SHARE
TWEET

frst

a guest May 15th, 2018 2 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 12.05.2018
 2. Uruchomiony przez Kamil (administrator)  TREVOR (15-05-2018 12:08:10)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Kamil\AppData\Local\Temp\scoped_dir5132_22328
 4. Załadowane profile: Kamil (Dostępne profile: Kamil)
 5. Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Opera)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
 15. (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
 16. (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
 17. (Comodo) C:\Program Files (x86)\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe
 18. (Hi-Rez Studios) C:\Program Files (x86)\Hi-Rez Studios\HiPatchService.exe
 19. (COMODO) C:\Program Files (x86)\Comodo\Internet Security Essentials\isesrv.exe
 20. (McAfee, Inc.) C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\mcsacore.exe
 21. () C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
 22. (SlimWare Utilities, Inc.) C:\Program Files\SlimService\SlimServiceFactory.exe
 23. (DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe
 24. (VIA Technologies, Inc.) C:\Windows\System32\ViakaraokeSrv.exe
 25. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 26. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 27. (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AVGUI.exe
 28. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 29. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 30. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 31. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 32. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 33. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\cmd.exe
 34. (McAfee, Inc.) C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McChHost.exe
 35. (McAfee, Inc.) C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\saUI.exe
 36. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler.exe
 37. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler64.exe
 38. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 39. (Microsoft Corporation.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\SeaPort.EXE
 40. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.99\opera.exe
 41. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.99\opera_crashreporter.exe
 42. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.99\opera.exe
 43. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.99\opera.exe
 44. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.99\opera.exe
 45. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.99\opera.exe
 46. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.99\opera.exe
 47. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.99\opera.exe
 48. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.99\opera.exe
 49. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.99\opera.exe
 50. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.99\opera.exe
 51. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.99\opera.exe
 52. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 53.  
 54. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 55.  
 56. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 57.  
 58. HKLM\...\Run: [HDAudDeck] => C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe [5299320 2000-01-01] (VIA)
 59. HKLM\...\Run: [AVGUI.exe] => C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AvLaunch.exe [291568 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 60. HKU\S-1-5-21-1651964370-1241916403-2472724040-1000\...\Run: [Spol] => hxxp://www.toya.net.pl/~spol/site/index.htm
 61. HKU\S-1-5-21-1651964370-1241916403-2472724040-1000\...\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_46BF133ACA8BEB7ACDB8F921980892DB] => C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe [1586008 2018-04-26] (Google Inc.)
 62. HKU\S-1-5-21-1651964370-1241916403-2472724040-1000\...\MountPoints2: {01775f5c-2072-11e8-850b-002215f210f5} - I:\setup.exe
 63. HKU\S-1-5-21-1651964370-1241916403-2472724040-1000\...\MountPoints2: {29aa0f5d-fe42-11d5-a98c-002215f210f5} - F:\AutoRun.exe
 64. HKU\S-1-5-21-1651964370-1241916403-2472724040-1000\...\MountPoints2: {905f187f-1f93-11e8-b9a2-002215f210f5} - E:\setup.exe
 65. HKU\S-1-5-21-1651964370-1241916403-2472724040-1000\...\MountPoints2: {905f1884-1f93-11e8-b9a2-002215f210f5} - G:\setup.exe
 66. HKU\S-1-5-21-1651964370-1241916403-2472724040-1000\...\MountPoints2: {a5a054f8-fe3a-11d5-88b9-002215f210f5} - F:\AutoRun.exe
 67. HKU\S-1-5-21-1651964370-1241916403-2472724040-1000\...\MountPoints2: {a5a05507-fe3a-11d5-88b9-002215f210f5} - F:\AutoRun.exe
 68. HKU\S-1-5-21-1651964370-1241916403-2472724040-1000\...\MountPoints2: {a5a0554b-fe3a-11d5-88b9-002215f210f5} - F:\AutoRun.exe
 69. GroupPolicy: Ograniczenia <==== UWAGA
 70.  
 71. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 72.  
 73. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 74.  
 75. Hosts: W pliku Hosts jest więcej niż jedno wejście. Sprawdź sekcję Hosts w Addition.txt
 76. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 62.179.1.63 62.179.1.62
 77. Tcpip\..\Interfaces\{7CBDCBA5-B8A2-46E3-BB32-41150D3EE810}: [DhcpNameServer] 62.179.1.63 62.179.1.62
 78. Tcpip\..\Interfaces\{D79B19F7-DBF5-489A-8AE3-0CB26B354F9D}: [DhcpNameServer] 192.168.42.129
 79.  
 80. Internet Explorer:
 81. ==================
 82. HKU\S-1-5-21-1651964370-1241916403-2472724040-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.spolszczenia.pl.prv.pl
 83. HKU\S-1-5-21-1651964370-1241916403-2472724040-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/pl-pl/?ocid=iehp
 84. BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\ssv.dll [2018-03-15] (Oracle Corporation)
 85. BHO: McAfee WebAdvisor -> {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -> c:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\x64\McIEPlg.dll [2018-04-26] (McAfee, Inc.)
 86. BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\jp2ssv.dll [2018-03-15] (Oracle Corporation)
 87. BHO-x32: McAfee WebAdvisor -> {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -> c:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McIEPlg.dll [2018-04-26] (McAfee, Inc.)
 88. BHO-x32: Bing Bar Helper -> {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\BingExt.dll [2012-02-13] (Microsoft Corporation.)
 89. Toolbar: HKLM-x32 - Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\BingExt.dll [2012-02-13] (Microsoft Corporation.)
 90. Handler: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\x64\McIEPlg.dll [2018-04-26] (McAfee, Inc.)
 91. Handler-x32: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McIEPlg.dll [2018-04-26] (McAfee, Inc.)
 92.  
 93. FireFox:
 94. ========
 95. FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{4ED1F68A-5463-4931-9384-8FFF5ED91D92}] - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\e10ssaffplg.xpi
 96. FF Extension: (McAfee® WebAdvisor) - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\e10ssaffplg.xpi [2018-05-03]
 97. FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{4ED1F68A-5463-4931-9384-8FFF5ED91D92}] - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\e10ssaffplg.xpi
 98. FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.161.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2018-03-15] (Oracle Corporation)
 99. FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.161.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\plugin2\npjp2.dll [2018-03-15] (Oracle Corporation)
 100. FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
 101. FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
 102. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-21] (Google Inc.)
 103. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-21] (Google Inc.)
 104.  
 105. Chrome:
 106. =======
 107. CHR HomePage: Default -> hxxp://www.istartsurf.com/?type=hp&ts=1436380077&z=77111472427913efb6d744cgdz9c3q7c6b0e5e6mfw&from=cor&uid=WDCXWD5000BEVT-22A0RT0_WD-WXN0AC9Y2956Y2956
 108. CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.istartsurf.com/?type=hp&ts=1436380077&z=77111472427913efb6d744cgdz9c3q7c6b0e5e6mfw&from=cor&uid=WDCXWD5000BEVT-22A0RT0_WD-WXN0AC9Y2956Y2956"
 109. CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxps://pl.search.yahoo.com/search?fr=mcafee_uninternational&type=D210PL91105G0&p={searchTerms}
 110. CHR DefaultSearchKeyword: Default -> mcafee
 111. CHR Profile: C:\Users\Kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-05-15]
 112. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\Kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-11-13]
 113. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-08-14]
 114. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-08-14]
 115. CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2018-04-19]
 116. CHR Extension: (Steam Inventory Helper) - C:\Users\Kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cmeakgjggjdlcpncigglobpjbkabhmjl [2018-04-01]
 117. CHR Extension: (McAfee® WebAdvisor) - C:\Users\Kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho [2018-05-05]
 118. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-08-14]
 119. CHR Extension: (Black red shards) - C:\Users\Kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpjlkkaalgfbbegfnjoclhfidancjpch [2017-11-12]
 120. CHR Extension: (Until AM Web App) - C:\Users\Kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kodigjkcpaoeodlnmcnekemakpnmegnk [2017-11-12]
 121. CHR Extension: (AVG SafePrice) - C:\Users\Kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mbckjcfnjmoiinpgddefodcighgikkgn [2018-05-10]
 122. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-04]
 123. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-08-14]
 124. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-05-02]
 125. CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
 126. CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
 127. CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [mbckjcfnjmoiinpgddefodcighgikkgn] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 128.  
 129. Opera:
 130. =======
 131. OPR Extension: (Translator) - C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\cnbpedcoekjafichoehopgaaldogogch [2018-04-16]
 132.  
 133. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 134.  
 135. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 136.  
 137. R2 AVG Antivirus; C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe [318328 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 138. S3 AVG Firewall; C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\afwServ.exe [430032 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 139. S3 avgbIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\x64\aswidsagenta.exe [7670672 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 140. S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [1530376 2018-05-02] ()
 141. S3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [3480720 2018-02-22] (Disc Soft Ltd)
 142. R2 DragonUpdater; C:\Program Files (x86)\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe [2272520 2018-02-23] (Comodo)
 143. S3 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [779392 2018-04-26] (EasyAntiCheat Ltd)
 144. R2 HiPatchService; C:\Program Files (x86)\Hi-Rez Studios\HiPatchService.exe [9728 2018-03-29] (Hi-Rez Studios) [Brak podpisu cyfrowego]
 145. R2 isesrv; C:\Program Files (x86)\COMODO\Internet Security Essentials\isesrv.exe [1199544 2018-01-17] (COMODO)
 146. R2 McAfee SiteAdvisor Service; C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe [604824 2018-04-26] (McAfee, Inc.)
 147. R2 PnkBstrA; C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe [75136 2018-04-07] ()
 148. R2 SlimService; C:\Program Files\SlimService\SlimServiceFactory.exe [270672 2018-03-20] (SlimWare Utilities, Inc.)
 149. R2 ss_conn_service; C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe [752224 2017-01-16] (DEVGURU Co., LTD.)
 150. R2 VIAKaraokeService; C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe [27768 2000-01-01] (VIA Technologies, Inc.)
 151. S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
 152.  
 153. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 154.  
 155. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 156.  
 157. S3 avgArPot; C:\Windows\System32\drivers\avgArPot.sys [189032 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 158. S3 avgbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\avgbidsdrivera.sys [220600 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 159. S3 avgbidsh; C:\Windows\System32\drivers\avgbidsha.sys [192536 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 160. S3 avgblog; C:\Windows\System32\drivers\avgbloga.sys [336848 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 161. S3 avgbuniv; C:\Windows\System32\drivers\avgbuniva.sys [50776 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 162. S3 avgHwid; C:\Windows\System32\drivers\avgHwid.sys [39352 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 163. R2 avgMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\avgMonFlt.sys [151504 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 164. S3 avgNetNd6; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgNetNd6.sys [29944 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 165. S3 avgNetSec; C:\Windows\System32\drivers\avgNetSec.sys [632640 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 166. S3 avgRdr; C:\Windows\System32\drivers\avgRdr2.sys [103744 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 167. R0 avgRvrt; C:\Windows\System32\drivers\avgRvrt.sys [78352 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 168. S3 avgSnx; C:\Windows\System32\drivers\avgSnx.sys [1020112 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 169. R1 avgSP; C:\Windows\System32\drivers\avgSP.sys [452904 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 170. S3 avgStm; C:\Windows\System32\drivers\avgStm.sys [198368 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 171. S3 avgVmm; C:\Windows\System32\drivers\avgVmm.sys [373944 2018-05-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 172. S3 dg_ssudbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [131984 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
 173. R3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [30264 2018-03-04] (Disc Soft Ltd)
 174. R3 dtliteusbbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtliteusbbus.sys [47672 2018-03-04] (Disc Soft Ltd)
 175. R1 isedrv; C:\Windows\system32\drivers\isedrv.sys [50576 2018-01-17] (COMODO)
 176. R3 mfesapsn; C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\x64\mfesapsn.sys [111608 2017-02-14] (McAfee, Inc.)
 177. R3 MTsensor; C:\Windows\System32\DRIVERS\ASACPI.sys [8192 2005-03-29] ()
 178. S3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [59240 2018-02-24] (NVIDIA Corporation)
 179. S3 nvvhci; C:\Windows\System32\DRIVERS\nvvhci.sys [57928 2018-02-24] (NVIDIA Corporation)
 180. S3 ssudmdm; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudmdm.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
 181. U3 avgbdisk; Brak ImagePath
 182. S3 ew_hwusbdev; system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [X]
 183. S3 ew_usbenumfilter; system32\DRIVERS\ew_usbenumfilter.sys [X]
 184. S3 huawei_cdcacm; system32\DRIVERS\ew_jucdcacm.sys [X]
 185. S3 huawei_enumerator; system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys [X]
 186. S3 huawei_ext_ctrl; system32\DRIVERS\ew_juextctrl.sys [X]
 187. S3 huawei_wwanecm; system32\DRIVERS\ew_juwwanecm.sys [X]
 188. S4 NVHDA; system32\drivers\nvhda64v.sys [X]
 189. S4 nvlddmkm; system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys [X]
 190. S3 WinRing0_1_2_0; \??\C:\Program Files\Smart PC Utilities\Game Fire\GameFire.sys [X]
 191.  
 192. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 193.  
 194. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 195.  
 196.  
 197. ==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 198.  
 199. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 200.  
 201. 2018-05-15 12:07 - 2018-05-15 12:08 - 000000000 ____D C:\FRST
 202. 2018-05-15 12:07 - 2018-05-15 12:07 - 002404864 _____ (Farbar) C:\Users\Kamil\Desktop\FRST64.exe
 203. 2018-05-14 14:21 - 2018-05-14 14:21 - 115993681 _____ C:\Users\Kamil\Downloads\IGG-Bloodytrapland1.50.rar
 204. 2018-05-14 14:09 - 2018-05-14 14:09 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\LocalLow\Bennett Foddy
 205. 2018-05-14 14:07 - 2018-05-14 14:09 - 671687197 _____ C:\Users\Kamil\Downloads\Getting.Over.It.with.Bennett.Foddy.v1.5762 (1).rar
 206. 2018-05-14 13:56 - 2018-05-14 15:59 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\trend micro
 207. 2018-05-14 13:56 - 2018-05-14 13:56 - 001107968 _____ C:\Users\Kamil\Desktop\RSIT.exe
 208. 2018-05-14 13:56 - 2018-05-14 13:56 - 000000000 ____D C:\rsit
 209. 2018-05-14 13:30 - 2018-05-14 13:30 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\LocalLow\SKS
 210. 2018-05-11 19:07 - 2018-05-11 19:07 - 000647609 _____ C:\Users\Kamil\Downloads\postal2_postal2stp_pl.rar
 211. 2018-05-11 19:00 - 2018-05-11 19:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Running With Scissors
 212. 2018-05-11 18:56 - 2018-05-11 18:56 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Running With Scissors
 213. 2018-05-11 18:52 - 2018-05-11 18:52 - 000017184 _____ C:\Users\Kamil\Downloads\Postal.2.Complete-PROPHET.torrent
 214. 2018-05-11 18:46 - 2018-05-14 12:18 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\LocalLow\uTorrent
 215. 2018-05-11 10:33 - 2018-05-11 10:35 - 671687197 _____ C:\Users\Kamil\Downloads\Getting.Over.It.with.Bennett.Foddy.v1.5762.rar
 216. 2018-05-10 22:42 - 2018-05-10 22:42 - 000176160 _____ C:\Windows\ntbtlog.txt
 217. 2018-05-10 22:01 - 2018-05-10 22:01 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\AVG
 218. 2018-05-10 22:00 - 2018-05-10 22:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG
 219. 2018-05-10 21:59 - 2018-05-10 21:59 - 000000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\AVG
 220. 2018-05-10 21:58 - 2018-05-10 21:58 - 000003916 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Antivirus Emergency Update
 221. 2018-05-10 21:58 - 2018-05-10 21:57 - 000452904 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgSP.sys
 222. 2018-05-10 21:58 - 2018-05-10 21:57 - 000373944 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgVmm.sys
 223. 2018-05-10 21:58 - 2018-05-10 21:57 - 000198368 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgStm.sys
 224. 2018-05-10 21:58 - 2018-05-10 21:57 - 000078352 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgRvrt.sys
 225. 2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 001020112 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgSnx.sys
 226. 2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 000632640 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgNetSec.sys
 227. 2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 000377584 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\avgBoot.exe
 228. 2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 000336848 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgbloga.sys
 229. 2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 000220600 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgbidsdrivera.sys
 230. 2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 000192536 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgbidsha.sys
 231. 2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 000189032 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgArPot.sys
 232. 2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 000151504 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgMonFlt.sys
 233. 2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 000103744 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgRdr2.sys
 234. 2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 000050776 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgbuniva.sys
 235. 2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 000039352 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgHwid.sys
 236. 2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 000029944 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgNetNd6.sys
 237. 2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AVG
 238. 2018-05-10 21:56 - 2018-05-10 22:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AVG
 239. 2018-05-10 21:55 - 2018-05-10 22:42 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Local\AvgSetupLog
 240. 2018-05-10 21:55 - 2018-05-10 22:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Avg
 241. 2018-05-10 21:55 - 2018-05-10 22:00 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Local\Avg
 242. 2018-05-10 12:52 - 2018-05-10 12:52 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Local\Chromium
 243. 2018-05-10 12:51 - 2018-05-10 12:51 - 000000000 ____D C:\ProgramData\RELOADED
 244. 2018-05-10 12:39 - 2018-05-10 12:39 - 000000956 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dead Island Riptide.lnk
 245. 2018-05-10 12:31 - 2018-05-10 12:50 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Dead Island Riptide
 246. 2018-05-07 21:54 - 2018-05-07 21:54 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Local\SoulworkerLauncher
 247. 2018-05-07 21:53 - 2005-03-18 17:19 - 002337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_25.dll
 248. 2018-05-07 21:52 - 2018-05-07 21:52 - 000000774 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SoulWorker.lnk
 249. 2018-05-06 18:28 - 2018-05-06 18:28 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Little Fighter 2
 250. 2018-05-06 18:28 - 2018-05-06 18:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Little Fighter 2
 251. 2018-05-06 18:28 - 2018-05-06 18:28 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\LittleFighter2
 252. 2018-05-06 18:13 - 2018-05-06 18:13 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\San Andreas Multiplayer
 253. 2018-05-06 18:13 - 2018-05-06 18:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\San Andreas Multiplayer
 254. 2018-05-05 12:21 - 2018-05-07 21:51 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\Desktop\nie wiem co to wiec jak nie trafi do wlasciwego folderu usuwam to
 255. 2018-05-04 22:06 - 2018-05-04 22:06 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Local\CrashReportClient
 256. 2018-05-04 13:05 - 2018-05-04 15:09 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\EasyAntiCheat
 257. 2018-05-02 17:10 - 2018-05-02 17:10 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Local\GameAnalytics
 258. 2018-05-02 15:38 - 2018-05-02 15:38 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\LocalLow\Smartly Dressed Games
 259. 2018-05-01 08:28 - 2018-05-01 08:28 - 000293528 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 260. 2018-04-30 21:43 - 2018-04-30 21:43 - 000063968 _____ C:\Users\Kamil\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
 261. 2018-04-30 21:36 - 2018-04-30 21:36 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\Desktop\adrian
 262. 2018-04-30 21:34 - 2018-04-30 21:36 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\Desktop\inne
 263. 2018-04-30 11:06 - 2018-04-30 11:07 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\SmartSteamEmu
 264. 2018-04-30 11:06 - 2018-04-30 11:06 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\LocalLow\Teal Fire
 265. 2018-04-29 13:27 - 2018-04-29 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\.technic
 266. 2018-04-28 21:14 - 2018-04-28 21:15 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\Documents\ArcaniA - Gothic 4
 267. 2018-04-27 22:17 - 2018-04-27 22:17 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Facebook
 268. 2018-04-27 22:16 - 2018-04-27 22:16 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Local\Facebook
 269. 2018-04-27 14:02 - 2018-04-27 14:02 - 000227784 _____ C:\Users\Kamil\Downloads\Umowa o wydanie Promesy Pewne Wakacje (2).pdf
 270. 2018-04-27 13:51 - 2018-04-27 13:51 - 000161156 _____ C:\Users\Kamil\Downloads\zakres ubezpieczenia.pdf
 271. 2018-04-27 13:43 - 2018-04-27 13:43 - 000227784 _____ C:\Users\Kamil\Downloads\Umowa o wydanie Promesy Pewne Wakacje (1).pdf
 272. 2018-04-27 11:29 - 2018-04-27 11:29 - 000227784 _____ C:\Users\Kamil\Downloads\Umowa o wydanie Promesy Pewne Wakacje.pdf
 273. 2018-04-23 15:37 - 2018-04-23 15:37 - 000052212 _____ C:\Users\Kamil\Downloads\TR_DETAILS_20180423153753.pdf
 274.  
 275. ==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 276.  
 277. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 278.  
 279. 2018-05-15 10:32 - 2018-02-24 20:24 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Hi-Rez Studios
 280. 2018-05-15 10:31 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 281. 2018-05-14 17:56 - 2018-02-25 12:34 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\.minecraft
 282. 2018-05-14 17:43 - 2018-02-25 12:34 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Minecraft
 283. 2018-05-14 16:55 - 2017-12-03 13:11 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Local\Ubisoft Game Launcher
 284. 2018-05-14 14:22 - 2018-03-02 18:36 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Local\CrashDumps
 285. 2018-05-14 13:15 - 2009-07-14 06:45 - 000016864 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
 286. 2018-05-14 13:15 - 2009-07-14 06:45 - 000016864 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
 287. 2018-05-14 13:13 - 2018-03-04 13:31 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\uTorrent
 288. 2018-05-14 12:48 - 2018-02-24 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Local\osu!
 289. 2018-05-14 12:11 - 2018-03-12 19:53 - 000000000 ____D C:\Windows\pss
 290. 2018-05-13 13:30 - 2018-02-24 19:30 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
 291. 2018-05-12 21:50 - 2018-03-25 12:54 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Roblox
 292. 2018-05-12 21:42 - 2018-02-24 20:48 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\Desktop\gry
 293. 2018-05-12 21:36 - 2018-04-05 11:02 - 000000364 _____ C:\Windows\Tasks\SlimCleaner Plus (Scheduled Scan - Kamil).job
 294. 2018-05-11 22:16 - 2011-04-12 14:17 - 000740098 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
 295. 2018-05-11 22:16 - 2011-04-12 14:17 - 000155672 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
 296. 2018-05-11 22:16 - 2009-07-14 07:13 - 001669190 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
 297. 2018-05-11 22:16 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
 298. 2018-05-11 19:00 - 2018-02-28 14:12 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
 299. 2018-05-11 17:37 - 2018-04-03 10:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
 300. 2018-05-11 10:27 - 2018-02-24 20:49 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\Desktop\cleanery
 301. 2018-05-10 21:43 - 2018-03-08 22:33 - 000000000 ____D C:\Program Files\Opera
 302. 2018-05-10 18:43 - 2018-04-05 11:02 - 000003170 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SlimCleaner Plus (Scheduled Scan - Kamil)
 303. 2018-05-10 18:43 - 2018-04-03 10:46 - 000003870 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleaner Update
 304. 2018-05-10 18:43 - 2018-04-03 10:46 - 000002786 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleanerSkipUAC
 305. 2018-05-10 18:43 - 2018-03-31 16:46 - 000002990 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{CA27E099-575E-4F6F-9738-9478C1BC0E62}
 306. 2018-05-10 18:43 - 2018-03-08 23:02 - 000004570 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
 307. 2018-05-10 18:43 - 2018-03-08 23:02 - 000004424 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
 308. 2018-05-10 18:43 - 2018-03-08 22:33 - 000003872 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1520541214
 309. 2018-05-10 18:43 - 2018-03-06 23:30 - 000002952 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{F7FADD2E-949C-4CA3-92B2-B07457758A15}
 310. 2018-05-10 18:43 - 2018-03-06 23:29 - 000002952 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{DABAE1C3-AEB1-4A78-A235-0B1C6386A76B}
 311. 2018-05-10 18:43 - 2018-03-04 14:02 - 000003364 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ByteFence
 312. 2018-05-08 20:27 - 2018-02-24 20:28 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\Documents\My Games
 313. 2018-05-08 14:06 - 2018-03-08 23:02 - 000804864 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 314. 2018-05-08 14:06 - 2018-03-08 23:02 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 315. 2018-05-08 14:06 - 2018-03-08 23:02 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
 316. 2018-05-08 14:06 - 2018-03-08 23:02 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
 317. 2018-05-07 21:52 - 2018-03-04 20:05 - 000000000 ____D C:\Games
 318. 2018-05-06 18:13 - 2018-03-31 16:48 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\Documents\GTA San Andreas User Files
 319. 2018-05-06 17:44 - 2017-07-28 11:09 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Local\VirtualStore
 320. 2018-05-06 14:35 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
 321. 2018-05-05 23:49 - 2018-03-03 19:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Epic
 322. 2018-05-04 23:39 - 2018-04-07 17:20 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\TS3Client
 323. 2018-05-03 09:48 - 2018-03-04 14:01 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\McAfee
 324. 2018-05-02 17:22 - 2018-03-15 22:19 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\Documents\TrackMania
 325. 2018-05-02 17:09 - 2018-03-04 19:32 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
 326. 2018-05-02 15:35 - 2017-12-14 20:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
 327. 2018-05-02 15:09 - 2018-02-24 19:34 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
 328. 2018-05-02 15:02 - 2017-11-13 20:27 - 000002190 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
 329. 2018-05-02 15:02 - 2017-11-13 20:27 - 000002149 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
 330. 2018-05-02 09:38 - 2018-03-03 17:49 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc
 331. 2018-05-02 09:38 - 2018-03-03 17:49 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\discord
 332. 2018-05-02 09:37 - 2018-03-03 17:49 - 000000000 ____D C:\Users\Kamil\AppData\Local\Discord
 333. 2018-04-30 21:13 - 2017-11-13 23:46 - 000833024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
 334. 2018-04-30 21:13 - 2017-11-13 23:45 - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
 335. 2018-04-30 21:13 - 2010-11-21 05:24 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\systemcpl.dll
 336. 2018-04-30 21:13 - 2010-11-21 05:24 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\slwga.dll
 337. 2018-04-30 21:13 - 2010-11-21 05:23 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\slwga.dll
 338. 2018-04-28 21:51 - 2018-04-03 10:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
 339. 2018-04-28 21:06 - 2018-03-03 21:42 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
 340.  
 341. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 342.  
 343. 2018-03-04 14:01 - 2018-03-04 14:01 - 000195236 _____ () C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\DMGR_1N1I1F1S1T1I0M1F1Q2Y1I1P1B0C1F1Q1P.txt
 344. 2018-03-02 18:29 - 2018-03-03 21:49 - 001065984 _____ () C:\Users\Kamil\AppData\Local\file__0.localstorage
 345. 2017-12-25 15:59 - 2017-12-25 15:59 - 000007597 _____ () C:\Users\Kamil\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
 346.  
 347. Niektóre pliki w TEMP:
 348. ====================
 349. 2018-05-10 21:43 - 2018-05-10 21:43 - 002183680 _____ (Opera Software) C:\Users\Kamil\AppData\Local\Temp\Opera_installer_180510194311217.dll
 350. 2018-05-10 21:43 - 2018-05-10 21:43 - 002183680 _____ (Opera Software) C:\Users\Kamil\AppData\Local\Temp\Opera_installer_180510194311281.dll
 351.  
 352. ==================== Bamital & volsnap ======================
 353.  
 354. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 355.  
 356. C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 357. C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 358. C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 359. C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 360. C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 361. C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 362. C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 363. C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 364. C:\Windows\system32\User32.dll
 365. [2017-11-13 23:45] - [2018-04-30 21:13] - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) 2C353B6CE0C8D03225CAA2AF33B68D79
 366.  
 367. C:\Windows\SysWOW64\User32.dll
 368. [2017-11-13 23:46] - [2018-04-30 21:13] - 000833024 _____ (Microsoft Corporation) 861C4346F9281DC0380DE72C8D55D6BE
 369.  
 370. C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 371. C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 372. C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 373. C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 374. C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 375. C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 376.  
 377. LastRegBack: 2018-05-08 11:35
 378.  
 379. ==================== Koniec  FRST.txt ============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top