rootuss

linie

Dec 15th, 2017
194
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. int nr_linii=0, liczba;
  2.     string linia;
  3.     fstream plikdane, plikwyniki;
  4.  
  5.     plikdane.open("dane.txt", ios::in);
  6.  
  7.     if(plikdane.good()==false) {cout<<"Nie mozna otworzyc pliku!"; exit(0);}
  8.     else
  9.     {
  10.  
  11.         while (!plikdane.eof())
  12.             {
  13.             getline(plikdane,linia);
  14.             //plik>>liczba;   //tez mozna w ten sposob
  15.             liczba=atoi(linia.c_str()) ;
  16.             nr_linii++;
  17.             }
  18.             cout<<"\n"<<"Ilosc linii czyli liczb w pliku  "<<nr_linii<<endl;nr_linii--;
  19.  
  20.             }
  21.     plikdane.close();
RAW Paste Data