Maszi

zadanie 1 str 59

Jan 19th, 2020
184
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. def dodanieOceny():
 2.     ilosc = int(input("Ile ocen wprowadzić: "))
 3.     i=0
 4.     while i<ilosc:
 5.         nowaOcena = int(input("Podaj ocenę: "))
 6.         if nowaOcena >=2 and nowaOcena <=5:
 7.             oceny.append(nowaOcena)
 8.         i+=1
 9.  
 10. def zaliczenieSemestru():
 11.     i=0
 12.     while i<len(oceny):
 13.         if oceny[i]>=3:
 14.             i+=1
 15.             if i==2:
 16.                 print("Student ma zaliczony semestr")
 17.         else:
 18.             print("Student ma nie zaliczony semestr")
 19.             break
 20.  
 21. def oblicz_srednia(oceny):
 22.     suma=0
 23.     i=0
 24.     while i<len(oceny):
 25.         suma+=oceny[i]
 26.         i+=1
 27.     srednia = suma/len(oceny)
 28.     print("Średnia studenta wynosi: ", srednia)
 29.    
 30. def sortowanie():
 31.     oceny.sort()
 32.  
 33. def wyswietlenieOcen():
 34.     print(oceny)
 35.  
 36. oceny = []
 37. dodanieOceny()
 38. zaliczenieSemestru()
 39. oblicz_srednia(oceny)
 40. sortowanie()
 41. wyswietlenieOcen()
RAW Paste Data