Advertisement
PrezesSmoku

Can't Stop 2

Jun 3rd, 2023 (edited)
918
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 6.82 KB | None | 0 0
 1. import pygame
 2. import random
 3. #szerokość i wysokość ekranu
 4. SZEROKOSC_EKRANU = 1280
 5. WYSOKOSC_EKRANU = 960
 6.  
 7. pygame.init()
 8. ekran = pygame.display.set_mode([SZEROKOSC_EKRANU, WYSOKOSC_EKRANU])
 9. zegar = pygame.time.Clock()
 10. obraz_tla = pygame.image.load('images/mountain.png')
 11. czcionka = pygame.font.SysFont('Comic Sans MS', 35) #nazwa i rozmiar czcionki
 12. obrazki_kosci = []
 13. #wyniki kości
 14. kosci = [1,1,1,1]
 15. #kombinacje na kościach
 16. kombinacje = []
 17. mozliwe_ruchy = []
 18. wybrane_kolumny = []
 19. zablokowane_kolumny = []
 20. for i in range(4):
 21.     obrazki_kosci.append(pygame.image.load('images/kosc-1.png'))
 22.  
 23. teksty = ["Naciśnij Spacje"]
 24. liczba_pol = [3,5,7,9,11,13,11,9,7,5,3]
 25. skok_x = 70
 26. skok_y = 50
 27. start_x = 240
 28. start_y = 900
 29.  
 30. def budowa_planszy():
 31.     #współrzędne pierwszego pola
 32.     x = start_x
 33.     y = start_y
 34.     #numer kolumny
 35.     num = 2
 36.     #Operacje wykonywane dla każdej kolumny
 37.     for kolumna in liczba_pol:
 38.         #modyfikacja współrzędnych
 39.         #przesuwamy x w prawo po każdej zbudowanej kolumnie
 40.         x += skok_x
 41.         #Wracamy na dół kolumny aby zacząć budować nową
 42.         y = start_y
 43.         #budowa jednej kolumny
 44.         for i in range(kolumna):
 45.             #Przesuwamy współrzędną y w górę
 46.             y -= skok_y
 47.             #rysowanie koła które będzie czarną obwódką
 48.             pygame.draw.circle(ekran, (0, 0, 0), (x,y), 22)
 49.             #rysowanie środka pola - kolor dowolny
 50.             #ważne aby dać inne kolory graczom potem
 51.             pygame.draw.circle(ekran, (255, 230, 0), (x,y), 20)
 52.         #przekształcamy liczbę na tekst
 53.         numer_kolumny = czcionka.render(str(num), True,(0,0,0))
 54.         #Wyświetlamy to nad kolumną
 55.         #cofamy x odrobinę aby wyśrodkować napis
 56.         ekran.blit(numer_kolumny, (x-10,y-70))
 57.         #Przechodzimy do kolejnej kolumny
 58.         num += 1
 59.  
 60. def pokaz_teksty():
 61.     #współrzędne tekstu
 62.     x_tekstu = 800
 63.     y_tekstu = 40
 64.     #przesunięcie tekstu między linijkami
 65.     skok_tekstu = 50
 66.     for tekst in teksty:
 67.         #stworzenie linijki.
 68.         #Kolor potem zmienimy na kolor aktywnego gracza
 69.         linijka = czcionka.render(tekst, True,(0,0,0))
 70.         ekran.blit(linijka, (x_tekstu,y_tekstu))
 71.         y_tekstu += skok_tekstu
 72.  
 73. def rzut_kosci():
 74.     for i in range(4):
 75.         #losowanie dla jednej kostki
 76.         kosci[i] = random.randint(1,6)
 77.         #załadowanie obrazka o nazwie zależnej od wyniku losowania
 78.         obrazki_kosci[i] = pygame.image.load(f'images/kosc-{kosci[i]}.png')
 79.  
 80. def sprawdz_mozliwe_ruchy():
 81.     kombinacje.clear()
 82.     #Wyznaczenie wszystkich kombinacji
 83.     kombinacje.append([kosci[0]+kosci[1], kosci[2]+kosci[3]])
 84.     kombinacje.append([kosci[0]+kosci[2], kosci[1]+kosci[3]])
 85.     kombinacje.append([kosci[0]+kosci[3], kosci[1]+kosci[2]])
 86.     mozliwe_ruchy.clear()
 87.     liczba_opcji = 0
 88.     for i in range(len(kombinacje)):
 89.         # tworzymy nową pustą listę na możliwe ruchy z tej kombinacji kości,
 90.         # jeśli ruch nie będzie możliwy z tej kombinacji to
 91.         # pustą listę później usuniemy
 92.         mozliwe_ruchy.append([])
 93.         #3 pionki postawione
 94.         if len(wybrane_kolumny) == 3:
 95.             #Sprawdzamy czy pierwsza suma kości znajduje się
 96.             # w liście wybranych kolumn
 97.             if kombinacje[i][0] in wybrane_kolumny:
 98.                 mozliwe_ruchy[liczba_opcji].append(kombinacje[i][0])
 99.             #analogicznie z drugą wartością
 100.             if kombinacje[i][1] in wybrane_kolumny:
 101.                 mozliwe_ruchy[liczba_opcji].append(kombinacje[i][1])
 102.         #2 pionki postawione
 103.         elif len(wybrane_kolumny) == 2:
 104.             # Sprawdzenie czy pierwszy wynik jest już wybrany
 105.             if kombinacje[i][0] in wybrane_kolumny:
 106.                 mozliwe_ruchy[liczba_opcji].append(kombinacje[i][0])
 107.                 #Jeśli pierwsza opcja jest w liście wybranych to druga jeśli
 108.                 # nie jest zablokowana to możemy się poruszyć również w tej kolumnie
 109.                 if not kombinacje[i][1] in zablokowane_kolumny:
 110.                     mozliwe_ruchy[liczba_opcji].append(kombinacje[i][1])
 111.             #analogiczne sprawdzenie drugiego wyniku
 112.             elif kombinacje[i][1] in wybrane_kolumny:
 113.                 mozliwe_ruchy[liczba_opcji].append(kombinacje[i][1])
 114.                 if not kombinacje[i][0] in zablokowane_kolumny:
 115.                     mozliwe_ruchy[liczba_opcji].append(kombinacje[i][0])
 116.             #Jeśli obie wartości nie znajdują się w liście wybranych
 117.             #to sprawdzam czy pierwsza jest nie zablokowana
 118.             elif not kombinacje[i][0] in zablokowane_kolumny:
 119.                 mozliwe_ruchy[liczba_opcji].append(kombinacje[i][1])
 120.                 #Jeśli obie nie są zablokowane to musze je dodać oddzielnie
 121.                 # jest to przypadek gdy mamy dwa pionki na planszy
 122.                 # A dodać możemy tylko jeden, więc musimy wybrać który
 123.                 #Dlatego zwiększamy liczbę opcji i dodajemy kolejną opcję jako nową listę
 124.                 if not kombinacje[i][1] in zablokowane_kolumny:
 125.                     liczba_opcji += 1
 126.                     mozliwe_ruchy.append([kombinacje[i][1]])
 127.             #Sprawdzenie czy choć druga opcja jest dostępna
 128.             elif not kombinacje[i][1] in zablokowane_kolumny:
 129.                 mozliwe_ruchy[liczba_opcji].append(kombinacje[i][1])
 130.         #jeden lub zero użytych pionków
 131.         else:
 132.             if not kombinacje[i][0] in zablokowane_kolumny:
 133.                 mozliwe_ruchy[liczba_opcji].append(kombinacje[i][0])
 134.             if not kombinacje[i][1] in zablokowane_kolumny:
 135.                 mozliwe_ruchy[liczba_opcji].append(kombinacje[i][1])
 136.         liczba_opcji += 1
 137.     #Usunięcie pustych elementów
 138.     while [] in mozliwe_ruchy:
 139.         mozliwe_ruchy.remove([])
 140.     #wyświetlenie tekstów
 141.     teksty.clear()
 142.     for i in range(len(mozliwe_ruchy)):
 143.         teksty.append(f'{i+1}. Ruch w kolumnach {mozliwe_ruchy[i]}')
 144.        
 145.  
 146.  
 147.  
 148.  
 149. program_dziala = True
 150. while program_dziala:
 151.     for zdarzenie in pygame.event.get():
 152.         if zdarzenie.type == pygame.KEYDOWN:
 153.             if zdarzenie.key == pygame.K_ESCAPE:
 154.                 program_dziala = False
 155.             if zdarzenie.key == pygame.K_SPACE:
 156.                 rzut_kosci()
 157.                 sprawdz_mozliwe_ruchy()
 158.         elif zdarzenie.type == pygame.QUIT:
 159.             program_dziala = False
 160.    
 161.  
 162.     #wyświetl tło
 163.     ekran.blit(obraz_tla, (0,0))
 164.     #Kosci
 165.     ekran.blit(obrazki_kosci[0], (16,16))
 166.     ekran.blit(obrazki_kosci[1], (116,16))
 167.     ekran.blit(obrazki_kosci[2], (16,116))
 168.     ekran.blit(obrazki_kosci[3], (116,116))
 169.     #Plansza
 170.     budowa_planszy()
 171.     #Teksty
 172.     pokaz_teksty()
 173.     #odśwież ekran
 174.     pygame.display.flip()
 175.     zegar.tick(60) #liczba klatek na sekunde
 176.  
 177. pygame.quit()
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement