SHARE
TWEET

Take_Background

pabloducato Dec 1st, 2018 21 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %Funkcja pobierająca obraz tła dla detekcji obiektów metodą
 2. %odejmowania tła
 3. %
 4. %   obraz_tlo = PobierzTlo(vid, skala)
 5. %
 6. %vid   - obiekt związany z kamerą
 7. %skala - współczynnik skali dla operacji skalowania obrazu tła do
 8. %        szerokości zgodnej z obrazem klawiatury
 9. %
 10. %obraz_tlo - pobrany obraz
 11. %
 12.  
 13.  
 14. function obraz_tlo = PobierzTlo(vid, skala)
 15.  
 16. if exist('vid') == 0,
 17.     error('Napierw uruchom kamere (kamera_start.m)');
 18. end;
 19.  
 20. input('Nacisnij <ENTER> aby zapisac obraz tla');
 21. obraz_tlo = getsnapshot(vid);
 22. obraz_tlo = imresize(obraz_tlo, skala);
 23. imwrite(obraz_tlo, 'tlo.bmp');
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top