Advertisement
tuomasvaltanen

Untitled

Sep 5th, 2023 (edited)
840
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 4.12 KB | None | 0 0
 1. # Luento 2 - math-, random- ja datetime-moduulit ja ym.
 2.  
 3. # pelkkä print() tulostaa aina yhden \n vakiona
 4. # print()
 5. # tekstiä voidaan tulostaa eri riveille käyttämällä \n,
 6. # voi ketjuttaa useamman peräkkäin jos haluaa
 7. print("Tässä on jotain tekstiä\n\nTämä tulee toiselle riville")
 8. print()
 9.  
 10. # \t sarkain (englanniksi tab). muista käyttää useampaa sarkainta
 11. # jos jokin sanoista menee pitkäksi yli aiemman sarkaimen
 12. print("Lasku:\t\t350 €")
 13. print("Korko:\t\t5%")
 14. print("Päivämäärä:\t5.9.2023")
 15.  
 16. # UUSI TIEDOSTO
 17.  
 18. # Vaihe 1: pyydetään käyttäjältä säästöt inputilla
 19. # HUOM: data tulee aina aluksi tekstinä, vaikka siinä olisi numeroita
 20. savings = input("Kuinka paljon sinulla on säästöjä?\n")
 21.  
 22. # muutetaan käyttäjän syöte (teksti) desimaaliluvuksi (float)
 23. # jos haluat käyttää kokonaislukua ilman desimaaleja: int()
 24. savings = float(savings)
 25.  
 26. # kysytään myös kuukauden palkka
 27. salary = input("Kuinka paljon sait tässä kuussa palkkaa?\n")
 28. salary = float(salary)
 29.  
 30. # Vaihe 2: ohjelman varsinainen logiikka / laskentakaavat
 31.  
 32. # korko, 5%
 33. increase = 1.05
 34.  
 35. # lasketaan lopputulos ja tulostetaan käyttäjälle
 36. total = (savings + salary) * increase
 37.  
 38. # Vaihe 3: tulostetaan lopputulos
 39. print(f"Uusi summa korkojen jälkeen: {total} €")
 40.  
 41. # UUSI TIEDOSTO
 42.  
 43. import math
 44.  
 45. # piin arvo saadaan helposti math-moduulin kautta:
 46. # viikkotehtävissä: aina kun kysytään piin arvoa, käyttäkää tätä
 47. print(math.pi)
 48.  
 49. # ympyrän ympärysmitta = 2 * pi * säde
 50. radius = 13
 51. border = 2 * math.pi * radius
 52.  
 53. # pyöristetään kahteen desimaaliin
 54. border = round(border, 2)
 55.  
 56. print(f"Ympärysmitta: {border} cm")
 57.  
 58. # UUSI TIEDOSTO, sama inputilla
 59.  
 60. import math
 61.  
 62. # piin arvo saadaan helposti math-moduulin kautta:
 63. # viikkotehtävissä: aina kun kysytään piin arvoa, käyttäkää tätä
 64. print(math.pi)
 65.  
 66. # ympyrän ympärysmitta = 2 * pi * säde
 67. # radius = 13
 68. radius = input("Anna säde:\n")
 69. radius = int(radius)
 70.  
 71. # lasketaan ympärysmitta ja pyöristetään
 72. border = 2 * math.pi * radius
 73. border = round(border, 2)
 74.  
 75. # pelkkä => round(border, 2) .... ei toimi
 76. print(f"Ympärysmitta: {border} cm")
 77.  
 78. # UUSI TIEDOSTO
 79.  
 80. import math
 81.  
 82. # kaksi tapaa potenssilaskuihin, kumpi vaan on täysin ok
 83. # math.pow palauttaa arvon desimaalina
 84. total_1 = math.pow(5, 7)
 85. print(total_1)
 86.  
 87. # Pythonin oma potenssilasku antaa vastauksen kokonaisluku
 88. total_2 = 5 ** 7
 89. print(total_2)
 90.  
 91. # neliöjuuri, eli square root => sqrt
 92. value = 9
 93. root_value = math.sqrt(value)
 94. print(root_value)
 95.  
 96. # UUSI TIEDOSTO
 97.  
 98. import random
 99.  
 100. # pyydetään satunnainen kokonaisluku väliltä 4-10
 101. number = random.randint(4, 10)
 102. print(number)
 103. print()
 104.  
 105. # arvotaan pari noppaa
 106. # muista: Ctrl + D tai Macilla Cmd + D => voit kopioida
 107. # valitun rivin alle!
 108. dice1 = random.randint(1, 6)
 109. dice2 = random.randint(1, 6)
 110.  
 111. print(dice1)
 112. print(dice2)
 113.  
 114. # UUSI TIEDOSTO
 115.  
 116. # tarkempi import-lauseke
 117. # eli datetime-moduulista, importataan ominaisuus nimeltä date
 118. from datetime import date
 119.  
 120. # UTC-aikaleima
 121. today = date.today()
 122. print(today)
 123.  
 124. # UUSI TIEDOSTO
 125.  
 126. # perusimportilla tämä näyttäisi hieman hassulta:
 127. # import datetime
 128. # today = datetime.datetime.now()
 129.  
 130. from datetime import datetime
 131.  
 132. # haetaan aikaleima
 133. today = datetime.now()
 134. # print(today)
 135.  
 136. # tarkoitus on tulostaa aika tässä formaatissa:
 137. # PV.KK.VVVV HH:MM:SS
 138.  
 139. # # eli %d = päivä, %m = kuukausi, %Y = vuosi, %H = tunti, %M = minuutti, %S = sekunti
 140. # jos haluat %d ja %m edellä olevan nollan pois:
 141. # Windows: %#d ja %#m
 142. # Unix / Linux / MacOS: %-d ja %-m
 143. date_text = today.strftime("%d.%m.%Y %H:%M:%S")
 144. print(date_text)
 145.  
 146. # UUSI TIEDOSTO
 147.  
 148. from datetime import date, datetime, timedelta
 149.  
 150. # tästä päivästä vuoden loppuun, aikaleimat
 151. first = date(2023, 9, 5)
 152. second = date(2023, 12, 31)
 153.  
 154. # lasketaan aikaleimojen ero päivinä
 155. delta = second - first
 156. days = delta.days
 157.  
 158. # lopputulos
 159. print(f"Päiviä jäljellä tätä vuotta: {days} kpl")
 160.  
 161. # esim. jos lainataan kirjaston kirja, mikä on palautuspäivä
 162. # kolmen viikon päästä?
 163. today = datetime.now()
 164. today = today + timedelta(21)
 165.  
 166. print(f"Palautuspäivä kolmen viikon päästä on: {today}")
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement