Guest User

Anonymous Czech r2

a guest
Oct 9th, 2011
761
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -- Česky --
 2. Po dvaceti letech od sametové revoluce si pomalu začínáme uvědomovat, že je cosi shnilého v tomto státě. Poslanci a senátoři berou svou funkci jako příležitost si vydělat, korupce je prorostlá státní státní sférou od místních samospráv až k jednotlivým politikům a soudcům. Po dvaceti letech od sametové revoluce stojíme na rozcestí. Nechceme držet současný kurz a dívat se, jak politici rozhodují v zájmu korporací a lobbyistů a ne našem, jak mizí miliardy z našich kapes za předražené a uplacené zakázky.
 3.  
 4. - Nechceme, aby se poslanci a senátoři mohli schovávat za imunitu.
 5. - Chceme mít možnost nejen volit, ale i odvolat poslance nebo senátora
 6. - Chceme mít možnost rozhodnout o libovolném zákoně v referendu
 7. - Chceme transparentní stát; veškeré účty státních institucí musí být transparentní a smlouvy veřejné.
 8. - Nechceme diskriminaci malých politických stran, 5% limit pro vstup do sněmovny je nedemokratický
 9.  
 10.  
 11. -- English version --
 12. Twenty years after velvet revolution we slowly realize that there are some disgusting things in this country. Deputy and Senate members take their function as an opportunity to rake in more and more money, corruption has grown through government, from local authorities to government and judges. Twenty years after velvet revolution we're standing on crossroads. We don't want to keep this way, we don't want to see politicians making decisions to suit lobbyists and corporations rather than their voters. We don't want to see billions spent for corrupted and overpriced contracts.
 13.  
 14. - We don't want Deputy and Senate members being able to hide behind their freedom from arrest
 15. - We want to have an option not only to elect, but also to remove Deputy/Senate members from their office
 16. - We want the right do make an ultimate decision about any law in a plebiscite
 17. - We want a government, that is transparent. Every government or government institution contract, bank account and accounting books must be made public without an exception
 18. - We don't want election system that discriminates smaller parties. 5% limit for entering a parliament is not democratic
 19.  
 20. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.
 21.  
RAW Paste Data