Sobky

OneShot - sk.yml

Aug 11th, 2016
141
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. nameOfPlugin: "&7[&f&lOne&e&lShot&7]"
 2.  
 3. consoleError: "&cMusíš byť hráč!"
 4. noPermission: "&cNemáš oprávnenie!"
 5. wrongUsageCommand: "&cZlé použitie príkazu!"
 6. arenaAlreadyExist: "&cAréna s menom &6{name} &cuž existuje!"
 7. arenaDoesnotExist: "&cAréna s menom &6{name} &cneexistuje!"
 8. youAreAlreadyInArena: "&cUž si v hre!"
 9. youAreNotInArena: "&cNie si v hre!"
 10. arenaIsFull: "&cAréna &6{arena} &cje plná!"
 11. arenaIsAlreadyStarted: "&cHra prebieha!"
 12. lackOfPlayersInLobby: "&cNedostatok hráčov v lobby! Odpočet bude resetovaný!"
 13. lackOfPlayersInGame: "&cNedostatok hráčov v hre! Hra onedlho skončí!"
 14. playerLeftGame: "&cHráč &6{player} &copustil hru!"
 15. blockedCommands: "&cTakýto príkaz nemôžeš v hre použiť!"
 16. numberMustBeZeroOrOne: "&cČíslo môže byť len &60 &calebo &61&c!"
 17. arenaIsNotAllowed: "&cAréna &6{arena} &cje momentálne zastavená!"
 18. noNumber: "&cZadaný argument nie je číslo!"
 19. pleaseReloadConfig: "&cProsím znovunačítaj všetky súbory pred vytváraním ceduliek pre novú arénu!"
 20. kickWhileDisabling: "&cBol si vyhodený z hry, pretože Administrátor znovunačítal všetky súbory!"
 21. blockedKit: "&cOspravedlňujeme sa, ale tento kit nie je dostupný pre túto verziu!"
 22. gameEnded: "&cHra skončila!"
 23. noGames: "&cŽiadne hry!"
 24.  
 25. arenaCreated: "&aOneShot aréna &6{name} &avytvorená!"
 26. createMainLobby: "&aHlavné lobby vytvorené!"
 27. lobbyForArenaCreated: "&aLobby pre arénu &6{name} &avytvorené!"
 28. addedSpawn: "&aSpawnPoint &6{num} &apre arénu &6{name} &avytvorený!"
 29. setMinPlayers: "&aMinimálny počet hráčov pre arénu &6{arena} &anastavený na &6{int}&a!"
 30. setMaxPlayers: "&aMaximálny počet hráčov pre arénu &6{arena} &anastavený na &6{int}&a!"
 31. setMoneyReward: "&aPeňažná odmena pre hru &6{arena} &anastavená na &6{int}{currChar}&a!"
 32. setGameTime: "&aHracia doba pre arénu &6{arena} &anastavená na &6{int}s&a!"
 33. setLobbyTime: "&aDoba čakania v Lobby pre arénu &6{arena} &anastavená na &6{int}s&a!"
 34. setKillsToWin: "&aMaximálny počet zabití pre arénu &6{arena} &anastavený na &6{int}&a!"
 35. cmdAfterXKills: "&aPočet každých &6X &akillov, za ktoré sa bude dávať odmena pre arénu &6{arena} &anastavený na &6{int}&a!"
 36. allowGame: "&aHra &6{arena} &anastavená na &6{int}&a!"
 37. joinInLobby: "&aPripojil si sa do hry &6{arena}&a! &7({numOfPlayers})"
 38. playerJoinTheGame: "&aHráč &6{player} &asa pripojil do hry! &7({numOfPlayers})"
 39. leaveArena: "&aOpustil si hru!"
 40. restoredInventory: "&aTvoj inventár bol obnovený!"
 41. gameStartsIn: "&aHra začína za &3&l{time}&a!"
 42. gameStarts: "&3Hra začína!"
 43. gameEndsIn: "&aHra skončí za &3&l{time}&a!"
 44. successfullyReloaded: "&aVšetky súbory úspešne znovunačítané!"
 45. signCreated: "&aSign successfully created!"
 46. signRemoved: "&aSign successfully removed!"
 47. whoWon: "&aHráč &6{player} &avyhral hru &6{game}&a!"
 48. gameDeleted: "&aHra &6{game} &abola odstránená!"
 49.  
 50. playerIsAttacker: "&aZasiahol si hráča &6{victim}&a! &7({kills})"
 51. playerIsVictim: "&cHráč &6{attacker} &cťa zasiahol!"
 52. playerIsAttackerKill: "&aZabil si hráča &6{victim}&a! &7({kills})"
 53. playerIsVictimKill: "&cHráč &6{attacker} &cťa zabil!"
 54.  
 55. joinTitle: "&7[&f&lOne&e&lShot&7]"
 56. joinSubTitle: "&7Pripojil si sa do arény &6{name}&7!"
 57.  
 58. gameStartsInTitle: "&7[&f&lOne&e&lShot&7]"
 59. gameStartsInSubTitle: "&7Hra začína za &3{time}"
 60. gameStartsSubTitle: "&6Hra začína!"
 61. endGameTitle: "&7[&f&lOne&e&lShot&7]"
 62. endGameSubTitle: "&6Koniec hry!"
 63. winnerTitle: "&7[&f&lOne&e&lShot&7]"
 64. winnerSubTitle: "&7Výhercom sa stal &3{player}&7!"
 65.  
 66. scoreBoardHeadName: "&f&lOne&e&lShot"
 67. scoreBoardHeadNameInGame: "&f&lOne&e&lShot &3&l{time}"
 68. scoreBoardMinPlayers: "&7Minimum hráčov"
 69. scoreBoardSumOfPlayers: "&7Počet hráčov"
 70. scoreBoardCountDown: "&7Hra začína za"
 71. scoreBoardInfoStats: "&7Štatistiky"
 72. colorOfPlayerInSB: "&7{player}"
 73.  
 74. signHeadName: "&7[&f&lOne&e&lShot&7]"
 75. signGameWaiting: "&7Čakáme..."
 76. signGameRunning: "&4Hra prebieha"
 77. signGameStopped: "&4Zastavená"
 78. signGameEnding: "&4Ukončuje sa"
 79.  
 80. signLeave: "&7Opustiť hru"
 81. signFourthLine: "&l---&1&lKlikni&0&l---"
 82. signNumOfPlayers: "&7[&3{sumOfPlayers}&7/&3{maxPlayers}&7]"
 83.  
 84. statsInfoHeadName: "&3=====&7[&f&lOne&e&lShot&7]&3====="
 85. statsPlayedGames: "&aPočet odohraných hier: &3{sum}"
 86. statsWinGames: "&aPočet vyhraných hier: &3{sum}"
 87. statsKills: "&aPočet zabití: &3{sum}"
 88. statsDeaths: "&aPočet úmrtí: &3{sum}"
 89. statsNoStats: "&cŽiadne záznamy..."
 90. statsDisabled: "&cŠtatistiky momentálne nie sú povolené!"
 91.  
 92. cmdJoin: "&aPripojenie sa do hry: &3{cmd}"
 93. cmdLeave: "&aOpustenie hry: &3{cmd}"
 94. cmdStats: "&aZobraziť svoje štatistiky: &3{cmd}"
 95.  
 96. listOfArenas: "&aZoznam arén: &6{arenas}"
 97. colorOfEnabledArena: "&6"
 98. colorOfDisabledArena: "&c"
 99. addedMoneyReward: "&aObdržal si &6{money}{currBalance} &aza Výhru hry!"
 100.  
 101. kitDoesNotExist: "&cKit s menom &6{kit} &cneexistuje!"
 102. kitSelected: "&aKit &6{kit} &abol vybraný!"
 103. kitSelectedInGame: "&cNemôžeš si vybrať Kit počas prebiehajúcej hry!"
 104. youMustBeInLobby: "&cMusíš byť v Lobby pri vyberaní kitov!"
 105.  
 106. GUIListHeadName: "&1&lVyber si svoj Kit"
 107. GUIKitSwordName: "&2&lSword"
 108. GUIKitArrowName: "&2&lArrow"
 109. GUIKitSpeedName: "&2&lSpeed"
 110. GUIKitExplosionName: "&2&lExplosion"
 111. GUIKitShieldName: "&2&lShield"
 112. GUISelectKits: "&6&lVýber Kitov"
 113. GUILeave: "&6&lOpustiť hru"
 114. GUIKitClickInLore: "&eKlikni pre výber Kitu!"
 115.  
 116. GUIKitSwordLore:
 117.    - "&3\u270E &eLepší meč počas hry!"
 118.     - ""
 119.     - "&3\u270E {click}"
 120. GUIKitArrowLore:
 121.    - "&3\u270E &eViac šípov počas hry!"
 122.     - ""
 123.     - "&3\u270E {click}"
 124. GUIKitSpeedLore:
 125.    - "&3\u270E &eChôdza je rýchlejšia!"
 126.     - ""
 127.     - "&3\u270E {click}"
 128. GUIKitExplosionLore:
 129.    - "&3\u270E &eŠípy vytvárajú explóziu!"
 130.     - ""
 131.     - "&3\u270E {click}"
 132. GUIKitShieldLore:
 133.    - "&3\u270E &eLepšia obrana v boji!"
 134.     - ""
 135.     - "&3\u270E {click}"
RAW Paste Data