daily pastebin goal
33%
SHARE
TWEET

ก.เอ๋ย ก.ไก่

mrpzone Oct 13th, 2012 3,428 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. เนื้อเพลง "ก.เอ๋ย ก.ไก่"
 2.  
 3.  
 4. (ดนตรี)
 5. หล่า ลา ล่า หล่า ลา ลา ลา.. หล่า ล้า ลา ลา ลา
 6. ลา หล่า ลา ลา ล้า ลา ลา ลา มาร่วมร้องเพลง ก.ไก่
 7.  
 8. ก. ตื่นออกไข่แต่เช้า
 9. ข. ในเล้ามีน้อย
 10. ฃ. ใส่น้ำดื่มได้บ๊อย..บ่อย
 11. ค. ออกไปไถนา
 12. ฅ. ตื่นทำงานแต่เช้า
 13. ฆ. เสียงดังก้องมา
 14. ง. มีพิษร้ายหัวใจกล้า
 15. จ. เอาไว้ใส่อาหาร
 16.  
 17. ลา หล่า ลา ลา ล้า ลา ลา ลา มาร่วมร้องเพลง ก.ไก่
 18.  
 19. ฉ. เสียงไพเราะจับใจ
 20. ช. ช่วยลากซุงท่อนไม้
 21. ซ. ล่ามเอาไว้สัตว์ดุร้าย
 22. ฌ. ต้นไม้คู่กัน
 23. ญ. สวยทั้งกายและใจ
 24. ฎ. สวมเอาไว้ร่ายรำ
 25. ฏ. ปักวัวควายให้เชื่อฟัง
 26. ฐ. ไว้วางพระพุทธรูป
 27. ฑ. ผิวสวยหน้าขาว
 28. ฒ. อยู่ใกล้แล้วอบอุ่น
 29. ณ. อยู่วัดบำเพ็ญบุญ
 30. ด. วัยน่ารักสดใส
 31. ต. เชื่องช้าแต่พากเพียร
 32. ถ. ใส่ของได้มากมาย
 33. ท. ช่วยปกป้องรักษาภัย
 34. ธ. นี้คือประเทศไทย
 35.  
 36. (ดนตรี)
 37. หล่า ลา ล่า หล่า ลา ลา ลา.. หล่า ล้า ลา ลา ลา
 38. ลา หล่า ลา ลา ล้า ลา ลา ลา มาร่วมร้องเพลง ก.ไก่
 39.  
 40. น. สัตว์นำเชื้อโรคร้าย
 41. บ. ช่วยให้ความร่มเย็น
 42. ป. อยู่ในน้ำสวยงามเด่น
 43. ผ. ช่วยให้น้ำหวาน
 44. ฝ. ครอบปิดอาหารไว้
 45. พ. ใส่ธูปเทียนดอกไม้
 46. ฟ. เคี้ยวอาหารให้กลืนง่าย
 47. ภ. ขนส่งสินค้า
 48.  
 49. ม. วิ่งเร็วทันใจ
 50. ย. เขี้ยวยาวตัวโต
 51. ร. จะพาลอยข้ามน้ำได้
 52. ล. ชอบปีนป่ายต้นไม้
 53. ว. ให้เธอสวมไว้
 54. ศ. พักกายหายร้อน
 55. ษ. จำศีลและเป็นครูสอน
 56. ส. เป็นสัตว์ดุร้าย
 57. ห. ใส่เสื้อผ้าเก็บไว้
 58. ฬ. ว่าวไทยล่องลอย
 59. อ. เลี้ยงไว้ปูปลาหอย
 60. ฮ. นั้นตาโต๊...โต
 61.  
 62. หล่า ลา ล่า หล่า ลา ลา ลา.. หล่า ล้า ลา ลา ลา
 63. ลา หล่า ลา ลา ล้า ลา ลา ลา มาร่วมร้องเพลง ก.ไก่
RAW Paste Data
Top