Advertisement
Szewo

Untitled

May 23rd, 2021
367
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. CSEG AT 0
 2.     offset EQU 35h          // pierwszy adres 16 bjatowego bufora
 3.     maska EQU 0Fh           // maska bufora pózniej uzywana do poruszania sie miedzy adresami
 4.     LJMP START              // skok do prodecdury start
 5. CSEG AT 23h                 // pod adresem 23h z pamieci programu umieszczamy
 6.     LJMP PRZERWANIE         // instrukcje skoku do procedury obslugi przerwania
 7. CSEG AT 30h
 8.    
 9. START:                      // program glówny zaczyna sie od adresu 30h(za tablica wektorów przerwan)
 10.     MOV SCON,#50h           // uart w trybie 1 (8 bit), REN=1
 11.     MOV TMOD,#20h           // licznik 1 w trybie 2
 12.     MOV TH1, #0FDh          // 9600 Bds at 11.0592MHz
 13.     SETB TR1                // uruchomienie licznika T1
 14.     SETB ES                 // zezwolenie na przerwanie z portu szeregowego
 15.     SETB EA                 // globalne odblokowanie przerwan
 16.     MOV R0, #offset         // adres pod jakim zaczyna sie bufor zostal zapisany do rejestru r0
 17.  
 18. PETLA:
 19. SJMP $                      // oczekiwanie na wprowadzenie znaku do UARTa
 20.  
 21.    
 22. PRZERWANIE:                 // procedura obslugi przerwania    
 23.     MOV A, SBUF             // czytanie znaku z UART
 24.     CLR RI                  // czyszczenie flagi RI odpowiadajacej za sygnalizowanie odbioru danych w UART
 25.     MOV SBUF,A              // wysylanie kodu znaku z akumulatora do UART
 26.     JNB TI,$                // czekanie na opróznienie bufora nadajnika
 27.     CLR TI                  // czyszczenie flagi zapisu UART
 28.     MOV A, R0               // zapisanie wskaznika do komorek bufora w akumulatorze
 29.     SUBB A,#offset          // roznica offsetu oraz aktualnego adresu komorki bufora
 30.     ANL A, #maska           // suma logiczna wskaznika i maski
 31.     ADD A, #offset          // dodanie offsetu
 32.     MOV R0, A               // zaladowanie adresu jako wyniku sumy logicznej do rejestru r0
 33.     MOV A, SBUF;            // zaladowanie znaku z UART do akumulatora
 34.     MOV @R0, A              // zapis wartosci akumulatora do komórki o adresie R0
 35.     INC R0                  // przesuniecie wskaznika na kolejna komorke bufora
 36. RETI
 37.  
 38. END
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement