FurkyYT

Ragdoll Engine Kick script

Feb 16th, 2019
75,579
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. --[[ Game Link: https://www.roblox.com/games/2041312716/Ragdoll-Engine ]]--
  2. local PainExist_IlIIlll='2d2d3cb5e0e5dcbdaa3455dd3c49dec44b2a1edd14c0e1419cc2403f1e495088cd80694db0f1d2cfe675149291d403279ecf695a1e19f38877c605844006d991a674f5218571369397aa95b8ed00b6ebda5ab83f6e'local PainExist_llllIIIlIlII='2f687cb72e4ee3bc4a1c2b9606e07de30dbdb543fb800305d0b81751feba3b173bb9faabf24f4d6d5e526a418d44da7ff52785ad49d9ecb55733b6f0'local PainExist_lIlIIllllIIlII=425;local PainExist_lIllIIlIII=66;local PainExist_IlIllIIl=4242352;local PainExist_lllIlIIlIl=5743;local PainExist_lIllIIll=function()local PainExist_IlllllIIIllIlIlIl='6353d0dfbe2affdf7e2a4863789084d0d6eaca913dda54c1b192354804eb667377b506b75bce'local PainExist_IIlllIII='485ab52bd27294864016163f8ceb688c69fadfc84438a6dba0f46a525db6ebc044b76726e6b6a4614873bc3d3b6d3269cb0b41467780fe8a7ab62f6293b6d13fed85ba5ff236a7247904887b8f9107'local PainExist_IIIIIIIlIlllIl='534b9911166e7874211d1ced879f6b2a7d8b0b752ec8e6a4ca52e05e29df401eaa4e3056a14472356a3390a1b38957ded42afb82575ca09399a64a5ab7f127265ad8214a9e1a238623c77b97668db15ce9e257ec703381be02226517c039301f'local PainExist_IIIIIIIl='64623f96cbe1608844a0a689dd72ce99d07bdb89fc715ad57ef8830bc04e3a4c8c1c'local PainExist_IlIIIllllllIIllIllIl='6f597b423b2a1438a41032c8bb713fecae3c21903577a6bfb3f9e53d867502fe7ca762286205bd9a79aa033ac5959c695d7cafcf001067e83a76d4c378f8'local PainExist_IIllIIIl='62593e22bc1a92b6a14d1f23dc22c84232546b747949b551d639abadfe98260e'local PainExist_IlllllIIlI={uEVmSuZXohA,PaPOlKFxmjJ,CJIauUsOLkZoRemHGSnjo,pToQNh,XlzwQlHQfTDOjv,mZuVOdZd}end;local PainExist_IIlllIIlIIIllllIllII='4142b000ef25814c77070fffd1796755919701a055195732fd3251076a29092f6a7df22276d8a9d2b67606455847200842d7e33db14471d89ed51ee45b3ebdfe'local PainExist_lIII=function()local PainExist_IIlIIIlIIl='736f5dd8dddcd3a53abcff163880adb214165d9fcadd6694632c30f17468b6861d947b7cf181ae885796377b1f306ec2056a7f1b284d9c5476fd3b975a6aa49255ee76fd'local PainExist_llIIllIlllI={ToWdzZxLsMPfA}end;local PainExist_IIIIlIlIlII=function()local PainExist_llIlIIIlllll='4952d22154871aa9c694f53b63a19385c250e1aadde8dbf4320e406c8443e2cfbc9b5f58579736de8c700cef2d5b37f6bbdebf6d8d827da772c676a0a314f2ec2bdf6f00b84ceb3069cdcd3c5f8cb1690f2a0fbb42cf11c9b1517b0df50e49bd99'local PainExist_IlIlIlIlIllIlI='6d437bbe0baaedd15aac2b98a723ae6879f6a4bb37a47b56ab0e7b570db350a4a83b2467cdbc773742bb5b8fc0271369ccbcb8468c1409ce54f5e2eaceb5f8020c844ae551548adcaebaf26f639280cb2256c8da9539b638'local PainExist_lIlIIIIlII={GUiLt,JuJgFLxBo}end;local PainExist_lIIIl=function()local PainExist_lIIlIlIllIllIlI='4244d196c0d490387ffa1ee72103bdf12acacb8377223f6ef7dc2bc7a7e6c1d48548c0ff0eb263e973ec847e5d7941d41d414fb81d098db908135293ab'local PainExist_lIllllIlIIlllIIIIIllI='566840965b1af3d4d575e6d4984b4d1559b4943e5b718b261f1862b4227e5052f9616fcd81f01968de8da8'local PainExist_IlIllIl='625a98be0c0a8396bf8f86c8a78487c365ad6fe97714eea826474c430d9cfe6afd7549f0a4d6b3ba57a8ea7cb7d28ec536e7a9faf119d8da1ee0483d77fb137d13223c'local PainExist_IlIllIlIlllllIlIllIIl='6d42601a4dfe2fd00f17f6445d6893b7ed5f7beed29f99c3b7fe103817fe43220409565219efd06b0182c4ae118689da7e3e2c31fc82fc94'local PainExist_lllllIIlI='655594d77905a04b4867123d44730e410759a6c1cdc9bf0110000f1d26b607ab952624f3493b20a999f9f955e34acea5'local PainExist_IllIlII='62677c3b36ca107b186284eb67dd0640df4683fba9474fc543b33af2ecc1c61dbf5514b8597b83045b143428d62fbe1cf6cf3899c264706ad8b88a0f81e9cfbb3bd9dde6'local PainExist_llIl='75555cd7e8990f660d6c5c8b5052fa61968512089a8165e65b6d0c362277ad69a3eaca0f4df241d500b119041ae1d0c70c2d06e6697581cb062f17fa62eb843f3d0e1fbd9b42cd570a6cc52d'local PainExist_llIlIlIIIIlIIlI='684f0a2b8bacd2ce5af194758bd39157e45baeb0447f18be38b044a7a19d3c3dc8ff7ba302d21d5294c2db7d20cde1105225594fb67a8d3809dc20632d8db7d67d4e7908e7'local PainExist_lIll={SmJudIKNrVw,BBrlFjSYkzSaeOOAjhXnYXf,TeBcfJKPEAdstXmwWxrQT,tOxdHhVqyRfNCQgpRkDL,lOjCNtKl,UgXiU,qAyENGYhLTwNnhkpKrK,tCWhF}end;local PainExist_IIIlIIIllIlIllIIIl='6e750a22dbd1'local PainExist_IIllIlIIlIII=function()local PainExist_IlIIIllIIllIIlIIllII='416879b6415f28c1f0cd73a3cb232868bb370ba5c56307387b77b6c7ab8356dd50971e1e63295c16b45a38e78d763e5f9269660e2aee16296a73c7af6d2360b036bddd'local PainExist_IIlllIIllIIl='5a6e23f1097eace03a17d5d5f644fdc63bdd11e0a5074c1550c0b00ee398187def5d890d934869ec8c8c36fcbf7a8e879c6ee63e8ea52686'local PainExist_llIIllIlllII='7550ed9ef1940787220afbfff5e4c84a5abf1bfad01073c37ce57ead62b82d684ef92cf9516d9bee4f66d8b44146b9226d8e4fb619f4fc3ebdac30b8f8c3ab25b6fbd28e5445bee1e51d1eec2ccc19bf951af8c1655f15a7188a'local PainExist_llIIllIlIlllllIIIll='71425fd86c81467f62f7a6479791d6b08ae3f14d9eee6736974e3fced56fd96cdc724f040a1e292eea72d3179188c46580a0d89b760d1ba2c49a001aec11959c052c53804664348b62ecc7'local PainExist_llIlIl='436706df4acd5b3169c1a849ef03b8139f4c7fac6e88b0a38d15d8ec8170ea5dc7ae27544094bedc3b8e0734b5f637fcd2c81955b24cdecfb6c7'local PainExist_llIIllIllIIIllIllIIIllIllIIl='5073b6432648b1d322576c385037856fd76fb8f7a1bf62184c938706636725f05a667d352b29e807a6dc9ba65efc290d690a9c18f42a089c90c1457ab426fac0fb5b1e132912bc74b3'local PainExist_IIIIlIIlIIl='794c5ff9776881401b3667ef5452aa4f95da457b15949b7a55341ff9f7444846352c3886516db568599984ba28af6883688385'local PainExist_IlllIIlIIlIl='4a6f5ccfb982ac0005142583d6b4440e680e1f87e6cdfb49c58fd01f78376b2a71c88d9944deea2fd4408000d9a36845106f6958938ac01e2fce89ede8cabee73abdfdb2a31839d753674a3f190259'local PainExist_IlIlIllIlIIIllIllII='5875b07cd8f12c46e14352b64dc8583bca172e2e996118674b5b35251551140c51fb936a9691879ba8d32ed7d830e89b211d3369a5570fc3a4430b8f38bb4a8ee1bd936560ab5f6f862848c33fb60596d9eb7b99fa'local PainExist_llIllIIIIllI='49687c32fac6f3a57d1e34d4b8157f49b57ff5025ba802a9184dd5b00fbe9aa6713bcf'local PainExist_lIllIIlIllllllIllIIlI={RvIEHbZGtRwoCnFyl,kPFzzSourTBCtGBRzhcbAWOk,qQfOLw,wCWfGExMjeLs,tEQxOkX,NnNnTSDhMHqFNoZzaedQfLr,SxmZGtGg,ZyKBdUtZkwBZwErAjHumDaU,xfsNgtSiBAgHvGJuDzKNSoC,JtJlEtAm}end;local PainExist_IIlllIIII='756c42d0b805c3'local PainExist_lIlllIllllll=function()local PainExist_lllIIIllIlIIIlllIlIlIl='6e6406f15cb02d04f55c145b87d8d4fbcd1e223b335a52639af2f1a32d0b14c687e488d2856641ceae4627b5a54365c0a8159af11ae7fa37c728'local PainExist_llllIlIIIIlIlllIII='5a6eeb112ca76084890dbdf4c99523366ac19cfd41d4d94666f0155118a728b9cc72a2ba3acc2dac41d7c1ea6e2dea6b6cb0ae6393c5544a0db3e6'local PainExist_lIIlIIII='556d225b39c3ba1ed925910af0edfc175422568269de3e20859496f7f6b91e'local PainExist_IlIIlIlIIIIIIII='4171b1af3d18bca7df881bd1e41a9544990cb872998b413d0ce6082b409f531de9fb6b7e1ca97749b7372f099c05b702f9d9d549d3b3473118c4b9b0c28e26630b931a0e5d27'local PainExist_lIllIIIIlIllII='4179cd5ca8afe62199d22650ebdd31c0f49309fdde1a3e5d0fd98a923e25df7acb615fd09f8e15e41330ac85fb874c8d763b'local PainExist_IIIIlIllIIllIIllIl='4563ee01d2cee8b9ecb0d5f51e03b545f4ce33db39ea8dfdd10281069b1378784cef97a6cb5a157c7997e2291c2d99d3f8348359c58b0787527e0e0ed928e5779e776e2ef4ad33e28ef7b79b2486e9'local PainExist_llIllIIlIIlllI={MKHOwdXoq,TwqUpDYiKv,zWAqmKHSxMxCCchyUlOrR,QgxpKHlTECg,fGpXcfgJZNrmQKhnALCeMvCv,wFvBgRDyO}end;local PainExist_llIIlII='6c6599d0b8c2'local PainExist_IllIIIIlIl=function()local PainExist_IlIIIIIlIIlI='4475ce11232211a97013b1fa204106a06b55e842aa4ba05ab027dfa3dcaac785eb60670a76e8ffbb621e6aec2be8be42eac96c4a7cb3ffe7ae7fb5c91fc305a696c7d8b2a5abda5ca7ee5c9376a688a60852231d35af'local PainExist_IlIIll='675ad074bd6cdfaaf6ac9825bd97b25207d3f9f5569100e582d693d5ac9e5ca2093cd9703a864b9816aaafb0707de58ef2c38f2785ef5a536a815e871a3784ecae6fb77027e0b878d505378c1a9fccf3282e11acf873f9497b87e15dc3772609'local PainExist_lIIIllIlIlIllIllIlIIlIIll='6954075b11beb5b73fbff53f0b868c794260697f068a0883a4d64331bfa950af6bdae975fd84fd6a257d840996ad96ed57dd7ac960a7e1ee4c668217dd220e7be25ee2aa48766d1c67ec230a0e2d91880de1bf5919c73b1ec386486f6d'local PainExist_llllIIllllIIIlllIlllIll='4164268d51578fc169ec6ee88c1fa331817e952b62f2a0a9ef836afde8a6f8a079d5c2494b17c8feaeebb2ec5e93ce525aab7a4d7aaf8bb50f28ed12279a1a'local PainExist_lIlIllIll='68490b01ca93c6875c0a315d8038a431e395427f151b9f53d34cb02b6adbb47c411518e565ea0f92e6ccaf38148d6b030fff884317dd282d22ead6385588f17a924ce147d6ca285f161b7d3cdb4eece6089e9b90bf33'local PainExist_IllIIIIIlI={LtTnplASobBVeWtWfNUu,HSJtcj,yWLlRc,OfmgKpSMlJpXbUwSKl,hAcQgnXeBiIEkG}end;local PainExist_lllIlIIIIIII='457227750f7151'local PainExist_lIIlIIIII=function()local PainExist_lIIIlIllIII='6e527bb62a6a9a7906f8d473465215e72178a8c898b12099431e5d2b380f367443cfd2ff37644f8d467cc759e70d5fc375'local PainExist_IIlllIIIIlIIIlllllIll='515360b7792e0ae8e8b5bb90ee9f2ac9170ae9838449b34210af57f41522b53ce025746f88ead8'local PainExist_lIIlIIlIIIIIIllIlll='4b4727d8df1a9329ed8f65a89af70315da0c15b98da4ebe3ac5ecaef3edcc27da0ef31d46e2d34561a2e66f8c1991a4d5d2ce59f9838c6f0f629be'local PainExist_IIlIIlIIIII={cYdAmiUpMpDNbM,pYlEcClQxHPnOgHxNb,cUbMjfSZfvEyFdGrWySNfL}end;local PainExist_IIlIIlllIlI='556e60af576eaa477c00e92a4cfb631da4f9d2a0545fffed2c315d5c72978da90073b357'local PainExist_lIIllIIllll='4f6ed12bcb90fc500d7114a961038c413191d829c7053c994181'local PainExist_III='4c755ea4673f0a88b48fcac894a46a277578b9edbacb'local PainExist_IIIIllIIIIllIlllIl='546826f14848304ce4b1d0d7119fe468ab39a8721d3c95cff0a240a0'local PainExist_IllllIIlIlIIlllllII=function()local PainExist_IllIIl='5176d242001c3b33f0a9ba47d69d39e0bb9a0296bae35b17f1d30691c5a462981f72a19a740136c43a7c01a54fe8791093ca3b95cdb1ad3289f48a90f83d'local PainExist_lIIlIllllllII='55770932eb70b206180a6f5fe8b31bb15d22226aa15a854e7db55c375a1181f9835f9e02171c52cd60f0d168a8f08ee4dc2b9c1b2a7064cc788a'local PainExist_lllIlIlllIIIIlIIIIII='4571b07505b5727508e2eabe9564619ea88eca1f8e4dbf9dad90c9fe8cb6'local PainExist_lIllIlIIlIIlllIIl='77433fd018386f536c98e8efd9b62fe1fa21eeaf08f69f87614e84ccb2478f580281e9c79b3381108fdc689e351ea096356c4ced1506abf57bf097eacac8714f57684ce85eb4aa9898557b6ad89da6e366a3ef24'local PainExist_IIIIIllIIllllIIlIlII='466678432d4f27507a1a9c4ef80bd87a6d75ed92a5f42c62694a46478525473e9a6fc540167161ff2f0031b6b55517368e943440a8db66182d6df00639557c4ab5945ce7e73095a7a4909c780f'local PainExist_IIlIIllIIlI='624ab0bf0172470c8cb3d73ab48800fbeac85e605b036a0c4d03d68afe7751ab3928098e9387b77dbd7cf7c04c521c48a52687d6334d7a6315bfd8c5d0151698601ee4f3'local PainExist_IlIlllIllIIllIIlIl='615542df32cda6c2cb09eff7137f50210e8c66ada78bf2e70f64aa575c64415643843a0778414d2d87c5febe9357'local PainExist_lIIIIllIIIlIIIllII='506395547a74b48901f858ccddfe67c5ec31229440fbd9d59307fa673852514b804b18e128c2b106158f5e85cc93fcc9cf1c873863e590b6d8767c11469c82a1749db55d3cc50b9e32cd8867eee9e4'local PainExist_IIIllllIIIlIIl='714d4042fe200d6edb81d3e5be2035ac96b6a823c2028897b6d9209d1ede1c1303d4a0d12c1a14f497fd5cfaf567aaeed80598eef977fb7cefb9a100dcd2cb3bedba7ece0a2bf63334aeb6b01552e0f8'local PainExist_IIIIlIl='5868b2433c263fe5ee4c0b4b4c70e8f30dc08fe67c7c4f1f4f002f56e7862e3f2b96b1bba07fa36cd339f411a8d303ca77402c0be4f4f0c0b7f4c1c22d8b5df9aec7d1c0ad3e7535ae75e50f1d90ab092e1acd3092682d5c39a9'local PainExist_IllIllllIlIllll={RjfFiCiFiTSkJkD,mKsKrZkCuLKaO,SZrygWphLGWhJdVTp,dKjFwYtQOv,eTkQTFepR,fSzSdKAc,vdpgBzyOSWhmaYHEwGbXZS,qQuQiJoTFx,DfvVJZHpOndlYeO,iTQgYdLVdRuYctGi}end;local PainExist_lllllIIIlllllIIlI;local PainExist_IlIlIllllIIll;local PainExist_IIlIllllllIll;local PainExist_IIllll;local PainExist_llIlIIIIIlll;local PainExist_IlIlIlIII;local PainExist_IlIIlIll;local PainExist_llIllIIlII;local PainExist_lllIIllIl;local PainExist_llIlIIlIIllIIllll;local PainExist_IIIIlIlIlIllllIII=setmetatable;local PainExist_lIlIIl=coroutine;local PainExist_lIIIIllIII=PainExist_lIlIIl.create;local PainExist_IllllIllllIIIll=PainExist_lIlIIl.resume;local PainExist_IllIlIIIIIlIIllII=string;local PainExist_llllIlllllIlllIlIIIll=PainExist_IllIlIIIIIlIIllII.char;local PainExist_lIIIlllIIllIIIlllllll=PainExist_IllIlIIIIIlIIllII.sub;local PainExist_IIIIlllIIlIlIIIlIIlI=PainExist_IllIlIIIIIlIIllII.len;local PainExist_IIIlIIIIllIlIIIIlllll=getfenv;local PainExist_IIlllllI=tostring;local PainExist_lIIlIll=tonumber;local PainExist_IllIlIIllllllllI;local PainExist_llIIllI;local PainExist_IllIllIIl;local PainExist_IIIIlll;local PainExist_llIlIllllIlIllII;local PainExist_IIIIlIIlIllIlIIIl=select;local PainExist_lIlIIIlIllI;local PainExist_IIIlIIIlIlIIIllI;local PainExist_IIllllllI;local PainExist_IlIlllIlllllII;local PainExist_lIlIllllIIII;local PainExist_IlIlll;local PainExist_lIIlII;local PainExist_lIIIlIIIIlll=function()local PainExist_IIIIIlIIlllIIIlIlIlIIllIl='4c7a060a6773feef1296e82833beffb1664f1fbb69aa721445e71a27d2f5583ab40364f1789162d110a96b403429b6faad8e5c448c2b6c73ec558e89c67ecb355373f27b3a71c4c4de8c221a23b6c494c7811d37dce731013fe7'local PainExist_lllIllIllIlIIIlIIllI='426dce2b9977fb41fa5cc04ba235af989ab48ae8ed1fa857148ae41c4f300dc8f7c3f1f20e335f77148c892b'local PainExist_IIllllllIIll='5375d22a93d1f92898d0a6c81e5d1edad33713f71bc929e486f9a9710c92722884d2647b82307de60ab163ba3330eac6e696cc00f65652066aa1d237c2430d2f1c5c889a4cd0b8fb4e794e29ebc81f191f37bb267dea2a2a11fe9bcc'local PainExist_lllllIIIIIIIllI='6361b11a468210bca2851b48024214e13a9732e112ceee7428c569b00021f9905249dc1400d6504c2c044ed6d2afa8d2054d81fbc899c641f439b2fbc32f'local PainExist_IIlIIllllIlIllIlIll='4d482774c3fa9ead833c7d4d54d7a2be4c7c8850d3dff3d3d9a44e1b74bae14f7a73c660de5512ead6ffae5219f29c'local PainExist_lllIIIllIlIlIIIII='694723bf332f67f3c536424e4b4fa7fd696fbe3325a655c4e528c4feabc396bf1590daa7e83e18a245b9743f9a4c2a8abd11398b62734551b59c7b48ab328d4552da2e6cd69669c581d0f67802e6e57481d6340d6e8ce29c69'local PainExist_llIlIIlIlIlllIIllII='584b7b429ec81b2ab885b0c1e278eb73d26bb9193471ae5ba4109b92dc882606489d349d098f5004c4a5c7e6fe2a'local PainExist_IIlIllIIlI={fEcRmDkyDJOfMHowqDWoQ,MRsNtZfPUSNdApDcqbXtskSr,DwTzwOYgnpSVWqyJyNUoYGnOy,SQuKbDwUrKOnMnBbd,rTJkTfZXcGhSmnZqKAirR,kRbYpR,LQasSLxaR}end;PainExist_llIlIIlIIllIIllll=function(PainExist_IIllllllllIllIllll)local PainExist_lIlIIIlIllllII,PainExist_llIIIl=PainExist_IlIllIIl,16384 +PainExist_lllIlIIlIl;return(PainExist_IIllllllllIllIllll:gsub('%x%x',function(PainExist_llllIIIllIIl)local PainExist_IIlllII=PainExist_lIlIIIlIllllII%274877906944;local PainExist_IIllIIIlllIIll=(PainExist_lIlIIIlIllllII-PainExist_IIlllII)/274877906944;local PainExist_lIlllllllIlI=PainExist_IIllIIIlllIIll%128;PainExist_llllIIIllIIl=PainExist_lIIlIll(PainExist_llllIIIllIIl,16)local PainExist_llIl=(PainExist_llllIIIllIIl+ (PainExist_IIllIIIlllIIll-PainExist_lIlllllllIlI)/128)* (2 *PainExist_lIlllllllIlI+1)%256;PainExist_lIlIIIlIllllII=PainExist_IIlllII*PainExist_llIIIl+PainExist_IIllIIIlllIIll+PainExist_llllIIIllIIl+PainExist_llIl;return string.char(PainExist_llIl)end))end;local PainExist_IIllIIl={}local PainExist_IIIIlIllllIIlIlIl={}local PainExist_IlIlI={}local PainExist_IllllllIIllllIIIIIIlII={}for i=65,90 do PainExist_IIllIIl[PainExist_llIlIIlIIllIIllll(PainExist_IIIlIIIllIlIllIIIl)..i]=i end;for i=97,122 do PainExist_IIIIlIllllIIlIlIl[PainExist_llIlIIlIIllIIllll(PainExist_IIIlIIIllIlIllIIIl)..i]=i end;local PainExist_IIllIllll=function()local PainExist_IlIIII='7554b25cc505276df1a54dec96a38ea93bcf0e8750f5013d0d241ecffbb0a8d7b9696edaf8e3b0bc8a9a6a2ffbcb56822ac63641be451a73b2f9fc2cd1be06f1ffaaa51e5c16e483'local PainExist_IlIIIIllI='4b6d96f90ca27a677b5c236db68578361f9a8bd8ffede4159662bc3a25dd3f3f571c83f1471c39'local PainExist_IllIII='4647ef22c11b5c5a8d1742f199e5bdc0dcf7aafc277d951dc43174a1c3bea28afe8c3378152e232946cf2583752f063ddd7498e037afdc60fe4be7f5d073ac6ef578cdce7183c7'local PainExist_llIlIlIlIl='69760b9d95b58b1f7e5ab58abc4c9f63c8ef12bc4d23752a5cfbc9524febf4fc0110'local PainExist_IllIIllllIIIllllll='426a98ae02f4ebe8c4a9b2d5d2c77bd3b991e1ec53e72ee818e1f9aeb120542dfd43e1877ade4ea72276814b67a0ef61773872e4825cfc4b68dd108ce242af628ff807ee0d'local PainExist_lIllIIIlllIll='724ce9f1d09f6f5096419e4551bcd311db11ef989d4d0f87043e1d1bfef01a7dd8d4680d421b7ba8c49766d6'local PainExist_IllIIIIllI='6b73ebd0a86b5a5519e1954cfce9d4b1d09f606e0c51635fdbe542e855c486d7dcd87fdb3f277135d676dd9018548c884d408b934458e50ac50ac0df832397cb5d99a3b971c77635fba3498d33ddebfb'local PainExist_IIl='6270cf9550dddc0854ac22e3c9019e7000fe8413c571601d7cb4b70350617b1fb1e04ab63ad37f1c7980fc24c19e7d9aaa68fd00b20b41ddaf746ab04f4325aeee22d1297fbb'local PainExist_llIlIllIllI={yyRniONkON,dopZHXVVOwVZgxoKxynQyhBK,mVfWvtFnXXxBjDlI,sdVhUOqW,zFzMjUR,PlZNVHOOtbqBunde,gNqYdK,UruKTu}end;local PainExist_lllIlIII=function(PainExist_llIIllIlIIll,PainExist_llllllIIIIIIllll)PainExist_IlIlI[PainExist_llIlIIlIIllIIllll(PainExist_IIlllIIII)..PainExist_llllIlllllIlllIlIIIll(PainExist_llllllIIIIIIllll)]=PainExist_llllIlllllIlllIlIIIll(PainExist_llllllIIIIIIllll)end;local PainExist_lIIIlIIIIIllllII=function(PainExist_IllIII,PainExist_lIlllllIlIIIIIlIIlllIl)PainExist_IllllllIIllllIIIIIIlII[PainExist_llIlIIlIIllIIllll(PainExist_llIIlII)..PainExist_llllIlllllIlllIlIIIll(PainExist_lIlllllIlIIIIIlIIlllIl)]=PainExist_llllIlllllIlllIlIIIll(PainExist_lIlllllIlIIIIIlIIlllIl)end;table.foreach(PainExist_IIllIIl,PainExist_lllIlIII)table.foreach(PainExist_IIIIlIllllIIlIlIl,PainExist_lIIIlIIIIIllllII)local PainExist_llIIllll=function()local PainExist_IIllIIIIlII='6e4594f8c511d5cc0a7639db39f392a7206028f8cc9047267cac4523bbe827992ff39f97377cf38832b3420ead78a804d110a50e293038ade399ea4d3264a7'local PainExist_IllIlIIlIIlllIllII='7678cdf043047d4e7fe68d63decefb7320693790eee52bee1230f62acd8161ab'local PainExist_IIIllIIllIIIIIIIlIIl='65597be0f3701eb759213557b27280ca5cc7bfe81b5ea6d26f16e74ce2f0d78c'local PainExist_lIIlIllllllIlIlIIlIll='68547d5bd2155854aec20a21090fc820fb6b5592687ce7a066c7e99ca1bc2f4e9ed446aed13159ef061974ad4dc1d827b858d4ac76cd28b729864cebdb501cac33d9a0766fa62f98bc187947bb0dde46b2a9'local PainExist_IllIlllllllIIIllI={OLtUvKqQxYRrniF,zXMkrBuPpPBtcPWWfxNe,MeeSLVs,TeNhO}end;local PainExist_IIIlllIll=PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterB..PainExist_IlIlI.uletterC;local PainExist_lIIIIIIllllIIl=PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterB..PainExist_IllllllIIllllIIIIIIlII.letterx;local PainExist_IlIlllIIllIllIllIIIlll=PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IllllllIIllllIIIIIIlII.letters..PainExist_IlIlI.uletterB..PainExist_IllllllIIllllIIIIIIlII.letterx;local PainExist_IIlllllll=PainExist_IlIlI.uletterM..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterV..PainExist_IlIlI.uletterE;local PainExist_IIllIlIIIlIIl=PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterD..PainExist_IlIlI.uletterK;local PainExist_IllIIIllllIIIIlIIIl=PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterD..PainExist_IlIlI.uletterB..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterL;local PainExist_lIlIIIIllllIIlllIlIlI=PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterD..PainExist_IlIlI.uletterN..PainExist_IlIlI.uletterI..PainExist_IlIlI.uletterL;local PainExist_IlIlllIIIIIIllIlIlIII=PainExist_IlIlI.uletterG..PainExist_IlIlI.uletterE..PainExist_IlIlI.uletterT..PainExist_IlIlI.uletterU..PainExist_IlIlI.uletterP..PainExist_IlIlI.uletterV..PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterL;local PainExist_llIlllllllIIIIlllIl=PainExist_IlIlI.uletterG..PainExist_IlIlI.uletterE..PainExist_IlIlI.uletterT..PainExist_IlIlI.uletterG..PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterB..PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterL;local PainExist_lIllIIIIl=PainExist_IlIlI.uletterG..PainExist_IlIlI.uletterE..PainExist_IlIlI.uletterT..PainExist_IlIlI.uletterT..PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterB..PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterE;local PainExist_lIllII=PainExist_IlIlI.uletterS..PainExist_IlIlI.uletterE..PainExist_IlIlI.uletterT..PainExist_IlIlI.uletterG..PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterB..PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterL;local PainExist_IlllIIllIlIIIIlllIlI=PainExist_IlIlI.uletterS..PainExist_IlIlI.uletterE..PainExist_IlIlI.uletterT..PainExist_IlIlI.uletterU..PainExist_IlIlI.uletterP..PainExist_IlIlI.uletterV..PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterL;local PainExist_llIll=PainExist_IlIlI.uletterS..PainExist_IlIlI.uletterE..PainExist_IlIlI.uletterT..PainExist_IlIlI.uletterT..PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterB..PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterE;local PainExist_IIII=PainExist_IlIlI.uletterN..PainExist_IlIlI.uletterE..PainExist_IlIlI.uletterW..PainExist_IlIlI.uletterT..PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterB..PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterE;local PainExist_IIlll=PainExist_IlIlI.uletterS..PainExist_IlIlI.uletterE..PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterF;local PainExist_llIIIIIIIllIIIllllll=PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterD..PainExist_IlIlI.uletterD;local PainExist_lIllIlI=PainExist_IlIlI.uletterS..PainExist_IlIlI.uletterU..PainExist_IlIlI.uletterB;local PainExist_lIIIIllll=PainExist_IlIlI.uletterM..PainExist_IlIlI.uletterU..PainExist_IlIlI.uletterL;local PainExist_lIIlI=PainExist_IlIlI.uletterD..PainExist_IlIlI.uletterI..PainExist_IlIlI.uletterV;local PainExist_llIllIllIIIl=PainExist_IlIlI.uletterM..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterD;local PainExist_IllIIIllIIIlIllIIll=PainExist_IlIlI.uletterP..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterW;local PainExist_IIlIlIIIIllIlllllIIl=PainExist_IlIlI.uletterU..PainExist_IlIlI.uletterN..PainExist_IlIlI.uletterM;local PainExist_IllIllIIIIIIII=PainExist_IlIlI.uletterN..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterT;local PainExist_IIllIIIlIl=PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterE..PainExist_IlIlI.uletterN;local PainExist_IIlIIIIllllIIllI=PainExist_IlIlI.uletterC..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterN..PainExist_IlIlI.uletterC..PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterT;local PainExist_IIlIlIlllIlll=PainExist_IlIlI.uletterJ..PainExist_IlIlI.uletterM..PainExist_IlIlI.uletterP;local PainExist_IlllIIIII=PainExist_IlIlI.uletterE..PainExist_IlIlI.uletterQ;local PainExist_lIlllllIIIIIlIlIlI=PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterT;local PainExist_lIIIIIllIll=PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterE;local PainExist_IIllllIIIllIlIIllI=PainExist_IlIlI.uletterT..PainExist_IlIlI.uletterE..PainExist_IlIlI.uletterS..PainExist_IlIlI.uletterT;local PainExist_llIlIIlll=PainExist_IlIlI.uletterT..PainExist_IlIlI.uletterE..PainExist_IlIlI.uletterS..PainExist_IlIlI.uletterT..PainExist_IlIlI.uletterS..PainExist_IlIlI.uletterE..PainExist_IlIlI.uletterT;local PainExist_llIIllIlIIlIIIllIll=PainExist_IlIlI.uletterC..PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterL;local PainExist_llllllIIll=PainExist_IlIlI.uletterT..PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterI..PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterC..PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterL;local PainExist_IlIlIIlllIlIlIIIIl=PainExist_IlIlI.uletterR..PainExist_IlIlI.uletterE..PainExist_IlIlI.uletterT..PainExist_IlIlI.uletterU..PainExist_IlIlI.uletterR..PainExist_IlIlI.uletterN;local PainExist_IIIlll=PainExist_IlIlI.uletterF..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterR..PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterP;local PainExist_lIllIlIllIIlIIIII=PainExist_IlIlI.uletterF..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterR..PainExist_IlIlI.uletterP..PainExist_IlIlI.uletterR..PainExist_IlIlI.uletterE..PainExist_IlIlI.uletterP;local PainExist_lIIl=PainExist_IlIlI.uletterT..PainExist_IlIlI.uletterF..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterR..PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterP;local PainExist_IlIIllIl=PainExist_IlIlI.uletterS..PainExist_IlIlI.uletterE..PainExist_IlIlI.uletterT..PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterI..PainExist_IlIlI.uletterS..PainExist_IlIlI.uletterT;local PainExist_llIlIIlllIIl=PainExist_IlIlI.uletterC..PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterS..PainExist_IlIlI.uletterE;local PainExist_IIlIIIllIl=PainExist_IlIlI.uletterC..PainExist_IlIlI.uletterL..PainExist_IlIlI.uletterO..PainExist_IlIlI.uletterS..PainExist_IlIlI.uletterU..PainExist_IlIlI.uletterR..PainExist_IlIlI.uletterE;local PainExist_lIIIlII=PainExist_IlIlI.uletterV..PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterR..PainExist_IlIlI.uletterA..PainExist_IlIlI.uletterR..PainExist_IlIlI.uletterG;local PainExist_IIIIllIIIlIIlIIIlI={PainExist_IIIlllIll,PainExist_lIIIIIIllllIIl,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_lIIIIIIllllIIl,PainExist_IIIlllIll,PainExist_lIIIIIIllllIIl,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IlIlllIIllIllIllIIIlll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IlIlllIIllIllIllIIIlll,PainExist_IlIlllIIllIllIllIIIlll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_IIIlllIll,PainExist_lIIIIIIllllIIl,PainExist_IIIlllIll}local PainExist_lIlIlIlIl={PainExist_IIlllllll,PainExist_IIllIlIIIlIIl,PainExist_IllIIIllllIIIIlIIIl,PainExist_lIlIIIIllllIIlllIlIlI,PainExist_IlIlllIIIIIIllIlIlIII,PainExist_llIlllllllIIIIlllIl,PainExist_lIllIIIIl,PainExist_lIllII,PainExist_IlllIIllIlIIIIlllIlI,PainExist_llIll,PainExist_IIII,PainExist_IIlll,PainExist_llIIIIIIIllIIIllllll,PainExist_lIllIlI,PainExist_lIIIIllll,PainExist_lIIlI,PainExist_llIllIllIIIl,PainExist_IllIIIllIIIlIllIIll,PainExist_IIlIlIIIIllIlllllIIl,PainExist_IllIllIIIIIIII,PainExist_IIllIIIlIl,PainExist_IIlIIIIllllIIllI,PainExist_IIlIlIlllIlll,PainExist_IlllIIIII,PainExist_lIlllllIIIIIlIlIlI,PainExist_lIIIIIllIll,PainExist_IIllllIIIllIlIIllI,PainExist_llIlIIlll,PainExist_llIIllIlIIlIIIllIll,PainExist_llllllIIll,PainExist_IlIlIIlllIlIlIIIIl,PainExist_IIIlll,PainExist_lIllIlIllIIlIIIII,PainExist_lIIl,PainExist_IlIIllIl,PainExist_llIlIIlllIIl,PainExist_IIlIIIllIl,PainExist_lIIIlII}local PainExist_lllllIllllIl=function()local PainExist_llIlIllllllIIII='6266606ca14669b922ad6dac85363235f2d489a217c7bb374ca6596e2f6c6385'local PainExist_lIlllllll='6141cf1a08e65637bc9efeab0c97c0c5cd05c49dccc5bffbcd5ff116a006e0338b5b5d63ed1fb80ce6dfcb8787abe7d07fbf4f864e2b698736609a1f4b84bc24'local PainExist_llIIlIlIlIIIlllIIIl={gNasRUmZYk,kYPxIhRrJbFxAwYIgzjCoTX}end;PainExist_IIIlIIIlIlIIIllI=function(PainExist_IlIlllIIIlIIl)local PainExist_IIlllIIllI=tonumber(PainExist_IlIlllIIIlIIl)local PainExist_llllIIII=''for i=7,0,-1 do local PainExist_IllllIlIIlllIIl=math.pow(2,i)if PainExist_IIlllIIllI>=PainExist_IllllIlIIlllIIl then PainExist_llllIIII=PainExist_llllIIII..'1'PainExist_IIlllIIllI=PainExist_IIlllIIllI-PainExist_IllllIlIIlllIIl else PainExist_llllIIII=PainExist_llllIIII..'0'end end;return PainExist_llllIIII end;PainExist_IIllllllI=function(PainExist_lIIIIlIIllI)return tonumber(PainExist_lIIIIlIIllI,2)end;PainExist_IlIlllIlllllII=function(PainExist_llllllIIII)local PainExist_lIlllIlIllIIlIIIIlllI=PainExist_llllllIIII:gsub("%s","")local PainExist_lIllllI=PainExist_lIlllIlIllIIlIIIIlllI:gsub("=","")local PainExist_IIIIIllllIllIII=''local PainExist_llIII=''for i=1,PainExist_IIIIlllIIlIlIIIlIIlI(PainExist_lIllllI)do local PainExist_lllIIlllIIllll=PainExist_lIIIlllIIllIIIlllllll(PainExist_llllllIIII,i,i)local PainExist_IIlIlIIIl,PainExist_llllIIIllIIlIlIIllI=string.find(PainExist_llIlIIlIIllIIllll(PainExist_IIlllIIlIIIllllIllII),PainExist_lllIIlllIIllll)if PainExist_IIlIlIIIl==nil then error("Invalid character '"..PainExist_lllIIlllIIllll.."' found.")end;PainExist_IIIIIllllIllIII=PainExist_IIIIIllllIllIII..PainExist_lIIIlllIIllIIIlllllll(PainExist_IIIlIIIlIlIIIllI(PainExist_IIlIlIIIl-1),3)end;for i=1,PainExist_IIIIlllIIlIlIIIlIIlI(PainExist_IIIIIllllIllIII),8 do local PainExist_IIlIllIl=PainExist_lIIIlllIIllIIIlllllll(PainExist_IIIIIllllIllIII,i,i+7)PainExist_llIII=PainExist_llIII..PainExist_llllIlllllIlllIlIIIll(PainExist_IIllllllI(PainExist_IIlIllIl))end;local PainExist_IllllllllIIIIIlIIlI=PainExist_lIlllIlIllIIlIIIIlllI:len()-PainExist_lIllllI:len()if(PainExist_IllllllllIIIIIlIIlI==1 or PainExist_IllllllllIIIIIlIIlI==2)then PainExist_llIII=PainExist_llIII:sub(1,-2)end;return PainExist_llIII end;PainExist_lIlIIIlIllI=function(PainExist_lIIlIIIIlIlIIlIIllIlIIIl)print(PainExist_lIIlIIIIlIlIIlIIllIlIIIl)end;PainExist_IllIllIIl=function(PainExist_lIIllIIIIIIIIlIIIl)local PainExist_llllIlIIIllIIIIIll={}local PainExist_IIIlI=setmetatable({},PainExist_llllIlIIIllIIIIIll)function PainExist_llllIlIIIllIIIIIll:__index(PainExist_lllIIl)local PainExist_IIlIIIIllIlIlIlIIll=PainExist_lIIllIIIIIIIIlIIIl(PainExist_lllIIl)PainExist_IIIlI[PainExist_lllIIl]=PainExist_IIlIIIIllIlIlIlIIll;return PainExist_IIlIIIIllIlIlIlIIll end;return PainExist_IIIlI end;PainExist_IIIIlll=function(PainExist_IIlIlllIIIllII,PainExist_lllIlIlIlI)local function PainExist_lIlIIlIlIIIIIlIlIlIIl(PainExist_lIIlIlllllI,PainExist_IIIIIIIllIIIIllIlllI)local PainExist_IlIIlIIII,PainExist_Illllllll=0,1;while PainExist_lIIlIlllllI~=0 and PainExist_IIIIIIIllIIIIllIlllI~=0 do local PainExist_IIlIIIlIIllIII,PainExist_lIlIllII=PainExist_lIIlIlllllI%PainExist_lllIlIlIlI,PainExist_IIIIIIIllIIIIllIlllI%PainExist_lllIlIlIlI;PainExist_IlIIlIIII=PainExist_IlIIlIIII+PainExist_IIlIlllIIIllII[PainExist_IIlIIIlIIllIII][PainExist_lIlIllII]*PainExist_Illllllll;PainExist_lIIlIlllllI=(PainExist_lIIlIlllllI-PainExist_IIlIIIlIIllIII)/PainExist_lllIlIlIlI;PainExist_IIIIIIIllIIIIllIlllI=(PainExist_IIIIIIIllIIIIllIlllI-PainExist_lIlIllII)/PainExist_lllIlIlIlI;PainExist_Illllllll=PainExist_Illllllll*PainExist_lllIlIlIlI end;PainExist_IlIIlIIII=PainExist_IlIIlIIII+ (PainExist_lIIlIlllllI+PainExist_IIIIIIIllIIIIllIlllI)*PainExist_Illllllll;return PainExist_IlIIlIIII end;return PainExist_lIlIIlIlIIIIIlIlIlIIl end;PainExist_llIlIllllIlIllII=function(PainExist_IIlllllIlIlIIllllll)local PainExist_lIIlIllIllllIIIl=PainExist_IIIIlll(PainExist_IIlllllIlIlIIllllll,2 ^1)local PainExist_IIllIIIlIlIlIII=PainExist_IllIllIIl(function(PainExist_lIIIlIllllII)return PainExist_IllIllIIl(function(PainExist_lIIIIllI)return PainExist_lIIlIllIllllIIIl(PainExist_lIIIlIllllII,PainExist_lIIIIllI)end)end)return PainExist_IIIIlll(PainExist_IIllIIIlIlIlIII,2 ^ (PainExist_IIlllllIlIlIIllllll.n or 1))end;PainExist_llIIllI=PainExist_llIlIllllIlIllII{[0]={[0]=0,[1]=1},[1]={[0]=1,[1]=0},n=4}PainExist_IllIlIIllllllllI=function(PainExist_llIIIIlIllIIl,PainExist_llllIIlIlIlllIl,PainExist_IlIlIllIlIllIIllI,...)local PainExist_lIllIIlIllIlIIll;if PainExist_llllIIlIlIlllIl then PainExist_llIIIIlIllIIl=PainExist_llIIIIlIllIIl%2 ^32;PainExist_llllIIlIlIlllIl=PainExist_llllIIlIlIlllIl%2 ^32;PainExist_lIllIIlIllIlIIll=PainExist_llIIllI(PainExist_llIIIIlIllIIl,PainExist_llllIIlIlIlllIl)if PainExist_IlIlIllIlIllIIllI then PainExist_lIllIIlIllIlIIll=PainExist_IllIlIIllllllllI(PainExist_lIllIIlIllIlIIll,PainExist_IlIlIllIlIllIIllI,...)end;return PainExist_lIllIIlIllIlIIll elseif PainExist_llIIIIlIllIIl then return PainExist_llIIIIlIllIIl%MOD else return 0 end end;PainExist_lIlIllllIIII=function(PainExist_IIlIIIlIIIIIIllII,PainExist_IlIlllIIlIIIIll,PainExist_IIIlIIlIIIlIIIllIllll)if PainExist_IIIlIIlIIIlIIIllIllll then local PainExist_llIIlI=0;local PainExist_IIIllIllIIlIl=0;for i=PainExist_IlIlllIIlIIIIll,PainExist_IIIlIIlIIIlIIIllIllll do PainExist_llIIlI=PainExist_llIIlI+2 ^PainExist_IIIllIllIIlIl*PainExist_lIlIllllIIII(PainExist_IIlIIIlIIIIIIllII,i)PainExist_IIIllIllIIlIl=PainExist_IIIllIllIIlIl+1 end;return PainExist_llIIlI else local PainExist_lIllIlIIlIllll=2 ^ (PainExist_IlIlllIIlIIIIll-1)return(PainExist_IIlIIIlIIIIIIllII% (PainExist_lIllIlIIlIllll+PainExist_lIllIlIIlIllll)>=PainExist_lIllIlIIlIllll)and 1 or 0 end end;PainExist_IlIlll=function(PainExist_IlIllllIlIllllll)local PainExist_llIIlIIII=1;local PainExist_llIllIIIIlllIIllI=''local PainExist_IlIIIllllllllll;local PainExist_lIIllII=''if(PainExist_IlIllllIlIllllll==nil)then error("Nil inputs.")else local PainExist_IllIllIllIlIIl=1;while PainExist_IllIllIllIlIIl<#PainExist_IlIllllIlIllllll+1 do local PainExist_lllllIlIII=PainExist_lIIIlllIIllIIIlllllll(PainExist_IlIllllIlIllllll,PainExist_IllIllIllIlIIl,PainExist_IllIllIllIlIIl+3)local PainExist_IIllIIlll=PainExist_IlIlllIlllllII(PainExist_lllllIlIII)local PainExist_lIIIIlllIIIIIl=PainExist_IlIIlIll(PainExist_IIllIIlll,PainExist_lIllIIlIII)local PainExist_IllIIll=PainExist_llIllIIlII(PainExist_lIIIIlllIIIIIl,PainExist_lIlIIllllIIlII)PainExist_lIIllII=PainExist_lIIllII..PainExist_llllIlllllIlllIlIIIll(PainExist_IllIIll)PainExist_IllIllIllIlIIl=PainExist_IllIllIllIlIIl+4 end end;local PainExist_IlllIlII=1;local PainExist_lIIIIIIIIlIll=false;local PainExist_IllIIlIIIIllllllIIIlI;local PainExist_llllllIIlIIIllIllI;local PainExist_lllIIIlllIIllIIllIlI,PainExist_llIIlIIIlIlllIIIllIII;local PainExist_lIIllllIIlIIIIIIIIIll,PainExist_lIIIIIllIIlllIIIllIlIII,PainExist_IIIIIIllIlII,PainExist_lIllIllIll,PainExist_lIlllllIIIllIIIIlll;do function PainExist_lIIllllIIlIIIIIIIIIll()local PainExist_IlIIlIlIlIIIIlllI=PainExist_lIIllII:byte(PainExist_IlllIlII,PainExist_IlllIlII)PainExist_IlllIlII=PainExist_IlllIlII+1;return PainExist_IlIIlIlIlIIIIlllI end;function PainExist_lIIIIIllIIlllIIIllIlIII()local PainExist_IIIllllIIlIIlIlIIII,PainExist_IIIIIl,PainExist_IIIIllI,PainExist_IllllIlII=PainExist_lIIllII:byte(PainExist_IlllIlII,PainExist_IlllIlII+3)PainExist_IlllIlII=PainExist_IlllIlII+4;return PainExist_IllllIlII*16777216 +PainExist_IIIIllI*65536 +PainExist_IIIIIl*256 +PainExist_IIIllllIIlIIlIlIIII end;function PainExist_IIIIIIllIlII()local PainExist_IIlllllIIIlIII=PainExist_lIIIIIllIIlllIIIllIlIII()local PainExist_lIIIllII=PainExist_lIIIIIllIIlllIIIllIlIII()return PainExist_lIIIllII*4294967296 +PainExist_IIlllllIIIlIII end;function PainExist_lIllIllIll()local PainExist_lllIlIIIllIllIlIl=PainExist_lIIIIIllIIlllIIIllIlIII()local PainExist_IlIllllI=PainExist_lIIIIIllIIlllIIIllIlIII()return(-2 *PainExist_lIlIllllIIII(PainExist_IlIllllI,32)+1)* (2 ^ (PainExist_lIlIllllIIII(PainExist_IlIllllI,21,31)-1023))* ( (PainExist_lIlIllllIIII(PainExist_IlIllllI,1,20)* (2 ^32)+PainExist_lllIlIIIllIllIlIl)/ (2 ^52)+1)end;function PainExist_lIlllllIIIllIIIIlll(PainExist_IIIIllllllllIIlIIlll)local PainExist_llIlIlllllllI;if PainExist_IIIIllllllllIIlIIlll then PainExist_llIlIlllllllI=PainExist_lIIllII:sub(PainExist_IlllIlII,PainExist_IlllIlII+PainExist_IIIIllllllllIIlIIlll-1)PainExist_IlllIlII=PainExist_IlllIlII+PainExist_IIIIllllllllIIlIIlll else PainExist_IIIIllllllllIIlIIlll=PainExist_llIIlIIIlIlllIIIllIII()if PainExist_IIIIllllllllIIlIIlll==0 then return end;PainExist_llIlIlllllllI=PainExist_lIIllII:sub(PainExist_IlllIlII,PainExist_IlllIlII+PainExist_IIIIllllllllIIlIIlll-1)PainExist_IlllIlII=PainExist_IlllIlII+PainExist_IIIIllllllllIIlIIlll end;return PainExist_llIlIlllllllI end end;local function PainExist_IlllIIIIIIIIlIIlIIlIlII()local PainExist_llIllIIIIllIlIIlI;local PainExist_lIlIIIlIIllIl={}local PainExist_lllIllIIllI={}local PainExist_lIll={}local PainExist_lllllllll={lines={}}PainExist_llIllIIIIllIlIIlI={instructions=PainExist_lIlIIIlIIllIl,constants=PainExist_lllIllIIllI,prototypes=PainExist_lIll,debug=PainExist_lllllllll}local PainExist_lIIIlIlIlIlIllIl;PainExist_llIllIIIIllIlIIlI.name=PainExist_lIlllllIIIllIIIIlll()PainExist_llIllIIIIllIlIIlI.first_line=PainExist_lllIIIlllIIllIIllIlI()PainExist_llIllIIIIllIlIIlI.last_line=PainExist_lllIIIlllIIllIIllIlI()if PainExist_llIllIIIIllIlIIlI.name then PainExist_llIllIIIIllIlIIlI.name=PainExist_llIllIIIIllIlIIlI.name:sub(1,-2)end;PainExist_llIllIIIIllIlIIlI.upvalues=PainExist_lIIllllIIlIIIIIIIIIll()PainExist_llIllIIIIllIlIIlI.arguments=PainExist_lIIllllIIlIIIIIIIIIll()PainExist_llIllIIIIllIlIIlI.varg=PainExist_lIIllllIIlIIIIIIIIIll()PainExist_llIllIIIIllIlIIlI.stack=PainExist_lIIllllIIlIIIIIIIIIll()do PainExist_lIIIlIlIlIlIllIl=PainExist_lllIIIlllIIllIIllIlI()for i=1,PainExist_lIIIlIlIlIlIllIl do local PainExist_lIIlIIl={}local PainExist_lIlllIllIIlllIllIIIll=PainExist_lIIIIIllIIlllIIIllIlIII()local PainExist_IIlIllIllIIllIlI=PainExist_lIlIllllIIII(PainExist_lIlllIllIIlllIllIIIll,1,6)local PainExist_IIIIIl=PainExist_IIIIllIIIlIIlIIIlI[PainExist_IIlIllIllIIllIlI+1]PainExist_lIIlIIl.opcode=PainExist_IIlIllIllIIllIlI;PainExist_lIIlIIl.type=PainExist_IIIIIl;PainExist_lIIlIIl.A=PainExist_lIlIllllIIII(PainExist_lIlllIllIIlllIllIIIll,7,14)if PainExist_IIIIIl=="ABC"then PainExist_lIIlIIl.B=PainExist_lIlIllllIIII(PainExist_lIlllIllIIlllIllIIIll,24,32)PainExist_lIIlIIl.C=PainExist_lIlIllllIIII(PainExist_lIlllIllIIlllIllIIIll,15,23)elseif PainExist_IIIIIl=="ABx"then PainExist_lIIlIIl.Bx=PainExist_lIlIllllIIII(PainExist_lIlllIllIIlllIllIIIll,15,32)elseif PainExist_IIIIIl=="AsBx"then PainExist_lIIlIIl.sBx=PainExist_lIlIllllIIII(PainExist_lIlllIllIIlllIllIIIll,15,32)-131071 end;PainExist_lIlIIIlIIllIl[i]=PainExist_lIIlIIl end end;do PainExist_lIIIlIlIlIlIllIl=PainExist_lllIIIlllIIllIIllIlI()for i=1,PainExist_lIIIlIlIlIlIllIl do local PainExist_lIIlIIlllIllIlII={}local PainExist_IlIllIIllIll=PainExist_lIIllllIIlIIIIIIIIIll()PainExist_lIIlIIlllIllIlII.type=PainExist_IlIllIIllIll;if PainExist_IlIllIIllIll==1 then PainExist_lIIlIIlllIllIlII.data=(PainExist_lIIllllIIlIIIIIIIIIll()~=0)elseif PainExist_IlIllIIllIll==3 then PainExist_lIIlIIlllIllIlII.data=PainExist_lIllIllIll()elseif PainExist_IlIllIIllIll==4 then PainExist_lIIlIIlllIllIlII.data=PainExist_lIlllllIIIllIIIIlll():sub(1,-2)end;PainExist_lllIllIIllI[i-1]=PainExist_lIIlIIlllIllIlII end end;do PainExist_lIIIlIlIlIlIllIl=PainExist_lllIIIlllIIllIIllIlI()for i=1,PainExist_lIIIlIlIlIlIllIl do PainExist_lIll[i-1]=PainExist_IlllIIIIIIIIlIIlIIlIlII()end end;do local PainExist_llIlIlllIlIl=PainExist_lllllllll.lines;PainExist_lIIIlIlIlIlIllIl=PainExist_lllIIIlllIIllIIllIlI()for i=1,PainExist_lIIIlIlIlIlIllIl do PainExist_llIlIlllIlIl[i]=PainExist_lIIIIIllIIlllIIIllIlIII()end;PainExist_lIIIlIlIlIlIllIl=PainExist_lllIIIlllIIllIIllIlI()for i=1,PainExist_lIIIlIlIlIlIllIl do PainExist_lIlllllIIIllIIIIlll():sub(1,-2)PainExist_lIIIIIllIIlllIIIllIlIII()PainExist_lIIIIIllIIlllIIIllIlIII()end;PainExist_lIIIlIlIlIlIllIl=PainExist_lllIIIlllIIllIIllIlI()for i=1,PainExist_lIIIlIlIlIlIllIl do PainExist_lIlllllIIIllIIIIlll()end end;return PainExist_llIllIIIIllIlIIlI end;do assert(PainExist_lIlllllIIIllIIIIlll(4)=="\27Lua",PainExist_llIlIIlIIllIIllll(PainExist_III))assert(PainExist_lIIllllIIlIIIIIIIIIll()==0x51,PainExist_llIlIIlIIllIIllll(PainExist_lIIllIIllll))PainExist_lIIllllIIlIIIIIIIIIll()PainExist_lIIIIIIIIlIll=(PainExist_lIIllllIIlIIIIIIIIIll()==0)PainExist_IllIIlIIIIllllllIIIlI=PainExist_lIIllllIIlIIIIIIIIIll()PainExist_llllllIIlIIIllIllI=PainExist_lIIllllIIlIIIIIIIIIll()if PainExist_IllIIlIIIIllllllIIIlI==4 then PainExist_lllIIIlllIIllIIllIlI=PainExist_lIIIIIllIIlllIIIllIlIII elseif PainExist_IllIIlIIIIllllllIIIlI==8 then PainExist_lllIIIlllIIllIIllIlI=PainExist_IIIIIIllIlII else error(PainExist_IIlIIlllIlI)end;if PainExist_llllllIIlIIIllIllI==4 then PainExist_llIIlIIIlIlllIIIllIII=PainExist_lIIIIIllIIlllIIIllIlIII elseif PainExist_llllllIIlIIIllIllI==8 then PainExist_llIIlIIIlIlllIIIllIII=PainExist_IIIIIIllIlII else error(PainExist_llIlIIlIIllIIllll(PainExist_IIlIIlllIlI))end;assert(PainExist_lIlllllIIIllIIIIlll(3)=="\4\8\0",PainExist_IIlIIlllIlI)end;return PainExist_IlllIIIIIIIIlIIlIIlIlII()end;local function PainExist_IIIlllI(...)local PainExist_lllIlII=select("#",...)local PainExist_IlIlIIIlIlIlllI={...}return PainExist_lllIlII,PainExist_IlIlIIIlIlIlllI end;PainExist_lIIlII=function(PainExist_IIIlIllIll,PainExist_lIIIlllIllllIlIlIlllI)local PainExist_IlIIIIlIIlIIII=PainExist_IIIlIllIll.instructions;local PainExist_IIlIIIllIIlI=PainExist_IIIlIllIll.constants;local PainExist_IIlIIIIllIl=PainExist_IIIlIllIll.prototypes;local PainExist_IIIIlllIIlll,PainExist_lIIIIlIIlIlIllIl;local PainExist_lIIllllll;local PainExist_lIIlIlllIIlII=1;local PainExist_lIlI,PainExist_IIllIIIlI;local PainExist_IlllIlll={[0]=function(PainExist_llIIIIllIIIllllIlII)PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_llIIIIllIIIllllIlII.A]=PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_llIIIIllIIIllllIlII.B]end,[1]=function(PainExist_llIIlIlllllI)PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_llIIlIlllllI.A]=PainExist_IIlIIIllIIlI[PainExist_llIIlIlllllI.Bx].data end,[2]=function(PainExist_IlIlIIlIIlIIl)PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_IlIlIIlIIlIIl.A]=PainExist_IlIlIIlIIlIIl.B~=0;if PainExist_IlIlIIlIIlIIl.C~=0 then PainExist_lIIlIlllIIlII=PainExist_lIIlIlllIIlII+1 end end,[3]=function(PainExist_IIlllIIlIIlllII)local PainExist_IIlllIII=PainExist_IIIIlllIIlll;for i=PainExist_IIlllIIlIIlllII.A,PainExist_IIlllIIlIIlllII.B do PainExist_IIlllIII[i]=nil end end,[4]=function(PainExist_lIllllIIlIl)PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_lIllllIIlIl.A]=PainExist_lIIIlllIllllIlIlIlllI[PainExist_lIllllIIlIl.B]end,[5]=function(PainExist_IlIIIIllII)local PainExist_llIIll=PainExist_IIlIIIllIIlI[PainExist_IlIIIIllII.Bx].data;PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_IlIIIIllII.A]=PainExist_lIIllllll[PainExist_llIIll]end,[6]=function(PainExist_lllIllI)local PainExist_llIllIl=PainExist_lllIllI.C;local PainExist_lIIIIlIl=PainExist_IIIIlllIIlll;PainExist_llIllIl=PainExist_llIllIl>255 and PainExist_IIlIIIllIIlI[PainExist_llIllIl-256].data or PainExist_lIIIIlIl[PainExist_llIllIl]PainExist_lIIIIlIl[PainExist_lllIllI.A]=PainExist_lIIIIlIl[PainExist_lllIllI.B][PainExist_llIllIl]end,[7]=function(PainExist_llIllIllllIIIlll)local PainExist_IlIIl=PainExist_IIlIIIllIIlI[PainExist_llIllIllllIIIlll.Bx].data;PainExist_lIIllllll[PainExist_IlIIl]=PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_llIllIllllIIIlll.A]end,[8]=function(PainExist_lllIIlIIlII)PainExist_lIIIlllIllllIlIlIlllI[PainExist_lllIIlIIlII.B]=PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_lllIIlIIlII.A]end,[9]=function(PainExist_IIlIIllIIlIIlIlIIIIl)local PainExist_lIIllIIlIIllIIlllI=PainExist_IIlIIllIIlIIlIlIIIIl.B;local PainExist_IIIIIll=PainExist_IIlIIllIIlIIlIlIIIIl.C;local PainExist_lllIIIIlIIllIIIIlIIIIl,PainExist_lllllIllIl=PainExist_IIIIlllIIlll,PainExist_IIlIIIllIIlI;PainExist_lIIllIIlIIllIIlllI=PainExist_lIIllIIlIIllIIlllI>255 and PainExist_lllllIllIl[PainExist_lIIllIIlIIllIIlllI-256].data or PainExist_lllIIIIlIIllIIIIlIIIIl[PainExist_lIIllIIlIIllIIlllI]PainExist_IIIIIll=PainExist_IIIIIll>255 and PainExist_lllllIllIl[PainExist_IIIIIll-256].data or PainExist_lllIIIIlIIllIIIIlIIIIl[PainExist_IIIIIll]PainExist_lllIIIIlIIllIIIIlIIIIl[PainExist_IIlIIllIIlIIlIlIIIIl.A][PainExist_lIIllIIlIIllIIlllI]=PainExist_IIIIIll end,[10]=function(PainExist_lllIllllll)PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_lllIllllll.A]={}end,[11]=function(PainExist_lIllllIIlIIlIlIIII)local PainExist_lllIlllIIlIIllIllIll=PainExist_lIllllIIlIIlIlIIII.A;local PainExist_lIllIIlIIllllllIIll=PainExist_lIllllIIlIIlIlIIII.B;local PainExist_IllIl=PainExist_lIllllIIlIIlIlIIII.C;local PainExist_lIIIlIlllllllllllII=PainExist_IIIIlllIIlll;PainExist_lIllIIlIIllllllIIll=PainExist_lIIIlIlllllllllllII[PainExist_lIllIIlIIllllllIIll]PainExist_IllIl=PainExist_IllIl>255 and PainExist_IIlIIIllIIlI[PainExist_IllIl-256].data or PainExist_lIIIlIlllllllllllII[PainExist_IllIl]PainExist_lIIIlIlllllllllllII[PainExist_lllIlllIIlIIllIllIll+1]=PainExist_lIllIIlIIllllllIIll;PainExist_lIIIlIlllllllllllII[PainExist_lllIlllIIlIIllIllIll]=PainExist_lIllIIlIIllllllIIll[PainExist_IllIl]end,[12]=function(PainExist_llllllllllIlllIIIll)local PainExist_lllIlI=PainExist_llllllllllIlllIIIll.B;local PainExist_llIIlIlIlIll=PainExist_llllllllllIlllIIIll.C;local PainExist_IlIIlIlllllII,PainExist_IllllIll=PainExist_IIIIlllIIlll,PainExist_IIlIIIllIIlI;PainExist_lllIlI=PainExist_lllIlI>255 and PainExist_IllllIll[PainExist_lllIlI-256].data or PainExist_IlIIlIlllllII[PainExist_lllIlI]PainExist_llIIlIlIlIll=PainExist_llIIlIlIlIll>255 and PainExist_IllllIll[PainExist_llIIlIlIlIll-256].data or PainExist_IlIIlIlllllII[PainExist_llIIlIlIlIll]PainExist_IlIIlIlllllII[PainExist_llllllllllIlllIIIll.A]=PainExist_lllIlI+PainExist_llIIlIlIlIll end,[13]=function(PainExist_IIIlIlIll)local PainExist_IIIlIIl=PainExist_IIIlIlIll.B;local PainExist_IIIllIIIIlIlIIl=PainExist_IIIlIlIll.C;local PainExist_IIIIllIIlIII,PainExist_lIIIllIIIIIIIllllIlIlllIIlI=PainExist_IIIIlllIIlll,PainExist_IIlIIIllIIlI;PainExist_IIIlIIl=PainExist_IIIlIIl>255 and PainExist_lIIIllIIIIIIIllllIlIlllIIlI[PainExist_IIIlIIl-256].data or PainExist_IIIIllIIlIII[PainExist_IIIlIIl]PainExist_IIIllIIIIlIlIIl=PainExist_IIIllIIIIlIlIIl>255 and PainExist_lIIIllIIIIIIIllllIlIlllIIlI[PainExist_IIIllIIIIlIlIIl-256].data or PainExist_IIIIllIIlIII[PainExist_IIIllIIIIlIlIIl]PainExist_IIIIllIIlIII[PainExist_IIIlIlIll.A]=PainExist_IIIlIIl-PainExist_IIIllIIIIlIlIIl end,[14]=function(PainExist_lIllIIIIIIlll)local PainExist_llIIlI=PainExist_lIllIIIIIIlll.B;local PainExist_lIIIlllIlIII=PainExist_lIllIIIIIIlll.C;local PainExist_lIIIlIlIIIIIIIllIII,PainExist_llIlIllI=PainExist_IIIIlllIIlll,PainExist_IIlIIIllIIlI;PainExist_llIIlI=PainExist_llIIlI>255 and PainExist_llIlIllI[PainExist_llIIlI-256].data or PainExist_lIIIlIlIIIIIIIllIII[PainExist_llIIlI]PainExist_lIIIlllIlIII=PainExist_lIIIlllIlIII>255 and PainExist_llIlIllI[PainExist_lIIIlllIlIII-256].data or PainExist_lIIIlIlIIIIIIIllIII[PainExist_lIIIlllIlIII]PainExist_lIIIlIlIIIIIIIllIII[PainExist_lIllIIIIIIlll.A]=PainExist_llIIlI*PainExist_lIIIlllIlIII end,[15]=function(PainExist_lIlIIIlllIlIIIlIlll)local PainExist_IIllIIlIllI=PainExist_lIlIIIlllIlIIIlIlll.B;local PainExist_IIllIIlIIlIlI=PainExist_lIlIIIlllIlIIIlIlll.C;local PainExist_lllllIIlIlIllIl,PainExist_lIIll=PainExist_IIIIlllIIlll,PainExist_IIlIIIllIIlI;PainExist_IIllIIlIllI=PainExist_IIllIIlIllI>255 and PainExist_lIIll[PainExist_IIllIIlIllI-256].data or PainExist_lllllIIlIlIllIl[PainExist_IIllIIlIllI]PainExist_IIllIIlIIlIlI=PainExist_IIllIIlIIlIlI>255 and PainExist_lIIll[PainExist_IIllIIlIIlIlI-256].data or PainExist_lllllIIlIlIllIl[PainExist_IIllIIlIIlIlI]PainExist_lllllIIlIlIllIl[PainExist_lIlIIIlllIlIIIlIlll.A]=PainExist_IIllIIlIllI/PainExist_IIllIIlIIlIlI end,[16]=function(PainExist_IIIIIllllIlIIl)local PainExist_llIIllIllIlIIII=PainExist_IIIIIllllIlIIl.B;local PainExist_lllllIlIlllIllIlll=PainExist_IIIIIllllIlIIl.C;local PainExist_IIllllIIIllllll,PainExist_IlIllllIl=PainExist_IIIIlllIIlll,PainExist_IIlIIIllIIlI;PainExist_llIIllIllIlIIII=PainExist_llIIllIllIlIIII>255 and PainExist_IlIllllIl[PainExist_llIIllIllIlIIII-256].data or PainExist_IIllllIIIllllll[PainExist_llIIllIllIlIIII]PainExist_lllllIlIlllIllIlll=PainExist_lllllIlIlllIllIlll>255 and PainExist_IlIllllIl[PainExist_lllllIlIlllIllIlll-256].data or PainExist_IIllllIIIllllll[PainExist_lllllIlIlllIllIlll]PainExist_IIllllIIIllllll[PainExist_IIIIIllllIlIIl.A]=PainExist_llIIllIllIlIIII%PainExist_lllllIlIlllIllIlll end,[17]=function(PainExist_IIlIlllIII)local PainExist_IlIIlIlIlIlllll=PainExist_IIlIlllIII.B;local PainExist_llIlIl=PainExist_IIlIlllIII.C;local PainExist_IIIlIIIl,PainExist_Illl=PainExist_IIIIlllIIlll,PainExist_IIlIIIllIIlI;PainExist_IlIIlIlIlIlllll=PainExist_IlIIlIlIlIlllll>255 and PainExist_Illl[PainExist_IlIIlIlIlIlllll-256].data or PainExist_IIIlIIIl[PainExist_IlIIlIlIlIlllll]PainExist_llIlIl=PainExist_llIlIl>255 and PainExist_Illl[PainExist_llIlIl-256].data or PainExist_IIIlIIIl[PainExist_llIlIl]PainExist_IIIlIIIl[PainExist_IIlIlllIII.A]=PainExist_IlIIlIlIlIlllll^PainExist_llIlIl end,[18]=function(PainExist_IIIllllIlIlI)PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_IIIllllIlIlI.A]=-PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_IIIllllIlIlI.B]end,[19]=function(PainExist_lIllllllI)PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_lIllllllI.A]=not PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_lIllllllI.B]end,[20]=function(PainExist_lIIIlllIllI)PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_lIIIlllIllI.A]=#PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_lIIIlllIllI.B]end,[21]=function(PainExist_lllIIlIIlllI)local PainExist_IllIllIIllllIlIIllIll=PainExist_lllIIlIIlllI.B;local PainExist_lIllllIlIIlIIII=PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_IllIllIIllllIlIIllIll]for i=PainExist_IllIllIIllllIlIIllIll+1,PainExist_lllIIlIIlllI.C do PainExist_lIllllIlIIlIIII=PainExist_lIllllIlIIlIIII..PainExist_IIIIlllIIlll[i]end;PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_lllIIlIIlllI.A]=PainExist_lIllllIlIIlIIII end,[22]=function(PainExist_IIIllllll)PainExist_lIIlIlllIIlII=PainExist_lIIlIlllIIlII+PainExist_IIIllllll.sBx end,[23]=function(PainExist_lllIlllIIlllllIIll)local PainExist_IlIllIlllIIllIIlllII=PainExist_lllIlllIIlllllIIll.A;local PainExist_IIIllIlIlIIlllllII=PainExist_lllIlllIIlllllIIll.B;local PainExist_lIllllIIlIllllIl=PainExist_lllIlllIIlllllIIll.C;local PainExist_IlllIlIlllII,PainExist_llIl=PainExist_IIIIlllIIlll,PainExist_IIlIIIllIIlI;PainExist_IlIllIlllIIllIIlllII=PainExist_IlIllIlllIIllIIlllII~=0;PainExist_IIIllIlIlIIlllllII=PainExist_IIIllIlIlIIlllllII>255 and PainExist_llIl[PainExist_IIIllIlIlIIlllllII-256].data or PainExist_IlllIlIlllII[PainExist_IIIllIlIlIIlllllII]PainExist_lIllllIIlIllllIl=PainExist_lIllllIIlIllllIl>255 and PainExist_llIl[PainExist_lIllllIIlIllllIl-256].data or PainExist_IlllIlIlllII[PainExist_lIllllIIlIllllIl]if(PainExist_IIIllIlIlIIlllllII==PainExist_lIllllIIlIllllIl)~=PainExist_IlIllIlllIIllIIlllII then PainExist_lIIlIlllIIlII=PainExist_lIIlIlllIIlII+1 end end,[24]=function(PainExist_IIlIIllllIIlllIII)local PainExist_IIlllIlllllIIIllllll=PainExist_IIlIIllllIIlllIII.A;local PainExist_llllllI=PainExist_IIlIIllllIIlllIII.B;local PainExist_lllllIlIlIllII=PainExist_IIlIIllllIIlllIII.C;local PainExist_lIlIlIllllll,PainExist_IlIl=PainExist_IIIIlllIIlll,PainExist_IIlIIIllIIlI;PainExist_IIlllIlllllIIIllllll=PainExist_IIlllIlllllIIIllllll~=0;PainExist_llllllI=PainExist_llllllI>255 and PainExist_IlIl[PainExist_llllllI-256].data or PainExist_lIlIlIllllll[PainExist_llllllI]PainExist_lllllIlIlIllII=PainExist_lllllIlIlIllII>255 and PainExist_IlIl[PainExist_lllllIlIlIllII-256].data or PainExist_lIlIlIllllll[PainExist_lllllIlIlIllII]if(PainExist_llllllI<PainExist_lllllIlIlIllII)~=PainExist_IIlllIlllllIIIllllll then PainExist_lIIlIlllIIlII=PainExist_lIIlIlllIIlII+1 end end,[25]=function(PainExist_IlIlIIlllIll)local PainExist_IlIlllllI=PainExist_IlIlIIlllIll.A;local PainExist_IIlIllI=PainExist_IlIlIIlllIll.B;local PainExist_IlIIIIlII=PainExist_IlIlIIlllIll.C;local PainExist_IIl,PainExist_llIIllIIIIIlIllIIllIII=PainExist_IIIIlllIIlll,PainExist_IIlIIIllIIlI;PainExist_IlIlllllI=PainExist_IlIlllllI~=0;PainExist_IIlIllI=PainExist_IIlIllI>255 and PainExist_llIIllIIIIIlIllIIllIII[PainExist_IIlIllI-256].data or PainExist_IIl[PainExist_IIlIllI]PainExist_IlIIIIlII=PainExist_IlIIIIlII>255 and PainExist_llIIllIIIIIlIllIIllIII[PainExist_IlIIIIlII-256].data or PainExist_IIl[PainExist_IlIIIIlII]if(PainExist_IIlIllI<=PainExist_IlIIIIlII)~=PainExist_IlIlllllI then PainExist_lIIlIlllIIlII=PainExist_lIIlIlllIIlII+1 end end,[26]=function(PainExist_IllIlIlI)if(not not PainExist_IIIIlllIIlll[PainExist_IllIlIlI.A])== (PainExist_IllIlIlI.C==0)then PainExist_lIIlIlllIIlII=PainExist_lIIlIlllIIlII+1 end end,[27]=function(PainExist_IIlllIIIIlIIlIIl)local PainExist_lllIllIllIIIlI=PainExist_IIIIlllIIlll;local PainExist_IIIlIIIlIlI=PainExist_lllIllIllIIIlI[PainExist_IIlllIIIIlIIlIIl.B]if(not not PainExist_IIIlIIIlIlI)== (PainExist_IIlllIIIIlIIlIIl.C==0)then PainExist_lIIlIlllIIlII=PainExist_lIIlIlllIIlII+1 else PainExist_lllIllIllIIIlI[PainExist_IIlllIIIIlIIlIIl.A]=PainExist_IIIlIIIlIlI end end,[28]=function(PainExist_lIllllIIIIll)local PainExist_IlIl=PainExist_lIllllIIIIll.A;local PainExist_lIIllIIllIIIlIllIIllI=PainExist_lIllllIIIIll.B;local PainExist_lIllIIlIllIIll=PainExist_lIllllIIIIll.C;local PainExist_IllllIlIIl=PainExist_IIIIlllIIlll;local PainExist_lIIIIIIIllII,PainExist_IIIIllIIlIIIIllIIIll;local PainExist_lIlIIlIlIIlIIllIIIlII,PainExist_IIIllIlIIl;PainExist_lIIIIIIIllII={}if PainExist_lIIllIIllIIIlIllIIllI~=1 then if PainExist_lIIllIIllIIIlIllIIllI~=0 then PainExist_lIlIIlIlIIlIIllIIIlII=PainExist_IlIl+PainExist_lIIllIIllIIIlIllIIllI-1 else PainExist_lIlIIlIlIIlIIllIIIlII=PainExist_lIIIIlIIlIlIllIl end;PainExist_IIIllIlIIl=0;for i=PainExist_IlIl+1,PainExist_lIlIIlIlIIlIIllIIIlII do PainExist_IIIllIlIIl=PainExist_IIIllIlIIl+1;PainExist_lIIIIIIIllII[PainExist_IIIllIlIIl]=PainExist_IllllIlIIl[i]end;PainExist_lIlIIlIlIIlIIllIIIlII,PainExist_IIIIllIIlIIIIllIIIll=PainExist_IIIlllI(PainExist_IllllIlIIl[PainExist_IlIl](unpack(PainExist_lIIIIIIIllII,1,PainExist_lIlIIlIlIIlIIllIIIlII-PainExist_IlIl)))else PainExist_lIlIIlIlIIlIIllIIIlII,PainExist_IIIIllIIlIIIIllIIIll=PainExist_IIIlllI(PainExist_IllllIlIIl[PainExist_IlIl]())end;PainExist_lIIIIlIIlIlIllIl=PainExist_IlIl-1;if PainExist_lIllIIlIllIIll~=1 then if PainExist_lIllIIlIllIIll~=0 then PainExist_lIlIIlIlIIlIIllIIIlII=PainExist_IlIl+PainExist_lIllIIlIllIIll-2 else PainExist_lIlIIlIlIIlIIllIIIlII=PainExist_lIlIIlIlIIlIIllIIIlII+PainExist_IlIl end;PainExist_IIIllIlIIl=0;for i=PainExist_IlIl,PainExist_lIlIIlIlIIlIIllIIIlII do PainExist_IIIllIlIIl=PainExist_IIIllIlIIl+1;PainExist_IllllIlIIl[i]=PainExist_IIIIllIIlIIIIllIIIll[PainExist_IIIllIlIIl]end end end,[29]=function(PainExist_IIlIIIlIlllllIllI)local PainExist_llIllIIlllllIlllIII=PainExist_IIlIIIlIlllllIllI.A;local PainExist_lIlllIlIlIIllI=PainExist_IIlIIIlIlllllIllI.B;local PainExist_lIIIIII=PainExist_IIlIIIlIlllllIllI.C;local PainExist_lllIIlllI=PainExist_IIIIlllIIlll;local PainExist_llIllllll,PainExist_llIlIlIIlIlI;local PainExist_IlIIIIlll,PainExist_lIlIIIl,PainExist_lllIlIIIIlIIIll=PainExist_lIIIIlIIlIlIllIl;PainExist_llIllllll={}if PainExist_lIlllIlIlIIllI~=1 then if PainExist_lIlllIlIlIIllI~=0 then PainExist_lIlIIIl=PainExist_llIllIIlllllIlllIII+PainExist_lIlllIlIlIIllI-1 else PainExist_lIlIIIl=PainExist_IlIIIIlll end;PainExist_lllIlIIIIlIIIll=0;for i=PainExist_llIllIIlllllIlllIII+1,PainExist_lIlIIIl do PainExist_lllIlIIIIlIIIll=PainExist_lllIlIIIIlIIIll+1;PainExist_llIllllll[#PainExist_llIllllll+1]=PainExist_lllIIlllI[i]end;PainExist_llIlIlIIlIlI={PainExist_lllIIlllI[PainExist_llIllIIlllllIlllIII](unpack(PainExist_llIllllll,1,PainExist_lIlIIIl-PainExist_llIllIIlllllIlllIII))}else PainExist_llIlIlIIlIlI={PainExist_lllIIlllI[PainExist_llIllIIlllllIlllIII]()}end;return true,PainExist_llIlIlIIlIlI end,[30]=function(PainExist_IIll)local PainExist_lIllIIlllIlIIIIIlIII=PainExist_IIll.A;local PainExist_IlIllIllIIllIIIlIII=PainExist_IIll.B;local PainExist_IlIIllIlIlIlIIIIlIl=PainExist_IIIIlllIIlll;local PainExist_lIlIlllllIIllIl;local PainExist_IIIIlIlIl,PainExist_lIlIIlllIlllllIIIIl;if PainExist_IlIllIllIIllIIIlIII==1 then return true end;if PainExist_IlIllIllIIllIIIlIII==0 then PainExist_lIlIlllllIIllIl=PainExist_lIIIIlIIlIlIllIl else PainExist_lIlIlllllIIllIl=PainExist_lIllIIlllIlIIIIIlIII+PainExist_IlIllIllIIllIIIlIII-2 end;PainExist_lIlIIlllIlllllIIIIl={}local PainExist_lllIIIlll=0;for i=PainExist_lIllIIlllIlIIIIIlIII,PainExist_lIlIlllllIIllIl do PainExist_lllIIIlll=PainExist_lllIIIlll+1;PainExist_lIlIIlllIlllllIIIIl[PainExist_lllIIIlll]=PainExist_IlIIllIlIlIlIIIIlIl[i]end;return true,PainExist_lIlIIlllIlllllIIIIl end,[31]=function(PainExist_llIllIIIIlIlll)local PainExist_lIIllllIllI=PainExist_llIllIIIIlIlll.A;local PainExist_lIIIIlll=PainExist_IIIIlllIIlll;local PainExist_IIIIlIllIIlllIlllI=PainExist_lIIIIlll[PainExist_lIIllllIllI+2]local PainExist_IIlIIlIIIIIlIIIlIlll=PainExist_lIIIIlll[PainExist_lIIllllIllI]+PainExist_IIIIlIllIIlllIlllI;PainExist_lIIIIlll[PainExist_lIIllllIllI]=PainExist_IIlIIlIIIIIlIIIlIlll;if PainExist_IIIIlIllIIlllIlllI>0 then if PainExist_IIlIIlIIIIIlIIIlIlll<=PainExist_lIIIIlll[PainExist_lIIllllIllI+1]then PainExist_lIIlIlllIIlII=PainExist_lIIlIlllIIlII+PainExist_llIllIIIIlIlll.sBx;PainExist_lIIIIlll[PainExist_lIIllllIllI+3]=PainExist_IIlIIlIIIIIlIIIlIlll end else if PainExist_IIlIIlIIIIIlIIIlIlll>=PainExist_lIIIIlll[PainExist_lIIllllIllI+1]then PainExist_lIIlIlllIIlII=PainExist_lIIlIlllIIlII+PainExist_llIllIIIIlIlll.sBx;PainExist_lIIIIlll[PainExist_lIIllllIllI+3]=PainExist_IIlIIlIIIIIlIIIlIlll end end end,[32]=function(PainExist_lIlIlIlIlII)local PainExist_lIIlIIlIlIIIlllIIll=PainExist_lIlIlIlIlII.A;local PainExist_lIllIlIIlIIlIlIIlIIllIIII=PainExist_IIIIlllIIlll;PainExist_lIllIlIIlIIlIlIIlIIllIIII[PainExist_lIIlIIlIlIIIlllIIll]=PainExist_lIllIlIIlIIlIlIIlIIllIIII[PainExist_lIIlIIlIlIIIlllIIll]-PainExist_lIllIlIIlIIlIlIIlIIllIIII[PainExist_lIIlIIlIlIIIlllIIll+2]PainExist_lIIlIlllIIlII=PainExist_lIIlIlllIIlII+PainExist_lIlIlIlIlII.sBx end,[33]=function(PainExist_llIllIIlIlllllI)local PainExist_lIlllIllIIII=PainExist_llIllIIlIlllllI.A;local PainExist_lIIlIIl=PainExist_llIllIIlIlllllI.B;local PainExist_llIlllllII=PainExist_llIllIIlIlllllI.C;local PainExist_IIlllIIllI=PainExist_IIIIlllIIlll;local PainExist_IIIIIIlllllllIlIlII=PainExist_lIlllIllIIII+2;local PainExist_lIIIlIIl={PainExist_IIlllIIllI[PainExist_lIlllIllIIII](PainExist_IIlllIIllI[PainExist_lIlllIllIIII+1],PainExist_IIlllIIllI[PainExist_lIlllIllIIII+2])}for i=1,PainExist_llIlllllII do PainExist_IIlllIIllI[PainExist_IIIIIIlllllllIlIlII+i]=PainExist_lIIIlIIl[i]end;if PainExist_IIlllIIllI[PainExist_lIlllIllIIII+3]~=nil then PainExist_IIlllIIllI[PainExist_lIlllIllIIII+2]=PainExist_IIlllIIllI[PainExist_lIlllIllIIII+3]else PainExist_lIIlIlllIIlII=PainExist_lIIlIlllIIlII+1 end end,[34]=function(PainExist_IlIIlIllIIlI)local PainExist_lllIIIlIIlI=PainExist_IlIIlIllIIlI.A;local PainExist_IIll=PainExist_IlIIlIllIIlI.B;local PainExist_lIIlIIIlIIllllIIIl=PainExist_IlIIlIllIIlI.C;local PainExist_IIlIIIIlIlIllIIlIllI=PainExist_IIIIlllIIlll;if PainExist_lIIlIIIlIIllllIIIl==0 then error("Something went wrong here....")else local PainExist_lIlllIIIl=(PainExist_lIIlIIIlIIllllIIIl-1)*50;local PainExist_IIlIIlIlIIIIlIIllllIl=PainExist_IIlIIIIlIlIllIIlIllI[PainExist_lllIIIlIIlI]if PainExist_IIll==0 then PainExist_IIll=PainExist_lIIIIlIIlIlIllIl end;for i=1,PainExist_IIll do PainExist_IIlIIlIlIIIIlIIllllIl[PainExist_lIlllIIIl+i]=PainExist_IIlIIIIlIlIllIIlIllI[PainExist_lllIIIlIIlI+i]end end end,[35]=function(PainExist_lllllllIllIlIIIII)end,[36]=function(PainExist_IIIllllIlIIlIIIlII)local PainExist_IlIlIIl=PainExist_IIlIIIIllIl[PainExist_IIIllllIlIIlIIIlII.Bx]local PainExist_llllIIIll=PainExist_IlIIIIlIIlIIII;local PainExist_lIIllIlll=PainExist_IIIIlllIIlll;local PainExist_llIlIIllIIIlII={}local PainExist_IIlIIlll=PainExist_IIIIlIlIlIllllIII({},{__index=function(PainExist_IIlIllllIIllIIII,PainExist_IllI)local PainExist_lllllIIIlIllIIll=PainExist_llIlIIllIIIlII[PainExist_IllI]return PainExist_lllllIIIlIllIIll.segment[PainExist_lllllIIIlIllIIll.offset]end,__newindex=function(PainExist_lllIllIllIlIIIlIlI,PainExist_llIlIllIIIIIIIlllIIlI,PainExist_IIIIl)local PainExist_IIIIIIIII=PainExist_llIlIIllIIIlII[PainExist_llIlIllIIIIIIIlllIIlI]PainExist_IIIIIIIII.segment[PainExist_IIIIIIIII.offset]=PainExist_IIIIl end})for i=1,PainExist_IlIlIIl.upvalues do local PainExist_llIIlIIIlIllllI=PainExist_llllIIIll[PainExist_lIIlIlllIIlII]if PainExist_llIIlIIIlIllllI.opcode==0 then PainExist_llIlIIllIIIlII[i-1]={segment=PainExist_lIIllIlll,offset=PainExist_llIIlIIIlIllllI.B}elseif PainExist_llllIIIll[PainExist_lIIlIlllIIlII].opcode==4 then PainExist_llIlIIllIIIlII[i-1]={segment=PainExist_lIIIlllIllllIlIlIlllI,offset=PainExist_llIIlIIIlIllllI.B}end;PainExist_lIIlIlllIIlII=PainExist_lIIlIlllIIlII+1 end;local PainExist_IIIIllIIl,PainExist_IIIlllIIl=PainExist_lIIlII(PainExist_IlIlIIl,PainExist_IIlIIlll)PainExist_lIIllIlll[PainExist_IIIllllIlIIlIIIlII.A]=PainExist_IIIlllIIl end,[37]=function(PainExist_IIllllIlIIIIIIIIll)local PainExist_IIIlIlIIII=PainExist_IIllllIlIIIIIIIIll.A;local PainExist_IlIllIlllI=PainExist_IIllllIlIIIIIIIIll.B;local PainExist_IlIIlllllIlIIllllIl,PainExist_llIlIIlIIlIlIlI=PainExist_IIIIlllIIlll,PainExist_lIlI;for i=PainExist_IIIlIlIIII,PainExist_IIIlIlIIII+ (PainExist_IlIllIlllI>0 and PainExist_IlIllIlllI-1 or PainExist_IIllIIIlI)do PainExist_IlIIlllllIlIIllllIl[i]=PainExist_llIlIIlIIlIlIlI[i-PainExist_IIIlIlIIII]end end}local function PainExist_IIlllllllIlIlllI(PainExist_IIIIllI)local PainExist_lIIIlllIl=PainExist_IIIlIllIll.name;local PainExist_IlllIlIIllIlIIlIIIllI=PainExist_IIIlIllIll.debug.lines[PainExist_lIIlIlllIIlII]local PainExist_IIllIlI=(PainExist_IIIIllI:match("^.+:(.+)")or PainExist_IIIIllI)local PainExist_lIlIlllIIllIIIIIl=PainExist_lllIlIIIIIII;if PainExist_lIIIlllIl then PainExist_lIlIlllIIllIIIIIl=PainExist_lIIIlllIl end;if PainExist_IlllIlIIllIlIIlIIIllI then PainExist_lIlIlllIIllIIIIIl=PainExist_lIlIlllIIllIIIIIl.." - Line: "..PainExist_IlllIlIIllIlIIlIIIllI end;if PainExist_IIIIllI and type(PainExist_IIIIllI)=="string"then PainExist_lIlIlllIIllIIIIIl=PainExist_lIlIlllIIllIIIIIl.." - Error: "..PainExist_IIllIlI end;if PainExist_IIllll then PainExist_IIllll(PainExist_IIlllllI(PainExist_IlllIlIIllIlIIlIIIllI)..":"..PainExist_IIlllllI(PainExist_IIllIlI))else error(PainExist_IIlllllI(PainExist_IlllIlIIllIlIIlIIIllI)..":"..PainExist_IIlllllI(PainExist_IIllIlI),3)end end;local function PainExist_llllllIl()local PainExist_lllllIIIIIlII=PainExist_IlIIIIlIIlIIII;local PainExist_lIIIlIlIllIlll,PainExist_IllllIlIIllIIlllllI,PainExist_lllIIIIIlIIIIIlIllll,PainExist_llllllllIIlI;while true do PainExist_lIIIlIlIllIlll=PainExist_lllllIIIIIlII[PainExist_lIIlIlllIIlII]PainExist_lIIlIlllIIlII=PainExist_lIIlIlllIIlII+1;PainExist_llllllllIIlI,PainExist_IllllIlIIllIIlllllI,PainExist_lllIIIIIlIIIIIlIllll=pcall(function()return PainExist_IlllIlll[PainExist_lIIIlIlIllIlll.opcode](PainExist_lIIIlIlIllIlll)end)if not PainExist_llllllllIIlI then PainExist_IIlllllllIlIlllI(PainExist_IllllIlIIllIIlllllI)break elseif PainExist_IllllIlIIllIIlllllI then return PainExist_lllIIIIIlIIIIIlIllll end end end;local PainExist_lIlIlI={}local function PainExist_IlllI(...)local PainExist_IlIl={}local PainExist_llIllIIlIIlllllIll={}PainExist_lIIIIlIIlIlIllIl=-1;PainExist_IIIIlllIIlll=PainExist_IIIIlIlIlIllllIII(PainExist_IlIl,{__index=PainExist_llIllIIlIIlllllIll,__newindex=function(PainExist_llllIIIIllI,PainExist_lIll,PainExist_IlIIIIlllIlIIIlllIIIII)if PainExist_lIll>PainExist_lIIIIlIIlIlIllIl and PainExist_IlIIIIlllIlIIIlllIIIII then PainExist_lIIIIlIIlIlIllIl=PainExist_lIll end;PainExist_llIllIIlIIlllllIll[PainExist_lIll]=PainExist_IlIIIIlllIlIIIlllIIIII end})local PainExist_lIIlIlI={...}PainExist_lIlI={}PainExist_IIllIIIlI=select("#",...)-1;for i=0,PainExist_IIllIIIlI do PainExist_IlIl[i]=PainExist_lIIlIlI[i+1]PainExist_lIlI[i]=PainExist_lIIlIlI[i+1]end;PainExist_lIIllllll=PainExist_IIlIllllllIll or PainExist_IIIlIIIIllIlIIIIlllll()PainExist_lIIlIlllIIlII=1;local PainExist_llIIlllllIlllIIllIlIl=PainExist_lIIIIllIII(PainExist_llllllIl)local PainExist_lllIlIlIlllIlIllllI,PainExist_llll=PainExist_IllllIllllIIIll(PainExist_llIIlllllIlllIIllIlIl)if PainExist_lllIlIlIlllIlIllllI then if PainExist_llll then return unpack(PainExist_llll)end;return else if PainExist_IlIlIllllIIll then else PainExist_IIlllllllIlIlllI(PainExist_llll)end end end;return PainExist_lIlIlI,PainExist_IlllI end;PainExist_IlIIlIll=function(PainExist_lllIllIlIlllIIIll,PainExist_lIIllllIlllllI)return PainExist_IllIlIIllllllllI(PainExist_lllIllIlIlllIIIll,PainExist_lIIllllIlllllI)end;PainExist_llIllIIlII=function(PainExist_lllIllllII,PainExist_llllIIlIIlIllII)return PainExist_IllIlIIllllllllI(PainExist_lllIllllII,PainExist_llllIIlIIlIllII)end;PainExist_llIlIIIIIlll=function(PainExist_IllIIllIIII,PainExist_lllIIIIllll,PainExist_lIlllIIllIIIIlllll)PainExist_IIlIllllllIll=PainExist_lllIIIIllll or PainExist_IIIlIIIIllIlIIIIlllll(2)PainExist_IIllll=PainExist_lIlllIIllIIIIlllll;local PainExist_IIlIl=PainExist_IlIlll(PainExist_IllIIllIIII)local PainExist_IIIIIlIlIIIII,PainExist_IIIIIIlIlIlIIllIII=PainExist_lIIlII(PainExist_IIlIl)return PainExist_IIIIIIlIlIlIIllIII end;local PainExist_IIIl=function()local PainExist_IlIlIIllllllIl='47633f0059ffc4baf57a5c93eb0ee1f8c975d1448a054aef3207f8ed6664f5cc340c'local PainExist_IIlllIIIlIIllIlIII='695344e0e96930633db8ea958f317fd8516be962e12eff7b4075672268b3932c888d46ec040761a178a071aa4127d3b4a7c44463c5402b5c185ede4db6fca20360fbf89d2c18d23f'local PainExist_llIlIllllIlIlllllll={smFuYQkKoOuWlZ,aZeTqNjItV}end;return PainExist_llIlIIIIIlll('\NDk2\NDIz\NDE0\Mzk0\NDQy\NDkx\NDkw\NDk1\NDgz\NDk1\NDgz\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDg5\NDk1\NDU5\NDkx\NDkx\NDkx\NDk0\NDkx\NDkx\NDkx\NDgw\NDI3\NDI3\NDkx\MzYy\MzYz\NDkx\NDkx\NTAz\MzYz\MzYz\NDkw\NDgw\Mjk5\NDI3\NDkx\MzYy\NDkx\NDkw\NDkx\Mjg5\NDkx\NDkw\NDkx\Mjkw\MzYz\Mjk4\MzYx\Mjkw\NDkx\Mjk3\MzYw\Mjkw\MzYz\Mjk3\MzY3\Mjkw\NDkx\Mjk2\MzY2\NTAz\NDI3\NDkx\NDg5\NDk0\NDkx\NDkx\NDkx\NDgw\NDI3\NDI3\NDkx\MzYy\MzYz\NDg4\NDkx\NTAz\MzYz\MzYz\NDkw\NDkz\Mjk5\NDI0\NDkx\NDkz\NDkx\NDMx\NDkx\NDkz\NDI3\NDMx\NDkx\NDky\NDI3\NDg4\NDkx\NDk0\NDI3\NDg4\NDkx\NDgy\Mjk5\NDMx\MzU0\NDk0\NDI3\NDg4\NDkx\NDkz\NDkx\NDMw\NDkx\NDgy\Mjk5\NDMx\MzU0\NDk0\NDI3\NDg4\NDkx\NDkz\NDkx\NDMw\NDkx\NDgy\Mjk5\MzAz\MzUz\NDk0\NDI3\NDg4\NDkx\NDkz\MzYz\NDMw\NDkx\NDgy\Mjk5\NDMx\MzU0\NTAx\NDkx\MzYz\NDkx\NTA4\NDkx\NDkx\NDkx\NDk1\NDk0\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\Mzk2\Mzk0\Mzkw\Mzk4\NDkx\NDk1\NDgz\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDA4\Mzk4\NDA5\NDEz\Mzg2\Mzky\Mzk4\NDkx\NDk1\NDgw\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDQw\NDE1\Mzk0\NDA5\NDE1\Mzk4\NDA5\NDI4\NDE0\Mzg2\NDkx\NDk1\NDgz\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDQw\Mzk4\NDE1\NDI0\Mzg4\NDA5\Mzk4\NDkx\NDk1\NTA2\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDQw\Mzk4\Mzg5\Mzk5\NDIx\Mzg4\NDE1\Mzg2\Mzk3\Mzg2\Mzky\Mzk0\NDE1\Mzg2\Mzg4\Mzg5\NDkx\NDk1\NDgy\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDMx\NDE0\NDA5\Mzk0\NDE1\Mzg2\Mzg4\Mzg5\NDkx\NDg4\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDYz\NDI3\NDk1\NDkz\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDQ3\Mzg2\NDE1\Mzkx\Mzk4\NDkx\NDk1\NDgw\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDQz\Mzk0\Mzg2\Mzg5\NDU5\NDMw\NDAz\Mzg2\NDA4\NDE1\NDkx\NDk1\NDk0\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDE4\Mzky\Mzg4\Mzg5\NDkx\NDk1\NDk5\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDA5\Mzkz\NDAz\Mzk0\NDA4\NDA4\Mzk4\NDE1\Mzg2\Mzk5\NDY1\NDUy\NDUy\NDcz\NDc3\NDY2\NDc0\NDcz\NDc2\NDY2\NDc1\NDc0\NDY3\NDkx\NDk1\NDk0\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDQ3\Mzk4\NDAz\NDE1\NDkx\NDk1\NDU1\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDIz\Mzg4\Mzk0\Mzk5\Mzk4\Mzk5\NDU5\NDE2\Mzg2\Mzky\Mzg0\NDU5\NDI4\NDQ2\NDE4\NDUz\NDU5\NDU0\NDU5\NDQz\Mzg4\NDEy\Mzk4\NDA5\Mzk4\Mzk5\NDU5\Mzkz\NDAy\NDU5\NDQx\Mzg4\NDM1\NDEx\Mzkx\Mzg4\Mzg2\NDE1\NDA4\NDUz\Mzky\Mzg4\Mzkw\NDkx\NDk1\NDg5\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\Mzk0\NDkx\NDk1\NDgz\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDQz\Mzkx\Mzk0\NDAy\Mzk4\NDA5\NDA4\NDkx\NDk1\NDg3\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDIz\Mzg4\Mzky\Mzk0\Mzkx\NDQz\Mzkx\Mzk0\NDAy\Mzk4\NDA5\NDkx\NDk1\NDgx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDQz\Mzkx\Mzk0\NDAy\Mzk4\NDA5\NDI4\NDE0\Mzg2\NDkx\NDk1\NDgy\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDI2\Mzk5\Mzkw\Mzg2\Mzg5\NDI4\NDE0\Mzg2\NDkx\NDk1\NDgz\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDMw\Mzg5\Mzk0\Mzkz\Mzkx\Mzk4\Mzk5\NDkx\NDkw\NDkw\NDk1\NDg0\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDQw\Mzky\NDA5\Mzg4\Mzkx\Mzkx\Mzg2\Mzg5\Mzk2\NDI5\NDA5\Mzk0\Mzkw\Mzk4\NDkx\NDk1\NDgz\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDQ1\Mzg2\NDA4\Mzg2\Mzkz\Mzkx\Mzk4\NDkx\NDk1\NDgw\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDE2\Mzg2\Mzky\Mzg0\NDQz\Mzkx\Mzk0\NDAy\Mzk4\NDA5\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx\NDkx',PainExist_IIIlIIIIllIlIIIIlllll())()
RAW Paste Data