Advertisement
Bucurzoom

Untitled

Apr 3rd, 2016
80
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 4.31 KB | None
 1. <?php
 2. // in development, ne asiguram ca afisarea erorilor este "pornita"
 3. // aceasta este functia folosita pentru a ne asigura ca toate tipurile de erori sunt afisate
 4. error_reporting(E_ALL);
 5.  
 6. // folosind functia ini_set() putem rescrie anumite setari in fisierul de configurare PHP.ini
 7. // in cazul nostru dorim ca afisarea erorile sa fie "activata", valoarea 1 ( TRUE )
 8. ini_set('display_errors', 1);
 9.  
 10. // pornim mecanisul de sesiuni
 11. session_start();
 12. session_regenerate_id(TRUE);
 13.  
 14.  
 15. include_once 'dbconnect.php';
 16.  
 17.  
 18. // daca utilizatorul este autentificat, trebuie sa ne asiguram ca nu mai poate accesa pagina de login
 19. if (isset($_SESSION['usr_id'])) {
 20. header("Location: index.php");
 21. exit;
 22. }
 23.  
 24. // verificam daca cerere HTTP trimisa catre server foloseste metoda POST
 25. if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
 26.  
 27. // primul pas de validare al datelor trimise prin formular, datele fiind stocate in variabila globala $_POST
 28. // verificam daca au fost trimise date folosesc functia empty()
 29. // aceasta functie verifica daca o variabila este "goala", nu are nici o valoare
 30. if (empty($_POST['email']) || empty($_POST['password'])) {
 31. // salvam erorile intr-o sesiune
 32.  
 33. $_SESSION['alert']['error'] = "You have to fill all the required fileds";
 34.  
 35. // folosim functia header() si scriem un HEADER in raspunsul mesajului HTTP
 36. // acest HEADER este folosit pentru a face redirect catre o anumita localtie
 37. // in cazul nostru, pagina login.php ( probabil aceeasi)
 38. header("Location: login.php");
 39. // oprim executia scriptului
 40. exit;
 41. }
 42.  
 43. // salvam datele trimise prin formular.
 44. $email = $_POST['email'];
 45. $password = $_POST['password'];
 46.  
 47. //Prevent MySQL Injections
 48. $email = mysqli_real_escape_string($con, $_POST['email']);
 49. $password = mysqli_real_escape_string($con, $_POST['password']);
 50.  
 51. // Folosind o interogare de forma "SELECT *" este un bad practice in cazul de fata
 52. // ai nevoie doar de inregistrarile pentru coloanele id, name si password, nu totul, atentie!!
 53. $result = mysqli_query($con, "SELECT `id`, `email`, `password` FROM users WHERE email = '{$email}'");
 54.  
 55. $user = mysqli_fetch_assoc($result);
 56.  
 57. // daca nu a fost gasita nici o inregistrare, sau functia password_verify() are ca rezultat FALSE
 58.  
 59. if (!$user || !password_verify($password, $user['password'])) {
 60. $_SESSION['alert']['error'] = "Invalid email or password, please try again!";
 61. header("Location: login.php");
 62. exit;
 63. }
 64.  
 65. // daca totul este bine
 66. $_SESSION['usr_id'] = $user['id'];
 67. $_SESSION['usr_name'] = $user['name'];
 68. header("Location: admin.php");
 69. exit();
 70.  
 71.  
 72. }
 73. ?>
 74.  
 75. <!DOCTYPE html>
 76. <html lang="ro">
 77. <head>
 78. <meta charset="UTF-8">
 79. <title>Login page</title>
 80. <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport" >
 81. <link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" sizes="16x16">
 82. <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap.css" type="text/css" />
 83. </head>
 84. <body>
 85.  
 86.  
 87. <div class="wrap">
 88.  
 89. <center>
 90. <div class="alert alert-success">
 91. <?php if (isset($_SESSION['alert']['error'])): ?>
 92. <h2><?=$_SESSION['alert']['error'];?></h2>
 93. <?php endif; ?>
 94.  
 95. </div>
 96. </center>
 97.  
 98.  
 99. <div class="container" style="margin-top: 150px;">
 100. <div class="row">
 101. <div class="col-md-4 col-md-offset-4 well">
 102. <form role="form" action="login.php" method="POST" name="loginform">
 103. <fieldset>
 104. <legend>Login</legend>
 105.  
 106. <div class="form-group">
 107. <label for="name">Email</label>
 108. <input type="email" name="email" placeholder="Email" class="form-control" required />
 109. </div>
 110.  
 111. <div class="form-group">
 112. <label for="name">Password</label>
 113. <input type="password" name="password" placeholder="Password" class="form-control" required />
 114. </div>
 115.  
 116.  
 117. <div class="form-group">
 118. <input type="submit" name="login" value="Login" class="btn btn-primary" />
 119. </div>
 120. </fieldset>
 121. </form>
 122. <span class="text-danger"><?php if (isset($errormsg)) { echo $errormsg; } ?></span>
 123. </div>
 124. </div>
 125.  
 126. </div>
 127.  
 128.  
 129. </div><!-- end wrap -->
 130.  
 131.  
 132. </body>
 133. </html>
 134. <?php
 135. // trebuie stergem aceasta sesiune
 136. // deoarece ea va continua sa persiste
 137. if (isset($_SESSION['alert']['error'])) {
 138. session_unset($_SESSION['alert']);
 139. }
 140. ?>
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement