caparol6991

Untitled

Apr 9th, 2019
95
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. $2y$10$pYtoGqEvW5CFjwmMRtsJfeY.RpF6qWDt4ZTd965XdRHkie2vigGoS
 2. Instalacja PHP:
 3.  
 4. sudo apt-get install apache2
 5. sudo apt-get install php libapache2-mod-php
 6. sudo nano /var/www/html/info.php
 7.  
 8. Wpisac:
 9.  
 10. <?php
 11. phpinfo();
 12. ?>
 13.  
 14. Potem:
 15.  
 16. sudo systemctl restart apache2
 17.  
 18. Nastepnie w przegladarce:
 19.  
 20. localhost/info.php
 21.  
 22. I powinno wyswietlic info o php jak wszystko pójdzie OK
 23.  
 24. Instalacja MongoDB
 25.  
 26. sudo apt install -y mongodb
 27. sudo systemctl status mongodb
 28.  
 29. sudo apt-get install php7.0-dev
 30. sudo pecl install mongodb
 31. sudo nano /etc/php/7.2/mods-available/mongodb.ini
 32. wpisac:
 33. extension=mongodb.so
 34.  
 35. sudo ln -sv /etc/php/7.2/mods-available/mongodb.ini /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-mongodb.ini
 36. sudo ln -sv /etc/php/7.2/mods-available/mongodb.ini /etc/php/7.2/cli/conf.d/20-mongodb.ini
 37. sudo service apache2 restart
 38.  
 39. Instalacja compass(do przegladania dokumentów mongo)
 40.  
 41. wget https://downloads.mongodb.com/compass/mongodb-compass_1.14.1_amd64.deb
 42. sudo dpkg -i mongodb-compass_1.14.1_amd64.deb
 43. apt --fix-broken install
 44. sudo dpkg -i mongodb-compass_1.14.1_amd64.deb
 45.  
 46. Instalacja composer
 47.  
 48. sudo apt-get install curl php-cli php-mbstring git unzip
 49. cd ~
 50. curl -sS https://getcomposer.org/installer -o composer-setup.php
 51. sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
 52. composer
 53.  
 54. sudo chown -R $USER:$USER $HOME/.composer
 55.  
 56. composer require "mongodb/mongodb=^1.0.0" --ignore-platform-reqs
 57.  
 58. Pobranie projektu z gita
 59.  
 60. cd /var/www/html/
 61.  
 62. git clone <url>
RAW Paste Data