206.             Console.WriteLine("Tryck på valfri knapp för att fortsätta...");
 207.             Console.ReadKey();
 208.             Console.Clear();
 209.            
 210.             Console.WriteLine("Välj fyra saker du har gjort idag; \n(Om du har gjort en sak flera gånger kan du välja det flera gånger)\n"); //felhantering
 211.  
 212.             int j = 1;
 213.             foreach (string x in Enum.GetNames(typeof(aktivitet)))
 214.             {
 215.                 Console.WriteLine(j + ". " + x);
 216.                 j++;
 217.             }
 218.            
 219.             Console.WriteLine("");
 220.             int välj1, välj2, välj3, välj4;
 221.  
 222.  
 223.             while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out välj1) || välj1 > 5)
 224.             {
 225.                 try
 226.                 {
 227.                     Console.WriteLine("ERROR, Du skrev antingen in med bokstäver eller tryckte på Enter, Försök igen och skriv med siffra / siffror");
 228.                 }
 229.                 catch
 230.                 {
 231.  
 232.                 }
 233.             }
 234.  
 235.  
 236.             while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out välj2) || välj2 > 5)
 237.             {
 238.                 try
 239.                 {
 240.                     Console.WriteLine("ERROR, Du skrev antingen in med bokstäver eller tryckte på Enter, Försök igen och skriv med siffra / siffror");
 241.                 }
 242.                 catch
 243.                 {
 244.  
 245.                 }
 246.             }
 247.  
 248.  
 249.  
 250.             while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out välj3) || välj3 > 5)
 251.             {
 252.                 try
 253.                 {
 254.                     Console.WriteLine("ERROR, Du skrev antingen in med bokstäver eller tryckte på Enter, Försök igen och skriv med siffra / siffror");
 255.                 }
 256.                 catch
 257.                 {
 258.  
 259.                 }
 260.             }
 261.  
 262.             while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out välj4) || välj2 > 5)
 263.             {
 264.                 try
 265.                 {
 266.                     Console.WriteLine("ERROR, Du skrev antingen in med bokstäver eller tryckte på Enter, Försök igen och skriv med siffra / siffror");
 267.                 }
 268.                 catch
 269.                 {
 270.  
 271.                 }
 272.             }
 273.  
 274.  
 275.             string bokstaver2 = "";
 276.            
 277.             int[] bokstaver3 = { välj1, välj2, välj3, välj4 };
 278.  
 279.             int antal1 = 0;
 280.             int antal2 = 0;
 281.             int antal3 = 0;
 282.             int antal4 = 0;
 283.             int antal5 = 0;
 284.  
 285.             foreach (int i in bokstaver3)
 286.             {
 287.                 switch(i)
 288.                 {
 289.                     case 1: antal1++;
 290.                     break;
 291.                 }
 292.                 switch (i)
 293.                 {
 294.                     case 2: antal2++;
 295.                     break;
 296.                 }
 297.                 switch (i)
 298.                 {
 299.                     case 3: antal3++;
 300.                     break;
 301.                 }
 302.                 switch (i)
 303.                 {
 304.                     case 4: antal4++;
 305.                     break;
 306.                 }
 307.                 switch (i)
 308.                 {
 309.                     case 5: antal5++;
 310.                     break;
 311.                 }
 312.             }
 313.  
 314.             Divideline();
 315.             Console.WriteLine("");
 316.  
 317.             if (antal1 > antal2 && antal1 > antal3 && antal1 > antal4 && antal1 > antal5)
 318.             {
 319.                 Console.WriteLine("Du valde alternativ 1 flest gånger");
 320.             }
 321.             else if (antal2 > antal1 && antal2 > antal3 && antal2 > antal4 && antal2 > antal5)
 322.             {
 323.                 Console.WriteLine("Du valde alternativ 2 flest gånger");
 324.             }
 325.        
 326.             else if (antal3 > antal2 && antal3 > antal1 && antal3 > antal4 && antal3 > antal5)
 327.             {
 328.                 Console.WriteLine("Du valde alternativ 3 flest gånger");
 329.             }
 330.        
 331.             else if (antal4 > antal2 && antal4 > antal3 && antal4 > antal1 && antal4 > antal5)
 332.             {
 333.                 Console.WriteLine("Du valde alternativ 4 flest gånger");
 334.             }
 335.        
 336.             else if (antal5 > antal2 && antal5 > antal3 && antal5 > antal4 && antal5 > antal1)
 337.             {
 338.                 Console.WriteLine("Du valde alternativ 5 flest gånger");
 339.             }
 340.             else
 341.             {
 342.                 Console.WriteLine("Du har inte valt något flest gånger");
 343.             }
 344.                 int[] charCount2 = new int[256];
 345.             int length2 = bokstaver2.Length;
 346.             for (int i = 0; i < length2; i++)
 347.             {
 348.                 charCount2[bokstaver2[i]]++;
 349.             }
 350.             int maxCount2 = -1;
 351.             char character2 = ' ';
 352.             for (int i = 0; i < length2; i++)
 353.             {
 354.                 if (maxCount2 < charCount2[bokstaver2[i]])
 355.                 {
 356.                     maxCount2 = charCount2[bokstaver2[i]];
 357.                     character2 = bokstaver2[i];
 358.                 }
 359.             }
 360.            
 361.             Console.ReadLine();
 362.         }
 363.            static  public string Divideline()
 364.         {
 365.             string lines = "----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------";
 366.             Console.WriteLine(lines);
 367.                     return lines;
 368.         }
 369.  
 370.     }
 371. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top