Guest User

Untitled

a guest
Dec 15th, 2019
70
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <iomanip>
 3. #include <ctime>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. void wyswietl(int** tab, int rows, int cols){
 8.     for(int i = 0; i < rows; i++)
 9.     {
 10.         for(int j = 0; j < rows; j++)
 11.         {
 12.             cout << setw(4) << tab[i][j] << " ";
 13.         }
 14.         cout << endl;
 15.     }
 16.     cout << endl;
 17. }
 18.  
 19. // potrójny wskaźnik bo przekazujemy adres wskaźnika w którym będziemy tworzyć
 20. void create(int*** ptr, int rows, int cols){
 21.     (*ptr) = new int*[rows];
 22.     for(int i = 0; i < rows; i++){
 23.         (*ptr)[i] = new int[cols];
 24.         for(int j = 0; j < cols; j++){
 25.             (*ptr)[i][j] = rand() % 100;
 26.         }
 27.     }
 28. }
 29.  
 30. void dispose(int** ptr, int rows){
 31.     for(int i = 0; i < rows; i++){
 32.         delete [] ptr[i];
 33.     }
 34.     delete [] ptr;
 35. }
 36.  
 37. int main(){
 38.     srand((unsigned)time(0));
 39.  
 40.     int** wsk;
 41.     int r = 10, c = 15;
 42.     create(&wsk, r, c);
 43.     wyswietl(wsk, r, c);
 44.  
 45.     __asm{
 46.         pushad;
 47.         pushfd;
 48.  
 49.         mov ecx, r; // wczytujemy sobie liczbę naszych wierszy (czyli żeby wiedzieć kiedy skończyć przechodzić przez tablicę wskaźników)
 50. _zewnetrzna: ;// pętla po i (po tablicy wskaźników)
 51.         mov esi, wsk; // ptr // wczytujemy adres wskaźnika na tablice wskaźników
 52.         mov esi, dword ptr[esi + 4 * ecx - 4];// ptr[i] // przechodzimy na koniec tablicy wskaźników
 53.         ; // mamy jeden rejest licznikowy, a musimy gdzieś wpisać nasz drugi wymiar
 54.         push ecx ; // czyli odkładamy nasz aktualny iterator (ecx) na stos
 55.         mov ecx, c; // wpisujemy liczbę kolumn do rejestru licznikowego (ecx)
 56. _wewnetrzna:
 57.         mov dword ptr[esi + 4 * ecx - 4], 0;
 58.         loop _wewnetrzna;
 59.         pop ecx;
 60.         loop _zewnetrzna;
 61.  
 62.         popfd;
 63.         popad;
 64.     }
 65.  
 66.     wyswietl(wsk, r, c);
 67.     dispose(wsk, r);
 68.  
 69.     system("pause");
 70. }
RAW Paste Data