Advertisement
kofany

Horda komendy

Jan 30th, 2022
105
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.72 KB | None | 0 0
 1. Horda komendy
 2. Nowe lub zaktualizowane:
 3. Komenda !update - aktualizuje skrypt
 4. Komenda !ver - wyswietla nr wersji
 5. Komenda !clean - usuwa userliste
 6. Komenda !info - wyswietla powyzsze info (uzywaj tylko na priv do 1 sesji!!)
 7. Komenda !stop - zatrzymuje dzialanie nasluchu w danej sesji (uzywaj na priv)
 8. Komenda !start - wzawia dzialanie nasluchu w danej sesji (uzywaj na priv)
 9. Komenda !setnick nick - ustawia glowny nick sesji (uzywaj na priv)
 10. Komenda !kbi nick tekst - kick ban z okreslonym tekstem
 11. Komenda !add host - dodaje host ktorego slucha skrypt format ident@host
 12. Komenda !del host - usuwa host ktorego slucha skrypt
 13. Komenda !msg nick tekst - wysyla wiadomosc do danego nicka
 14. Komenda !nick - zmienia nick na ustawiony komenda !setnick
 15. Komenda !rand - zmienia nick na losowy
 16. Komenda !rjoin #kanal - wejdzie z losowym opoznieniem w danym limiecie - limit ustaw na pirv komenda
 17. Komenda !rpart #kanal tekst_part - wyjscie z kanalu z podanym losowym opoznieniem z okreslonym tekstem
 18. Komenda !ub host - odbanowuje dany host np. !ub *!k@okkin.fi
 19. Komenda !k nick tekst - wykopuje nick z okreslonym tekstem
 20.  
 21. Stare:
 22. Komenda !say tekst - wypowiada tekst na danym kanale
 23. Komenda &j #kanal - wejscie na kanal natychmiastowe - przy duzej ilosci sesji floodjoin...
 24. Komenda &p #kanal tekst_part - wyjscie z kanalu natychmiastowe z podanym tekstem
 25. Komenda !close - zamyka kanal + masskick
 26. Komenda !op nick - wiadomo
 27. Komenda !b nick - banuje osobe po hoscie.
 28. Komenda !dop nick - deopuje nick
 29. Komenda !v nick - daje voice
 30. Komenda !dv nick - zabiera voice
 31. Komenda !topic tekst - ustawia topic z danym tekstem
 32. Komenda !a - Powie Ci czy Twoj host jest dopisany po notice :)
 33. Komenda !lock - zamyka kanal bez mass kick
 34. Komenda !unlock - otwiera kanal
 35.  
 36.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement