idevpas

"Hrdina" Orbán

Nov 26th, 2021 (edited)
30
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.30 KB | None | 0 0
  1. Orbán - Propagátor "vajcín" akože proti curvidu
  2. ---------------------
  3. https://www.topky.sk/cl/11/2220639/KORONAVIRUS-Lockdown-iba-spomali-sirenie-nakazy--riesenim-je-tretie-ockovanie--mysli-si-Orban
  4.  
  5. Pripomínam, že podľa niektorých našich pomýlených (hurá)vlastencov je Orbán vraj hrdina.
Add Comment
Please, Sign In to add comment