SHARE
TWEET

Untitled

gracieava Apr 19th, 2019 210 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Do you leave? JFIF ?? ? ? ÿÛ C ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ÿÛ C ​​???????????????????????????????????? ???????????????????????? ÿÀ ??? @ '?? "?????? ÿÄ? ? ????????????
 2. ? ÿÄ D? ???? ????????? ?????? ??????? T "U""Ò" "1e¤Ôã? W - #% & 2BQb $ 3Cq ?? 'ÑÿÄ ???? ????? ???????? ÿÄ /? ?????????? ?????????????????????????????????????????? ???? ? þº | Qx »Uá ×} Öõí £ ° z§¬uFzi [Aû? a% c³¶ * áΔÝï ?? ZÖ²« ²'? ®î ‡ ì € <* \?) ... möuu | ¡* Ä0GEt / fWܽ ? ¡v ...? * `& e" ??? foe? * O7] ieR¹ÊåmÌbÑX®? ¤vu, `y| / a ~ Œ,¯¶ ™ [) IE © ú« ±? IAE? ºß <YE ¢ / w ¥ ¥ ¥ ¸ ¸ ¸ ¸ ‰ ‰ ‰ Œ ~ ~ ~ © ?? ?? ?? ?? ¥ <<õ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ?
 3. DŠA £? ...? ¯Z? "¯ ^% 1ò ... C ?? M4 × ?? (Â? Ÿ?" KqÌ / q? Êèþ $? Ÿ x ÷?> ® ?? âG ™ ¼ s? Ü @ úº?? = Ä £ ø'â & o? ®?> ® ?? âG ?? q? Êèþ $ x ‰> Ç0½Ä? £ ø'ãÜ @ úº? ‰? "FñÌ / q? Êèþ $ x ÷? > ®? ÂGœ§½x ‰ ØuŸ? Ý9áø?) 1®ï¿œÚçaÚ? ÊM? 'PºHÐëlè²? SºWf? 2íHÕ̺ººººººº?
 4. ×? × ?? bÚxÅyá [hoc × 5¯gμçRÚwôïμhvúu "ÑRª? Paw" ‡ b? Ass? [Huh ÷ "þÆJ? T ° and £? And? |ÙOZ € í <\? ° F} Soo ?? ? "yBfWÓ3? ÖâμÀTÒ YF? 1E + æ × T # = ?? Û μ6Å ªí ¡} is ?? éÎd½yÆ) ¾Ë? ¶Ë-? U? Þ¾ÙÜ? WNA, |1-̳`ÔJ'NmíNÈñ? ¬vr] oQ × 4 [õW-
 5. ? | 5Q¶1???? Ë <) l ??
 6. V- × ... ²²? | _? `ZWw_ ± ÖT •
 7. μ {? »t®¶Õ'ìON¬,6 {Á? \ J¶ÜX {¶ & CãœA ?? p? ım? 1²D '(Qª|¼S <j¬ ¢ h? {0> Ó? L † 6 @ ? 4ó \ ?9p¤š '* ¬ ... ÕJtÝ? ×, × mp¶¼Ê9Ì, ", ??" ã? ¤çIêý ?? o6
 8. GJxæš? -Чd • Ú} çG³? ºúh? ÖŒî? ªç ?? k?1 ™ WJhš_μ; ÇwÐ "k; 2tZ <Õ ¥ õ ^ ÓØÏμË-wûM? Už¿Ø6Æo * ({â» ^ Ó??? KÖI8ñ ^? Ù-o @? E? Êë) ¼6μâ + m «xÓ5} ñFœ"] ßcèØÙÔ \ ÅtIÜ: 糶 ¸ ± * m ± 6ÆR ...?
 9. [Ð "ÒÜÊ9ßZØ + ëèƒõ?'JÁ [fºž ?? Ѫ5øP • £ -q? En) Am ‡ μ, n ° 8 (? ¿? ×? MBf7]? OOE [f% O? Ye ±? # P & ± | | «X (# uμƒ KBýxÕ¶? RÑÑ ‡ Pp? I @ Üaw? @ ??? h ×? U'Î ?? t| ‰ Ç ?? {â £ {Ù <Cög]>? ¬êÐõº» , ¤4¹Ð> ¢> ºwh%? Lvæe · `|åÛ%?` ÙD = youâ € ™% .aÓâß ± åÑ «; ???? \? Fμ¾íC: ?? ár¡FÑú {tï?" _ Ëc # aV ÷ Bou! £ Õ¤bC • à'Ëw ™? With ~ AC '' õ_Ië> "®is × ºãQö? It? Pow ¥? ~ ¶ · or {% Rk¸ØÃ] KvQj`Ã-Æ &? v
 10. & S '? Ù \% Œ¨uÏNT ° tμõçZV~IS1? ¢ CKO ¬iŽÖÇ "HuñW ??) •? ®¹μY®~æ¶7Zl <²vI? Nºî®ÁMª ÷ zaji <ÊúñúÄš³DIw
 11. ... v? ~ëm •? Æ ‡? ÎÉ ¥ ¯5? [
 12. ztÑÄÝ ¥ £> ¿! Üë &? n '{ãC ° ôöwj »OZ«? kd? _ÏJ¨ ?? v] z?? xv ^ Â- °?; ×]? 7Uu? tø (»k \ ÖZÝká-`ÛS }} Ì? Yu½Ê§KëuÖ¼öM? G] vÐt? ¸Y®
 13. Ý '?? & Þζobob (UMÓ
 14. ~ "S? ¥?"? ‰ Ü [, n¶ÙK0ÔõFÅH溾¶Ðéb¸ÈÖ (? D £ L '] 8EE mùÅUÛmuã6yW] -B> QoE ± "K ?? QAG * M? ÑM'² Ur? ºM * Ë'çšÆ? uwZQ'Ž1œæxª> Ia? i? b5G? x + ZJ-ÇmåXá? ª "'CpL>? ¡? ÐHæbÌ ^% ± Z3? <ãeμN ‰ b_4 | Aya ± + #? J (Usey ÷ Zo
 15. '= 1` "? [¹? Åi? N¨d'Ø" å @ ???? ƒ $ E × åcÇ ™?' £ Sn & .H4 | ³ · "« ö? Ë "V ~ ??? ²a ? • äà? 2? ¶-Z} _ Lh, * 2 $ 8 ¥ s? Ù ?? Eji? Objection? ‡ / Eg ?? WP? ÜÜŠuÓ E® © Uzo • i •? • ø? °? BÚÝ6 ( â? ‰? î "? Hn®¹" eãÝŸ¶ × Ö¨ · R¡ {ò> \.? ¾ ‰ ª ?? b? fJÖ
 16. H'C-YcμØ & WÔhÊÚ ¹ži? L € åÝ?Ñ $ ó¿ 1® «g'¤®» h4~Îóª1 ¥ l
 17. ° is]>%? O'àμŒç] ÿ .ÌÄ? E? K? Ssšð? Íí? | IÌß? L5 @ s¨Kêºñýæà¨? «ÉÍ ?? ÓÓS-K|gÊ ?? ¤? [3! or # E? μ # z + RaM? "Åþi¨r鶡 £ ¬? I ?? Kqn; 4? ¬
 18. HGLWE? Mee? And? ^ [ `It? ¢ UUA,"; x <¯ '= Œ} ¶'ø $ (ª? `¨ Ø ¼ê¡ ...> ~} ¶õÔLŠ in? | O}? Au »<'- Â?) Â
 19. x $ P`F ?? A ?? - 5 ° ¼b ... & ¨ ^ 9 # Ý ^ e]'_LámVÂR ... • Ê2ŽsŒã <ÈäZ5? ké "¢? 7H? ËBV? œl ## => ì" * " íÍUG6N5 ×?8 "QY ‡? œDqÇ? DQC? DQC? DQC? Ds ‡; ¿Å" ¾ªñ_á £ AO]? '× =' £ ³ìež \? ¡œÜžX (AA} V +% u| · ??% LSG € © Šë «É3î> s6ýá" PÞ {?? õ? Ê ?? Ý °? Ï?] ® ^ ê,? (? K2t ???? Ž²ÏeÒHÚ ?? ° ¶ûõ ‡ es, .¸Í ™ + ÚLbô' N "• ðÁþ| © Bê³nò ô ž × usŽ '] • Û? Ž? ®Ég? ... ?? Ì8ç? Žs? à <õs ?? QHu -U? (Â?? ÑT? QGª ?? = ? WWU? S \ * | ññ? W \ #? B1Ž1Œž "kþ ± Ü
 20. i = ?? ÜÁbU? ÷ 6) X '_ÜRïê?' ÷? U ?? ¶ýz1PÖVV ºab2 \] -. '> + ¬ ‰ ³Í²¸ ßLãfs + (³4æyÏžl ?? â? + œ¿ûó â6gÿ šÈNxÆ1, G?> ¬tóºóEE¨ ° h • ¹JrË? 1 × ôäº ?, ¤ÁÃ? UD-C] Ì "* • u>? Í € Y" ~-] ÌnÆK6ìsl®? TS9YŒÆËìÍÙ † qåšãðBºá / þüB? • ~ÿ å²s † 3Œ? Ê &? QÄG? 3 ", Œ¡d? D% ??) Bqáá, ???" £, g? Û | ³öãüqŒÿ ??? \ q? Û €? J? Þ + Ž1ÿ õŒycÿ Û? {P? IGðãÌÞ8 ‰ IA ...}%? à ??? Ü? ÒQü8óAxƒï &?% F ‰ zý`Mž {~ iJ? F $ ÆáN¨V? IT ™ ¥ Í # ~q8? z}? if? _? Þ: X ? $ F5-¯ â ?? ª "Yf ?? ??§ © þ6 ‡ d \ûûj?
 21.  
 22. K [U'}> 8Lc½b '^ í, ÙnãÞ² € ξÇ! T 6ö2iT "EO> GÄâæÛÇ]} £ 2 KYRbäØ ??? ?? h ^ & bTÕžÇ' ô³? Ik?
 23. ÄuWs \ u? VaYkŒš ​​... mb-? ¸Qi¨V ¥ l ‡ ± º ± ÄŽÛ Hì¯n? I (þ? Xöà> '?? aÇœ? ŸÆ-Òf: Äv] d¬ # »]' ^ 0 × ¯ <= ~u`'ÎMá ^ ®Ci4 ×,? 5ÅE϶ • ¯¯ • • ¬ † T? Y? 2 «and ° tï ?;> ??" Rúúz "? Õ> Õ · μY · ½c € I? `{ª ^ 8sÖ1xìÛ ™ ¬¹0? V <" Bäjf ± C «6 ì [t (ùg? PS" {¤? Àå¨V¼ã-bãô ?? _ oíÐIm * «- $? ~ ²§ ä <Uå? WÚÝÚμÿ åÉ? ZÓ @ ¬95? ...? 3Iú' ± $ Ž®¶öà> '?? aç ?? n? es (þ? y> Ç69ÝL / n? é (þ? xöà>'? ࢠÃÃ,ƒÃ⠀ šÃƒâ € šÃƒâ € šÃƒâ € šÃƒâ € à ¢ â,¬Ã ¢ â,¬Ãƒâ € Ã⠀ Ã⠀ Ã⠀ Ã⠀ Ã⠀ Ã⠀ Ã⠀ Ã⠀ Ã⠀ Ã⠀ Ã⠀ Ã⠀ Ã⠀ Ã?
 24. 4
 25. ¹äÙ = ± CV? Q? Ê * Ök4ä? C, ¸_ £? Ƒ + .êí¾ƒñ + ?? «î¨š) ?? þñNÏ = 1¶¨>
 26. «Y®j ^ ð?? Ëwm; 6à¡" ñ)? Ëè € ç¯ ± `ÞVYV.¶¾Å '•¸¸B| ‰ Ò ~ Ü? ÜQü8ñíÀ}%? Ã? 9œÿ?" K "* ÆÌ? 4Ø0Ö;? D¾" - ?? ôâ ~ ÉòòzÒÙÚÐ? Ç <÷? Μ
 27. ¼žÈ "1P6-? ¨T] æƬ [? VG`¨ * à؃¯ ??? 6½Ø
 28. ¥ NÚËÌ † šUë? @ Åœ¼`-? Ú? 2Š¯? Äé! EÕ> ÈÜ
 29. - "Nin? Is (þ? XOA> 'AC ?? ???> CN × ¬ / y} Aoi? ²? ºa <Z-NPE ?? âõnW-A @ OIE ™ ƒQÊO ?? +? • ö ‰ "- ?? ¶q Ä|_? CQ \ ñŒã ??? pÄñŒý ™ Æ'åñc? ÇÙœc8Æqþ <EAZ" 8AZ "9®Žî? £ Vqk? VZ d¼ <ƒ = {? ÷ T? ak ? † and @? kJ? ¡í "ê¼ {" ... Where? Wl! <f8ؼr7-go? ek and ?? '= a ?? ä¡21úŸæIa¯à? ¹;? ¤ ‡ ?? Ö? Q²|'? Ü € [© Ñû'Ã_à ~ æ ° ÿ Ý + ÿ xú £ ÿ # éĂ ¢ ÿ Ý + ÿ xú £ ÿ # é¿Ö¹³øä <| õx? À] öÿ Ñû? Ïö ' is> ýF7ø-ý¿îý ?? ÷ ûM4Û³ü; ¿®? ½ì ~? wMp * ªêq¹õû: ë¬ñæ! μ ×? ™ ß? @ Á, ° R £? b $? 9Ñv'T ¥? Ö † {a? 9 ?? `?? <5?` NïÙC ° f ?? QE,ld ×
 30. I ??? WÆT < "šªªöõæ, -®ª¡2e? AOW? <ÁdXÝìn2Çõ · ³Šg?] ​​Hu> <· ¢ ?? ~ ??'I6-IYY °? Ý} oC or] Hu>, YEV = ú: × ì '= ªÙ <' "| ± Òl ^ ÒÑI"> M * ÜuZê © 4? Ä? * € dS? Ë ... uœ? 0Æ.? ÊàU? ®øÆÌgþÝxcÁé> cuè? μ × rÃ: ó8ìÝm ?? RÚË-$ Æàì? ®LmºëNÈ6Q'íºë / Í "ºÉKzñÏÅÁ½?" ž-UJ ?? «Ä • PQ • Ô¨? À) W @ ÊFº
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top