Robert_l

ibus

Jul 29th, 2021 (edited)
895
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "BTS7960.h" //https://github.com/luisllamasbinaburo/Arduino-BTS7960
 2. #include <string.h>  //Na podstawie https://github.com/MikeysLab/ConsumingIBus/blob/master/DriveController.ino
 3.  
 4. #define IBUS_BUFFSIZE 32    // Max iBus packet size
 5. #define IBUS_MAXCHANNELS 10 // My TX only has 10 channels
 6.  
 7. static uint8_t ibusIndex = 0;
 8. static uint8_t ibus[IBUS_BUFFSIZE] = {0};
 9. static uint16_t rcValue[IBUS_MAXCHANNELS];
 10. static boolean rxFrameDone;
 11.  
 12. //BTS7960 motor1(8, 9, 10); // 8-enable L i R
 13. //BTS7960 motor2(4, 5, 6);  // 4-enable L i R
 14.  
 15. void setup()
 16. {
 17.     //ustawiamy piny jako wyjścia
 18.     pinMode(4, OUTPUT);
 19.     pinMode(5, OUTPUT);
 20.     pinMode(6, OUTPUT);
 21.     pinMode(8, OUTPUT);
 22.     pinMode(9, OUTPUT);
 23.     pinMode(10, OUTPUT);
 24.     //pwm na 0
 25.     analogWrite(9, 0);  // M1 L
 26.     analogWrite(10, 0); // M1 R
 27.     analogWrite(5, 0);  // M2 L
 28.     analogWrite(6, 0);  // M2 R
 29.     //enable na 1
 30.     digitalWrite(8, HIGH);
 31.     digitalWrite(4, HIGH);
 32.  
 33.     Serial.begin(115200);
 34.     Serial.println("setup done!");
 35.     /*
 36.     for (int speed = 0; speed < 255; speed += 10)
 37.     {
 38.         motor1.TurnLeft(speed);
 39.         delay(100);
 40.     }
 41.  
 42.     motor1.Stop();
 43.  
 44.     for (int speed = 255; speed > 0; speed -= 10)
 45.     {
 46.         motor1.TurnLeft(speed);
 47.         delay(100);
 48.     }
 49.     motor1.Stop();
 50.  
 51.     motor1.Disable();
 52.  
 53.     {
 54.         for (int speed = 0; speed < 255; speed += 10) //drugi motor
 55.             motor2.TurnLeft(speed);
 56.         delay(100);
 57.     }
 58.  
 59.     motor2.Stop();
 60.  
 61.     for (int speed = 255; speed > 0; speed -= 10)
 62.     {
 63.         motor2.TurnLeft(speed);
 64.         delay(100);
 65.     }
 66.     motor2.Stop();
 67.  
 68.     motor2.Disable();
 69.     */
 70.  
 71.     // motor1.Enable();
 72.     // motor2.Enable();
 73. }
 74.  
 75. void loop()
 76. {
 77.     readRx();
 78. }
 79.  
 80. void steruj()
 81. {
 82.  
 83.     int kanal_1 = rcValue[1];                        // odczyt z ibusa
 84.     int pwm_1 = map(kanal_1, 1000, 2000, -255, 255); // mapujemy zakresy
 85.     if (pwm_1 > 0)
 86.     {
 87.         analogWrite(9, 0);      // M1 L
 88.         analogWrite(10, pwm_1); // M1 R
 89.  
 90.         //motor1.TurnRight(pwm_1); // jeśli pwm > 0, kręcimy w prawo
 91.     }
 92.     // else if (pwm_1 == 0)
 93.     // {
 94.     //     //motor1.Stop();
 95.     // }
 96.     else
 97.     {
 98.         analogWrite(10, 0);    // M1 R
 99.         analogWrite(9, pwm_1); // M1 L
 100.         //motor1.TurnLeft(pwm_1 * -1); // jeśli pwm < 0, kręcimy w lewo
 101.     }
 102.  
 103.     int kanal_2 = rcValue[2];                        // odczyt z ibusa
 104.     int pwm_2 = map(kanal_2, 1000, 2000, -255, 255); // mapujemy zakresy
 105.     if (pwm_2 > 0)
 106.     {
 107.  
 108.         analogWrite(5, 0);     // M2 L
 109.         analogWrite(6, pwm_2); // M2 R
 110.         //#3  motor2.TurnRight(pwm_2); // jeśli pwm > 0, kręcimy w prawo //po odkomentowaniu tej linii kodu pojawiają się zakłócenia w odczycie Ibus w monitorze portu
 111.     }
 112.     // else if (pwm_2 == 0)
 113.     // {
 114.     //     motor2.Stop();
 115.     // }
 116.     else
 117.     {
 118.         analogWrite(6, 0);     // M2 R
 119.         analogWrite(5, pwm_2); // M2 L
 120.         //#3  motor2.TurnLeft(pwm_2 * -1); // jeśli pwm < 0, kręcimy w lewo //po odkomentowaniu tej linii kodu pojawiają się zakłócenia w odczycie Ibus w monitorze portu
 121.     }
 122.     // jeśli silnik_1 kręci się w złą stronę, zamień Right <-> Left
 123.     // w liniach 33 i 37 (43 i 47 dla silnik_2)
 124.     Serial.print("\t M1:");
 125.     Serial.print(pwm_1);
 126.     Serial.print("\t M2:");
 127.     Serial.print(pwm_2);
 128. }
 129.  
 130. void readRx()
 131. {
 132.     rxFrameDone = false;
 133.  
 134.     if (Serial.available())
 135.     {
 136.         uint8_t val = Serial.read();
 137.         // Look for 0x2040 as start of packet
 138.         if (ibusIndex == 0 && val != 0x20)
 139.         {
 140.             ibusIndex = 0;
 141.             return;
 142.         }
 143.         if (ibusIndex == 1 && val != 0x40)
 144.         {
 145.             ibusIndex = 0;
 146.             return;
 147.         }
 148.  
 149.         if (ibusIndex == IBUS_BUFFSIZE)
 150.         {
 151.             ibusIndex = 0;
 152.             int high = 3;
 153.             int low = 2;
 154.             for (int i = 0; i < IBUS_MAXCHANNELS; i++)
 155.             {
 156.                 // left shift away the first 8 bits of the first byte and add the whole
 157.                 // value of the previous one
 158.                 rcValue[i] = (ibus[high] << 8) + ibus[low];
 159.                 Serial.print(rcValue[i]);
 160.                 Serial.print("     ");
 161.                 high += 2;
 162.                 low += 2;
 163.             }
 164.  
 165.             rxFrameDone = true;
 166.             steruj();
 167.             Serial.println();
 168.             return;
 169.         }
 170.         else
 171.         {
 172.             ibus[ibusIndex] = val;
 173.             ibusIndex++;
 174.         }
 175.     }
 176. }
RAW Paste Data