Kribo

Artsdatabase-reg-arter-nye-tegn2

Mar 2nd, 2021
766
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ny = "j"
 2. while ny == "j":
 3.     with open("C:\Python-filer\Fugler2.txt", "a") as f:
 4.         navn = input("Artsnavn: ")
 5.         ryggfarge = input("Velg ryggfarge(skriv tallet).\n1:Grå\n2:Gul\n3:Hvit\n4:Svart\n5:Spettet\n6:Brun\n7:Grønn\n")
 6.         if ryggfarge == "1":
 7.             ryggfarge = ("Grå")
 8.         elif ryggfarge == "2":
 9.             ryggfarge = ("Gul")
 10.         elif ryggfarge == "3":
 11.             ryggfarge = ("Hvit")
 12.         elif ryggfarge == "4":
 13.             ryggfarge = ("Svart")
 14.         elif ryggfarge == "5":
 15.             ryggfarge = ("Spettet")
 16.         elif ryggfarge == "6":
 17.             ryggfarge = ("Brun")
 18.         elif ryggfarge == "7":
 19.             ryggfarge = ("Grønn")
 20.  
 21.         brystfarge = input("Velg brystfarge.\n1:Rød\n2:Gul\n3:Hvit\n4:Svart\n5:Grå\n6:Gul og svart\n")
 22.         if brystfarge == "1":
 23.             brystfarge = ("Rød")
 24.         elif brystfarge == "2":
 25.             brystfarge = ("Gul")
 26.         elif brystfarge == "3":
 27.             brystfarge = ("Hvit")
 28.         elif brystfarge == "4":
 29.             brystfarge = ("Svart")
 30.         elif brystfarge == "5":
 31.             brystfarge = ("Grå")
 32.         elif brystfarge == "6":
 33.             brystfarge = ("Gul og svart")
 34.        
 35.         nebbform = input("Velg nebbform.\n1:Spiss\n2:Butt\n")
 36.         if nebbform == "1":
 37.             nebbform = ("Spiss")
 38.         elif nebbform == "2":
 39.             nebbform = ("Butt")
 40.            
 41.         nebbfarge = input("Velg nebbfarge.\n1:Rød\n2:Gul\n3:Oransje\n4:Grå\n5:Svart\n")
 42.         if nebbfarge == "1":
 43.             nebbfarge = ("Rød")
 44.         if nebbfarge == "2":
 45.             nebbfarge = ("Gul")
 46.         if nebbfarge == "3":
 47.             nebbfarge = ("oransje")
 48.         if nebbfarge == "4":
 49.             nebbfarge = ("Grå")
 50.         if nebbfarge == "5":
 51.             nebbfarge = ("Svart")
 52.            
 53.            
 54.         print(navn,"er lagt til i databasen")
 55.         f.write("{},{},{},{},{}\n".format(navn,ryggfarge,brystfarge,nebbform,nebbfarge))
 56.         f.close()
 57.     ny = input("Vil du legge til flere arter? j/n: ")
RAW Paste Data