SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 16th, 2018 140 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 10.10.2018
 2. Uruchomiony przez roppol (administrator)  DESKTOP-37F0UNE (16-10-2018 17:29:30)
 3. Uruchomiony z C:\Users\roppol\Desktop
 4. Załadowane profile: roppol & MSSQL$WAPRO (Dostępne profile: roppol & MSSQL$WAPRO)
 5. Platform: Windows 10 Home Wersja 1803 17134.345 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe
 15. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
 16. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 17. (Lenovo Group Limited) C:\Program Files\Lenovo\ImController\Service\Lenovo.Modern.ImController.exe
 18. (Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe
 19. (Monet+, a.s.) C:\Windows\SysWOW64\xmesrv.exe
 20. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\ibtsiva.exe
 21. (Asseco Business Solutions S.A.) C:\Program Files (x86)\Common Files\WAPRO\WAPRO Update\WaproUpdateUsluga.exe
 22. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
 23. (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
 24. (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
 25. (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
 26. (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
 27. (Intel(R) Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\RSDCM\bin\win32\RealSenseDCM.exe
 28. (Parallels International GmbH) C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels Access\Application\amd64\prl_pm_service.exe
 29. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
 30. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
 31. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
 32. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.WAPRO\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
 33. (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
 34. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
 35. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
 36. (Lenovo Group Limited) C:\Program Files\Lenovo\ImController\PluginHost\Lenovo.Modern.ImController.PluginHost.SettingsApp.exe
 37. (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe
 38. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 39. () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_14.30.98.1000_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeBackgroundHost.exe
 40. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_14.30.98.1000_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeApp.exe
 41. (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\tv_w32.exe
 42. (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\tv_x64.exe
 43. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
 44. (Parallels International GmbH) C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels Access\Application\prl_deskctl_wizard.exe
 45. (ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\egui.exe
 46. () C:\Program Files\Dolby\Dolby DAX2\DAX2_API\DolbyDAX2API.exe
 47. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 48. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
 49. (Asseco Business Solutions S.A.) C:\Program Files (x86)\Common Files\WAPRO\WAPRO Update\WAPROUpdate.exe
 50. (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.LockApp_cw5n1h2txyewy\LockApp.exe
 51. () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_2018.18081.14710.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
 52. () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsCalculator_10.1808.2461.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Calculator.exe
 53. (Parallels International GmbH) C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels Access\Application\amd64\prl_deskctl_agent.exe
 54. (Lenovo Group Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\ImController\PluginHost\Lenovo.Modern.ImController.PluginHost.Device.exe
 55. (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge.exe
 56. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\browser_broker.exe
 57. (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe
 58. (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe
 59. (Parallels International GmbH) C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels Access\Application\amd64\prl_deskctl_helper.exe
 60. (Parallels International GmbH) C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels Access\Application\i386\prl_deskctl_helper.exe
 61. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 62. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
 63. (Microsoft Corporation) C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.17134.281_none_eada712a1d8142be\TiWorker.exe
 64. (Parallels International GmbH) C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels Access\Application\amd64\prl_deskctl_agent.exe
 65.  
 66. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 67.  
 68. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 69.  
 70. HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [638872 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 71. HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [16404224 2015-10-02] (Realtek Semiconductor)
 72. HKLM\...\Run: [RtHDVBg_Dolby] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1407744 2015-10-02] (Realtek Semiconductor)
 73. HKLM\...\Run: [RtHDVBg_LENOVO_MICPKEY] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1407744 2015-10-02] (Realtek Semiconductor)
 74. HKLM\...\Run: [NvBackend] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [1795704 2015-11-29] (NVIDIA Corporation)
 75. HKLM\...\Run: [egui] => C:\Program Files\ESET\ESET Security\ecmds.exe [177928 2018-09-04] (ESET)
 76. HKLM-x32\...\Run: [Intel(R) RealSense(TM) SDK info server] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\RSDCM\bin\win32\RealSenseInfo.exe [21144 2015-10-15] (Intel Corporation)
 77. HKLM-x32\...\Run: [Lenovo Silver Silk Wireless Keyboard] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Silver Silk Wireless Keyboard\skd8861.exe [1742336 2013-08-14] (Lenovo)
 78. HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-03-15] (Oracle Corporation)
 79. HKLM Group Policy restriction on software: %systemroot%\system32\mrt.exe <==== UWAGA
 80. HKU\S-1-5-19\...\Run: [Parallels Access] => C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels Access\Application\prl_deskctl_wizard.exe [5970880 2018-04-21] (Parallels International GmbH)
 81. HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [WAB Migrate] => C:\Program Files\Windows Mail\wab.exe [518144 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 82. HKU\S-1-5-20\...\Run: [Parallels Access] => C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels Access\Application\prl_deskctl_wizard.exe [5970880 2018-04-21] (Parallels International GmbH)
 83. HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [WAB Migrate] => C:\Program Files\Windows Mail\wab.exe [518144 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 84. HKU\S-1-5-21-3227741348-372420399-3852643891-1001\...\Run: [Parallels Access] => C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels Access\Application\prl_deskctl_wizard.exe [5970880 2018-04-21] (Parallels International GmbH)
 85. HKU\S-1-5-80-2100175129-1754302715-1094549090-2276214055-4213056820\...\RunOnce: [WAB Migrate] => C:\Program Files\Windows Mail\wab.exe [518144 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 86. HKU\S-1-5-18\...\Run: [Parallels Access] => C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels Access\Application\prl_deskctl_wizard.exe [5970880 2018-04-21] (Parallels International GmbH)
 87. HKU\S-1-5-18\...\Run: [WAPROUpdate] => C:\Program Files (x86)\Common Files\WAPRO\WAPRO Update\WAPROUpdate.exe [1255424 2018-10-01] (Asseco Business Solutions S.A.)
 88. Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\RealSense Training.lnk [2016-03-03]
 89. ShortcutTarget: RealSense Training.lnk -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel RealSense Training F200\Intel RealSense F200 Tray\Intel RealSense F200 Tray.exe ()
 90. Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\TSPrintUser.lnk [2016-09-28]
 91. ShortcutTarget: TSPrintUser.lnk -> C:\Program Files (x86)\TerminalWorks\TSPrint\TSPrintUser.exe (TerminalWorks Ltd.)
 92.  
 93. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 94.  
 95. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 96.  
 97. Tcpip\..\Interfaces\{5a576c9e-7ee4-4c4a-a733-f45dc1f5abb1}: [DhcpNameServer] 192.168.200.1
 98.  
 99. Internet Explorer:
 100. ==================
 101. HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
 102. HKU\S-1-5-21-3227741348-372420399-3852643891-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://lenovo15.msn.com/?pc=LCTE
 103. HKU\S-1-5-21-3227741348-372420399-3852643891-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Secondary Start Pages = hxxp://www.lenovo.com
 104. SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3227741348-372420399-3852643891-1001 -> DefaultScope {D5A07F22-AFE5-4912-A4FC-F020C25B84A2} URL =
 105. SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3227741348-372420399-3852643891-1001 -> {D5A07F22-AFE5-4912-A4FC-F020C25B84A2} URL =
 106. BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2018-10-12] (Microsoft Corporation)
 107. BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\ssv.dll [2017-06-06] (Oracle Corporation)
 108. BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\jp2ssv.dll [2017-06-06] (Oracle Corporation)
 109. Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-10-05] (Microsoft Corporation)
 110. Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-10-05] (Microsoft Corporation)
 111. Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-10-05] (Microsoft Corporation)
 112. Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-10-05] (Microsoft Corporation)
 113.  
 114. FireFox:
 115. ========
 116. FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
 117. FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.131.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-06-06] (Oracle Corporation)
 118. FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.131.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-06-06] (Oracle Corporation)
 119. FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
 120. FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2018-09-11] (Microsoft Corporation)
 121. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2016-12-29] (NVIDIA Corporation)
 122. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2016-12-29] (NVIDIA Corporation)
 123. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
 124. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
 125. FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-09-20] (Adobe Systems Inc.)
 126. FF Plugin HKU\S-1-5-21-3227741348-372420399-3852643891-1001: @servis24.cz/PKIComponent -> C:\Users\roppol\AppData\Roaming\CSAS\lib\x86\npPKIComponentNPAPI.dll [2017-09-04] (Česká spořitelna, a.s.)
 127. FF Plugin HKU\S-1-5-21-3227741348-372420399-3852643891-1001: @servis24.cz/PKIComponent-x64 -> C:\Users\roppol\AppData\Roaming\CSAS\lib\x64\npPKIComponentNPAPI.dll [2017-09-04] (Česká spořitelna, a.s.)
 128.  
 129. Chrome:
 130. =======
 131. CHR Profile: C:\Users\roppol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-10-16]
 132. CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\roppol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-13]
 133. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\roppol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
 134. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\roppol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-07-29]
 135. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\roppol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-07-29]
 136. CHR Extension: (Komponenta pro aplikaci BUSINESS 24) - C:\Users\roppol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cmnbkaminnbffdjkdlahealilagcdfdi [2017-10-31]
 137. CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\roppol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-03-03]
 138. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\roppol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-22]
 139. CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\roppol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2018-10-11]
 140. CHR Extension: (fillUp Formularze - dodatek) - C:\Users\roppol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nlnpeeaafijaebcdgkdeojkpnkfkjdnh [2018-01-18]
 141. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\roppol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-06]
 142. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\roppol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-08-03]
 143. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\roppol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-25]
 144. CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 145. CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [nlnpeeaafijaebcdgkdeojkpnkfkjdnh] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 146.  
 147. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 148.  
 149. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 150.  
 151. R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [9677088 2018-09-29] (Microsoft Corporation)
 152. S3 cplspcon; C:\WINDOWS\system32\IntelCpHDCPSvc.exe [604280 2016-01-13] (Intel Corporation)
 153. R2 DAX2API; C:\Program Files\Dolby\Dolby DAX2\DAX2_API\DolbyDAX2API.exe [176640 2015-09-15] () [Brak podpisu cyfrowego]
 154. R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe [2260144 2018-09-04] (ESET)
 155. R3 ekrnEpfw; C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe [2260144 2018-09-04] (ESET)
 156. R2 ibtsiva; C:\WINDOWS\system32\ibtsiva.exe [515768 2017-04-13] (Intel Corporation)
 157. R2 igfxCUIService2.0.0.0; C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe [354936 2016-01-13] (Intel Corporation)
 158. R2 ImControllerService; C:\Program Files\Lenovo\ImController\Service\Lenovo.Modern.ImController.exe [71408 2018-05-16] (Lenovo Group Limited)
 159. S3 LSC.Services.SystemService; C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Solution Center\App\LSC.Services.SystemService.exe [273232 2016-06-02] (Lenovo)
 160. R2 MSSQL$SQLEXPRESS; C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe [370368 2015-06-10] (Microsoft Corporation)
 161. S4 MSSQL$SQLEXPRESS2012; c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS2012\MSSQL\Binn\sqlservr.exe [191064 2012-02-11] (Microsoft Corporation)
 162. R2 MSSQL$WAPRO; c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.WAPRO\MSSQL\Binn\sqlservr.exe [191064 2012-02-11] (Microsoft Corporation)
 163. S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [268192 2015-10-28] ()
 164. R2 prl_mobdisp; C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels Access\Application\amd64\prl_pm_service.exe [22540736 2018-04-21] (Parallels International GmbH)
 165. R2 RealSenseDCM; C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\RSDCM\bin\win32\RealSenseDCM.exe [3663512 2015-10-15] (Intel(R) Corporation)
 166. S4 SQLAgent$SQLEXPRESS; C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE [613056 2015-06-10] (Microsoft Corporation)
 167. S4 SQLAgent$SQLEXPRESS2012; c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS2012\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE [597080 2012-02-11] (Microsoft Corporation)
 168. S4 SQLAgent$WAPRO; c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.WAPRO\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE [597080 2012-02-11] (Microsoft Corporation)
 169. S4 ssh-agent; C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe [495616 2018-03-10] ()
 170. R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [10803440 2018-03-01] (TeamViewer GmbH)
 171. R2 WaproUpdateUsluga; C:\Program Files (x86)\Common Files\WAPRO\WAPRO Update\WaproUpdateUsluga.exe [54272 2018-10-01] (Asseco Business Solutions S.A.)
 172. S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1809.2-0\NisSrv.exe [3847376 2018-10-15] (Microsoft Corporation)
 173. S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1809.2-0\MsMpEng.exe [114200 2018-10-15] (Microsoft Corporation)
 174. R2 xmengine service; C:\WINDOWS\SysWOW64\xmesrv.exe [34696 2009-10-09] (Monet+, a.s.)
 175. R2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [3831712 2015-10-28] (Intel® Corporation)
 176. R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem"
 177.  
 178. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 179.  
 180. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 181.  
 182. S3 AppleLowerFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\AppleLowerFilter.sys [35560 2018-05-10] (Apple Inc.)
 183. S3 dg_ssudbus; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [131712 2016-09-05] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
 184. R1 eamonm; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\eamonm.sys [141512 2018-09-04] (ESET)
 185. S0 eelam; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\eelam.sys [15872 2018-09-04] (ESET)
 186. R1 ehdrv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [188824 2018-09-04] (ESET)
 187. R1 epfwwfp; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys [109864 2018-09-04] (ESET)
 188. S3 GemCCID; C:\WINDOWS\System32\drivers\GemCCID.sys [137712 2016-10-17] (Gemalto)
 189. R3 ibtusb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ibtusb.sys [244744 2017-04-13] (Intel Corporation)
 190. R3 IXCamera; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RealSenseDCM.sys [72704 2015-10-15] (Intel(R) Corporation)
 191. R3 Netwtw04; C:\WINDOWS\System32\drivers\Netwtw04.sys [7689728 2018-04-12] (Intel Corporation)
 192. R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvlawu.inf_amd64_dcbd1642e4d4ce7e\nvlddmkm.sys [14190520 2017-01-17] (NVIDIA Corporation)
 193. R3 prl_virtual_bus; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\prl_virtual_bus.sys [36056 2015-12-16] ()
 194. R3 prl_virtual_sound; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\prl_virtual_sound.sys [55512 2015-12-15] (Parallels Holdings, Ltd. and its affiliates.)
 195. S4 RsFx0200; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\RsFx0200.sys [334936 2012-02-11] (Microsoft Corporation)
 196. S4 RsFx0300; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\RsFx0300.sys [247488 2014-02-21] (Microsoft Corporation)
 197. R3 RSP2STOR; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RtsP2Stor.sys [310528 2015-05-21] (Realtek Semiconductor Corp.)
 198. R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [886528 2015-05-29] (Realtek )
 199. S3 ssudmdm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [165504 2016-09-05] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
 200. S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [46184 2018-10-15] (Microsoft Corporation)
 201. S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [352424 2018-10-15] (Microsoft Corporation)
 202. S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [60584 2018-10-15] (Microsoft Corporation)
 203.  
 204. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 205.  
 206. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 207.  
 208.  
 209. ==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 210.  
 211. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 212.  
 213. 2018-10-16 17:29 - 2018-10-16 17:30 - 000021277 _____ C:\Users\roppol\Desktop\FRST.txt
 214. 2018-10-16 17:29 - 2018-10-16 17:29 - 000000000 ____D C:\FRST
 215. 2018-10-16 17:29 - 2018-10-16 10:04 - 002414592 _____ (Farbar) C:\Users\roppol\Desktop\FRST64.exe
 216. 2018-10-16 11:41 - 2018-10-16 11:41 - 000015950 _____ C:\Users\roppol\Desktop\Confirmation_201828964001112348 (1).pdf
 217. 2018-10-16 00:10 - 2018-10-16 00:10 - 000000000 ____D C:\Users\roppol\AppData\Local\ESET
 218. 2018-10-15 23:54 - 2018-10-15 23:54 - 015726010 _____ C:\Users\roppol\Downloads\ccsetup547.zip
 219. 2018-10-15 23:31 - 2018-10-15 23:31 - 000000781 _____ C:\Users\roppol\Desktop\Kopia bazy danych - utworzenie.lnk
 220. 2018-10-15 22:56 - 2018-10-15 22:56 - 001626688 _____ C:\Users\roppol\Desktop\backup.reg
 221. 2018-10-15 22:18 - 2018-10-15 22:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET
 222. 2018-10-15 22:18 - 2018-10-15 22:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ESET
 223. 2018-10-15 22:18 - 2018-10-15 22:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\ESET
 224. 2018-10-15 22:14 - 2018-10-15 22:15 - 104553592 _____ (ESET) C:\Users\roppol\Downloads\eav_nt64.exe
 225. 2018-10-15 22:10 - 2018-10-15 22:10 - 000002903 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\servers.def.vpx
 226. 2018-10-15 21:42 - 2018-10-15 21:42 - 000868486 _____ C:\Users\roppol\Downloads\Automatyczna archiwizacja.zip
 227. 2018-10-15 14:49 - 2018-10-15 14:50 - 000000000 ____D C:\Users\roppol\Desktop\FV ROPPOL
 228. 2018-10-15 11:41 - 2018-10-15 11:41 - 000000000 ____D C:\ABS
 229. 2018-10-15 11:37 - 2018-10-15 11:37 - 000000277 _____ C:\Users\roppol\Desktop\waprobackup.txt
 230. 2018-10-12 14:25 - 2018-10-12 14:25 - 000002520 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Word.lnk
 231. 2018-10-12 14:25 - 2018-10-12 14:25 - 000002508 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outlook.lnk
 232. 2018-10-12 14:25 - 2018-10-12 14:25 - 000002493 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerPoint.lnk
 233. 2018-10-12 14:25 - 2018-10-12 14:25 - 000002490 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneNote 2016.lnk
 234. 2018-10-12 14:25 - 2018-10-12 14:25 - 000002487 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Access.lnk
 235. 2018-10-12 14:25 - 2018-10-12 14:25 - 000002454 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel.lnk
 236. 2018-10-12 14:25 - 2018-10-12 14:25 - 000002444 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Publisher.lnk
 237. 2018-10-12 14:25 - 2018-10-12 14:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office
 238. 2018-10-11 12:47 - 2018-10-11 12:47 - 000000000 _____ C:\Users\roppol\Downloads\Dostawa O-Pal Plastiks 11.10..pdf
 239. 2018-10-11 10:44 - 2018-10-11 10:44 - 000053062 _____ C:\Users\roppol\Downloads\TH_20181011-20181011.pdf
 240. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-21 11:18 - 021386888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
 241. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-21 05:41 - 003396096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
 242. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 11:23 - 006602240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
 243. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 11:22 - 013572096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
 244. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 10:34 - 012500992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
 245. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 06:29 - 006569856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 246. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 06:29 - 006039368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
 247. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 06:21 - 022013440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
 248. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 06:15 - 019404288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
 249. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 06:11 - 005777920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
 250. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 06:09 - 009089848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
 251. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 06:09 - 007520096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 252. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 06:09 - 007432136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
 253. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 06:08 - 004191232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
 254. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 05:53 - 025851392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
 255. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 05:46 - 022715392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
 256. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 05:44 - 008188928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
 257. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 05:44 - 004383744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeContent.dll
 258. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 05:42 - 004866560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
 259. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 05:41 - 007577088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
 260. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-20 05:37 - 004615680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
 261. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-08 10:07 - 001610552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
 262. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-08 09:38 - 001288192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
 263. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-08 05:44 - 001980984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
 264. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-08 05:30 - 003601920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Bluetooth.Service.dll
 265. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-08 05:29 - 004771840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputService.dll
 266. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-08 05:27 - 003348992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msftedit.dll
 267. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-08 05:25 - 003553792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputService.dll
 268. 2018-10-10 10:58 - 2018-09-08 05:24 - 001457664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
 269. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 11:01 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
 270. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 10:22 - 020381784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
 271. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 10:12 - 000150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
 272. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:14 - 000661056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\evr.dll
 273. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:13 - 000480568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
 274. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:12 - 001035256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApplyTrustOffline.exe
 275. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:11 - 000753056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\evr.dll
 276. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:09 - 004790160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
 277. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:09 - 002253696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
 278. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:09 - 001427968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxPackaging.dll
 279. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:09 - 001062920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecConfig.efi
 280. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:09 - 000129088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfps.dll
 281. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:08 - 004404720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
 282. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:08 - 002765344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
 283. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:08 - 001566720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxPackaging.dll
 284. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:08 - 001456720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
 285. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:08 - 001257864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
 286. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:08 - 001140672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
 287. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:08 - 000982600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
 288. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:08 - 000709936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cng.sys
 289. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:08 - 000261008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfps.dll
 290. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:08 - 000170808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecpkg.sys
 291. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 06:07 - 000604664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
 292. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:58 - 005307392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d2d1.dll
 293. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:57 - 002900992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
 294. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:57 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSPhotography.dll
 295. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:56 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgeIso.dll
 296. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:54 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msIso.dll
 297. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:53 - 001006080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wpnapps.dll
 298. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:43 - 001627136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
 299. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:42 - 000209408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXApplicabilityBlob.dll
 300. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:40 - 002368000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
 301. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:39 - 003320320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
 302. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:39 - 001708544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSPhotography.dll
 303. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:39 - 001535488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
 304. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:39 - 000625152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PsmServiceExtHost.dll
 305. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:38 - 002172928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
 306. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:38 - 001551360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
 307. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:37 - 002904064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
 308. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:37 - 002236928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
 309. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:37 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpnapps.dll
 310. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:37 - 000604160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
 311. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:36 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll
 312. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:36 - 001034240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
 313. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:36 - 000932352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasmans.dll
 314. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:36 - 000505344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgeIso.dll
 315. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-21 05:36 - 000401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rascustom.dll
 316. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 11:40 - 000348160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotifyIcon.exe
 317. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 11:37 - 001634944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
 318. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 11:19 - 001121792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSWorkspace.dll
 319. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 11:18 - 003649024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
 320. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 11:18 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
 321. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 11:17 - 002874368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\themeui.dll
 322. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 11:17 - 001856000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
 323. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 11:17 - 001364992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvruserservice.dll
 324. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 11:16 - 000127488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmpshell.dll
 325. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 10:46 - 001454440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
 326. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 10:35 - 005669888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
 327. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 10:30 - 000344576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iedkcs32.dll
 328. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 10:29 - 002891776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
 329. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 10:29 - 002824704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themeui.dll
 330. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 10:29 - 001586176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
 331. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 10:28 - 000102400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmpshell.dll
 332. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 08:43 - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
 333. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 07:52 - 000868864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
 334. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:29 - 001989232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml6.dll
 335. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:29 - 001513032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
 336. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:29 - 000357056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
 337. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:28 - 001129544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
 338. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:28 - 000581792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVideoDSP.dll
 339. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:28 - 000567256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreMessaging.dll
 340. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:17 - 006661632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
 341. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:13 - 003711488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
 342. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:12 - 000272200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SgrmEnclave.dll
 343. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:12 - 000269128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SgrmEnclave_secure.dll
 344. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:11 - 000608768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
 345. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:11 - 000578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
 346. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:11 - 000561152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
 347. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:11 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dtdump.exe
 348. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:10 - 002719032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tcpip.sys
 349. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:10 - 001221128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
 350. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:10 - 001029432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
 351. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:10 - 000566800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcblaunch.exe
 352. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:10 - 000500536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb.sys
 353. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:10 - 000355840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PhotoMetadataHandler.dll
 354. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:10 - 000134968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
 355. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:10 - 000076088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvservice.sys
 356. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:09 - 002825232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
 357. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:09 - 002462888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
 358. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:09 - 002421248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
 359. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:09 - 001767096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsCodecs.dll
 360. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:09 - 001540096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpserverbase.dll
 361. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:09 - 001097744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
 362. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:09 - 000885952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreMessaging.dll
 363. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:09 - 000793088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
 364. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:09 - 000713472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVideoDSP.dll
 365. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:09 - 000412984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
 366. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 06:08 - 001627648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
 367. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 05:43 - 000052736 _____ C:\WINDOWS\system32\runexehelper.exe
 368. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 05:42 - 000433664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
 369. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 05:42 - 000099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\utcutil.dll
 370. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 05:41 - 000898560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusUpdateHandlers.dll
 371. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 05:41 - 000894464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
 372. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 05:41 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotificationUx.exe
 373. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 05:41 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
 374. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 05:40 - 003090432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
 375. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 05:40 - 000808448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
 376. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 05:40 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
 377. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 05:38 - 001724416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpserverbase.dll
 378. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 05:38 - 000433664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PhotoMetadataHandler.dll
 379. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 05:37 - 001804288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
 380. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 05:36 - 001375232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
 381. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 04:21 - 000001312 _____ C:\WINDOWS\system32\tcbres.wim
 382. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-20 03:28 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msrd3x40.dll
 383. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 10:12 - 000452112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
 384. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 10:07 - 002868536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
 385. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 10:07 - 000792376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
 386. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 10:07 - 000689464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
 387. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 10:07 - 000612360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
 388. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 10:07 - 000309560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
 389. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 10:07 - 000144696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
 390. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 10:07 - 000069944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
 391. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 10:02 - 000645112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\advapi32.dll
 392. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 10:02 - 000540984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
 393. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:58 - 001639352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\user32.dll
 394. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:58 - 001520744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
 395. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:57 - 000204800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\basecsp.dll
 396. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:44 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdBth.dll
 397. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:43 - 000085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\INETRES.dll
 398. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:43 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SCardBi.dll
 399. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:42 - 000256000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\scksp.dll
 400. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:42 - 000188928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\certprop.dll
 401. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:42 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.XamlHost.dll
 402. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:42 - 000114176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bthci.dll
 403. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:41 - 000258560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SCardSvr.dll
 404. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:40 - 001724928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
 405. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:40 - 000677888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
 406. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:40 - 000593408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cryptui.dll
 407. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:40 - 000522240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winspool.drv
 408. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:40 - 000402944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bdesvc.dll
 409. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:40 - 000249344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl
 410. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:39 - 005505024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aclui.dll
 411. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:39 - 002052096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsp_fs.dll
 412. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:39 - 001787904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsp_health.dll
 413. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:39 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\resutils.dll
 414. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:38 - 001004544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clusapi.dll
 415. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:38 - 000986112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
 416. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:38 - 000882688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
 417. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:38 - 000836608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32spl.dll
 418. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:37 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mcbuilder.exe
 419. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:16 - 000482080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\advapi32.dll
 420. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:14 - 001328056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
 421. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:13 - 001626656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\user32.dll
 422. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:13 - 000181288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\basecsp.dll
 423. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:03 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\INETRES.dll
 424. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:03 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fdBth.dll
 425. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:02 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\scksp.dll
 426. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 09:00 - 000548864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cryptui.dll
 427. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 08:59 - 001530368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
 428. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 08:59 - 001452544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsp_fs.dll
 429. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 08:59 - 000485376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\resutils.dll
 430. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 08:59 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.XamlHost.dll
 431. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 08:58 - 001308672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsp_health.dll
 432. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 08:58 - 000897536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcomm.dll
 433. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 08:58 - 000775680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\clusapi.dll
 434. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 08:57 - 005391360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aclui.dll
 435. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 08:57 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
 436. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 08:57 - 000423936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winspool.drv
 437. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 08:57 - 000223744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bthprops.cpl
 438. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 08:56 - 000080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mcbuilder.exe
 439. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 06:08 - 000462880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
 440. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:59 - 000433664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdbss.sys
 441. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:59 - 000361544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Storage.ApplicationData.dll
 442. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:58 - 000744976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fvevol.sys
 443. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:58 - 000376120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fastfat.sys
 444. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:58 - 000368440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\thumbcache.dll
 445. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:57 - 002571128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
 446. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:57 - 001016984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase.dll
 447. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:57 - 000930616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWAHost.exe
 448. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:57 - 000482384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase_enclave.dll
 449. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:57 - 000368448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sechost.dll
 450. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:57 - 000267576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
 451. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:51 - 000380728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
 452. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:45 - 000295416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\thumbcache.dll
 453. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:45 - 000286824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Storage.ApplicationData.dll
 454. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:44 - 000829752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWAHost.exe
 455. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:43 - 001174448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ucrtbase.dll
 456. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:43 - 000269104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sechost.dll
 457. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:32 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\Dumpstorport.sys
 458. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:31 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
 459. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:31 - 000272384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Bluetooth.Proxy.dll
 460. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:30 - 000189440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BluetoothApis.dll
 461. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:30 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputLocaleManager.dll
 462. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:30 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hidbth.sys
 463. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:30 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BthRadioMedia.dll
 464. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:29 - 000358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\exfat.sys
 465. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:29 - 000241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HttpsDataSource.dll
 466. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:29 - 000183808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bthserv.dll
 467. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:29 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
 468. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:28 - 000481280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngccredprov.dll
 469. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:28 - 000473088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
 470. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:28 - 000273408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ubpm.dll
 471. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:28 - 000265728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\psmsrv.dll
 472. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:28 - 000153088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Bluetooth.Proxy.dll
 473. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:27 - 000983040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbiosrvc.dll
 474. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:27 - 000596992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TileDataRepository.dll
 475. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:27 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winipcfile.dll
 476. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:27 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ProximityService.dll
 477. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:27 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dafBth.dll
 478. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:26 - 002328064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winmsipc.dll
 479. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:26 - 000814592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
 480. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:26 - 000784896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngcsvc.dll
 481. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:26 - 000471552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TileDataRepository.dll
 482. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:26 - 000387584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ngccredprov.dll
 483. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:26 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
 484. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:26 - 000359424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winipcfile.dll
 485. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:26 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BluetoothApis.dll
 486. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:25 - 002789376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msftedit.dll
 487. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:25 - 000882688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winipcsecproc.dll
 488. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:25 - 000466432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
 489. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:25 - 000415744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
 490. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:25 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.Proximity.dll
 491. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:24 - 001096704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bthport.sys
 492. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:24 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll
 493. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:24 - 000845824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fveapi.dll
 494. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:24 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\das.dll
 495. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:23 - 001655296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winmsipc.dll
 496. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:23 - 000807936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winipcsecproc.dll
 497. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:23 - 000667136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fveapi.dll
 498. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:23 - 000314368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.Proximity.dll
 499. 2018-10-10 10:57 - 2018-09-08 05:22 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kerberos.dll
 500. 2018-10-09 11:46 - 2018-10-09 11:46 - 000303327 _____ C:\Users\roppol\Desktop\WAPROMagCertyfikatN0079532.pdf
 501. 2018-10-04 19:59 - 2018-10-04 19:59 - 000642236 _____ C:\Users\roppol\Desktop\umowaWAPRO.pdf
 502. 2018-10-04 19:58 - 2018-10-04 19:58 - 000001531 _____ C:\Users\roppol\Desktop\ZamowienieKoduAktywacyjnego.xml
 503. 2018-10-04 19:46 - 2018-10-04 19:46 - 000000000 ____D C:\Users\roppol\AppData\Roaming\WAPRO
 504. 2018-10-04 19:45 - 2018-10-04 19:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\WAPRO
 505. 2018-10-04 19:45 - 2018-10-04 19:45 - 000001099 _____ C:\Users\Public\Desktop\WAPRO Mag.lnk
 506. 2018-10-04 19:45 - 2018-10-04 19:45 - 000001080 _____ C:\Users\Public\Desktop\WAPRO Start.lnk
 507. 2018-10-04 19:45 - 2018-10-04 19:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\WAPRO
 508. 2018-10-04 19:44 - 2018-10-04 19:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WAPRO
 509. 2018-10-04 19:36 - 2018-10-04 19:36 - 001809920 _____ (Asseco Business Solutions) C:\Users\roppol\Downloads\PobieranieWAPRO.exe
 510. 2018-10-04 19:13 - 2018-10-05 11:27 - 000000000 ____D C:\Users\MSSQL$WAPRO
 511. 2018-10-04 19:13 - 2018-10-04 19:13 - 000000020 ___SH C:\Users\MSSQL$WAPRO\ntuser.ini
 512. 2018-10-04 19:13 - 2018-10-04 19:13 - 000000000 _SHDL C:\Users\MSSQL$WAPRO\Ustawienia lokalne
 513. 2018-10-04 19:13 - 2018-10-04 19:13 - 000000000 _SHDL C:\Users\MSSQL$WAPRO\Szablony
 514. 2018-10-04 19:13 - 2018-10-04 19:13 - 000000000 _SHDL C:\Users\MSSQL$WAPRO\Moje dokumenty
 515. 2018-10-04 19:13 - 2018-10-04 19:13 - 000000000 _SHDL C:\Users\MSSQL$WAPRO\Menu Start
 516. 2018-10-04 19:13 - 2018-10-04 19:13 - 000000000 _SHDL C:\Users\MSSQL$WAPRO\Documents\Moje wideo
 517. 2018-10-04 19:13 - 2018-10-04 19:13 - 000000000 _SHDL C:\Users\MSSQL$WAPRO\Documents\Moje obrazy
 518. 2018-10-04 19:13 - 2018-10-04 19:13 - 000000000 _SHDL C:\Users\MSSQL$WAPRO\Documents\Moja muzyka
 519. 2018-10-04 19:13 - 2018-10-04 19:13 - 000000000 _SHDL C:\Users\MSSQL$WAPRO\Dane aplikacji
 520. 2018-10-04 19:13 - 2018-10-04 19:13 - 000000000 _SHDL C:\Users\MSSQL$WAPRO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 521. 2018-10-04 19:13 - 2018-10-04 19:13 - 000000000 _SHDL C:\Users\MSSQL$WAPRO\AppData\Local\Tymczasowe pliki internetowe
 522. 2018-10-04 19:13 - 2018-10-04 19:13 - 000000000 _SHDL C:\Users\MSSQL$WAPRO\AppData\Local\Historia
 523. 2018-10-04 19:13 - 2018-10-04 19:13 - 000000000 _SHDL C:\Users\MSSQL$WAPRO\AppData\Local\Dane aplikacji
 524. 2018-10-04 19:13 - 2018-04-12 01:34 - 000001105 _____ C:\Users\MSSQL$WAPRO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 525. 2018-10-04 19:13 - 2012-02-11 10:03 - 000082520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\perf-MSSQL$WAPRO-sqlctr11.0.2100.60.dll
 526. 2018-10-04 19:13 - 2012-02-11 10:02 - 000045656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\perf-MSSQL11.WAPRO-sqlagtctr.dll
 527. 2018-10-04 19:13 - 2012-02-11 08:44 - 000095832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\perf-MSSQL$WAPRO-sqlctr11.0.2100.60.dll
 528. 2018-10-04 19:13 - 2012-02-11 08:44 - 000054360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\perf-MSSQL11.WAPRO-sqlagtctr.dll
 529. 2018-10-04 19:02 - 2018-10-04 19:02 - 000000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Public Parallels
 530. 2018-10-03 16:21 - 2018-10-03 16:26 - 138757208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\roppol\Downloads\SQLEXPR_x64_ENU (2).exe
 531. 2018-10-03 16:21 - 2018-10-03 16:25 - 122317400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\roppol\Downloads\SQLEXPR_x86_ENU.exe
 532. 2018-10-03 15:58 - 2018-10-01 08:31 - 301078016 _____ C:\Users\roppol\Desktop\Archiwum_RO_20181001_0831.ape
 533. 2018-10-03 15:56 - 2018-10-03 15:57 - 073813486 _____ C:\Users\roppol\Downloads\Archiwum_RO_20181001_0831.zip
 534. 2018-10-01 15:55 - 2018-10-02 12:06 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
 535. 2018-10-01 12:17 - 2018-10-01 12:17 - 000000390 _____ C:\Users\roppol\Downloads\Export_multi (1).gpc
 536. 2018-09-26 11:44 - 2018-09-26 11:44 - 000000000 __RHD C:\ProgramData\839807AF
 537. 2018-09-21 09:00 - 2018-09-21 09:00 - 000000000 _____ C:\Users\roppol\Downloads\BOS_potwierdzenie_przelewu_zwyklego.pdf.w05j3cj.partial
 538.  
 539. ==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 540.  
 541. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 542.  
 543. 2018-10-16 17:26 - 2018-07-03 18:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Parallels
 544. 2018-10-16 17:26 - 2018-06-13 12:34 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
 545. 2018-10-16 17:26 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 546. 2018-10-16 14:43 - 2016-08-03 20:21 - 000000000 ____D C:\Skany
 547. 2018-10-16 11:03 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\FxsTmp
 548. 2018-10-16 08:10 - 2018-07-03 18:13 - 000000000 ____D C:\Users\roppol\AppData\Roaming\Parallels
 549. 2018-10-16 00:47 - 2016-08-03 20:36 - 000000000 ____D C:\Users\roppol\Desktop\WIOLA
 550. 2018-10-16 00:24 - 2016-08-03 18:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\WaproBackup
 551. 2018-10-16 00:23 - 2018-06-13 12:54 - 002010138 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
 552. 2018-10-16 00:23 - 2018-04-12 17:51 - 000869234 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
 553. 2018-10-16 00:23 - 2018-04-12 17:51 - 000185774 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
 554. 2018-10-16 00:23 - 2018-04-12 01:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
 555. 2018-10-16 00:21 - 2017-11-09 15:09 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
 556. 2018-10-16 00:20 - 2017-07-24 16:26 - 000000180 _____ C:\WINDOWS\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
 557. 2018-10-16 00:20 - 2016-07-28 12:10 - 000000000 __SHD C:\Users\roppol\IntelGraphicsProfiles
 558. 2018-10-16 00:19 - 2016-03-03 12:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
 559. 2018-10-16 00:18 - 2018-06-13 13:00 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
 560. 2018-10-16 00:17 - 2018-04-11 23:04 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
 561. 2018-10-16 00:12 - 2018-04-12 01:30 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
 562. 2018-10-15 22:54 - 2018-06-13 13:00 - 000004226 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{949F2337-466C-430F-832A-1C0DC35FBB7D}
 563. 2018-10-15 22:50 - 2018-06-27 11:39 - 000000000 ____D C:\Users\roppol\AppData\Local\D3DSCache
 564. 2018-10-15 22:46 - 2016-08-03 18:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
 565. 2018-10-15 22:19 - 2018-06-13 13:00 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
 566. 2018-10-15 22:19 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
 567. 2018-10-15 22:18 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
 568. 2018-10-15 22:12 - 2016-03-03 11:46 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo
 569. 2018-10-15 22:09 - 2018-04-11 23:04 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
 570. 2018-10-15 22:09 - 2017-03-20 19:00 - 000563832 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
 571. 2018-10-15 17:47 - 2018-01-23 13:46 - 000000000 ___RD C:\Users\roppol\3D Objects
 572. 2018-10-15 17:47 - 2015-11-03 21:24 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
 573. 2018-10-15 17:46 - 2018-06-13 12:34 - 000410064 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
 574. 2018-10-15 17:43 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
 575. 2018-10-15 17:43 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
 576. 2018-10-15 17:43 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ShellExperiences
 577. 2018-10-15 17:43 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
 578. 2018-10-15 17:43 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
 579. 2018-10-15 16:00 - 2018-01-23 13:10 - 000000000 ____D C:\Users\roppol\AppData\Local\Packages
 580. 2018-10-15 15:57 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
 581. 2018-10-15 14:02 - 2018-04-26 13:33 - 000062145 _____ C:\Users\roppol\Desktop\Plastiks PZ,WZ - faktury.xlsx
 582. 2018-10-15 09:46 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 583. 2018-10-12 14:21 - 2016-03-03 11:42 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
 584. 2018-10-11 09:32 - 2016-08-03 20:43 - 000002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
 585. 2018-10-10 11:13 - 2016-07-28 14:39 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
 586. 2018-10-10 11:10 - 2016-07-28 14:38 - 136745976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
 587. 2018-10-09 10:29 - 2018-06-21 09:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
 588. 2018-10-05 15:06 - 2018-06-13 12:41 - 000000000 ____D C:\Users\roppol
 589. 2018-10-05 13:09 - 2018-07-11 14:54 - 000000000 ____D C:\Users\roppol\Desktop\DECYZJE - KONTRAHENTÓW PLASTIKS
 590. 2018-10-04 19:45 - 2016-08-03 17:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\WA-PRO
 591. 2018-10-04 19:44 - 2016-03-03 11:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Downloaded Installations
 592. 2018-10-04 19:43 - 2016-08-03 18:02 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\1033
 593. 2018-10-04 19:43 - 2016-08-03 18:02 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1033
 594. 2018-10-04 19:39 - 2016-08-03 16:59 - 000000000 ____D C:\Users\roppol\Downloads\Pobrane AssecoWAPRO
 595. 2018-10-04 19:31 - 2015-10-30 09:24 - 000000156 _____ C:\WINDOWS\win.ini
 596. 2018-10-04 19:12 - 2016-08-03 18:01 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
 597. 2018-10-04 19:12 - 2016-08-03 17:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server
 598. 2018-10-04 12:14 - 2018-09-03 18:00 - 000000000 ____D C:\Users\roppol\Desktop\pławiak
 599. 2018-10-04 10:36 - 2016-08-03 20:46 - 000000000 ____D C:\Users\roppol\AppData\LocalLow\Adobe
 600. 2018-10-04 10:16 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
 601. 2018-10-02 22:13 - 2018-07-20 10:04 - 000835152 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 602. 2018-10-02 22:13 - 2018-07-20 10:04 - 000179792 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 603. 2018-10-02 10:53 - 2018-02-01 13:44 - 000000000 ____D C:\Users\roppol\Desktop\PLASTIKS
 604. 2018-10-02 10:50 - 2018-02-23 14:24 - 000000000 ____D C:\Users\roppol\Desktop\Nowy folder (aga)
 605. 2018-09-27 10:41 - 2016-09-28 10:54 - 000000844 _____ C:\Users\roppol\AppData\LocalX-COM.xc
 606. 2018-09-25 11:11 - 2017-11-17 13:47 - 000000000 ____D C:\Users\roppol\Desktop\Nowy folder
 607. 2018-09-25 08:11 - 2018-06-13 13:00 - 000003378 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-3227741348-372420399-3852643891-1001
 608. 2018-09-25 08:11 - 2018-06-13 12:41 - 000002463 _____ C:\Users\roppol\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 609. 2018-09-25 08:11 - 2016-07-28 12:14 - 000000000 ___RD C:\Users\roppol\OneDrive
 610. 2018-09-20 14:45 - 2016-07-29 12:32 - 000002314 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
 611. 2018-09-20 14:45 - 2016-07-29 12:32 - 000002273 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
 612. 2018-09-20 10:01 - 2018-06-13 13:00 - 000004562 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
 613. 2018-09-19 15:19 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
 614. 2018-09-19 15:19 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
 615. 2018-09-19 15:19 - 2018-04-11 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
 616.  
 617. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 618.  
 619. 2018-07-03 18:13 - 2018-10-16 17:29 - 001167285 _____ () C:\Users\roppol\AppData\Local\parallels-pax.log
 620.  
 621. ==================== Bamital & volsnap ======================
 622.  
 623. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 624.  
 625. C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 626. C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 627. C:\WINDOWS\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 628. C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 629. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 630. C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 631. C:\WINDOWS\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 632. C:\WINDOWS\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 633. C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 634. C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 635. C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 636. C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 637. C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 638. C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 639. C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 640.  
 641. LastRegBack: 2018-06-13 12:34
 642.  
 643. ==================== Koniec  FRST.txt ============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top