daily pastebin goal
0%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 13th, 2019 64 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. start:  
 2.     xor     ax,ax
 3.     xor     dx,dx
 4.     xor     bx,bx
 5.     xor     cx,cx
 6.     xor     di,di
 7.    
 8.     mov     cx,3    ;   przyjmujemy maksymalnie 3 cyfrowa liczbe
 9.     jmp     wpiszZmiennaA
 10.    
 11.    
 12. ;pobierz zmienna A 
 13. wpiszZmiennaA:
 14.    
 15.     mov     ah,9
 16.     mov     dx,ent1
 17.     int     21h
 18.    
 19.     mov     ah,9
 20.     mov     dx, wpZmien1
 21.     int     21h
 22.  
 23.     mov     ah,1                                                           
 24.     int     21h
 25.    
 26.     jmp     sprZmiennaA
 27.  
 28. ;sprawdzamy czy zmienna  nie jest jakims znakiem specjalnym lub  enterem
 29. sprZmiennaA:
 30.  
 31.     cmp     al, 13
 32.     je          koniecWpiszZmienna
 33.    
 34.     cmp     al,48
 35.     jb          zlyZnak
 36.  
 37.     cmp     al,57
 38.     ja          zlyZnak
 39.    
 40.     mov     ah,0
 41.    
 42.     sub     ax,48
 43.    
 44.     push    ax
 45.    
 46.     inc     di
 47.    
 48.     loop        wpiszZmiennaA
 49.    
 50. koniecWpiszZmiennaA:
 51.     cmp     cx,3            ; jesli petla nie wykona sie ani razu, bo wprowadzilismy np enter, znaczy ze podano zly znak
 52.     je          zlyZnak
 53.    
 54.     xor     ax,ax
 55.     xor     dx,dx
 56.     xor     cx,cx
 57.     xor     bx,bx
 58.    
 59. sciagnijZeStosu:
 60.     sub     di,1
 61.    
 62.     mov     cx,di
 63.     pop     ax
 64.    
 65.     add     bh,ax
 66.     mov     bl,10
 67. petlaDoStosu:
 68.     xor     ax,ax
 69.    
 70.     pop         ax
 71.     mul     bl
 72.    
 73.     add     bh,ax
 74.    
 75.     xor     ax,ax
 76.     mov     ax,bl
 77.    
 78.     mul     bl
 79.     mov     bl,ax
 80.    
 81.     loop petlaDoStosu
 82.    
 83.     xor     ax,ax
 84.     mov     ax,bh
 85.     push    ax
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top